Odluka o odlikovanju redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota

NN 78/2004 (11.6.2004.), Odluka o odlikovanju redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1574

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promica­nje moralnih društvenih vrednota:

 

1. GORDANA BORČIĆ

2. dr. HELMUT LECHNER

3. dr. HENRY LEE

4. VESNA MURAJA

5. fra. ZLATKO ŠPEHAR

6. GEORGE WEBER

Broj: 01-051-04-13-6-1/1
Zagreb, 31. svib­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.