Ispravak Pravilnika o Upisniku znanstvenih organizacija i upisniku visokih učilišta

NN 80/2004 (15.6.2004.), Ispravak Pravilnika o Upisniku znanstvenih organizacija i upisniku visokih učilišta

1593

Nakon izvršenog pre­gleda izvornog teksta, utvrđena je pogreška u Pravilniku o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta koji je objav­ljen u »Narodnim novinama«, broj 72 od 1. lip­nja 2004. godine, te se daje s­ljedeći

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O UPISNIKU ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA I UPISNIKU VISOKIH UČILIŠTA

U članku 8. stavku 3. umjesto riječi »ministar znanosti i tehnologije« treba stajati riječ »ministar«.

Klasa: 023-03/04-01/0018
Urbroj: 533-04/04-3
Zagreb, 7. lip­nja 2004.

Ministar
prof. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.