Uredba o stjecanju položaja povlaštenih kupaca plina

NN 101/2004 (21.7.2004.), Uredba o stjecanju položaja povlaštenih kupaca plina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1947

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 68/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. srpnja 2004. godine donijela

UREDBU

o stjecanju poloŽaja povlaŠtenih kupaca plina

Članak 1.

Položaj povlaštenih kupaca plina stječu kupci koji obavljaju djelatnost proizvodnje sirovog željeza, čelika i ferolegura, uz godišnju proizvodnju od najmanje 50.000 tona sirovog čelika.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osnoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/04-01/02
Urbroj: 5030115-04-1
Zagreb, 15. srpnja 2004.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.