Rješenje o utvrđivanju cijene čuvarske i zaštitarske iskaznice

NN 102/2004 (23.7.2004.), Rješenje o utvrđivanju cijene čuvarske i zaštitarske iskaznice

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1987

Na temelju članka 6. stavka 3. Pravilnika o čuvarskoj i zaštitarskoj iskaznici (»Narodne novine« br. 202/2003), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

o utvrĐivanju cijene Čuvarske i zaŠtitarske iskaznice

I.

Za izdanu čuvarsku ili zaštitarsku iskaznicu plaća se naknada u iznosu od 50,00 kuna.

II.

Prikupljena sredstva iz točke I. ovoga Rješenja knjižit će se na račun Ministarstva unutarnjih poslova i mogu se koristiti samo za nabavu materijala potrebnog za izradu iskaznica te podmirenje ostalih troškova u svezi s njihovim izdavanjem.

III.

Ovim Rješenjem stavlja se izvan snage Rješenje o odre­đi­vanju pravne osobe za tiskanje predloška zaštitarske i detektiv­ske iskaznice i o utvrđivanju cijene predloška zaštitarske i detektiv­ske iskaznice (»Narodne novine« br. 119/97) u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje cijene zaštitarske iskaznice.

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-45862-2004.
Zagreb, 8. srpnja 2004.

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.