Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju novcem

NN 102/2004 (23.7.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju novcem

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1993

Na temelju članka 127. stavka 7. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine« broj 190/03. – pročišćeni tekst), mi­ni­strica pravosuđa donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju novcem

Članak 1.

U Pravilniku o raspolaganju novcem, iza članka 7. dodaje se članak 7a. koji glasi:

»Članak 7a.

Novac s pologa zatvorenika kojeg se premješta, obveznu ušteđevinu i novac s kojim zatvorenik slobodno raspolaže, do­stav­lja se u kaznionicu, odnosno zatvor u koji se premješta bezgotovinskim nalogom za prijenos sredstava isti dan ili najkasnije prvog sljedećeg radnog dana nakon premještaja.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-01/08

Urbroj: 514-08-04-1

Zagreb, 12. srpnja 2004.

Ministrica
Vesna Škare Ožbolt, v. r.