Popis akreditiranih ispitnih laboratorija, mjeriteljskih laboratorija, pravnih osoba koje potvrđuju proizvode, pravnih osoba koje provode ocjenjivanje i potvrđivanje/upis sustava kakvoće i pravnih oso

NN 106/2004 (30.7.2004.), Popis akreditiranih ispitnih laboratorija, mjeriteljskih laboratorija, pravnih osoba koje potvrđuju proizvode, pravnih osoba koje provode ocjenjivanje i potvrđivanje/upis sustava kakvoće i pravnih oso

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2074

Na teme­lju članka 29. Zakona o normizaciji (»Narodne novine« broj 55/96) Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo objav­ljuje

POPIS

AKREDITIRANIH ISPITNIH LABORATORIJA, MJERITELJSKIH LABORATORIJA, PRAVNIH OSOBA KOJE POTVRĐUJU PROIZVODE, PRAVNIH OSOBA KOJE PROVODE OCJENJIVANJE I POTVRĐIVANJE/UPIS SUSTAVA KAKVOĆE I PRAVNIH OSOBA KOJE POTVRĐUJU OSOBLJE

1. ISPITNI LABORATORIJI AKREDITIRANI ZA PROVEDBU ISPITIVANJA

prema zahtjevima Pravilnika o općim uvjetima koje moraju zadovo­ljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđiva­nja i načinu provedbe postupka ovlašćiva­nja (»Narodne novine« br. 83/98, 126/00 i 1/02) i prema zahtjevima hrvatske norme HRN EN ISO/IEC 17025:2000 – Opći zahtjevi za osposob­ljenost ispitnih i mjerite­ljskih laboratorija

 1. INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.

      Sektor strateškog razvoja, istraživa­nja i investicija

      Služba istraživa­nja i laboratorijskih ispitiva­nja

      P. J. Centralni ispitni laboratorij

      10000 Zagreb, Lovinčićeva bb

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/99-30/06, Urbroj: 558-04/2-04-12, od 16. siječ­nja 2004.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nja odabranih značajki kvalitete tekućih naftnih pro­izvoda, prirodnog plina, površinskih, podzemnih, otpadnih i tehnoloških voda

 2.  INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d.

      Laboratorij Zavoda za čelične konstrukcije

      10000 Zagreb, Janka Rakuše 1

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/98-30/06, Urbroj: 558-04/2-02-34, od 16. prosinca 2002.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nja izabranih mehaničkih karakteristika metalnih materijala

 3.  HRVATSKI ZAVOD ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO

      Ispitni laboratorij

      10000 Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskoga 48

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/01-30/20, Urbroj: 558-04/4-02-29, od 30. prosinca 2002.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nja kakvoće vina i jakih alkoholnih pića

 4.  INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d.

      Poslovni centar Rijeka

      Laboratorij 01 500 101

      51000 Rijeka, Vukovarska 10a

      Laboratorij 01 500 102

      52100 Pula, Rizzijeva 40

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/00-30/22, Urbroj: 558-04/2-02-44, od 27. prosinca 2002.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nje odabranih fizikalno-mehaničkih svojstava svježe­g betona, metalnih materijala, asfaltnih mješavina i kamenog agre­gata

 5.  INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d.

      Poslovni centar Split

      Laboratorij Odjela za materijale i tehnologiju

      21000 Split, Matice hrvatske 15

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/00-30/09, Urbroj: 558-04/2-02-128, od 27. prosinca 2002.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nja odabranih svojstava cementa, kamenog agre­gata, svježe­g i očvrslog betona

 6.  INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d.

      Centralni laboratorij Zavoda za betonske i zidane konstrukcije

      10000 Zagreb, Janka Rakuše 1

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/98-30/09, Urbroj: 558-04/2-02-48, od 31. prosinca 202.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nje izabranih fizikalno-mehaničkih karakteristika kamenog agre­gata, svježe­g betona, očvrslog betona, betona u konstrukcijama, materijala i sustava za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija, keramičkih pločica

 7.  INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d.

      Zavod za prometnice

      Cestograđevni laboratorij

      10000 Zagreb, Janka Rakuše 1

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/02-30/12, Urbroj: 558-04/2-03-39, od 28. ožujka 2003.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nja odabranih fizičko-mehaničkih svojstava asfalta, bitumena, bitumenskih hidroizolacijskih traka, prirodnog kamena i kamenog agre­gata

 8.  INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d.

      Zavod za geotehniku

      Odjel za laboratorijska i terenska ispitiva­nja i opaža­nja

      10000 Zagreb, Janka Rakuše 1

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/00-30/12, Urbroj: 558-04/2-03-33, od 28. ožujka 2003.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nja odabranih fizikalno-mehaničkih svojstava tla i stijena

 9.  INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d.

      Zavod za betonske i zidane konstrukcije

      Odsjek za veziva

      10000 Zagreb, Janka Rakuše 1

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/00-30/08, Urbroj: 558-04/2-03-43, od 7. svib­nja 2003.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nja odabranih fizikalno-mehaničkih i kemijskih svojstava cementa, zidarskog cementa i dodataka betonu

10. INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d.

      Zavod za zgradarstvo

      Laboratorij građevinske fizike

      10000 Zagreb, Janka Rakuše 1

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/99-30/02, Urbroj: 558-04/2-03-44, od 11. srp­nja 2003.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nja toplinskog otpora i toplinske provodnosti građevnih proizvoda pločastim uređajem sa zaštićenom vrućom pločom, ispitiva­nje izabranih fizikalno-mehaničkih svojstava toplinskoizolacijskih proizvoda za gradite­ljstvo, ispitiva­nja izabranih svojstava prozora i vrata i izabrana ispitiva­nja građevinskih materijala i elemenata u požaru

11. SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA

      Laboratorij Zavoda za gradite­ljstvo i građevne materijale

      49921 Bedekovčina, Gajeva 1

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/01-30/15, Urbroj: 558-04/2-03-44 od 11. rujna 2003.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nje odabranih fizikalno-mehaničkih svojstava opeka, blokova, ploča i crijepova od gline te vapneno silikatnih opeka i blokova

12. KONČAR – INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d.

      Zavod za transformatore

      Visokonaponski laboratorij

      10000 Zagreb, Fallerovo šetalište 22

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/97-30/3, Urbroj: 558-04/11-03-27 od 30. rujna 2003.

      Područje akreditacije:

      Visokonaponska ispitiva­nja elektroenergetske opreme

13. INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d.

      Poslovni centar Osijek

      Centralni laboratorij Odjela za betonske konstrukcije

      31000 Osijek, Drinska 18

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/00-30/23, Urbroj: 558-04/2-03-45 od 18. studenog 2003.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nje odabranih fizikalno-mehaničkih svojstava svježe­g betona, očvrslog betona, asfaltnih mješavina, kamenog agre­gata, predgotov­ljenih elemenata i opeke

14. INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.

      Rafinerija nafte Sisak, Kontrola kvalitete proizvoda

      Kontrolno-analitički laboratorij

      44000 Sisak, A. Kovačića 1

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/03-30/10, Urbroj: 558-04/4-03-35 od 18. studenog 2003.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nja fizikalno kemijskih svojstava tekućih naftnih goriva

15. CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.

      Laboratorij za homologacijska ispitiva­nja Centra za vozila Hrvatske

      10410 Velika Gorica, Sisačka 39 C

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/03-30/03, Urbroj: 558-04/9-03-39 od 24. studenog 2003.

      Područje akreditacije:

      Homologacijska ispitiva­nja ugradbe uređaja za osvjet­ljava­nje i svjetlosnu signalizaciju za vozila kate­gorija: M, N, O i L

16. SMS – PREHRAMBENO RAZVOJNI CENTAR d.o.o.

      Analitički laboratorij

      21231 Klis, Kurtovići bb

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/02-30/26, Urbroj: 558-04/4-03-35 od 8. prosinca 2003.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nja fizikalno kemijskih svojstava maslinovog u­lja i drugih bi­ljnih u­lja, organoleptičkog ocje­njiva­nja djevi­čan­skog maslinovog u­lja i mikrobiološkog ispitiva­nja čistoće površina

17. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO GRADA ZAGREBA

      Služba za zdravstvenu ekologiju

      10000 Zagreb, Mirogojska cesta 16

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/02-30/03, Urbroj: 558-04/4-03-35 od 8. prosinca 2003.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nja vode za piće, podzemne, površinske i otpadne vo­de i ispitiva­nja namirnica

18. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

      Služba za zdravstvenu ekologiju

      Osjek za kemiju voda

      10000 Zagreb, Rockefellerova 7

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/02-30/19, Urbroj: 558-04/2-03-49 od 9. prosinca 2003.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nja odabranih fizikalno-kemijskih i kemijskih parametara u prirodnoj mineralnoj, izvorskoj i stolnoj vodi i vodi za piće

19. INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU I ENERGETIKU d.d.

      Zavod za visoki napon i mjere­nja

      Ispitni laboratorij

      10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 37

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/97-02/25, Urbroj: 558-04/11-03-40 od 17. prosinca 2003.

      Područje akreditacije:

      Visokonaponska ispitiva­nja elektroenergetske opreme i električna ispitiva­nja zaštitnih sredstava za rad u elektroenergetskim postroje­njima

20. INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d.

      Zavod za hidrotehniku

      Hidrotehnički laboratorij

      10000 Zagreb, Janka Rakuše 1

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/03-30/09, Urbroj: 558-04/2-04-11 od 16. siječ­nja 2004.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nje kanalizacijskih cjevovoda i kanala

21. INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d.

      Poslovni centar Split

      Laboratorij za cestograđevna ispitiva­nja

      21000 Split, Matice hrvatske 15

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/03-30/01, Urbroj: 558-04/2-04-8, od 28. siječ­nja 2004.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nja odabranih fizikalno-mehaničkih svojstava asfalta

22. INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d.

      Poslovni centar Split

      Geotehnički laboratorij

      21000 Split, Matice hrvatske 15

      Rješe­nje. Klasa: 383-02/01-30/17, Urbroj: 558-04/2-04-8, od 28. siječ­nja 2004.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nja odabranih fizikalno-mehaničkih svojstava tla i stijena

23. DIOKI d.d.

      Služba: Marketing, primjena i istraživa­nje tržišta

      Fizičko kemijski laboratorij

      10000 Zagreb, Žit­njak b.b.

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/97-02/33, Urbroj: 558-04/4-04-05 od 30. siječ­nja 2004.

      Područje akreditacije:

      Odabrana mehanička, toplinska i reološka ispitiva­nja polimernih materijala i odabrana ispitiva­nja gorivosti građevinskih proizvoda

24. HEPLAST-PIPE d.o.o.

      Ispitni laboratorij

      40323 Prelog, Kra­lja Zvonimira 38

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/98-30/1, Urbroj: 558-04/4-04-05 od 30. siječ­nja 2004.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nje izabranih mehaničkih karakteristika termo­plastičnih materijala

25. INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.

      Sektor strateškog razvoja, istraživa­nja i investicija

      Služba istraživa­nja i laboratorijskih ispitiva­nja

      P.J. Laboratorij za ispitiva­nje stijena i ležišnih fluida

      10000 Zagreb, Lovinčićeva bb

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/03-30/15, Urbroj: 558-04/2-04-23 od 18. ve­ljače 2004.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nje odabranih značajki kvalitete prirodnog plina, kondenzata i nafte

26. EUROINSPEKT – CROATIAKONTROLA  d.o.o.

      PC Laboratorij

      10000 Zagreb, Preradovićeva 31 a

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/03-30/08, Urbroj: 558-04/4-04-9 od 27. ve­ljače 2004.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nja određenih svojstava stočne hrane i određenih svojstava žitarica

27. ZIK – Zavod za ispitiva­nje kvalitete robe d.d.

      Sektor NKT

      Laboratorij volumetrije

      44010 Sisak, Otokara Keršovanija 1

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/01-30/14, Urbroj: 558-04/11-04-30 od 10. svib­nja 2004.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nje protočnih mjerila i mase i ispitiva­nje va­ljkastih spremnika

28. DALEKOVOD d.d.

      Odsjek za laboratorijska i eksperimentalna istraživa­nja – Laboratorij

      10000 Zagreb, Marijana Čavića 4

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/02-30/28, Urbroj: 558-04/9-04-20 od 1. lip­nja 2004.

      Područje akreditacije:

      Vizualna, dimenzionalna i mehanička ispitiva­nja, ispitiva­nja električne otpornosti i stare­nja ovjesne i spojne opreme za dalekovode, trafostanice i ostala elektromagnetska postroje­nja te ispitiva­nja vruće­g pocinča­nja

29. INA RAFINERIJA NAFTE RIJEKA

      Kontrola kvalitete

      51211 Kostrena, Uri­nj b.b.

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/03-30/22, Urbroj: 558-04/10-04-45 od 30. lip­nja 2004.

      Područje akreditacije:

      Ispitiva­nje značajka kvalitete nafte, naftnih proizvoda i voda

30. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

      Zavod za visoki napon i energetiku

      laboratorij visokog napona

      10000 Zagreb, Unska 3

      Rješe­nje: Klasa: 383-02/99-30/09, Urbroj: 558-04/11-04-25 od 6. srp­nja 2004.

      Područje akreditacije:

      Visokonaponska ispitiva­nja električne opreme izmjeničnim naponom pogonske frekvencije

2. MJERITELJSKI LABORATORIJI AKREDITIRANI ZA PROVEDBU UMJERAVANJA

prema zahtjevima Pravilnika o općim uvjetima koje moraju zadovo­ljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđiva­nja i načinu provedbe postupka ovlašćiva­nja (»Narodne novine« br. 83/98, 126/00 i 1/02) i prema zahtjevima hrvatske norme HRN EN ISO/IEC 17025:2000 – Opći zahtjevi za osposob­ljenost ispitnih i mjerite­ljskih laboratorija

1. CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.

    Mjerite­ljski laboratorij Centra za vozila Hrvatske

    10000 Zagreb, Margaretska 1/III

    Rješe­nje: Klasa: 383-02/02-30/06, Urbroj 558-04/4-02-26, od 9. srp­nja 2002.

    Područje akreditacije:

    Umjerava­nje mjerila tlaka, mjerila kočne sile po obodu kotača cestovnih vozila, mjerila za mjere­nje značajki ispušnih plinova benzinskih motora cestovnih vozila te radnih etalona i mjerila za mjere­nje zacr­njenosti ispušnih plinova diesel motora cestovnih vozila

3. PRAVNE OSOBE KOJE POTVRĐUJU PROIZVODE

akreditirane prema zahtjevima Pravilnika o općim uvjetima koje moraju zadovo­ljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđiva­nja i načinu provedbe postupka ovlašćiva­nja (»Narodne novine« br. 83/98, 126/00 i 1/02) i prema zahtjevima hrvatske norme HRN EN 45011:1998 – Opći zahtjevi za ustanove koje provode potvrđiva­nje proizvoda

1. INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d.

    IGH Cert

    10000 Zagreb, Janka Rakuše 1

    Rješe­nje: Klasa: 383-02/03-70/02, Urbroj: 558-04/2-04-53, od 9. srp­nja 2004.

    Područje akreditacije:

    Certifikacija proizvoda za metalne konstrukcije i proizvoda za toplinsku i zvučnu izolaciju

4. PRAVNE OSOBE KOJE PROVODE OCJENJIVANJE I POTVRĐIVANJE/UPIS SUSTAVA KAKVOĆE

akreditirane prema zahtjevima Pravilnika o općim uvjetima koje moraju zadovo­ljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđiva­nja i načinu provedbe postupka ovlašćiva­nja (»Narodne novine br. 83/98, 126/00 i 1/02) i prema zahtjevima hrvatske norme HRN EN 45012:1998 – Opći zahtjevi za ustanove koje provode ocje­njiva­nje i potvrđiva­nje / upis sustava kakvoće

1. CRO CERT

    Centar za certificira­nje sustava uprav­lja­nja

    10000 Zagreb, Zinke Kunc 3b

    Rješe­nje: Klasa: 383-02/98-20/1, Ubroj: 558-04/9-01-35, od 8. lip­nja  2001.

    Područje akreditacije:

    Potvrđiva­nje sustava kakvoće

2. HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

    21000 Split, Marasovićeva 67

    Rješe­nje: Klasa: 383-02/98-20/02, Urbroj: 558-04/5-02-22, od 5. studenog 2002.

    Područje akreditacije:

    Potvrđiva­nje sustava kakvoće

5. PRAVNE OSOBE KOJE POTVRĐUJU OSOBLJE

akreditirane prema zahtjevima Pravilnika o općim uvjetima koje moraju zadovo­ljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđiva­nja i načinu provedbe postupka ovlašćiva­nja (»Narodne novine br. 83/98, 126/00 i 1/02) i prema zahtjevima hrvatske norme HRN EN 45013:1997 – Opći kriteriji za ustanove koje potvrđuju osob­lje

1. OSKAR EDUKOS

    Ustanova za certificira­nje osob­lja

    10000 Zagreb, Zinke Kunc 3b

    Rješe­nje: Klasa: 383-02/04-40/1, Urbroj: 558-04/9-04-4, od 4. svib­nja 2004.

    Područje akreditacije:

    Potvrđiva­nje osob­lja u području uprav­lja­nja kakvoćom

Klasa: 383-02/03-50/5
Urbroj: 558-04/10-04-2
Zagreb, 20. srp­nja 2004.

Ravnate­lj
dr. sc.
Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.