Odluka o opozivu dr. sc. Ivana Grdešića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama

NN 90/2004 (2.7.2004.), Odluka o opozivu dr. sc. Ivana Grdešića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1684

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/04-02/185, urbroj: 50304/2-04-05 od 8. lipnja 2004., kojim je pred­sjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Dr. sc. IVAN GRDEŠIĆ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu.

Ova Odluka stupa na snagu 14. srpnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2260/2
Zagreb, 23. lipnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.