Odluka o postavljenju Nevena Madeya za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici

NN 90/2004 (2.7.2004.), Odluka o postavljenju Nevena Madeya za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1687

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvat­ske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u ino­zemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004. i uz mišljenje Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/04-01/210, urbroj: 50304/2-04-05 od 24. lipnja 2004., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam NEVENA MADEYA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, sa sjedištem u Ateni.

Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2294/2
Zagreb, 24. lipnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v.