Odluka o opozivu Tatjane Kralj Draganić s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, Republici Armeniji i Gruziji

NN 90/2004 (2.7.2004.), Odluka o opozivu Tatjane Kralj Draganić s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, Republici Armeniji i Gruziji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1688

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Repub­like Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­ljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/04-01/184, urbroj: 50304/2-04-05 od 24. lipnja 2004., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

TATJANA KRALJ DRAGANIĆ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, sa sjedištem u Ateni te dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Repub­lici Armeniji i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Gruziji, sa sjedištem u Ateni.

Ova Odluka stupa na snagu 30. lipnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2293/2
Zagreb, 24. lipnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.