Odluka o postavljenju Borisa Velića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Mongoliji, sa sjedištem u Pekingu

NN 91/2004 (5.7.2004.), Odluka o postavljenju Borisa Velića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Mongoliji, sa sjedištem u Pekingu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1710

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II, podtočke 8. Odluke o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvat­ske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001., 5. srp­nja 2001. i 7. trav­nja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/03-01/168, urbroj: 50304/2-04-02 od 14. lip­nja 2004., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam BORISA VELIĆA, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini, sa sjedištem u Pekingu, i za izvanrednog i opuno­mo­ćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Mongoliji, sa sjedištem u Pekingu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-04-2304/2
Zagreb, 30. lip­nja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.