Odluka o imenovanju predsjednice, zamjenika predsjednice i članova Vijeća za poštanske usluge

NN 96/2004 (14.7.2004.), Odluka o imenovanju predsjednice, zamjenika predsjednice i članova Vijeća za poštanske usluge

HRVATSKI SABOR

1821

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 27. stavka 2. Zakona o pošti (»Narodne novine«, br. 172/03. i 15/04.), Hrvatski sabor na sjednici 9. srpnja 2004., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENIKA PREDSJEDNICE I ČLANOVA VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE

Imenuje se TEREZIJA BENČIĆ predsjednicom Vijeća za poštanske usluge.

Imenuje se NEDJELJKO ĐEREK zamjenikom predsjednice Vijeća za poštanske usluge.

Za članove Vijeća za poštanske usluge, imenuju se:

– ZORAN RAVLIĆ,

– KRSTE ČVELJO

– NIKOLA OBULJEN.

Klasa: 021-13/04-07/36
Zagreb, 9. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.