Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2495/2002 od 11. svibnja 2004.

NN 99/2004 (19.7.2004.), Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2495/2002 od 11. svibnja 2004.

1895

U »Narodnim novinama«, broj 69/2004. objav­ljena je Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2495/2002. od 11. svib­nja 2004. godine s pogreškom pa se daje

ISPRAVAK

ODLUKE BROJ: U-I-2495/2002 OD 11. SVIBNJA 2004.

U obrazlože­nju pod II. u točki 9, zad­njem stavku 2. retku umjesto »dijela nesuglasnog Ustava« treba stajati »dijela nesuglasnog Ustavu«.

Broj: Su-16/2004-126
Zagreb, 14. srp­nja 2004.

Tajnik
za ustavnosudsko poslova­nje
Vladimira Vodanović, v. r.