Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

NN 108/2004 (4.8.2004.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA  I VODNOGA GOSPODARSTVA I
MINISTARSTVO FINANCIJA

2089

Na temelju točke 7. Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Posebnog računa za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (»Narodne novine« br. 54/96., 51/97. i 89/00.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i ministar financija, donose

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA KREDITIRANJE RAZVITKA I OBNOVE POLJOPRIVREDE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja sredstava za razvitak i obnovu poljoprivrede (»Narodne novine« broj 85/01, 7/02, 147/02 i 140/03) u članku 6. stavku 1. podstavku a), točki 1. iza riječi »iznimno nabava« dodaju se riječi: »ženskih grla i«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 112-01/04-01/79
Urbroj: 525-1-04-6
Zagreb, 23. srpnja 2004.

            Ministar poljoprivrede, šumarstva i       
            vodnoga gospodarstva                                      Ministar financija
            Petar Čobanković,  v. r.                                 Ivan Šuker, v. r.