Uredba o izmjeni Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena

NN 110/2004 (11.8.2004.), Uredba o izmjeni Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena

Vlada Republike Hrvatske

2104

Na teme­lju članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, broj 73/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2004. godine donijela

 

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O IZRAVNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA

Članak 1.

U Uredbi o izravnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 2/2001 i 156/2002), članak 3. mije­nja se i glasi:

»Ova Uredba odnosi se na sljedeće proizvode i usluge:

1. Ukap­ljeni naftni plin UNP,

2. Prijevoz putnika u unutar­njem že­ljezničkom prometu,

3. Javni prijevoz putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu na državnim linijama,

4. Standardna pisma i dopisnice,

5. Službene tiskanice.

Obavijest o cijenama za proizvode iz točaka 2., 3., 4. i 5. ovog članka, odnose se samo na pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske (Hrvatske že­ljeznice d.o.o., Jadrolinija d.d. i Narodne novine d.d.)«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-03/04-01/01
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 4. kolovoza 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.