Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2004 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

NN 111/2004 (12.8.2004.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2004 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

2128

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 4/2004

Lista zaŠtiĆenih kulturnih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99.) ministar kulture Repub­like Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Re­pub­like Hrvatske broj 4/2004 – Liste zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 30. lipnja 2003. godine unesena su slijedeća (a) nepokretna, (b) podvodna i (c) pokretna kulturna dobra:

 

 

(A)  NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

 

Naselje, Adresa

Kulturno dobro

Prostorne međe

Broj Registra

Katastarske čestice

Katastarska općina

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Općina LASTOVO

SUŠAC 

Povijesni prostor otoka Sušca 

č. zem. 13097, 13097/1, 13097/3, 13097/4, 13097/5, 13097/9, 13097/18, 13097/19, 13097/20, 13097/21, 13097/22, 13097/23, 13097/24, 13097/25, 13097/26, 13097/27, 13097/28, 13097/29, 13097/30, 13047/1, 13092/17, 13098, 13099, 13100, 13102, 13103, 13104/1, 13104/2, 13105, 13106, 13107, 13108, 13109, 13110, 13111, 13112 i 13113 te č.zgr. 649, 650, 841/1, 841/2, 841/3, 841/4, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1102 i 1103 

Lastovo 

Z-1424 

Općina OREBIĆ

NAKOVANJ 

Povijesni prostor Nakovana 

1230/1, 1227/1, 1229/3, 1242/1, 1242/2, 1243/1, 1243/7, 1243/8,1245/3, 1246/2, 1246/1, 1245/1, preko 3231, 536, 535, 532, 534, 531/4, 531/1, 531/2, 531/3, 530, 513, 502, 501/9, 508/8, 501/7, 501/5, 501/2, 254/2, 253, 245/2, 245/1, preko 3235, 1809, 1807, 1810/5, 1810/4, 1810/3, 1810/2, 1814/3, 1814/2, 1814/1, 3238, 1832/1, 1815, 1816, 1817/2, 1817/1, 1821, 1825/1, 1820/3, 1820/2, 1846/1, 1849/3, 1849/2, 1849, 1851/5, 1871/1, 1871/2, 1871/1, 1873, 1870/1, 1870/2, preko 1084, 1090, 1091, 1033/1, 1033/2, 1033/3, 1028, 1032, 3250, 1031, 1035, 1036, 1042, 1043, 1052, 1096/3, 1096/2, 1096/1, 1097, 1134/2, 113471, 1133, 1134/3, 1135, 1145/2, 1145/1, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1153, preko 3223 i 1230/5 

Nakovanj 

Z-1423 

GRAD ZAGREB

GRAD ZAGREB

KAŠINA 

Povijesna jezgra naselja Kašina 

Granica sa sjevera od sjeverne međe k.č.br. 207 i 208 k.o. Kašina, prelazi Mažuranićevu, spušta se prema jugu istočnim regulacionim pravcem Mažuranićeve do potoka Kašina, nastavlja zapadnom obalom potoka do južnog regulacionog pravca Soblinečke (k.č.br. 677), prelazi Mažuranićevu (k.č.br. 676) i nastavlja južnom međom k.č.br. 623/2, skreće prema sjeveru po zapadnim međama k.č.br. 623/2, 656, 624/1 i 325/1, nastavlja južnom međom k.č.br. 325/2, prelazi put i uz zapadni regulacioni pravac puta ide do južne međe k.č.br. 321, 316/1, 315, 314, 321/1, pa po zapadnoj međi k.č.br. 321/1 ide prema sjeveru, obuhvaća k.č.br. 312/2, 287, prelazi put k.č.br. 291 i nastavlja zapadnim međama k.č.br. 290, 1560/1, 1560/2, 1560/3a, 1568, 1570, skreće prema istoku po sjevernim međama k.č.br. 1570, 1569, 1553/2, prelazi put i obuhvaća k.č.br. 1550/1 i 1550/2 i dolazi do zapadne međe k.č.br. 1549/3, obuhvaća k.č.br. 1543, nastavlja sjevernom međom k.č.br. 278, 277 i 275, pa zapadnim međama k.č.br. 234/2, 234/4, 234/1, 237, 233, 239, 228 i 227 ide do sjeverne međe k.č.br. 227, po kojoj ide do zapadnih međa k.č.br. 225, 221, 220, 215/1, 207, pa se sjevernom međom k.č.br. 207 i 208, sve k.o. Kašina, vraća na početnu točku

Kašina 

Z-1546 

SESVETE (GRAD ZAGREB) 

Povijesna jezgra sela Sesvetski Kraljevec 

Zapadna granica kreće od željezničke pruge i ide istočnim regulacijskim pravcem puta k.č. 5913 u smjeru sjevera do južne međe k.č. 5902, tom međom do točke koja u pravcu nju spaja sa istočnom međom k.č. 5899/1, nastavlja se južnom i istočnom međom k.č. 5945 do Štiberske ceste (k.č. 5946), prelazi cestu, te ide njezinim sjevernim regulacijskim pravcem do potoka (k.č. 5972), potokom ide prema sjeveru do južne međe k.č. 5970, tom međom do puta (k.č. 5983), njegovim istočnim regulacijskim pravcem do puta (k.č. 6008) i tim putem, koji je sjeverna granica, do zapadnog regulacijskog pravca Željezničke ulice (k.č. 6032). Istočna granica ide zapadnom i sjevernom regulacijskom linijom Željezničke ulice do istočne međe k.č. 6255, te nastavlja istočnim međama k.č. 6255, k.č. 6256, k.č. 6253, k.č. 6247 i k.č. 6249, do željezničke pruge, koja je i južna granica kulturnog dobra. 

 Sesvetski Kraljevec

Z-1539 

SESVETE (GRAD ZAGREB) 

Povijesna jezgra Sesvete 

Zapadna granica ide istočnim rubom korita potoka Kostanić (Vuger), od željezničke pruge do ulice Zinke Kunc, te južnom regulacijskom linijom ulice i sjvernim međom k.č. 1279/1 i 1276/1 do Kašinske (k.č. 2512), koju prelazi i obuhvaća staro groblje (k.č. 1312) te južnim međama k.č. 1310/1 i k.č. 1309/1, te sjevernom međom k.č. 1297/1 ide do Varaždinske (k.č. 2517) koju prelazi. Granica se dalje nastavlja južnom međom k.č. 1450/2 i istočnmm međama k.č. 1450/5 i k.č. 1458 do Pakračke ulice (k.č. 1461), njezinom južnom regulacijskom linijom i istočnom međom k.č. 1468/1 preko k.č. 1470 do sjeverne međe k.č. 1472 i puta (k.č. 1481), kojim se nastavlja u smjeru juga do Bjelovarske ulice (k.č. 2523). Granica prelazi Bjelovarsku ulicu i zapadnom regulacijskom linijom ulice Jelkovečki put (k.č. 1859) ide do Livadarskog odvojka i željezničke pruge, koja je južna granica, do početne točke opisa. 

 

Z-1538 

ZAGREB, Novakova 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 

Arhitektonski ansambl gradskih vila u Novakovoj ulici – 20 stambenih kuća 

Novakova ulica kućni broj 5 - k.č. 5934; k.b. 7 – k.č. 5933; k.br.8a – k.č. 5814; k.br.9 – k.č. 5928; k.br.10 – k.č. 5817; k.br.11- k.č. 5929; k.br.12 – k.č.5819; k.br.14 – k.č. 5820; k.br. 15 – k.č.5921; k.br.17 – k.č. 5920; k.br.19 – k.č. 5919; k.br.20 – k.č. 5829; k.br.21 – k.č. 5918; k.br. 22 – k.č. 5833; k.br.23 – k.č. 5917; k.br.24 – k.č. 5834; k.br.26 – k.č. 5835; k.br.28 – k.č 5836; k.br.30 – k.č. 5837 i k.br.32 – k.č. 5838 

Centar 

Z-1544 

ZAGREB 

Dio naselja "Prva hrvatska štedionica" 

Zapadna granica kreće od raskrižja Zvečajske i Jankomirske, te ide istočnim regulacijskim pravcem Jankomirske (k.č. 2135 k.o. Trešnjevka), nastavlja se južnim regulacijskim pravcem Kostelske (k.č. 6698) na potezu od Jankomirske do Zorkovačke (dio k.č. 6698), te istočnim regulacijskim pravcem Zorkovačke (k.č. 2072) do raskrižja s Lepoglavskom. Južnim regulacijskim pravcem Lepoglavske (k.č. 1905) granica ide u smjeru istoka do zapadnog regulacijskog pravca Krapinske (k.č. 6697) kojim se nastavlja u smjeru juga do raskrižja s Kostelskom. Sjevernim regulacijskim pravcem Kostelske granica se nastavlja u smjeru zapada do sjeverne regulacijske linije Zvečajske (k.č. 6699/2), te dalje ide tom linijom do spoja s Jankomirskom, odnosno do početne točke opisa. 

Trešnjevka 

Z-1542 

ZAGREB, Veprinečka 1-15 i Mošćenička 2-16 

Kolonija gradskih kuća "Mali stanovi za invalide i izbjeglice iz Istre" 

k.č. br. 3413 

Trešnjevka 

Z-1550 

ZAGREB,

Klaićeva 9, 9a, 9b, 11,11a, 11b 

Kolonija gradskih kuća na Ciglani 

k.č. 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926 i 3927, te k.č. br. 3918, 3919/1 i 3928 

Črnomerec 

Z-1549 

ZAGREB 

Kompleks groblja Mirogoj 

Početna najsjevernija točka granice polazi od raskrižja Mirogojske ceste (k.č. 3756 k.o. Gračani i k.o. Remete) i Aleje Hermanna Bollea (k.č. 3757 k.o. Gračani i k.o. Remete), te ide sjevernom i istočnom regulacijskom linijom puta iza grobnice narodnih heroja do sjeverne regulacijske linije puta sjeverno od malih arkada kojom nastavlja u smjeru istoka do sjeverozapadne međe k.č. 3510 k.o. Gračani, te tom međom do Fučkovog jarka (k.č. 5147 k.o. Maksimir). Fučkovim jarkom granica se nastavlja u smjeru jugoistoka do zapadne regulacijske linije ulice Veliki dol (k.č. 5152 k.o. Maksimir), i tom ulicom prema jugozapadu do raskrižja sa Bijeničkom cestom (k.č. 5181 k.o. Centar, k.o. Maksimir, k.o. Gračani). Sjevernom regulacijskom linijom Bijeničke ceste granica ide u smjeru zapada do južne međe k.č 3727/1 k.o. Gračani, te tom međom do Aleje Hermanna Bollea, nastavlja njezinom istočnom regulacijskom linijom do sjeverozapadnog ugla k.č. 3739/1 k.o. Gračani, prelazi Aleju Hermanna Bollea, te nastavlja sjevernom regulacijskom linijom ulice Zmajevac (k.č. 7503 k.o. Centar) do jugozapadnog ugla k.č. 3717k.o. Gračani, te njezinom zapadnom međom do spoja sa k.č. 3716. Južnom i zapadnom međom k.č.. 3176 granica ide prema sjeverudo Mirogojske ceste, te istočnom regulacijskokm linijom Mirogojske nastavlja prema sjeveru do početne točke opisa.

 Centar, Gračani , Maksimir,

Remete

Z-1526 

ZAGREB 

Kompleks nekdašnje Strojarnice države željeznice 

Početna točka kreće od jugozapadnog ugla k.č. 373 i u pravcu ide do kolosijeka željezničke pruge, te tim kolosijekom u smjeru istoka do Strojarske ceste (k.č. 5584). Zapadnom regulacijskom linijom Strojarske ceste granica se nastavlja u smjeru juga do željezničkog kolosijeka, te tim kolosijekom u smjeru zapada do početne točke. Prostorne međe obuvaćaju k.č. 373, k.č. 372, k.č.374, k.č. 375, te dio k.č. 376 i k.č. 371/1. 

Trnje 

Z-1540 

 

 

ZAGREB 

Kompleks šume Dotrščina - mjesto povijesnih događaja 

Sjeverna početna točka granice kreće od ulice Štefanovec (k.č. 15268 k.o. Markuševec) i ide sjevernom i istočnom međom k.č. 15012 k.o. Markuševec, te istočnim međama k.č. 15012, k.č 15013, k.č. 15014, k.č. 15015, k.č. 15016, k.č. 15017, k.č. 15018, k.č. 15019, k.č. 15020, k.č. 15021, k.č. 15022, k.č. 15023, k.č. 15026, k.č. 15027, k.č. 15028, k.č. 15034, k.č. 15035, k.č. 15037/1, k.č. 15039, k.č. 15048 k.o. Markuševec, te k.č. 1704, k.č. 1708, k.č. 1709, k.č. 1710, k.č. 1711, k.č. 1712 k.o. Dubrava, do potoka Štefanovec. Zapadnom obalom reguliranog potoka Štefanovec ide do zapadne međe k.č. 1694/4 i 1693/2 k.o. Dubrava, prelazi u pravcu potok (k.č. 9514/12), ide južnom međom k.č. 1735, te putem ( k.č. 9513/1) do zapadne regulacijske linije Svetošimunske (k.č. 5169 k.o. Maksimir). Zapadnom regulacijskom linijom Svetošimunske se nastavlja prema jugu do ulice Čret (k.č. 15269 k.o. Markuševec,), te sjevernom regulacijskom linijom ulice Čret ide u smjeru sjeverozapada do sjeverozapadnog ugla k.č. 3742 k.o.Remete, nastavlja zapadnim međama k.č. 3742, k.č. 3743, k.č. 3744, k.č. 3745, k.č. 3746/1, k.č. 3746/2, k.č. 3747, k.č. 3748, k.č. 3749, k.č.3750,k.č.3751 i k.č.3752 k.o. Remete, te SI međom k.č. 625/1 k.o. Maksimirdo Svetošimunske, JZ regulacionom linijom Svetošimunske do ulice Bukovac Gornji (k.č. 730, k.o. Maksimir) te njezinom sjevernom regul. Linijom do potoka Bliznec (k.č. 5140/1) te istočnom obalom potoka do sjeverne međe k.č. 3709 k.o. Remete kojom ide do ulice Čret. Ulicom čret se nastavlja prema sjeveru do potoka te šumskim putem (k.č. 15121 k.o. Markuševec) prema sjeveru do točke koja u pravcu spaja šumski put i sjeverne međe k.č. 15194/1 k.o. Markuševec, nastavlja sjevernom međom te čestice i pravcem preko k.č. 15195/1 do sjev. međe k.č. 15197/1 i tom međom do ulice Štefanovec koja je početna točka.

 Dubrava, Maksimir, Markuševec,

Z-1527 

ZAGREB 

Park Maksimir 

Zapadna granica kreće od od raskrižja Maksimirske (k.č. 5148) i Bukovačke ceste (k.č. 5174), te istočnom regulacijskom linijom kolnika Bukovačke ceste ide prema sjeveru do sjeverozapadnog ugla k.č. 3083, te njezinom sjevernom međom do zapadne međe k.č. 3085 i dalje prema sjeveru do ulice Prilesje (k.č. 5159/6). Granica se nastavlja zapadnom regulacijskom linijom ulice Prilesje, obuhvaća k.č. 2832 i 2858, te ide njezinom istočnom međom i istočnom međom k.č. 2905 u smjeru juga, do jugozapadnog ugla k.č. 2906, te njezinom južnom međom i južnom međom k.č. 2947. Granica dalje ide zapadnom međom k.č. 3067 i k.č. 2948 do istočne regulacijske linije ulice Prilesje, uključujući k.č. 2948, k.č. 2949, k.č. 792/2 i k.č. 792/1. Granica se nastavlja istočnom međom k.č. 792/1 do sjeverne međe k.č. 786, uključujući k.č. 786, k.č. 752, k.č. 622/2 i k.č. 622/1, odnosno do regulacijskog pravca ulica Požarinje 7- k.č. 5166/1, Požarinje 5 - k.č. 5167, i ulice Gornji Bukovac – k.č. 5156/1. Od ulice Gornji Bukovac granica ide južnom regulacijskom ulice Melinišće (k.č. 3710) do sjeverozapadnog ugla k.č. 3711, uključujući k.č. 626 i 628/1 k.o. Maksimir do potoka Bliznec - k.č. 5140/1, dalje potokom Bliznec i sjevernom međom k.č. 730 do Svetošimunske ulice k.č. 5169 k.o. Maksimir.

Svetošimunskom se nastavlja u smjeru juga, uključujući k.č. 729/1, do sjeverne međe k.č. 689, te njezinom sjevernom međom do zapadne regulacijske linije Avenije Gojka Šuška (k.č. 686/5 k.o. Maksimir,), uključujući kao rubne k.č 692, k.č 693/2, k.č. 693/1, k.č. 5141/3, k.č. 686/7, k.č. 686/3, k.č. 5141/4 i k.č. 3010/1 do sjeverne regulacijske linije Maksimirske ceste, koja je i južna granica.

Prostor južno od Maksimirske ceste, na potezu od ulice Svetice do Mandlove ulice, koji obuhvaća k.č. 172, k.č. 173, k.č. 167/1, k.č. 165, dijelove k.č. 163/1, 162/3, 161/1, 160, 146/1, 146/2, 146/3, te dijelove k.č. 145/1, 145/7,145/5, 147, 143 i 138/1 sve k.o. Pešćenica, smatra se zonom neposredne blizine kulturnog dobra

Maksimir

Pešćenica

Z-1528 

ZAGREB 

Povijesna cjelina "Željeznička kolonija" 

Granica ide od početne točke zaštićenog područja na raskrižju ulice Karla Brkljačića i ulice Kneza Branimira, prema sjeveru, regulacijskom linijom istočnog dijela kolnika Branimirove, do ulice Mije Krešića, te se nastavlja prema istoku, južnom regulacijskom linijom kolnika ulice Mije Krešića, te južnom regulacijskom linijom kolnika ulice Ivice Hitreca, i dalje sjevernom granicom k.č.544/1, 545, 546, 547, 548 i 549, sve. Granica se nastavlja sjevernom regulacijskom linijom pločnika Krešićeve, te sjevernom granicom k.č.550 i dalje sjeveroistočno, granicama k.č. 550, 551, 552 i 553, do sjeverne regulacijske linije pločnika Jakićeve i dalje prema jugu, prelazeći Jakićevu, istočnim granicama k.č. 559, 600/1, 600/2, 601/1, 601/2, 602/1, 602/2, 603, 604, 605, 606, 607 608, 609, 611, 612, 613 i 614, do ulice Aleksandra Hondla. Granica zaštićenog područja nastavlja se prema zapadu, sjevernom regulacijskom linijom kolnika Hondlove, prelazeći raskrižje s Badovinčevom, dalje do raskrižja s Kuraltovom i Albrechtovom i nastavlja prema jugu, prelazeći to raskrižje, dalje zapadnom regulacijskom linijom kolnika ulice Dragutina Albrechta do Brkljačićeve, dalje prema zapadu sjevernom regulacijskom linijom kolnika ulice Karla Brkljačića, prelazeći raskrižje s ulicom Slavoljuba Bulvana, do zapadne granice i početne točke zaštićenog područja na raskrižju Brkljačieve ulice i ulice Kneza Branimira.

Maksimir 

Z-1530 

 

 

ZAGREB, Borongajska bb 

Povijesna cjelina Aerodrom Borongaj, dio kompleksa tvornice Končar 

Granica kreće od početne točke zaštićenog područja, jugozapadnog ugla k.č.1322/25, njezinom južnom međom prema zapadu, prelazi pristupnu cestu k.č.1322/23 i ide do zapadne međe te parcele, koja je i zapadna granica kompleksa, te nastavlja prema sjeveru do k.č.1322/22 i dalje njenom zapadnom međom do k.č.1322/17. Granica zaštićenog područja nastavlja se dalje zapadnom i sjevernom međom te katastarske čestice, i nastavlja sjevernom, istočnom, južnom i zapadnom međom k.č. 1322/15, do južne regulacijske linije interne saobraćajnice k.č.1322/23 i dalje prema zapadu južnom i prema jugu istočnom te južnom regulacijskom linijom te ceste, do sjeveroistočnog ugla parcele 1322/25 sve k.o. Peščenica i njezinom istočnom granicom prema jugu do početne točke. 

Pešćenica 

Z-1531 

ZAGREB 

Povijesna cjelina Cvjetno naselje 

Granica ide od početne točke zaštićenog područja, jugozapadnog ugla parcele osnovne škole Cvjetno naselje, k.č. 4894/1, prema sjeveru zapadnom međom te parcele, nastavlja zapadnom granicom k.č. 4894/6 do zapadne i sjeverne međe početka Cvjetne aleje k.č. 5655/2 i dalje prema sjeveru istočnom regulacijskom linijom Odranske ulice k.č. 5639/4, odnosno zapadnom međom parcela k.č. 4561/4, 4561/2, 4562, 4563, 4564, 4641/1 i 4566, do Slavonske avenije k.č.5583/1 i nastavlja se prema istoku, južnom regulacijskom linijom kolnika Slavonske avenije, do ulice Josipa Marohnića k.č. 4339/1. Granica se nastavlja prema jugu, zapadnom regulacijskom linijom Marohnićeve do ulice Prisavlje. k.č. 5683 i ide prema zapadu, od Marohnićeve sjevernom regulacijskom linijom kolnika ulice Prisavlje, prelazi pločnik u pravcu zapadne međe škole do početne točke. 

Trnje 

Z-1543 

ZAGREB, Heinzelova 66-68 

Povijesna cjelina industrijskog kompleksa "Gradska klaonica i stočna tržnica" 

k.č. 66, k.č. 67/1, k.č. 67/2 i k.č. 68 k.o. Trnje; odnosno Heinzelovom i ulicom Podaupskoga. 

Trnje 

Z-1534 

ZAGREB, Koturaška - Trnjanska cesta 

Povijesna cjelina industrijskog kompleksa Paromlin 

Sjeverna granica kreće od raskrižja Paromlinske i Koturaške ceste, te ide sjevernim međama k.č. 414/1, k.č. 414/4 i k.č. 414/5 do raskrižja Koturaške i Trnjanske ceste. Granica se dalje nastavlja prema jugu istočnom međom k.č. 414/2, i k.č. 415/1 do ograde prema zgradi Matice hrvatskih iseljenika, te tom ogradom nastavlja do istočne međe k.č. 418. Istočnom, južnom i zapadnom međom k.č. 418 i zapadnom međom k.č. 417/1 granica ide prema sjeveru do spoja sa južnom međom k.č. 414/1, te tom međom prema zapadu do njezinog sjeverozapadnog ugla, odnosno do početne točke opisa. 

Trnje 

Z-1533 

ZAGREB 

Povijesna cjelina Markuševec 

Granica počinje od raskrižja Markuševečke ceste s ulicom Vida Ročića, i ide južnim regulacionim pravcem ulice V. Ročića i nastavno Vincekovog brega, nastavlja zapadnim regulacionim pravcem ulice Ivlje do južne međe k.č. 11772, te nastavlja istočnom i sjevernom međom k.č. 11595 i južnom međom k.č.br. 11596, 11706, 11703, 11701, 11700, 11699, 11643, 11642, potom prelazi ulicu Štefanovec i ide južnom međom k.č. 11491, i prelazi potok Štefanovec, nastavlja zapadnom obalom potoka do južne međe k.č. 11448, pa južnom međom k.č. 11477, te zapadnom međom k.č. 11477, 11468, 11469, zatim nastavlja jugozapadnom međom k.č. 11450, prelazi u visini ulice Skuzini Markuševečku cestu i ide sjevernim regulacionim pravcem ulice Skuzini pa južnim međama čestica k.č. 10983 i 10991, i južnom, zapadnom i sjevernom međom k.č. 10992, potom sjeverozapadnim međama k.č. 10990, 10984, 10985, 10968, 10967, 10966, 10964, 10963, 10960, 10959, 10956, te zapadnim međama k.č. 10958, 10942, 10935, 10930, 10929, 10894, sjevernim međama k.č. 10899 i 10912, zapadnim međama k.č. 10905/1 i 10905/2, južnom i istočnom međom k.č. 10906, istočnim međama k.č. 10876, 10874, 10873, prelazi potok Štefanovec i ide zapadnom međom k.č..10815 do ulice Mrzljak, prelazi ulicu Mrzljak, spušta se njezinim istočnim regulacionim pravcem do sjeverne međe k.č. 10796 i 10775, prelazi ulicu Brežovanka, nastavlja sjevernim međama k.č. 9769, 9771 i 9772, prelazi ulicu Pilatušćak, nastavlja sjevernom međom k.č. 9780, prelazi Markuševečku spušta se njezinim istočnim regulacionim pravcem do početne točke.

Markuševec 

Z-1548 

ZAGREB 

Povijesna cjelinna Gornje Vrapče 

Zapadna granica ide od Vrapčanske ceste jugozapadnim međama k.č. 3480 i k.č. 3479 k.o. Vrapče do potoka Vrapčak (k.č. 4764), zatim istočnom obalom potoka Vrapčak do mosta kod Majdakove ulice gdje prelazi Vrapčansku cestu (k.č. 6874/1 k.o. Vrapče i k.o. Gornje Vrapče), te se nastavlja sjevernim međama k.č. 2460 i k.č. 2462 k.o. Gornje Vrapče, i zapadnim međama k.č. 2495/3, k.č. 2503, k.č. 2504/1 do Močvarske ulice (k.č. 4774). Granica dalje ide istočnom regulacionom linijom Močvarske ulice do sjevernih međa k.č. 2522 i k.č. 2525, te se nastavlja južnom regulacionom linijom odvojka Močvarske do Piškorovog puta, a zatim zapadnom regulacionom linijom Piškorovog puta (k.č. 4791) do južne i zapadne međe k.č. 3437, te južnih međa k.č. 3436 i 3435/1, sve do Vrapčanske ceste, koju prelazi i vraća se do početne točke opisa. 

Vrapče,

Gor. Vrapče

Z-1537 

 

 

 

ZAGREB 

Povijesna cjelina naselja Čučerje 

Na sjevernom dijelu granica počinje na sjevernoj međi k.č. 1053/2, zatim prelazi Prigorsku i potok Čučerje, nastavlja po sjevernoj i istočnoj međi k.č. 1062/8, pa istočnom međom k.č. 1062/7, obuhvaća k.č. 734 i 728/2, zatim ide zapadnim međama k.č. 728/1 i 741, prelazi put i sjevernom i istočnom međom k.č. 742, prelazi put i nastavlja sjevernom međom k.č. 667/1, 667/3 i 671/1, opet prelazi put i nastavlja po sjevernoj međi k.č. 699, dalje istočnim međama k.č.. 675/7, 675/6, 675/5, i 675/4, prelazi put i ide istočnim međama k.č. 534/1, 534/2, 534/3, 539/4, 535/2, 535/3, 537/3, 629, 628 pa istočnim regulacionim pravcem puta k.č. 3098, zatim sjevernom i istočnom međom k.č. 544/2 i istočnom međom k.č. 544/1, sjevernim međama k.č. 545/2, 545/3 i sjevernom i istočnom međom 526/3, prelazi poljski put i istočnom i južnom međom k.č. 451/2, pa zapadnom međom k.č.br. 451/3, gdje prelazi put i daljeSZ međom k.č. 359 i sjevernom i zapadnom međom k.č. 548/1, prelazi put i ide zapadnom međom k.č. 358 i sjevernom međom k.č. 339/3 i 339/2, pa sjevernom i zapadnom međom k.č. 253/3, prelazi put k.č. 3100 i ide sjevernom međom k.č. 335/1 i 335/2 opet prelazi put k.č. 3100 i ide južnim međama čestica k.č. 256/1, 251/10, 251/9, 251/8, 251/12, 251/6, 251/5 i 251/4, prelazi potok i ide desnom obalom potoka do Prigorske ceste, zatim istočnim regulacionim pravcem Prigorske, koju prelazi pa nastavlja južnim međama k.č. 175/17, 175/19 i 175/14, potom istočnom međom k.č. 170/2 i sjevernim međama k.č.br. 175/8, 175/9, 175/10, 175/11, 175/12 i 175/13, nastavlja JZ stranom puta k.č. 4576 koji prelazi i ide zapadnim međama čestica k.č.4440/3, 4440/2, 4440/1, 4440/4, 4440/5, 100, 76 64 i 60/1, 40, 39, 38, 44/1, 44/3, 44/5, 44/4 i 46/2 pa prelazi put i ide zapadnom i sjevernom međom k.č. 14/4, zapadnom međom k.č. 828, 827/2, južnom i zapadnom međom 826/2, južnim međama k.č. 840, 839/2 i 838/5, južnom zapadnom i sjevernom međom k.č. 838/4, sjevernom međom k.č.838/5, prelazi put k.č. 3151 i ide njegovom sjevernom granicom prema zapadu do istočnih međa k.č. 988/19, 853/1, 853/2, 853/3, ponovno prelazi put i ide sjevernim međama k.č. 1001/1, 1001/3, 1001/2 , 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1004/4 i 848/2 pa prelazi put i ide zapadnom i sjevernom međom k.č. 1006, sjevernim međama k.č. 1007, 1011/2, 1027, 1026, 1025 i zapadnim međama 1024/2 i 1023/2, zatim zapadnom i sjeveroistočnom međom k.č. 1023/4, zapadnom međom 1056/7 i 1056/11 i zapadnim međama k.č. 1053/26, 1053/24, 1053/23, 1053/5, 1053/4 i 1053/3, te zapadnom i sjevernom međom k.č. 1053/2 dolazi do početne točke.

 Čučerje

Z-1547 

ZAGREB 

Povijesna cjelina naselja Vugorvec 

Granica počinje od raskrižja ulice Augusta Šenoe s odvojkom Kocil brijeg, obuhvaća česticu k.č.br. 1655/1, skreće na jug istočnim rubom k.č.br. 18 k.o. Vugrovec, nastavlja prema jugu istočnim međama k.č.br. 19/4, 20/1, 20/2, 45/1, 45/2, 47/5, 49/4 50/4 i 53/1, zatim skreće na istok, obuhvaća k.č.br. 282/1 i izlazi na Bregovitu ulicu. Južnom regulacionom linijom Bregovite ulice nastavlja prema jugu pa istoku, do istočne međe k.č.br. 275/1, ovom međom skreće prema jugu i nastavlja istočnom međom k.č.br. 275/2 i 275/3, zatim skreće prema istoku sjevernom međom k.č.br. 270, 269 i 264, te izlazi na Vinogradsku ulicu čijim sjevernim regulacionim pravcem ide prema jugozapadu do ulice A. Šenoe. Prelazi Šenoinu i nastavlja sjevernim regulacionim pravcem Slatinske do potoka Vugrovec, istočnom obalom potoka nastavlja prema sjeveru, prelazi potok te sjevernim međama k.č.br. 2788, 2782, 2783, 2784 (put), 2770/1 i 2766, prelazi put k.č.br. 2589 i ide zapadnom međom k.č.br. 2588/7 i 2588/6, obuhvaća parcelu groblja k.č.br. 2581/2 k.o. Đurđekovec i nastavlja jugoistočnim regulacionim pravcem odvojka Kocil brijeg, prelazi potok i nastavlja jugozapadnim regulacionim pravcem odvojka Kocil brijeg prelazi potok i nastavlja JZ regulacionim pravcem odvojka Kocil brijeg, prelazi ul. A. Šenoe i dolazi na početnu točku

Vugrovec 

Z-1545 

ZAGREB 

Povijesna jezgra Podsuseda 

Početna točka zaštićenog područja počinje na raskrižju Aleje Bologne (k.č. 1135 k.o. Podsused, k.o.Gornji Stenjevec) i ulice Susedgradski Vidikovec (k.č.2849/1 k.o.Podsused), te ide sjevernim regulacijskom linijom Aleje Bologna u smjeru sjeverozapada do k.č. 821/1 k.o. Gornji Stenjevec. Zapadnom i sjevernom međom k.č. 821/1 i k.č. 821/4 granica ide do ulice Gornji put (k.č. 5881. k.o. Gornji Stenjevec). Istočnom regulacijskom linijom Gornjeg puta granica ide u smjeru sjevera do Aleje seljačke bune (k.č. 5876/1k.o. Gornji Stenjevec), te nastavlja istočnom međom k.č. 843 do križanja Aleje seljačke bune i ulice Jagodišće (k.č. 5878 k.o. Gornji Stenjevec). Granica nastavlja se sjevernom međom k.č. 918 i k.č. 951, te njezinom istočnom međom do potoka i puta Sutinska vrela (k.č. 5883/3 k.o. Gornji Stenjevec). Istočnom regulacijskom linijom puta Sutinska vrela granica se nastavlja do sjeverne međe k.č. 954 k.o. Gornji Stenjevec, te sjevernom i istočnom međom te parcele ide u smjeru juga, istočnim međama k.č. 32/2, k.č. 29, k.č. 26, k.č. 23, k.č. 19 k.o. Podsused, sjevernom međom k.č. 963 k.o. Gornji Stenjevec, te k.č. 1094/1 i k.č. 991/2 k.o. Posused do Humlove ulice (k.č. 1009 k.o. P Podsused). Južnom regulacijskom linijom Humlove, granica se nastavlja u smjeru istoka do ulice Susedgradski Vidikovec. Zapadnom regulacijskom linijom te ulice granica se nastavlja u smjeru juga preko Podsusedske aleje do sjeverne regulacijske linije Aleje Bologna odnosno do početne točke opisa.

 Gornji Stenjevec, Podsused

Z-1529 

 

ZAGREB 

Povijesna urbana cjelina Grad Zagreb 

Početna točka ide granicom k.o. Šestine od k.č.355/0 prema istoku i obuhvaća k.č. 313/1, 314/0, 315/0, 316/0, 317/0, 316/2, 312/0, 232/2, 232/1, 231/0, 230/0, 229/2, 228/2, 227/0, 225/0, 224/0, 223/0, 184/2, 192/2, 184/1, 176/0, 175/0, 4625/3, 170/2, 169/1, 168/0, 159/0, 160/0, 161/0, 162/0, 163/0, 157/0 do puta k.č. 4630/0 i njime do puta k.č. 618/1 i 619/0, uključuje k.č. 621/0, 624/0, 625/0, 627/0, put k.č. 640/0 i k.č. 650/2, presijeca k.č. 663/0 u pravcu do k.č. 672/0 koju uključuje i ide dalje prema istoku obuhvaća kao rubne parcele k.č. 673/0, 693/0, 691/0, 690/0, te k.č. 695/0, 696/0, 697/0, 698/0, 699/0, 701/0, 717/0, 718/0, 719/0, 897/0, 895/0, prelazi ulicu Šušnjevac i dalje istočnim međama k.č. 876/2, 871/1, 864/0, 860/0, 858/0, 849/0, 848/0, 845/0, 844/0, 841/2, 820/0, dio k.č. 817/0 i dio k.č. 812/0, te k.č. 813/0 do ulice Sjevernjak. Granica ide dalje na istok sjevernom regulacijskom linijom ulice Sjevernjak i Gračanski Ribnjak do k.č 1784 k.o. Gračani i kao rubne uključuje k.č. 1784, 1771/1, 1618, 1617, 1616, 1615, 1614, 1613, 1611, 1610, 1609, 1607, 1606, 1605, 1596, 1595, 1593/1, 1591, 1588/1, 1583, 1550, 1551, 1552/1, 1552/3,1547/4,1547/3, 1547/2, 1545 i 1544 do puta k.č. 1541, tim putem nastavlja do k.č. 1512 i uključuje k.č. 1511, 1510, 1509, 1508, 1507, 1505/3, 1503, 1501, 1499, 1498, 1496, 1493 i put k.č. 1492, do ulice Gračansko dolje. Ulicom Gračansko dolje granica ide prema istoku do JI ugla k.č. 918, od koje granica nastavlja do ulice Svibanjčica (k.č. 995 k.o. Remete), tom ulicom do Kvintičke i putem k.č. 127 do puta k.č. 3788/1, te ulicama Vinec i Česmičkoga do Bukovačke ceste. Istočnom regulacijskom linijom Bukovačke ceste granica se nastavlja prema jugu, do k.č. 2624 k.o Maksimir, njezinom sjevernom međom do istočne regulacijske linije ulice Prisoj i dalje na sjever do uključivo k.č. 2762 i potok, te potokom nastavlja dalje međama k.č. 2701, 2699, 2697, 2695, 2693, 2691, 2689, 2678, 2677, 2675, 2673, 2671, 2669, 3088, 3090, 3092, 3093, 3096, 3098, 3100, 3102, 3104,3106, 3108, 3110, 3112, 3114, 3116, 3118, 3120, 3122, 3124, 3126, 3128, 3129, 3130, 3132, 3133, 3135, 3137, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144/2, te južnim međama k.č. 3144/1, 3145, 3146, 3147, 3148 k.o Maksimir do Bukovačke ceste i dalje prema jugu do Maksimirske ulice. Granica se dalje nastavlja ulicom Svetice i Donje Svetice do Ulice grada Vukovara, te njezinom južnom regulacijskom linijom u smjeru zapada do Držićeve. Zapadnom regulacijskom linijom Držićeve granica ide do sjeveroistočnog ugla k.č. 2203/2 k.o. Trnje, te njezinom južnom međom i južnom međom k.č. 2198 do ulice Pile I, te sjevernom regulacijskom linijom ulice Palić prema zapadu do ulice Vranovina, nastavlja prema zapadu južnom međom k.č. 1830/1 do ulice Kruge, te sjevernom reg. linijom Karašićke i ulice Petra Grgeca do Trnjanske ceste, prelazi cestu i nastavlja južnim međama k.č.1426 i 1417 do Ulice Hrvatske bratske zajednice i nastavlja južnom međom k.č.1253, do Čazmanske kojom ide prema zapadu do k.č. 966/4 te istočnim međama k.č. 966/4, 966/10, 966/6 i 966/5 do Krčke, i nastavlja istočnom međom k.č. 4139/1, obuhvaća k.č.4142 i dalje istočnom regulacijskom linijom Lučićeve prema sjeveru, uključuje k.č.959 i 958 do Humboldtove, te južnom međom k.č.923/53 na zapad do Ulice Fausta Vrančića. Zapadnom regulacijskom linijom te ulice granica nastavlja prema jugu do ulice Lavoslava Ružičke i njome dalje na zapad do uključivo k.č.890 i 889/1, te k.č 857,823/60, 823/61, 823/1i 822/1 do Gagarinovog puta. Gagarinovim putem nastavlja u smjeru zapada do Savske ceste i dalje na jug do Odranske i Lomničke, obuhvaća k.č. 4792 i 4796 k.o. Trešnjevka do ulice Prisavlje, te nastavlja Savskom cestom, obuhvaća k.č. 4837/1i 4825/1, 4849, 4846 te k.č. 6726/0 (Savska cesta) k.č. 6672/1,6672/2, 6669/1, 6669/4,6667/3, 6667/2, 6663/0 i 6665/0, nastavlja regulacijskom linijom pločnika preko Savske ceste do k.č. 4839, prelazi Savsku kod nadvožnjaka željezničke pruge, te nastavlja željezničkom prugom prema sjeveru i ulicom Florijana Andrašeca do Kranjčevićeve. Granica nastavlja u smjeru sjevera zapadnim međama k.č 788/0, 790/0, 791/0, 793/0, 794/0, 795/0, 796/0, 798/0, 802/0, 803/0,804/1, 806/0, 807/0, 809/0, 810/3, 810/1, 811/0, 812/0, 813/0, 814/0, 815/0, 816/0, 817/0, 818/0, 819/0, 820/0, 821/0, te nastavlja Magazinskom cestom (k.č. 6687/0 k.o.Trešnjevka) u smjeru zapada do Metalčeve ulice, tom ulicom prema jugu obuhvaća Trg športova, te Metalčevom ide prema jugu, obuhvaća kompleks Elektrana – Toplana do Selske ceste, tom ulicom nastavlja na sjever do Prilaza baruna Filipovića i dalje prema zapadu do Zagrebačke ulice. Zagrebačkom granica ide prema zapadu do Ilice i njezinom sjevernom regulacijskom linijom, obuhvaća kompleks Ciglane (k.č. 423/1 k.o. Vrapče), te nastavlja sjevernim međama k.č. 347, 348, 349, 350 i 352, prelazi ulicu Črnomerec, te istočnom regulacijskom linijom Krčelićeve (k.č.3969) ide do Ulice Sveti Duh i njezinom istočnom regulacijskom linijom uključujući kompleks bolnice Sveti Duh, jugozapadnom međom k.č. 1512/1 i 1503 i zapadnom međom k.č. 1508 k.o. Vrapče do zapadne regulacijske linije ulice Kajfešov brijeg, kojom nastavlja prema jugu do ulice Kuniščak i tom ulicom do ulice Šestinski dol. Granica dalje nastavlja ulicom Šestinski dol prema sjeveru do potoka (k.č.4626/4, k.č. 4626/2 i 4626/1 k.o. Šestine) na sjever do južnih međa k.č. 1986/0, 1987/0, 1988/0, 1989/0, 1995/0, 1976/0, prelazi ulicu Kosinci i uključuje k.č. 1974/0 i 355/0, do početne točke

Gračani, Maksimir, Remete, Šestine, Trešnjevka, Trn je, Vrapče

Z-1525 

 

ZAGREB 

Stambeno naselje "Gogoljin brijeg" 

Zapadna granica kreće od raskrižja Petrove i Medovićeve ulice, te ide istočnim regulacijskim pravcem Medovićeve ulice (k.č. 5018 k.o. Maksimir), nastavlja se južnim regulacijskim pravcem Filipovićeve (k.č. 5200) na potezu od Medovićeve do istočnih međa k.č. 4389, 4405 i 4409/1 do sjeverne međe k.č. 4415, dalje ide sjevernom međom k.č. 4415 do zapadnog regulacijskog pravca Ulice Ferde Kovačevića (k.č. 4417). Sjevernim rubom kolnika Petrove ulice (k.č. 5150) granica ide u smjeru zapada do spoja s Medovićevom ulicom, odnosno do početne točke opisa.

Maksimir 

Z-1541 

ZAGREB, Gajeva 2, 2a, 2b, 2c, Bogovićeva 1, 1a, 1b, 2 i 4, Petričeva 1, 3, 5 i 7, Ilica 1, 1a 

Zakladni blok 

k.č. 2269, k.č. 2270, k.č. 2272, k.č. 2273, k.č. 2274, k.č. 2275, k.č. 2279, k.č. 2280, k.č. 2281, k.č. 2277, k.č. 2266 i k.č. 2267 

Centar 

Z-1535 

ZAGREB 

Zapadna padina ulice Donji Brezinščak 

Granica zaštićenog područja kreće od sjeverozapadnog ugla k.č.2505/13 k.o. Remete i ide južnom regulacijskom linijom ulice Brezinščak, k.č.3792, te nastavlja zapadnom regulacijskom linijom ulice Donji Brezinščak do sjeveroistočnog ugla k.č. 2458/2. Istočnom i južnom međom k.č. 2458/2, granica se nastavlja jugozapadnim međama kč. 2458/1, 2457, 2456, 2453, 2452, 2451, 2450, 2449, 2448, 2447, 2446, 2445, 2444, 2443, 2442, 2441, 2440, 2439, 2438/1, 2438/2, 2437, 2436, 2435, 2434, 2433, 2432, 3798, 2431/2, 2431/1, 2430, 2428, 2505/12, 2505/2, do k.č. 2505/13 do početne točke opisa. 

Remete 

Z-1532 

ZAGREB 

Zelena potkova 

Granica zaštite počinje na sjeverozapadnom uglu kč. 2429 k.o. Centar te ide u smjeru istoka obuhvaćajući kao rubne kč. 2429, k.č. 2431, k.č. 2416, k.č. 2417, prelazi Amruševu i nastavlja se istočnim međama kč. 2433 i k.č. 2434, prelazi Đorđićevu i nastavlja se istočnim međama kč. 2438, k.č. 2441 i k.č. 2442/1, do Boškovićeve ulice. Granica se nastavlja istočnim međama kč. 2444, k.č. 2447, k.č. 2448, i k.č. 2452, prelazi Matičinu i ide istočnim međama kč. 2454, k.č. 2459, k.č. 2460 do Hatzove ulice. Od Hatzove granica ide istočnim međama kč. 2463, k.č. 2467, k.č. 2468, k.č. 2469, k.č. 2472, k.č. 2473 i k.č. 2478, do Šenoine koju prelazi i nastavlja se istočnim međama kč. 2491, k.č. 2485 i k.č. 2486, te sjevernim međama k.č 2488 i k.č. 7493 do Branimirove ulice. Sjevernom regulacijskom linijom Branimirove, granica ide do Palmotićeve, skreće prema jugu i nastavlja istočnom međom kč. 7497 do željezničke pruge. Južna granica ide željezničkom prugom u smjeru zapada do Crnatkove koju prelazi, te se nastavlja zapadnim međama kč. 2912, i k.č. 2906, prelazi Vodnikovu i nastavlja se zapadnim međama kč. 2756, k.č. 2772, k.č. 2773, k.č. 2774, k.č. k.č. 2775, k.č. 2776, k.č. 2777, k.č. 2778 i k.č. 2779, te prelazi Žerjavićevu ulicu. Dalje se nastavlja zapadnim međama kč. 2785, k.č. 2787, k.č. 2788, k.č. 2793 i k.č. 2794, skreće na zapad, prelazi Savsku cestu, te kao rubne parcele obuhvaća kč. 2798/2, k.č. 2799 k.č. 2800 i kč. 2044, do Frankopanske. Dalje se nastavlja sjevernim međama k.č. 2142, k.č 2144, k.č. 2143 i k.č. 2141, te kao rubne parcele obuhvaća kč. 2147, k.č. 2155 i k.č. 2156, prelazi Hebrangovu, obuhvaća kč. 2743, k.č. 2742, k.č. 2740, k.č. 2739, k.č. 2738, k.č. 2737, k.č. 2736 i k.č. 2735, prelazi Žerjavićevu i nastavlja se istočnim rubovima parcela kč. 2722, k.č. 2701/1, k.č. 2697, k.č. 2696, k.č 2695, k.č. 2689, i k.č. 2688, prelazi Gundulićevu, te obuvaća kč. 2660, k.č. 2659, ide sjevernim zidom objekta na kč. 2653, i uključuje kč. 2658, k.č. 2657 i k.č. 2637 do Kumičićeve. Uključujući kao rubne parcele kč. 2636, k.č. 2635, k.č. 2634, k.č. 2633, granica se nastavlja do Haulikove. koju prelazi nastavlja se u smjeru istoka obuhvaćajući kč. 2545, prelazi Gajevu i nastavlja sjevernim međama parcela kč. 2542, k.č. 2541 i k.č. 2540. Granica dalje ide u smjeru sjevera zapadnim međama kč. 2534, k.č. 2533, k.č. 2532, k.č. 2527, k.č. 2526 i k.č. 2521, prelazi Trenkovu i nastavlja zapadnim međama kč. 2513, k.č. 2512 i k.č. 2510, prelazi Katančićevu i obuhvaća kao rubne kč. 2505, k.č. 2504, k.č. 2495, kč. 2352, k.č. 2353, k.č. 2354, k.č. 2355, k.č. 2356, kč. 2360, k.č. 2361, k.č. 2362 i kč. 2373, te skreće prema istoku, prelazi Prašku ulicu i spaja se sa početnom točkom opisa.

Centar 

Z-1536 

 

Klasa: 612-08/04-01-06/08
Urbroj:532-10-1/3-04-4
Zagreb, 30. lipnja 2004.

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.