Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje autolimar

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje autolimar

ministarSTVO gospodarstva, rada i poduzetništva

2134

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI
PROGRAM ZA ZANIMANJE

AUTOLIMAR

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

Cilj

 

Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

autolimar.

 

Zadaci

Usvojiti spoznaju o važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Spoznati važnost rada na siguran način, i  primijeniti pravila zaštitite na  radu u očuvanju zdravlja i čovjekova okoliša.

Upoznati osnovna svojstva i primjenu tehničkih materijala  ugrađenih u motornim vozilima.

Znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati  samostalno koristiti računala u struci.

Znati  čitati i primijeniti tehnička upute u obliku crteža, shema i simboličkih prikaza.

Znati izraditi jednostavne tehničke crteže.

Razviti vještinu razvijanja plašteva i primjenu u oblikovanju  elemenata karoserije.

Znati  primijeniti  mjerenja  u praksi.

Upoznati postupke ručne, strojne i toplinske obrade te postupke spajanja i obradu plastičnom deformacijom.

Znati i moći izvršiti zavarivanje postupcima: plinskog zavarivanja, MIG, MAG, TIG (WIG) i elektrootpornim točkastim zavarivanjem,  lemljenjem i lijepljenjem).

Znati i moći izvršiti spajanje i oblikovanje plastičnih i drugih nemetalnih materijala.

Upoznati ponašanje materijala prema koroziji (atmosferskoj i elektrokemijskoj) i primijeniti najvažnije Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Znati odabrati, zamijeniti, pravilno ugraditi i osigurati elemente strojeva i uređaja.

Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila i svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima i postupcima održavanja koje je propisao proizvođač motornog vozila .

Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu .

Razumjeti principe rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila .

Uočiti posebnosti privrednih vozila i motorkotača u odnosu na osobna vozila .

Upoznati različite izvedbe sklopova ( sustava ) motornog vozila i uočiti  njihove osobitosti ..

Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Ottovi: četverotaktni i dvotaktni, Dieselovi, motori  s prisilnim punjenjem cilindra, Wankelovi) i shvatiti njihove osobitosti .

 Upoznati vrste , svojstva i primjenu goriva za motore s unutarnjim izgaranjem .

Upoznati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe .

Upoznati načela rada dijelova transmisije :spojki ,mjenjača ,diferencijala ,..

Upoznati načela rada pneumatskih i hidrauličkih komponenti i sklopova.

Upoznati osnovna znanja o kočnim sustavima, sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača .

Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada .

Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima .

Upoznati koristiti ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sklopova i sustava na vozilima .

Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila

Razviti sposobnost utvrđivanja neispravnosti  karoserije, okvira i nadogradnje na motornom vozilu.

Znati i moći demontirati, ugraditi i provjeriti ispravnost sklopova i sustava karoserije, okvira i nadogradnje motornog vozila.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila.

Znati izabrati uređaje i alate za mjerenje, odrediti postupak mjerenja pojedinih sklopova karoserije, okvira i nadogradnje, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara

Znati koristiti servisnu  knjižicu.

Znati  utvrditi stanje karoserije (mjerni i rastezni  stolovi) i znati procijeniti štetu.

Znati i moći izraditi troškovnik i izračunati kalkulaciju.

Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja .

Razviti sposobnost komunikacije sa suradnicima, korisnicima usluga i društvom u cjelini.

Znati izabrati alate, strojeve i uređaje potrebne za popravak okvira vozila, odrediti dijelove za zamjenu i popravak, ispraviti oštećene dijelove okvira  i ugraditi nove dijelove okvira, te spojiti, prilagoditi i učvrstiti (fiksirati) dijelove.

Znati zaštititi dijelove od korozije.

Znati izabrati alate, strojeve i uređaje potrebne za popravak vozila, odrediti dijelove za zamjenu i popravak, ispraviti oštećene dijelove karoserije  i ugraditi nove dijelove karoserije, te spojiti, prilagoditi i učvrstiti dijelove.

Znati izabrati alate, strojeve i uređaje potrebne za popravak vozila, odrediti dijelove za zamjenu i popravak, ispraviti oštećene dijelove nadogradnje (blatobran, spojler, poklopac motora, vrata, krovni nosači itd.)  te spojiti, prilagoditi i učvrstiti (fiksirati) dijelove.

Znati izabrati alate, strojeve i uređaje potrebne za izradu dijelova okvira, te izraditi šablone i prema šablonama  izraditi dijelove, uvažavajući  dodatke dorade.

Znati izabrati alate, strojeve i uređaje potrebne za izradu dijelova karoserije, te izraditi šablone i prema šablonama  izraditi dijelove, uvažavajući  dodatke dorade.

Znati izabrati alate, strojeve i uređaje potrebne za izradu dijelova nadogradnje karoserije, te izraditi šablone i prema šablonama  izraditi dijelove, uvažavajući  dodatke dorade.

Osposobiti se za daljnje unapređenje, samoobrazovanje i  cjeloživotno obrazovanje.

Znati i umjeti  koristiti stručnu literaturu.

 

Trajanje obrazovanja: 3 godine

 

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i ugovor o naukovanju.

 


2. NASTAVNI PLAN

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Osnove računalstva

1,5

52

-

-

-

-

52

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

52

-

-

-

-

52

Osnove tehničke mehanike

-

-

2

70

-

-

70

Osnove tehničkih materijala

1

35

-

-

-

-

35

Elementi strojeva

-

-

2

70

-

-

70

Osnove automatizacije

-

-

-

-

1

32

32

Osnovi elektrotehnike i elektronike

 

 

 

 

1

32

32

Tehnike motornih vozila

 

 

 

 

 

 

1

32

 

32

Tehnologija autolimarije

 

 

 

 

2

64

64

Izborna nastava

1

35

2

70

2

64

169

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi

Praktična nastava u

 Školskoj radionici

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija održavanja vozila

Tehnike motornih vozila

Tehnologija autolimarije

Praktična nastava u

radnom procesu

 

 

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

 

 

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

16

1459

16

1460

15

1280

4199

Napomena :

Nastavni predmeti, Tehnike motornih vozila i Tehnologija autolimarije u trećoj godini izvode  se u stručno teorijskom dijelu i praktičnoj nastavi.

Praktična nastava (objašnjenje)

U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz tehnologija koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom što je vidljivo u tablicama NASTAVNI PLAN (OBJAŠNJENJE).

 

NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE

 

A)    Općeobrazovni dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B)     Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva*

1,5

52

0

0

0

0

52

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje *

1,5

52

0

0

0

0

52

Osnove tehničke mehanike

0

0

2

70

0

0

70

Osnove tehničkih materijala

1

35

0

0

0

0

35

Elementi strojeva

0

0

2

70

0

0

70

Osnove automatizacije2)

0

0

0

0

1

32

32

Osnovi elektrotehnike i elektronike

0

0

0

0

1

32

32

Tehnike motornih vozila

0

0

0

0

1

32

32

Tehnologija autolimarije

0

0

0

0

2

64

64

Izborni dio 1)

Strukovni predmeti Računalstvo

 Matematika u struci

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

2

70

2

64

169

Ukupno

7

244

7

245

8

256

745

* Okvirni sadržaj izvodi se 0,5 sati s cijelim razredom (teorijski dio), 1 sat u skupinama

** Okvirni sadržaj izvodi se 1 sat s cijelim razredom (teorijski dio), 1  sat u skupinama

1) Izborni sadržaji izvode se prema uvjetima škole i interesu učenik.

Prioritet dati u strukovnim sadržajima:      1 .razred: Osnove tehničkih materijala ili računalstvo 1 sat

                                                              2. razred: Tehnologija autolimarije 2 sata     

                                                              3. razred:  Tehnologija održavanja vozila 1 sat       

2) Okvirni sadržaj izvodi se u obliku vježbi po skupinama                                                        

 

 

C)    Praktični dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi s vježbama- najviše sati

340

270

160

770

Tehnologija obrade i montaže**

 

70

 

0

 

0

 

 Praktična nastava u

 Školskoj radionici

 najviše sati 4)

 

 

270

 

 

165

 

 

64

 

Tehnologija održavanja vozila2)

 

0

 

35

 

32

 

Tehnike motornih vozila

0

35

32

 

Tehnologija autolimarije

0

35

32

 

 Praktična nastava u

 radnom procesu –

 najmanje sati

 

 

560

 

 

630

 

 

640

 

 

1830

Ukupno

900

900

800

2600

 

** Okvirni sadržaj izvodi se 1 sat s cijelim razredom (teorijski dio), 1  sat u skupinama

2)  Okvirni sadržaj izvodi se u obliku vježbi po skupinama

4) – Svaka škola izrađuje izvedbeni program

 

D) Ukupno nastave

 


Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

 Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

244

245

256

745

Praktični dio

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1459

1460

1280

4199

 

 3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnoga dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Osnove računalstva

pismeno, usmeno, praktični rad

Matematika u struci 

usmeno, pismeno

Tehničko crtanje

pismeno, praktični rad

Osnove tehničke mehanike

usmeno, pismeno

Tehnologija obrade i montaže

usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove tehničkih materijala

usmeno, pismen,  praktični rad

Elementi strojeva

usmeno, pismeno, praktični rad

Tehnologija održavanja vozila

usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove automatizacije

usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove elektrotehnike i elektronike

usmeno, pismeno, praktični rad

Tehnike motornih vozila

usmeno, pismeno, praktični rad

Tehnologija autolimarije

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktična nastava

praktični rad, tehničko – tehnološka  dokumentacija

Izborna nastava stručnih predmeta

usmeno, pismeno, praktični rad

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnoga dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmet, dipl. ing. brodogradnje, profesor računalstva, dipl. ing. elektrotehnike

profesor elektro predmeta, profesor matematike, profesor

PTO-a

VSS

Matematika u struci

profesor matematik, profesor strojarskih predmeta, prof. matematike i fizike, dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. Brodogradnje profesor PTO-a

VSS

Tehničko crtanje

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje , profesor PTO-a

VSS

Osnove tehničke mehanike

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-a

VSS

Tehnologija obrade i montaže

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, profesor PTO-a

VSS

Osnove tehničkih materijala

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-a, dipl. ing. metalurgije, dipl. ing. kemije, profesor kemije

VSS

Elementi strojeva

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-a

VSS

Tehnologija održavanja vozila

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje

VSS

Osnove automatizacije

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-a

VSS

Osnovi elektronike i elektrotehnike

dipl. ing. elektrotehnike, profesor elektro predmeta

VSS

Tehnike motornih vozila

dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje,

profesor strojarskih predmeta

VSS

Tehnologija autolimarije

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-a

VSS

Izborni dio, stručni predmeti

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-a

VSS

Praktična nastava

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-a, nastavnik praktične nastave - stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

 

* Profesor PTO-a, pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke.

Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, NN 1/96.

 

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Osnove računalstva

1.

profesor

1. razr. 1,5 sati

17 sati  - zajedno

35 sati  - 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Matematika u struci

1. 2.  i 3.

profesor

1. razr. - 2 sata

70 sati -zajedno

2. razr. - 1 sat

35 sati -zajedno

3 .razr. - 1 sat

32 sata - zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

 

30 učenika

Tehničko crtanje

1. i 2.

profesor

1. razr. 1,5 sati

17 sati  - zajedno

35 sati  - 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Osnove tehničke mehanike

1. i 2.

Profesor

 

2. razr. - 2 sata

18 sati – zajedno

17 sati - 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Tehnologija obrade i montaže

1.

profesor,

nastavnik PN

1 sat 

35 sati – zajedno

1 sat

35 sati - 2 skupine

 

30 učenika

 

15 učenika

Elementi strojeva

2.

profesor

2. razr. - 2 sata

70 sati -zajedno

 

30 učenika

Tehnologija održavanja vozila

2. i 3.

profesor

2.razr.- 1 sat

35 sati - 2 skupine

3. razr. - 1 sat

32 sata - 2 skupine

 

15 učenika

 

15 učenika

Osnove automatizacije

3.

profesor

 

1 sat

32 sata - 2 skupine

 

15 učenika

Osnovi elektrotehnike i elektronike

3.

profesor

1.razr.- 1 sat

32 sata - zajedno

 

30 učenika

Tehnike motornih vozila

2. i 3.

profesor

2.razr.- 1 sat

35 sati - zajedno

3.razr.- 2 sata

64 sata - zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

Tehnologija autolimarije

2. i 3.

profesor

2.razr.- 1 sata

35 sati - zajedno

3.razr.- 3 sata

96 sati - zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

Praktična nastava

1., 2., 3.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

1. g. 830 sati

2. g. 795 sati

3. g. 736 sati

Školske radionice

8 -16 učenika.

Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor

Izborna nastava stručnih predmeta

1., 2., 3.

profesor

 

 

 

Napomena: sadržaji vježbi u pravilu u skupinama od 15 učenika

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Računalna učionica

Standardna oprema 1 + 16 radnih mjesta

Osnove računalstva

Tehničko crtanje

Stručni predmeti

Klasična učionica

 

Klasična učionica (1 + 32 mjesta)

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

 

Matematika u struci

Osnove tehničke mehanike

Tehničko crtanje

Osnove tehničkih materijala

Elementi strojeva

Osnove elektrotehnike i elektronike

Tehnike motornih vozila

Tehnologija autolimarije

Klasična učionica +

praktikum

Klasična učionica s ormarima

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop/

Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,

i spajanje i montažu

Tehnologija obrade i montaže

 

Specijalizirana učionica

     (60 m2)

Učionica (1 + 30 mjesta) sa staklenim vitrinama

i prostorom za nastavna sredstva i pomagala.

1 radno mjesto s PC + LCD projektorom (CD), grafoskop (komplet grafofolija).

Didaktička sredstva:

 - tehničko didaktički modeli , didaktički modeli iz originalnih dijelova i sklopova , plakati, katalozi,   časopisi i prospekti .

 

Tehnike motornih vozila

Praktikum za

Tehnologiju održavanja vozila

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

+ 8 - 10 radnih mjesta s opremom za održavanje vozila i minimalno jedno suvremeno vozilo  i test uređaj za dijagnostiku istog proizvođača kao i vozilo i jedan univerzalni test uređaj na primjer BOSCH i uređaj za analizu ispušnih plinova (EKO TEST)  

Tehnologija održavanja vozila

Izborni stručni predmeti

Praktikum za

Osnove automatizacije

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom za pneumatsko i hidrauličko upravljanje, senzoriku, robotiku i drugo

 

Osnove automatizacije

Školska radionica

za ručnu obradu i montažu

Prema standardu za 16 radnih mjesta

Praktična nastava

u školskim radionicama

Školska radionica

za strojnu obradu

Prema standardu za 8 - 10 radnih mjesta

Praktična nastava

u školskim radionicama

 

 

 6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta Etika i Tjelesna i zdravstvena kultura, objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, br. 1. od 11. ožujka 2003. Nastavni program Tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodnim novinama", br. 136. od 28. kolovoza 2003.

 

6.1 - Praktični  dio obrazovanja – naukovanja:

 

Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.

Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.

Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.

Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.

Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.

  

Praktična nastava – 1. godina; zanimanje: autolimar

 

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

1.

 

Obrazovanje za zanimanje

Radno pravo

Objasniti značenje ugovora o obrazovanju - naukovanju

Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju - naukovanju

2.

 

 

 

 

Ustrojstvo i organizacija obrazovnih pogona

 

 

 

 

Upoznati ustrojstvo, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

- školske radionice

- obrtničke radionice

- pogone poduzeća

- gradilišta i slične objekte

3.

 

Zaštita na radu

 

Objasniti zadaće pogonske zaštite na radu.

Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigurnost na radu, zaštita okoliša i

racionalno korištenje energije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere

prve pomoći

Navesti bitne propise za sprječavanje požara, te upoznati

protupožarne aparate i sredstava.

Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi

materijali i električna struja.

Navesti moguće onečišćivače okoliša koji su uvjetovani

radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine

racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.

5.

 

 

 

 

 

 

 

Planiranje i priprema rada

 

 

 

 

 

 

 

Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili

usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

- materijal predmeta obrade

- alate, pribor, uređaje i strojeve

- sredstva za osobnu zaštitu na radu

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

6.

 

 

 

 

 

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i izrada

tehničko-tehnološke dokumentacije

 

 

 

Čitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa,

kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.

Upoznati osnove normativa i standardizacije.

Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:

- projekcije i kote, tolerancije dimenzija, oznake kvalitete obrade, tol. položaja i oblika

7.

 

 

 

 

 

Mjerenje i kontrola

 

 

 

 

 

Znati i umjeti i izmjeriti dužine:

metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima:

etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.

Znati  i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:

kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ručna obrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znati i umjeti:

- ocrtati i obilježiti predmet obrade prije narednih

operacija

- izvesti sječenje materijala sjekačima

- piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama

- turpijati ravne površine i oblike

- izraditi vanjski i unutarnji navoj

- rezati limove ručnim i stolnim škarama

- ručno ravnati limove

- ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno

- previti lim

- probiti lim probijačem

- iskovati jednostavni oblik

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrada spajanjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znati i umjeti:

- ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati

- spojiti i osigurati spoj s pomoću vijak, matica i

elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja

- spojiti elemente s pomoću klinova i zatika

- spojiti limove ručnim zakivanjem,

- izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem

- izvršiti spajanje limova plinskim zavarivanjem

- izvršiti spajanje limova lijepljenjem

- izvoditi osnovne postupke spajanja i montaže u

struci i zanimanju

- elektrolučno zavarivati limove i profile

10.

 

 

Lijevanje

 

 

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja:

- lijevanje u pješčane kalupe

- lijevanje u metalne kalupe

11.

 

 

Korozija i površinska zaštita

 

 

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:

- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije

- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strojna obrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bušenje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu

materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alat

- znati odrediti brzinu rezanja, broj okretaja i posmak alata

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža na traženu točnost i

kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu

Brušenje i oštrenje alata

Znati pravilno oštriti alate:

- sjekač, crtaća igla, točkalo

- svrdlo, tokarski nož

Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine.

Tokarenje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu,

materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potreban broj okretaja i posmak alata

- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu

crteža na traženoj točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu

Glodanje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu,

materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okretaja i posmak alata

- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na

traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu


Praktična nastava – 2. godina; zanimanja: autolimar

 

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

1.

 

 

 

 

Zaštita na radu

 

 

 

 

Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima

Upoznati zakonske propise

Izvori opasnosti i mjere zaštite

Primjena zaštitnih sredstava za siguran rad

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planiranje i priprema radnog procesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odrediti postupak rada prema usmenim i pismenim podlogama.

Procijeniti opseg rada i potrebnih kadrova

Utvrditi redoslijed operacija održavanja

Izabrati sredstva za podmazivanje, hlađenje i  hidraulička

ulja prema svojstvima i namjeni.

Izabrati materijale prema svojstvima i namjeni

Izabrati i pripremiti alate i instrumente za ispitivanje i mjerenje

Izabrati i osigurati poluproizvode, standardne dijelove i

rezervne dijelove prema tehničkoj dokumentaciji

Pripremiti radno mjesto

Kontrolirati i vrednovati rezultate rada

3.

 

 

 

 

 

 

 

Čitanje, primjena i izradba

tehničke dokumentacije

 

 

 

 

 

 

Čitati i primjenjivati tehničku dokumentaciju, upute za

održavanje, ispitivanje, utvrđivanje pogrešaka, rastavljanje,

sastavljanje i podešavanje raznih sklopova i sustava

Čitati i primjenjivati oznake i simbole

Raspoznavati vrste vozila i uređaja te vršiti izbor rezervnih dijelova

Primjenjivati zakonske propise cestovnog prometa

Izrada ispitnih i mjernih protokola

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

4.

 

 

 

Ispitivanje i mjerenja

 

 

 

Mjeriti i ispitati odstupanje dimenzija, položaja i oblika pomičnim mjerilom i mjernom urom

Vidna kontrola zavarenih šavova

Ispitati nepropusnost karoserija i sklopova vozila

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

5.

 

 

 

 

 

Spajanje

 

 

 

 

 

Stvarati stezne spojeve prešanjem i proširivanjem

Stvarati vijčane spojeve i njihovo osiguravanje

Spajati fine limove profiliranjem i zarubljivanjem

Spajati fine limove užljebljivanjem (previjanjem ručno i strojno)

Spajati elemente i proizvode zakivanjem

Pripremati površine, ljepila i lijepljenje dijelova iz različitih materijala

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ručna obrada i preoblikovanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocrtati, točkati, označiti:

- ocrtati izratke pomoću šablona i alata

- označiti elemente i sklopove za obradu i montažu

Preoblikovanje:

- utvrditi izravnate dužine kod preoblikovanja savijanjem

- označiti i napraviti prema crtežima, šablonama i modelima krojeve za dijelove od lima

- ručno i strojno izrađivati dijelove od finog lima radijalnim i polukružnim savijanjem

- oblikovati elemente od finog lima zarubljivanjem, profiliranjem ili ulaganjem žice

- na hladno i toplo ispravljati limove i profile

Izrađivati dijelove istiskivanjem, istezanjem i sabijanjem

7.

 

 

Strojna obrada

 

 

Limove i profile od čelika, neželjeznih metala i umjetnih materijala obrađivati pomoću ručno vođenih strojeva te stabilnih škara, pila i brusnih strojeva

Štancati limove i profile

Obrađivati površine i oblike na dijelovima karoserije od čelika, neželjeznih metala i umjetnih materijala brušenjem pomoću ručno vođenih strojeva

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarivanje, lemljenje i termičko rezanje

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarivanje:

- izabrati i utvrditi vrijednost za podešavanje zavarivačkih uređaja, dodatnih materijala za zavarivanje i pomoćnih materijala za zavarivanje taljenjem

- zavarivati limove i profile od čelika i neželjeznih metala u različitim pozicijama zavarivanja

- spajati fine limove plinskim zavarivanjem

- spajati fine limove ručnim elektrolučnim zavarivanjem u inertnom plinu ( MIG i TIG), ali i pomoću CO2 (MAG)

- spajati fine limove elektrootpornim zavarivanjem

Lemljenje:

- izabrati alate za lemljenje, lemove i tekućinu za lemljenje prema svojstvima i svrsi primjene

- meko i tvrdo lemiti dijelove lima uz uvažavanje stanja površine

9.

 

 

 

 

 

Rastavljanje i sastavljanje dijelova, sklopova i sustava kod održavanja vozila

 

 

 

 

 

Rastavljanje, pregled, čišćenje i pripremanje dijelova, sklopova i sustava za montažu

Pripremanje dijelova i sklopova za montažu prema tehničkoj dokumentaciji, ispitati spojeve, površine i izolacije dijelova i sklopova radi sigurne ugradbe i zaštite od korozije

Sastavljanje dijelova, sklopova i sustava

- pravilno i funkcionalno spojiti i osigurati dijelove, sklopove i sustave

- međuispitivanje funkcija za vrijeme montaže

- spojiti cijevi i kablove

10.

 

 

 

Održavanje

 

 

 

Preventivno održavanje prema planu, čuvanje i primjena pogonskih sredstava (sredstava za podmazivanje i hlađenje)

Nadzor i ispitivanje funkcioniranja:

- sigurnosti rastavljivih spojeva

- utvrđivati mehanička oštećenja i istrošenost dijelova

Servisiranje rastavljanjem, uređivanjem i sastavljanjem dijelova i sklopova

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispitivanje, obrada i zaštita površina

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrada površine:

- ispitivati stanje i izgled površine karoserija i dijelova karoserija

- predobrađivati, osobito uklanjati masnoću i hrđu s elemenata karoserija i vozila

Izravnati ravnine nanošenjem prikladnih sredstava za punjenje

- izravnati neravnine i spojeve na dijelovima karoserije lopaticom za struganje te brušenjem

Zaštita od korozije:

- ispitati zaštitu od korozije na karoserijama i okvirima vozila

- izabrati konzervirajuća sredstva za obrađivanje površine

- izabrati i provoditi mjere za zaštitu od korozije, osobito za zavarivačke spojeve, šupljine i podnožja

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispitivanje i stavljanje u ispravno stanje okvira vozila, karoserija i nadogradnji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karoserije i nadogradnje:

- uvažavajući upute proizvođača izdvojiti iz vozila dijelove

karoserije i limova, osobito zavarene i zalijepljene dijelove

- ispraviti i odstraniti neravnine s dijelova karoserija i lima

- promijeniti, prilagoditi i fiksirati dijelove karoserije i lima

- pričvrstiti dijelove karoserije i lima

- spajati dijelove karoserije i lima vijcima, lijepljenjem i zavarivanjem

- ispraviti rastavljive dijelove karoserije i lima

Opremanje karoserije:

- izgraditi i ugraditi unutarnje oblaganje

- izgraditi i ugraditi nosače instrumenata

- odstraniti propusnost unutarnjeg prostora

- izgraditi i ugraditi ostakljenja vozila

Ispitati položaj kontrolnih točaka i točaka za učvršćivanje nosivog trapa i pogonskih agregat na karoseriji i okviru

Dijelove okvira izdvojiti iz vozila uvažavajući podatke proizvođača

Ispraviti dijelove okvira

Dijelove okvira promijeniti, prilagoditi i fiksirati

Dijelove okvira montirati vijcima, lijepljenjem i zavarivanjem

13.

 

Konstruirati plašteve: crtati nacrte

i praviti šablone i krojeve

Znati izraditi šablone od papira i metala

 


Praktična nastava – 3. godina; zanimanje: autolimar

 


Br.

Nastavno područje


Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

1.

 

 

 

Zavarivanje, lemljenje, termičko rezanje

 

 

 

- ispraviti toplinskom obradom deformacije na zavarivačkom šavu

- zavarivati izratke od umjetnog materijala

- termičko rezanje, prema nacrtu termički rezati limove i profile

- meko i tvrdo lemiti dijelove lima uz uvažavanje stanja površine

2.

 

 

 

 

 

Elektrotehnika i elektronika

 

 

 

 

 

Priprema i primjena jednostavnih planova uključivanja, shema i crteža

Mjerenje istosmjernog napora, struje i otpora u serijskom i paralelnom spoju

Razlikovati električne i elektroničke elemente i sklopove i njihovu funkciju

Priprema vodiča, kabela i priključka za spajanje električnih i elektroničkih komponenti prema shemama i spajanja

Priključivanje električnih dijelova i sklopova

Stvaranje osnovnih sklopova električnim i elektroničkim elementima

3.

 

 

 

Hidraulika i pneumatika

 

 

 

Čitanje i primjena shema upravljanja hidrauličkih sustava na vozilima

Montaža hidrauličnih elemenata prema uputama i shemama.

Čitanje i primjena sheme i planova pneumatskog upravljanja na vozilima

Montaža pneumatskih elemenata prema uputama i shemama.

4.

 

 

Konstruirati plašteve: crtati nacrte i praviti

šablone i krojeve

 

Napraviti plašteve geometrijskih tijela

Napraviti plašteve kalupa

Označiti izratke pomoću šablona, uvažavajući dodatke dorade

5.

 

Ispitivanje, obradba i zaštita površina

 

Popraviti oštećenja laka i polirati vozila

Elemente karoserija i vozila strugati lopaticom, brusiti i lakirati

6.

 

 

 

 

Ispitivanje i stavljanje u ispravno stanje okvira

vozila, karoserija i nadogradnji

 

 

 

Izgraditi i ugraditi pogonski agregat i agregat

nosivog trapa

Staviti u ispravno stanje dijelove karoserije od umjetnog materijala, osobito pomoću tankih pločica (laminiranjem)

Zaštiti karoserijske dijelove od korozije te zabrtviti

Staviti u ispravno stanje pomične krovove

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispitivanje, podešavanje i priključivanje

mehaničkih, hidrauličkih, pneumatskih

te električnih i elektronskih

sustava i postrojenja

 

 

 

 

 

Ispitati i podesiti funkciju mehaničkih elemenata i sklopova

Ispitati zabrtvljenost hidrauličnih i pneumatskih sklopova

i sustava

Ispitati sustav i strane tvari u sredstvima za hlađenje

Ispitati električne vodove, spojeve i priključke te mjeriti napon, otpor i jačinu struje

Priključiti električne i elektronske elemente i sklopove i ispitati njihove funkcije

Ispitati i staviti u ispravno stanje uređaja za osvjetljivanje, upozoravanje i signale te kontrolna postrojenja

Izmjeriti i podesiti geometriju nosivog trapa

Priključiti mehaničke, hidrauličke i pneumatske elemente i sklopove, podesiti sustava i ispitati funkciju

8.

 

 

 

Ograničiti i odrediti pogreške, smetnje i njihove uzroke

 

 

 

Ograničiti i ustvrditi pogreške i smetnje osjetilnim zapažanjem te ispitivanjem i mjerenjem uz uvažavanje podataka koje su dale mušterije

Primjenjivati funkcijske planove, osobito električne, hidrauličke i pneumatske sheme spajanja te upute za traženje pogrešaka

Ograničiti pogreške i smetnje uz uvažavanje priključnica mehaničkih, hidrauličkih, pneumatskih te električnih i elektronskih sklopova

Odrediti i protokolirati uzroke pogrešaka i smetnji

9.

 

 

 

 

 

 

 

Izrađivati i prerađivati okvire vozila

i nadgradnje

 

 

 

 

 

 

Dijelove karoserije izrađivati, mijenjati i prilagođavati

Prerađivati karoserije i nadgradnju za specijalne svrhe

Kompletirati rohbau karoserije i nadgradnje

Postavljati električne vodove, izrađivati spojeve i priključke

Izabrati i primijeniti mjere toplinske i zvučne izolacije

Izabrati i primijeniti mjere za izbjegavanje vibracije

Određivati izratke od drveta ručno vođenim strojevima

Izrađivati drvene spojeve

10.

 

 

 

Opremanje i mijenjanje opreme, pribora i dodatnih postrojenja

 

 

 

Odabrati za tip vozila, pribor i dodatne uređaje prema zakonskim propisima i tehničkim podacima

Pripremati za ugradnju pribor i dodatne uređaje

Pribor i dodatne uređaje ugraditi, priključiti i ispitati funkciju

Opremiti i promijeniti opremu vozila za specijalne namjene i transport, osobito s uređajima za dizanje, tovarenje i klimatsko tehničkim sustavima

11.

 

Procjena šteta na vozilima

 

Ispitati i razvrstati štete na vozilima na temelju podataka mušterija

Utvrditi i protokolirati štete na vozilima na temelju vidne kontrole i specijalne kontrole

12.

 

 

Kontroliranje izvedenih radova uz uključivanje graničnih područja

 

 

Kontrolirati radove na održavanju i montiranju s obzirom na prometnu i pogonsku sigurnost vozila

Prepoznati i prekontrolirati štete na graničnim elementima i sklopovima kod radova održavanja

Priprema vozila za predaju mušterijama

 


2 - Stručno-teorijski dio obrazovanja

 

 1. 1.     Tehnologija obrade i montaže (1. razr.)
 2. 2.     Tehnologija održavanja vozila (2. razr.)
 3. 3.     Tehnologija održavanja vozila (3. razr.)

 

1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.               Nastavno područje                              Broj sati po obrazovnim godinama

Opći stručni sadržaji                                                 I.          II.               III.                  Ukupno

 

Tehnologija obrade i montaže (70 sati)

1.         Mjerenja i kontrola                                          15                                                       15

2.         Osnove proizvodne tehnike                             35                                                       35

3.         Osnove strojeva i uređaja                                10                                                       10

4.         Toplinska obrada                                            10                                                       10

           

Tehnologija održavanja strojeva i vozila (67 sati)

1.         Održavanje i popravak okvira vozila                           15                    5                      20

2.         Održavanje i popravak karoserije vozila                      10                    5                      15       

3.         Održavanje i popravak nadogradnje karoserije            10                    5                      15

4.         Izrada dijelova okvira                                                                         5                      5

5.         Izrada dijelova karoserije                                                                    6                      6

6.         Izrada dijelova nadogradnje karoserije                                                6                      6

 

           

Posebni stručni sadržaji

                       

            UKUPNO  SATI                                           70        35                    32                    137

 

 

 

6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže

                       

Razred: prvi (1.)

tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati);

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

 autolimar.

 

Zadaci

Usvojiti spoznaju o važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.

Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.

Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 
Udžbenici za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec, 1997.

Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb ,1998.

 Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže, priručnik za nastavnike

Mapa za praktičnu nastavu.

 

Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: autolimar

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1. Mjerenje i kontrola              Usvojiti i primijeniti                  Mjerenje duljina

znanja i vještine u praksi.         Mjerenje pomičnim mjerilom

Mjerenje mikrometrom.

Mjerenje komparatorom i

jednostrukim mjerilima

Mjerenje kutova

univerzalnim kutomjerom

Tolerancije i dosjedi

2. Osnove proizvodne              Upoznati načela rada,               Postupci ručne obrade

tehnike                         alate i postupke pojedinih         odvajanjem čestica:

                                               obrada                                    - osnove mjerenja i kontrole

                                                                                              - ocrtavanje i obilježavanje

                                                                                              - osnovni kutovi reznog alata

                                                                                              - sječenje

                                                                                              - piljenje

                                                                                              - turpijanje

                                                                                              - grecanje

                                                                                              - izrada navoja.           

                                                                                              Postupci obrade lima:

                                                                                              - rezanje lima

                                                                                              - ravnanje lima

                                                                                              - savijanje lima

                                                                                              - probijanje lima

                                                                                              - previjanje lima.                                                                                                                                                                                                                  Kovanje i prešanje.

                                                                                              Valjanje, vučenje, istiskivanje

                                                                                              Lijevanje

                                                Upoznati postupke spajanja     Spajanje razdvojivim vezama:

                                                                                              - spajanje vijcima i maticama

                                                                                              - spajanje zaticima i svornjacima

                                                                                              - spajanje klinovima

                                                                                              - spajanje spojkama.

                                                                                               Spajanje nerazdvojivim vezama:

                                                                                              - spajanje zakivanjem

                                                                                              - spajanje lemljenjem

                                                                                              - spajanje zavarivanjem

                                                                                              - spajanje lijepljenjem.

                                               Upoznati načela rada,              Postupci strojne obrade          

                                               alate i postupke                       Osnove teorije rezanja:

                                               pojedinih strojnih                     Bušenje

                                                obrada                                    Tokarenje                                         

                                                                                              Glodanje

                                                                                              Brušenje

                                                                                              Štancanje

                                                                                              Ostali postupci strojne obrade.

3. Osnove strojeva                  Razlikovati pojedine strojeve     Podjela strojeva

     i uređaja                              za pretvorbu energije,              - pogonski strojevi

                                                materijala i informacija             - radni strojevi

- strojevi s elektroničkom                                                                                            
obradom podataka

                                                                                              - proizvodna postrojenja

2. Toplinska obrada                Usvojiti i primijeniti znanja i      Osnove toplinske obrade

vještine u praksi.                      Žarenje

                                               Kaljenje

Popuštanje i poboljšanje

Cementiranje i nitriranje

Peći za toplinsku obradu

 

6.3. Nastavni predmet: Tehnologija održavanja  vozila

                                  

Razred: drugi (2.) /autolimar

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: autolimar.

 

Zadaci

Usvojiti spoznaju o važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na  radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.

Upoznati glavne dijelove mjernih alata, načela i pravila rada.

Znati primijeniti mjerenja u praksi.

Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova okvira vozila

Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova karoserije vozila

Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova nadogradnje karoserije vozila.

Znati  izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci karoserije vozila.

Znati  izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci okvira vozila.

Znati  izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci nadogradnje karoserije vozila.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i Mapa za praktičnu nastavu.

 

Tehnologija održavanja vozila

Područje rada: Održavanje i popravak strojeva i vozila;  zanimanja: autolimar

Cilj i zadaci nastavnih područja

                                                                                                                            

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Održavanje i popravak okvira vozila

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi održavanja i popravke okvira vozila

 

Zadaci pripreme rada održavanja

Održavanje okvira

Utvrđivanje kvarova

Izbor alata i uređaja za popravak

Preventivni pregledi

Plansko i preventivno održavanje

Dokumentacija održavanja

 

2.

Održavanje i popravak karoserije vozila

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi održavanja i popravke karoserije vozila

 

Održavanje karoserije

Utvrđivanje kvarova

Izbor alata i uređaja za popravak

Preventivni pregledi

Plansko i preventivno održavanje

Dokumentacija održavanja

 

3.

Održavanje i popravak nadogradnje karoserije

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi održavanja i popravke nadogradnje karoserije vozila

 

Održavanje nadogradnje karoserije

Utvrđivanje kvarova

Izbor alata i uređaja za popravak

Preventivni pregledi

Plansko i preventivno održavanje

Dokumentacija održavanja

 

 


 

6.4. Nastavni predmet: Tehnologija održavanja  vozila

                                  

Razred: treći (3.) /autolimar

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sata) 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: autolimar.

 

Zadaci:

Usvojiti značaj o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na  radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati glavne dijelove mjernih alata, načela i pravila rada.

Znati primijeniti mjerenja u praksi.

Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova okvira vozila

Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova karoserije vozila

Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova nadogradnje karoserije vozila

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci karoserije vozila.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci okvira vozila.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci nadogradnje karoserije vozila.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke pri izradi dijelova okvira vozila.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke pri izradi dijelova karoserije vozila.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke pri izradi dijelova nadogradnje karoserije vozila.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i Mapa za praktičnu nastavu.

 


Tehnologija održavanja  vozila

 

Područje rada: Održavanje i popravak  vozila; zanimanja: autolimar

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Održavanje i popravak okvira vozila

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi održavanja i popravke okvira vozila

 

Zadaci pripreme rada održavanja

Održavanje okvira

Utvrđivanje kvarova

Izbor alata i uređaja za popravak

Preventivni pregledi

Plansko i preventivno održavanje

Dokumentacija održavanja

 

2.

Održavanje i popravak karoserije vozila

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi održavanja i popravke karoserije vozila

 

Održavanje karoserije

Utvrđivanje kvarova

Izbor alata i uređaja za popravak

Preventivni pregledi

Plansko i preventivno održavanje

Dokumentacija održavanja

 

3.

Održavanje i popravak nadogradnje karoserije

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi održavanja i popravke nadogradnje karoserije vozila

 

Održavanje nadogradnje karoserije

Utvrđivanje kvarova

Izbor alata i uređaja za popravak

Preventivni pregledi

Plansko i preventivno održavanje

Dokumentacija održavanja

 

4.

Izrada dijelova okvira

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi izrade dijelova okvira vozila

 

Dokumentacija izrade dijelova

Izbor materijala

Izbor alata

Izrada dijelova

Ugradnja dijelova

5.

Izrada dijelova karoserije

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi izrade dijelova karoserije vozila

 

Dokumentacija izrade dijelova

Izbor materijala

Izbor alata

Izrada dijelova

Ugradnja dijelova

6.

Izrada dijelova nadogradnje karoserije

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi izrade dijelova nadogradnje karoserije vozila

 

Dokumentacija izrade dijelova

Izbor materijala

Izbor alata

Izrada dijelova

Ugradnja dijelova


 

6.5. Nastavni predmet: Matematika u struci

 

 Razred prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)

           

Tjedni (ukupni) fond sati:          1. razred 2  sata  (70 sati)

                                               2. razred 1 sat (35 sati)

                                               3. razred 1 sat (32 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.

Zadaci

Utvrditi znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.

Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.

Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama kao i njihovim pretvorbama.

Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju autolimar.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

1.         Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o., Nova Gradiška

 

Matematika u struci

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.                Nastavno područje                            Broj sati po obrazovnim godinama

br.                                                                                          I.            II.       III.      Ukupno

1.         Osnovne matematičke operacije                                 

2.                  Potenciranje                

3.                  Korjenovanje                                     

4.         Jednadžbe prvog stupnja                    

5.         Veličine i jedinice                    

6.         Proračuni dužine i kutova                                                                                                      

7.         Proračuni površine, volumena i mase

8.         Algebarske operacije

9.         Kvadratna jednadžba                                     

10.       Osnove trigonometrije             

11.       Pravilo trojno                                     

12.       Postotni i kamatni račun

13.              Proračuni u zanimanju

14.       Osnovni proračuni troškova                            

15.        Izrada kalkulacija u zanimanju                                    

            UKUPNO  SATI:                                                      70          35         32        137

 

Matematika u struci - prva godina: autolimar

Cilj i zadaci nastavnih područja

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Osnovne matematičke              Ponoviti znanja i uvježbati        Vrste brojeva.

            operacije                                 vještinu računanja.                   Zbrajanje i oduzimanje.

Množenje i dijeljenje.

Osnovne računske operacije s razlomcima.

2.         Potenciranje                            Znati i umjeti računati               Pojam potencije.

                                                           s potencijama.                         Zbrajanje i oduzimanje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Množenje i dijeljenje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Potenciranje potencija.

3.         Korjenovanje                          Znati i umjeti računati               Pojam korjenovanja.

                                   s korijenima.                Računske operacije.

4.         Jednadžbe                               Znati i umjeti računati               Općenito o jednadžbama.

i linearni odnos veličina             s linearnim jednadžbama          Ekvivalentne jednadžbe.

s jednom nepoznanicom.          Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom.

                                                           Upoznati odnose                      Omjeri i razmjeri, prosto

                                                           među veličinama.                     pravilo trojno, postotni                                                                                                                                                                                                         račun.

                                                           Razumjeti sličnost                    Sličnost trokuta,

                                                           u trokutu.                                 odnos stranica u trokutu, 

odnos stranica za 30°, 45° i  60°.

                                                           Upoznati vektorske veličine.     Pojam vektorske veličine,

                                                                                                          zbroj vektora, množenje

                                                                                                          vektora s brojem.

                                                           Prikazati linearne zavisnosti      Koordinatni sustav,

                                                                                                          jednadžba pravca.

5.         Veličine i jedinice                     Naučiti osnovne veličine.          Veličine.          

                                               Znati pretvoriti jedinice.            Pretvorba jedinica.      

6.         Proračuni dužina                      Znati i umjeti proračunati          Proračuni podjele dužine.

i kutova                                   podjelu dužine i kutova.           Proračuni opsega kruga i                                                                                                                                                                                                      njegovih dijelova.

                                                                                                          Proračuni razvijene dužine.                                                                                                                                                                                                    Pravokutni trokut -

                                                                                                          Pitagorin poučak.

                                                                                                          Trigonometrijske funkcije                                                                                                                                                                                                     pravokutnog trokuta.

7.         Proračuni površina,                  Znati i umjeti proračunati          Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase         površinu, volumen,                   ravni likovi,

                                                           oplošje i masu likova i tijela.     krug, dijelovi kruga, elipsa

                                                                                                          Proračuni volumena i

                                                                                                          oplošja tijela:

                                                                                                          kocka, kvadar, piramida

                                                                                                          valjak, stožac, kugla.

                                                                                                         Proračuni mase i težine.                       


 

Matematika u struci - druga godina: autolimar

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

br.

1                      2                                                 3                                              4

1.         Algebarske operacije               Upoznati opće brojeve,            Kvadrat i kub binoma i 

                                                            računanje s njima                    rastavljanje na faktore,

                                                                                                          algebarski razlomci.

2.         Kvadratna jednadžba               Znati riješiti korijene                 Rješenja kvadratne

                                                           kvadratne jednadžbe.             jednadžbe, graf funkcije,

                                                                                                          korijen negativnog broja.

3.         Trigonometrijske funkcije         Znati primijeniti                        Jedinična kružnica.

                                                          trigonometrijske funkcije.         Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                          Primjena trigonometrije.

                                                                                                          Pravokutni i kosokutni

                                                                                                          trokut.

                                                                                                          Mjerenje kuta.

4.         Pravilo trojno                           Znati primijeniti                        Jednostavno pravilo trojno.

                                                           pravilno trojno.                        Složeno pravilo trojno.

5.         Postotni i kamatni račun           Znati primijeniti                        Pojam postotnog računa.

                                                           postotni i kamatni račun.          Pojam kamatnog računa.

 


 

Matematika u struci -treća godina: autolimar

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

br.

1                      2                                                  3                                             4

1.         Izračun troškova                      Poznavanje troškova i              Materijalni troškovi,

                                                           njihovo izračunavanje               vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                          troškovi izrade, cijena

                                                                                                          proizvoda ili usluge,

                                                                                                          izračun norme.

2.         Kalkulacija                              Obračun posla i zarade            Izrada predračuna za

                                                                                                          jednostavniji posao.

3.         Proračuni u struci                     Praktična primjena znanja        Izrada zadataka iz

i zanimanju                               Priprema za završni ispit           struke i zanimanja.

 

 

6.6. Nastavni predmet: Osnove računalstva

                                  

 Razred: prvi (1.)

           

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1,5  sat  (52 sata, 0,5 sati sa cijelim razredom zajedno, 1 sat u skupinama)                         

Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju.

 

Zadaci

Znati se koristi mišem i tipkovnicom.

Znati principe korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.

Znati izraditi dopise i cirkularna pisma.

Znati i moći se koristiti bazama podataka i Internetom.

Znati i moći se koristiti  osnovnim pomagalima u programima za crtanje

 

 Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Red.
broj

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Upoznavanje s računalom

Osnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                                                                                                            

Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire

2.

Služenje tastaturom

Služenje tastaturom

Prepisivanje teksta

3.

Oblikovanje teksta

Služenje alatima za oblikovanje teksta

Izrada dopisa

4.

Tablični kalkulator

Izrada tabličnog proračuna

Izrada kalkulacije materijala i rada

5.

Tablični kalkulator kao baza podataka

Korištenje sredstava za unošenje i analizu podataka

Izrada baze podataka u tekst procesoru

6.

Tekst procesor kao baza podataka

Povezivanje tekst procesora i baze podataka

Izrada cirkularnih pisama

7.

Baze podataka

Unošenje, pretraživanje i ispis podataka

Rad s nekom bazom podataka

8.

Služenje pomoćnim sredstvima za crtanje

Korištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)

Crtanje (MS Draw)

9.

Internet i e-mail

Korištenje Interneta

Programi za Internet i e-mail

 

 Metodičke napomene

Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.

 

Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.

 

6.7. Nastavni predmet: Tehničko crtanje

                                  

Razred: prvi (1.)

           

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5  sat  (52 sata, 0,5 sati sa cijelim razredom zajedno, 1 sat u skupinama)                                                  

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje  poslova u zanimanju: autolimar.

 

Zadaci:

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Znati izraditi jednostavne tehničke crteža.

Znati izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

Grafički radovi prve godine: izrada i usmena analiza rada

1 – Standardi u tehničkom crtanju

2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji

3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela

4 - Izrada radioničkog crteža

Grafički radovi druge godine: izrada i usmena analiza rada       

1 – Konstrukcija krivulje

2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže

3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak, zupčanik...)

4 - Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Koludrović Ć., Koludrović-Harbić I., Koludrović R.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Birotehnika Zagreb – priručnik

2. Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik

 Tehničko crtanje

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.               Nastavno područje                                                      Broj sati                                              

 

1.         Standardi za tehničko crtanje                                                  2                                     

2.         Prostorno prikazivanje i kotiranje                                            4                                                            

3.         Pravokutno projiciranje i kotiranje                                           4                                  

4.         Presjeci                                                                                  4                                    

5.         Tolerancije, znakovi obrade                                                    4                                   

6.         Pojednostavljeno i shematsko crtanje                                       4                                    

7.         Izrada radioničkog crteža                                                        5                                    

8.         Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva                       5                         

9.         AutoCAD                                                                              20       

             

            UKUPNO  SATI                                                                  52                     

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Tehničko crtanje (1. godina = 52 sata)

 

Red.
broj

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Vrste crteža i standardi  u tehničkom crtanju

Upoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima

izrade tehničke dokumentacije.

                                                                                                                                                                          

Vrste crteža.

Standardi u tehničkom crtanju:

- crte

- formati crteža

- mjerila

- zaglavlja i sastavnice.

2.

Prostorno prikazivanje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Pojam prostornog prikazivanja.

Prikazivanje predmeta u

izometriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

dimetriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

kosoj projekciji i kotiranje.

3.

Pravokutno projiciranje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije:

oktanti, ravnine, projekcije.

Nacrt, tlocrt, bokocrt.

Skiciranje ortogonalnih projekcija.

4.

Presjeci 

Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.

Puni presjeci.

Predočavanje presjeka šrafurom.

5.

Tolerancije,

znakovi kvalitete obrade                                   

Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.

Znati izabrati tolerancije iz tablica.

Proračunati tolerancije provrta i osovine.

Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.

Dužinske tolerancije.

ISO sustav tolerancija.

Dosjedi.

Postupci obrade i označavanje hrapavosti.

Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.

6.

Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                               

Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.

7.

Izrada radioničkog crteža

Znati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.

 

Vježba:

Izrada radioničkog crteža.

8.

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva    

Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.

Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.

Presjek valjka i razvijanje plašta.

Presjek stošca i razvijanje plašta.

Presjek kugle i razvijanje plašta.

Presjek prizme i razvijanje plašta.

Presjek piramide i razvijanje

plašta.

3.

AutoCAD

Znati i umjeti izraditi jednostavne crteže u AutoCAD-u

 

Osnove AutoCAD-a:

-         otvaranje crteža

-         korištenje naredbi

-         zadavanje koordinata

-         postavljanje parametara crteža

Crtanje u dvije dimenzije:

-         crtanje jednostavnih linija

-         crtanje krivulja

-         uređivanje crteža s alatima

-         kreiranje teksta

-         crtanje kota

-         iscrtavanje i ispis

 

 

Metodičke napomene:

Svu nastavu AutoCAD-a izvoditi u kabinetu računalstva na programu AutoCAD 2000 ili novijem.

 

 6.8. Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala


Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: autolimar.

 

Zadaci

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti i  izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim

oznakama.

Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatskem, i :

 

1.      F. Toufar: Tehnički materijali 1, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

2.      D. Hrgović: Tehnički materijali 2, Školska knjiga, Zagreb, 1993

 

Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Red.
broj

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Uvod

Upoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.

Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi

- kristalografija i kristalizacija

- dijagrami stanja

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

Usvojiti osnovna znanja

o sirovom željezu.

Dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci  i koks

- visoka peć i procesi u visokoj  peći

- proizvodi visoke peći

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.

Prerada sirovog željeza:

- sivi lijev; lijevano željezo s  lamelarnim grafitom

- žilavi (nodularni) lijev

- tvrdi lijev

- kovkasti (temper) lijev

- čelični lijev

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik.

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u čelik.

Postupci dobivanja čelika:

Bessemerov i Thomasov postupak – konvertori.

Siemens Martenov postupak.

Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

Elektro postupak dobivanja čelika.

5.

Vrste, konstrukcijskog čelika ili vrste alatnog čelika

Osposobiti i izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na  samostalno korištenje  literature i drugih izvora

podataka iz područja o tehničkim materijalima.

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelik.

Alatni  čelik.

Označavanje čelika prema standardima.

Označavanje lijevanog željeza prema standardima.

6.

Obojeni metali i njihove legure.

Usvojiti osnovna znanja o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog  crteža, prema standardima i trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na  samostalno korištenje  literature i drugih izvora

podataka iz područja tehničkim materijalima.

Vrste obojenih metala i njihovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

7.

Sinterirani materijali

Usvojiti osnovna znanja o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno keramički rezni materijali.

8.

Nemetali

Usvojiti osnovna znanja o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

9.

Goriva i maziva

Usvojiti osnovna znanja o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.

Goriva.

Maziva.

 


6.9. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike

                                  

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati:     2. razred 2 sata  (70 sati)

Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: autolimar.

 

Zadaci

Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike.

Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.


Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

 1. Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb
 2. Kulušić B.: Tehnička mehanika

 

Osnove tehničke mehanike

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                                     Broj sati                                           

1.         Uvod u mehaniku                                                                                5                                    

2.         Statika krutog tijela                                                 

            - sustavi sila u ravnini                                                                          12                                

            - ravnoteža ravnih punih nosača                                                           8                                     

            - određivanje težišta                                                                           5                                     

3.         Trenje                                                                                                5                                     

4.         Osnove čvrstoće                                                                                15                     

5.         Osnove kinematike                                                                             10                      

6.         Osnove dinamike                                                                                10                      

            UKUPNO  SATI                                                                               70

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Osnove tehničke mehanike (2. godina = 70 sati)

                                                                      

Red.

Br.     

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Uvod u mehaniku

Usvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.

Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.

Naučiti osnovne zakone mehanike.                                                                                                

Veličine i jedinice u mehanici.

Pojam, zadaci i podjela mehanike.

Osnovni zakoni mehanike.       

2.

Statika krutog tijela    

Usvojiti opće pojmove statike.

Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Opći pojmovi

Podjela statike.

Zakoni statike.

Sila kao vektor.

Veze i njihove reakcije.

Statički sustavi sila.

Statički momenti sila.

Sustavi sila u ravnini

Sile djeluju na jednu točku:

- sastavljanje sila metodom plana  sila

- rastavljanje sile u dvije

  komponente

- ravnoteža sila

- metoda projekcija

- analitički uvjeti ravnoteže

- statički određeni zadaci.

Sile djeluju na krutu ploču:

- statički moment sile

- Varignonov teorem

 - spreg sila

Grafostatika:

- metoda plana sila

- metoda Verižnog poligona

-sastavljanje sila raznog pravca

- grafički uvjeti ravnoteže.

Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:

- rješavanje jednostavnijih

   zadataka sila reakcija

   (analitički i grafički).

Ravnoteža ravnih punih nosača

Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.

Određivanje momenata

 savijanja

– grafički i analitički.

Određivanje poprečnih i

uzdužnih sila

– grafički i analitički.

Rješavanje zadataka na:

- nosačima s dva oslonca

- konzoli

- kontinuirano opterećenim

   nosačima.

3.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.

Trenje klizanja.

Trenje valjanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

4.

Osnove čvrstoće

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.

Naprezanje na tlak.

Naprezanje na savijanje.

Naprezanje na odrez.

Naprezanje na uvijanje.

Naprezanje na izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

5.

Osnove kinematike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

6.

Osnove dinamike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

 


6.10. Nastavni predmet: Elementi strojeva

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred;  2  sata  (70 sati)                                      

Cilj: Stjecanje znanja elemenata strojeva  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju:

autolimar.

 

Zadaci:

Upoznati vrste elemenata strojeva.

Upoznati vrste materijala za izradu elemenata, postupke izrade, ugradnju u podsklopove

i sklopove i održavanje u radu.

Znati dimenzionirati osnovne elemente strojeva.

Znati i umjeti služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva.

Razviti osjećaj za točnost, urednost, sustavnost u području izrade, ugradnje i održavanja

elemenata strojeva.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova

- vještine: primjena znanja korištenjem literature

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

1. Eduard Hercigonja: "Strojni elementi 1", Školska knjiga, Zagreb, 2001.
2. Eduard Hercigonja: "Elementi strojeva", Školska knjiga, Zagreb, 2001.

 

Elementi strojeva

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.  Nastavno područje                                                    Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                         II.        Ukupno

1.         Uvod u elemente strojeva

2.         Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova

3.         Elementi za nerastavljivo spajanje

4.         Elementi za rastavljivo spajanje

5.         Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage

6.                  Elementi i uređaji za podmazivanje

7.                  Elementi za brtvljenje

8.                  Elementi za protok i regulaciju

9.                  Finomehanički elementi

10.              Osnove mehanizama

 

            UKUPNO  SATI                                                                   70             70


2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja 

Elementi strojeva (2. godina = 70 sati)

 

Red.
Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Uvod u elemente strojeva

Upoznati vrste, zadatak i važnost elemenata strojeva.                                                                                                                                

Podjela elemenata strojeva.

Standardizacija elemenata strojeva.

2.

Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova

 

Upoznati važnost tolerancija u strojogradnji.

Znati se služiti standardnim

tolerancijama iz tablica.

Znati izračunati osnovne elemente tolerancija.

Pojam i značenje tolerancija.

Tolerancije dužina.

ISO sustav tolerancija.

Pojam i vrste dosjeda.

Tolerancije oblika.

Označavanje tolerancija na crtežu.

3.

Elementi za nerastavljivo spajanje

Upoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu, područje primjene.

Znati izabrati i dimenzionirati

standardni element.

Zakovice i zakovični spojevi.

Lemovi i lemljeni spojevi.

Zavari i zavareni spojevi.

Lijepljeni spojevi.

Utisnuti spojevi.

Porubljeni spojevi.

Preklopljeni spojevi.

4.

Elementi za rastavljivo spajanje

Upoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu, područje primjene.

Znati izabrati i dimenzionirati

standardni element.

Vijci, matice, osiguranje protiv odvijanja.

Zatici i svornjaci.

Opruge i gibnjevi.

Klinovi i pera.

Spojke.

Stezni spojevi.

Spojevi s glavinama.

5.

Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage

Upoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu, područje primjene.

Znati izabrati i dimenzionirati

standardni element.

Osovine i vratila.

Ležaji.

Tarni prijenos, tarenice.

Remeni prijenos, remeni i remenice.

Zupčani prijenos, zupčanici.

Lančani prijenos, lančanici i lanci.

Užetni prijenos.

6.

Elementi i uređaji za podmazivanje

Upoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu, područje primjene.

Znati izabrati standardni element.

Zadatak podmazivanja.

Načini podmazivanja.

Elementi za podmazivanje.

7.

Elementi za brtvljenje

Upoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu, područje primjene.

Znati izabrati i dimenzionirati

standardni element.

Zadatak brtvljenja.

Vrste brtvi.

Način ugradnje brtvi.

8.

Elementi za protok i regulaciju

Upoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu, područje primjene.

Znati dimenzionirati standardni element.

Cijevi i cijevni elementi.

Ventili.

Slavine.

Zasuni.

9.

Finomehanički elementi

Upoznati osnove finomehaničkih elemenata:

vrste, važnost, materijal, izvedbu,

područje primjene.

 

Vijčani, polužni i krivuljni elementi.

Otpornici.

Uklopnici, prekidači, zapinjače, uskočnice.

Regulatori.

Logički sklopovi

10.

Osnove mehanizama

Upoznati osnove mehanizama.

Princip rada mehanizma.

Dijelovi jednostavnog mehanizma.

 

 

 6.11. Nastavni predmet: Osnove automatizacije

                                  

Razred: treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati:          3. razred 1  sat (32 sata) –u skupinama (praktikum)

                                               16 sata – Pneumatski i elektropneumatski sustavi

                                                8 sati  – Hidraulički sustavi

                                                8 sati  - Osnove robotike

Cilj: Osposobiti učenika za izradu i održavanje jednostavnih pneumatskih i hidrauličkih sustava.

 

Zadaci

Upoznati elemente pneumatskih, elektropneumatskih i hidrauličkih sustava.

Znati izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske, elektropneumatske i hidrauličke sustave.

Upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva.

Upoznati osnove robotike.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim   ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno elementima pneumatskih i hidrauličkih sustava;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

Nikolić G.: Pneumatika (III . izdanje), Školske novine, Zagreb 2002.

Nikolić G.: Novaković J.: Hidraulika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb 1998.

Nikolić G.: Pneumatika i elektropneumatika, Radni listovi za vježbe, Tipex, Zagreb 1998.

Nikolić G.:Metodičko-didaktički priručnik Pneumatika i elektropneumatika, Školske novine, Zagreb 1998.

Nikolić G.: Upravljanje (II. izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.

Šurina T., Crneković M.: Industrijski roboti, Školska knjiga, Zagreb 1990.

Božičević J.: "Temelji automatike 1. dio ", Školska knjiga, Zagreb 2001.  

 

Praktikum: Osnove automatizacije

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                    

                                                                                                          III.                Ukupno

1.         Pneumatski i elektropneumatski sustavi                                    16                    16

            Izrada jednostavnih pneumatskih i elektropneumatskih sustava.

2.         Hidraulički sustavi                                                                   8                      8

            Izrada jednostavnih hidrauličkih sustava.

3.         Osnove robotike                                                                     8                      8

            Upoznavanje jednostavnih robota.

 

            UKUPNO  SATI                                                                   32                    32

 

2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Praktikum: Osnove automatizacije

                                                                                                         

 

Br.

Nastavno područje


Cilj (znanja i umijeća)


Sadržaj

 

1

2

 

3

 

4

1.

Pneumatski sustavi

Znati i moći ugraditi jednostavne pneumatske i elektropneumatske sustave.

Vježbe:

V1; Izravno upravljanje

V2; Neizravno upravljanje

V3; Upravljanje I – funkcijom

V4; Upravljanje ILI - funkcijom

V5; Memorijsko upravljanje

       cilindrom (samodržanje)

V6; Ugradnja jednosmjernoprigušnog i brzoispusnog ventila

V7; Upravljanje ovisno o tlaku

V8; Upravljanje ovisno o vremenu

V9; Upravljanje elektromagnetskim ventilima

V10. Elektro-pneumatsko upravljanje

2.

Hidraulički sustavi

Znati i moći ugraditi jednostavne hidrauličke sustave.

V1; Hidraulička preša

V2; Vježba iz prakse

3.

Osnove robotike

 

Upoznati građu, osnovni princip i primjenu robota.

Građa robota.

Princip rada.

Primjena robota.

 

 6.12. Nastavni predmet: Osnove elektrotehnike i elektronike

 

Razred: treći (3.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sata)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o elektrotehnici i elektronici  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: autolimar.

 

Zadaci

Objasniti pojmove o osnovnim električnim veličinama i navesti za njih mjerne jedinice.

Znati izmjeriti napon, struju i otpor.

Znati navesti opasnosti od električne struje i primijeniti mjere za rad na siguran način.

Znati navesti nazive, raspored i funkciju izvoda elektroničkih komponenata (diode, tranzistori, tiristori, operacijska pojačala, digitalni sklopovi)

Znati objasniti značenje pojmova karakterističnih parametara poluvodičkih elektroničkih komponenata i njihovu praktičnu važnost

Poznavati osnovna teorijska i praktičnih znanja o senzorima i mjerenjima neelektričnih veličina

Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području elektrotehnike i elektronike.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Nastavni predmet: Osnove elektrotehnike i elektronike

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Red.

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Električni strujni krug

Usvojiti značenje pojmova električni naboj, električni napon, struja i otpor.

Znati međusobnu ovisnost napona, struje i otpora u električnom strujnom krugu.

Izračunati struju, pad napona i otpor.

Opisati opasnosti od električne struje za osobe.

Primijeniti propise i mjere zaštite za sprječavanje nezgoda od strujnog udara.

Znati izmjeriti struju i napon u istosmjernim strujnom krugu ampermetrom/voltmetrom i univerzalnim instrumentom.

Opisati faktore koji utječu na električni otpor vodiča.

Izračunati otpor vodiča.

Opisati ovisnost električnog otpora o temperaturi, svjetlosti i naponu i navesti primjere primjene.

Građa materije, električni naboj, napon, struja i otpor.

Ohmov zakon.

Grafičko prikazivanje međusobne ovisnosti električnih veličina.

Djelovanje električne struje.
Prolaz struje kroz čovječje tijelo.

Propisi i mjere zaštite od strujnog udara.
Instrumenti za mjerenje napona i struje i otpora.

Električni otpor vodiča.

Utjecaj temperature, svjetlosti i napona na električni otpor.

2

Analogni elektronički sklopovi

Objasniti djelovanje elektroničkih elemenata i njihove strujno-naponske karakteristike.
Objasniti pojmove karakterističnih parametara pojedinih elemenata.
Iz tvorničkih podataka izvaditi karakteristične iznose dopuštenih vrijednosti za pojedine elemente.

Opisati osnovne primjene elektroničkih elemenata.

 

 

Poluvodičke diode (ispravljačke, Zenerove).
Ispravljački spojevi, glađenje ispravljenog napona.
Elementi s otporom ovisnim o električnom naponu, magnetskom polju i mehaničkom naprezanju.
Bipolarni tranzistor, osnovni spojevi pojačala, sklopka, upravljivi otpor, zaštita od prevelikih napona.
Utjecaj temperature na svojstva poluvodičkih elemenata.

3

Mjerenja u elektrotehnici

Opisati dijelove i načelo rada analognih instrumenata za mjerenje napona, struje i otpora.

Opisati načelo izvedbe i rada digitalnog univerzalnog instrumenta.

Primijeniti postupke mjerenja napona i struje.
Opisati načela postupaka i izvedbi mjernih instrumenata za mjerenje otpora, induktiviteta i kapaciteta.

Primijeniti postupke mjerenja otpora, kapaciteta i induktiviteta.
Opisati dijelove i načelo rada električnoga brojila.

Spojiti električno brojilo i izmjeriti utrošenu električnu energiju.

Opisati načelo rada vatmetra.

Spojiti vatmetar i izmjeriti električnu i snagu.

Nacrtati osnovne sheme spajanja instrumenata za mjerenje utroška električne energije i snage.

Opisati principijelnu građu osciloskopa i izvesti mjerenja napona i frekvencije na jednostavnim sklopovima.

 

Uvod u mjernu tehniku.

Građa i djelovanje analognih mjernih instrumenata (instrument sa zakretnim svitkom i pomičnim željezom).

 

Proširenje mjernog područja.

Digitalni univerzalni instrument.

Mjerenje napona i struje.

Mjerenje otpora, mjerni mostovi.

Mjerenje kapacitivnosti i induktivnosti.
Instrumenti za mjerenje električnog rada i snage.
Osciloskop i mjerni prikaz.
Mjerenja osciloskopom. 


  6.13. Nastavni predmet: Tehnike motornih vozila

 

Zanimanje: autolimar

 

Razred: drugi (2.) i treći (3.)  

Tjedni ( ukupni ) fond sati:          2 . razred:  1 sat (35 sati )

                                                 3.  razred:   2 sata ( 64 sata )

Cilj:  Stjecanje osnovnih znanja o motornim vozilima te razvijanje vještina i navika koje će omogućiti kvalitetno izvođenje poslova u zanimanju autolimar .

 

Zadaci

Osvijestiti nužnost primjene propisanih postupaka zaštite na radu i očuvanja zdrava čovjekova okoliša.

Razumjeti važnost pravilne organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila.

Integrirati prethodno usvojena znanja pri učenju novih sadržaja .

Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu .

Uočiti posebnosti privrednih vozila i motorkotača u odnosu na osobna vozila .

Razumjeti principe rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila .

Upoznati različite izvedbe sklopova ( sustava ) motornog vozila i uočiti  njihove osobitosti .

Pronalaziti i prepoznati sklopove (sustave ) i njihove komponente ugrađene u motornom vozilu .

Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Ottovi :četverotaktni i dvotaktni, Dieselovi, motori  s prisilnim punjenjem cilindra, Wankelovi ) i shvatiti njihove osobitosti .

Upoznati vrste i  svojstva goriva za motore s unutarnjim izgaranjem .

Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe .

Upoznati građu  dijelova transmisije: spojki, mjenjača ,diferencijala…Upoznati postupke demontaže i ugradnje.

Usvojiti osnovna znanja o kočnim sustavima , sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača .

Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i  ovladati postupcima njihove demontaže i ugradnje.

Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima .

Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata  sustava (senzora, upravljačke jedinice, izvršnika).

Upoznati ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sustava na vozilima .

Primjenjivati usvojena pravila u radovima na motornim vozilima u tehnološkim vježbama i praktičnoj nastavi.

Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja.

Usvojiti osnovna znanja potrebna za daljnje unapređenje i samoobrazovanje .

 

Provjera postignuća učenika: (praćenje i ocjenjivanje)

- Znanje: Usvojenost i razumijevanje nastavnih sadržaja utvrđuje se usmenom i pismenom provjerom .

Usmena provjera znanja provodi se kontinuirano .

Pismena provjera izvodi se pomoću zadataka objektivnog tipa , na kraju nastavnih područja i pri

kraju nastavne godine.

- Vještine: Primjena znanja korištenjem propisane literature, pravilan redoslijed izvođenja operacija , točnost

izvođenja i ispravnost rukovanjem alata i uređaja .

- Zalaganje: Sudjelovanje učenika pri obradi i uvježbavanju nastavnih sadržaja .

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

TEHNIKA MOTORNIH VOZILA, licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora,  HOK i Pučko otvoreno učilište, Zagreb, 2004 .

B. Švara : ELEKTRONIČKO UBRIZGAVANJE I PALJENJE KOD OTTOVIH MOTORA knjiga i radni udžbenik, Otvoreno sveučilište, Zagreb, 1994. godine.

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe – Motori s unutarnjim izgaranjem

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Motori s unutarnjim izgaranjem, priručnik za nastavnike

Mapa za praktičnu nastavu.

 

Tehnike motornih vozila - drugi (2.) i treći razred (3.)

Ciljevi, zadaci i sadržaji nastavnih područja

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1

Četverotaktni oto- motor

Razumjeti četverotaktni oto- proces

 

 

Usvojiti osobitosti oto- motora i vrednovati ih

 

 

Upoznati klipni mehanizam motora i razumjeti njegovo djelovanje

 

Prepoznavati različite izvedbe motora i uočiti njihove osobitosti.

Shvatiti funkciju razvodnog mehanizma motora

 

 

 

Steći spoznaje o gorivima i vrstama gorive smjese.

 

 

Upoznati sustave i djelovanje uređaja za pripremu gorive smjese

 

 

 

Tumačiti postupke za smanjivanje štetnih sastojaka u ispušnim plinovima

 

 

Uočiti značaj pravilno izvedenog ispušnog sustava

Upoznati sustav podmazivanja motora i pravilno izabrati motorno ulje

 

Razjasniti funkciju hlađenja motora

 

 

Upoznati sustav klimatizacije unutrašnjosti vozila

 

Objasniti građu i djelovanje sustava za paljenje

Fizikalne i kemijske osnove oto-procesa

Načelo rada

Radni dijagram procesa-pV

Stupanj (omjer) kompresije

Okretni moment, snaga i brzookretnost motora

Karakteristika motora (dijagram )

Klipovi i klipni prstenovi

Klipnjača ,koljenasto vratilo(radilica) i klizni ležajevi

Zamašnjak i uravnoteženje motora

Blok i glava motora

Izvedbe cilindara motora

 

Upravljački (razvodni) dijagram

Lančani i remenski prijenos

Dijelovi razvodnog mehanizma

Viševentilske izvedbe

Usklađivanje rada motora

Vrste i svojstva benzina

Plinovita goriva

Vrste gorive smjese, omjer goriva i zraka, omjer zraka lambda) 

Priprema gorive smjese

Izvedbe s rasplinjačem

Indirektni sustavi ubrizgavanja benzina

Direktno ubrizgavanje (GDI)

Djelovanje i prepoznavanje elemenata sustava ubrizgavanja  

Štetni sastojci ispušnih plinova

Postupci smanjivanja emisije štetnih  produkata izgaranja

Djelovanje katalizatora i lambda sonde

Ispušni sustavi

Pravilan izbor komponenti

Podmazivanje motora

Dijelovi sustava za podmazivanje

Pravila održavanja sustava

Vrste i svojstva motornih ulja

Sustavi hlađenja motora tekućinom

Regulacija temperature motora

Zračno hlađenje

Ventilacija, grijanje i kondicioniranje zraka

Sustavi za paljenje gorive smjese

Stvaranje i razvođenje visokog napona

Namještanje kuta paljenja

2

Dvotaktni oto- motor

Upoznati specifičnosti dvotaktnih motora

Radni proces i dijagram upravljanja(razvođenja)

Konstrukcija motora ,ispiranje i podmazivanje motora

Izvedba sustava paljenja smjese

Specifičnosti motorkotača

3

Dizel-motor

Razumjeti radni proces dizel -motora

Upoznati konstrukciju i osobitosti dizel- motora

 

 

Upoznati djelovanje sustava za pripremu gorive smjese

 

 

 

 

 

 

 

 

Razumjeti rad motora s prednabijanjem i upoznati turbopunjače

Princip rada dizel- motora

Radni proces , pV-dijagram

Konstrukcija i osobitosti dizel- motora usporedba s oto- motorom

Izvedbe motora (direktno ubrizgavanje pretkomore ,..)

Vrste i svojstva goriva

Djelovanje sustava za dovod goriva

Visokotlačne pumpe(linijske ,razvodne ...), pročistači goriva, brizgaljke

Namještanje rada motora

Elektronička regulacija rada motora (EDC)

 

Princip rada motora s prednabijanjem

Turbopunjači i druge vrste punjača

Hlađenje zraka i  regulacija punjenja

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijenos okretnog momenta (snage) motora-transmisija

Predočiti tok snage od motora do pogonskih kotača

 

Upoznati vrste i principe rada spojki

 

 

Objasniti građu i rad mjenjača

 

 

 

Predočiti djelovanje automatskih mjenjača

 

 

Shvatiti djelovanje diferencijala

 

 

Upoznati zglobne prijenosnike

 

Objasniti pogon na sve kotače

 

Naučiti ispravno odabirat ulja za zupčaste prijenosnike

 

Funkcija i  dijelovi transmisije

Prijenosni omjer

Vrste pogona vozila

Zadaci spojke

Tarna tanjurasta spojka

Automatske spojke: centrifugalna, hidrodinamička i elektromagnetska

Zadaci i vrste mjenjača

Tok i promjena okretnog momenta

Sinkronizirani mjenjači, sinkroni

Stupnjevani planetarni mjenjač

Hidrauličko i elektrohidrauličko upravljanje

Kontinuirani mjenjač, remenski

Građa i vrste diferencijala

Djelovanje diferencijala

Diferencijali s blokadom

Kardanska vratila, poluvratila, zglobovi

Povremeni i permanentni pogon

Izvedbe 4WD pogona

Hipoidna ulja, sintetička ulja

ATF ulja

 

5

 

 

 

Vozni sklop vozila

 

Predočiti oscilacije vozila i kotača

Uočavati osobitosti različitih izvedbi ovjesa kotača i funkciju elemenata ovjesa

 

 

 

 

 

Uskladiti izbor pneumatika s namjenom vozila

 

Upoznati građu i djelovanje sustava upravljanja vozilom

 

 

Razumjeti značaj sustava za sigurnost vožnje

 

Osciliranje vozila i kotača, ovješene i neovješene mase

Zavisni i nezavisan (pojedinačni)

ovjes

Elastični oslonci(opruge),udobnost i stabilnost

Vodilice kotača, amortizeri ...

Pneumatski, hidropneumatski i hidroaktivni sustavi ovjesa

Kotači i pneumatici (gume), svojstva, označavanje, izbor.

Uravnoteženje kotača

Geometrija kotača, trag, nagib,...

Izvedbe upravljačkih prijenosnika

Servoupravljači, hidraulički, elektrohidraulički, električni,....

Propisi o stanju guma, upravljačkog mehanizma, amortizera, geometrije,.....

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Kočni sustavi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razjasniti zakonske propise

Upoznati i razumjeti djelovanje hidrauličkog kočnog sustava

 

 

 

 

 

Upoznati i razumjeti djelovanje pneumatskog kočnog sustava

 

 

 

 

 

 

 

EEZ-smjernice, ECE pravilnici

Fizikalne osnove, izvedbe i dijelovi hidrauličkog kočnog sustava

Kočna tekućina, pojačavanje i regulacija  sile kočenja

ABS

Ispitivanje kočnica

Osnove pneumatike, djelovanje pneumatskih kočnica

Kočni uređaji vučnog i priključnog vozila, simboli

Shema dvovodne dvokružne izvedbe teretnog vozila

Usporivači (retarderi)


6.14. Nastavni predmet: Tehnologija autolimarije

                                                                                                                                                      

Razred: drugi (2.) i treći (3.)  / autolimar

 

Tjedni (ukupni) fond sati:          2. razred;  1  sat  (35 sati)

                                               3. razred; 3 sata (96 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju:  autolimar.

 

Zadaci:

Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Osposobiti za mjerenje okvira i karoserija.

Znati uraditi osnovne proračune čvrstoće nosača na vozilu.

Znati skicirati i nacrtati plašteve i krojeve.

Usvojiti organizaciju rada u autolimarskim radionicama.

Usvojiti osnovnu građu i funkciju strojeva i uređaja u autolimarskoj radionici.

Znati pregledati vozilo, dijagnosticirati i utvrditi kvarove.

Znati postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i opreme vozila.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

Mapa za praktičnu nastavu

 

Tehnologija autolimarije - treća godina: autolimar

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                                    Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                         II.        III.       Ukupno

1.         Konstrukcija okvira i karoserija vozila                                     35        30        65

2.         Elementi autolimarije                                                                           30        30                              

3.         Strojevi i uređaji                                                                                 20        20

4.         Organizacija i planiranje rada                                                              16        16

 

            UKUPNO  SATI                                                                   35        96        131


 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Red.

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Konstrukcija okvira i karoserija vozila

Upoznati osnovne konstrukcije i mjere okvira i karoserija.  

Mjere i oblik vozila

Mjerenje vanjskih mjera karoserija i okvira

Skiciranje i čitanje tehničko-tehnoloških dokumenata, kataloga i uputa o sastavu pojedinih sklopova na vozilu

Skiciranje i crtanje plašteva i krojeva

Osnovni proračuni okvira i karoserija

Utvrđivanje utroška materijala i rezervnih dijelova

Uporaba računala i korisničkih programa iz autotehnike

 

2.

Elementi autolimarije

Upoznati osnovne elemente autolimarije, njihovu funkciju i građu.

Pragovi

Vrata

Prozori

Krov

Pod

Dijelovi ovjesa

Ispušni sustav

Nadogradnja karoserije i okvira

Prikolice

3.

Strojevi i uređaji

Upoznati strojeve, alate i uređaje koji se koriste u autolimarskim radionicama.

Radni i ručni strojevi za obradu i montažu

Uređaji za podizanje vozila

Uređaji za opskrbu energijom

Specijalni alati i naprave

Čuvanje i održavanje strojeva i alata

Zaštitne mjere pri radu sa pojedinim strojevima i alatima

4.

Organizacija i planiranje rada

Osvojiti znanja o organizaciji i planiranju rada u autolimarskim radionicama i servisima.

Organizacija procesa rada u autolimarskim radionicama

Izračunavanje utroška vremena, materijala i energije.

Planiranje rada

Raspoređivanje poslova

Praćenje rada

Klimatski i drugi uvjeti rada u radionicama

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Računalstvo

Razred: prvi (1.)         

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1  sat  (35 sati)                          

Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju.

 

Zadaci:

Znati se koristi mišem i tipkovnicom.

Znati principe korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.

Znati izraditi dopise i cirkularna pisma.

Znati i umjeti se koristiti bazama podataka i Internetom.

Znati se koristiti osnovnim pomagalima u programima za crtanje

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

                                                                                               

Red.
Br.

Nastavno područje


Cilj (znanja i umijeća)


Sadržaj


1

2


3


4

1.

Osnovni pojmovi

Usvojiti osnovne pojmove o građi i principu rada računala

Povijesni razvoj

Sklopovlje (hardware)

Programska podrška (software)

2.

Sklopovlje

Usvojiti osnovne pojmove o sklopovlju (hardwareu)

Središnja jedinica:

-         osnovne (matične) ploče

-         vanjske memorije

-         napajanje

-         priključci za proširenje

Periferne jedinice:

-         ulazne jedinice

-         izlazne jedinice

-         komunikacijske jedinice

 

3.

Programska podrška

Usvojiti osnovna znanja i moći se koristiti operativnim sustavima i uslužnim programima.

DOS

Windows

Programi za obradu teksta

Tablični kalkulator i baze podataka

Grafički programi

AutoCAD

4.

Internet

Osposobiti se za komuniciranje preko Interneta i moći vršiti pretraživanja WEB Siteova.

Osnovni pojmovi

Slanje i primanje elektronske pošte

Pretraživanje Web Siteova

 

 


Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala

                                  

Razred: prvi (1.), (sva zanimanja u strojarstvu)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

Zadaci

 

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim

oznakama.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

1.F. Toufar: Tehnički materijali 1, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

2.D. Hrgović: Tehnički materijali 2, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

3.B. Gajić/M. Sentić: Ispitivanje tehničkih materijala, POUZ, Zagreb, 2004.

 

Izborna nastava -  Osnove tehničkih materijala

Cilj i zadaci nastavnih područja

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

Br.     

1                  2                                     3                                             4

 

1.

Uvod

Proširiti

znanja

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi

- kristalografija i kristalizacija

- dijagrami stanja

 

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

Proširiti

znanja

Dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci

   i koks

- visoka peć i procesi u visokoj

  peći

- proizvodi visoke peći

 

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

Proširiti

znanja

Prerada sirovog željeza:

- sivi lijev; lijevano željezo s

   lamelarnim grafitom

- žilavi (nodularni) lijev

- tvrdi lijev

- kovkasti (temper) lijev

- čelični lijev

 

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik.

Proširiti

znanja

Postupci dobivanja čelika:

- Bessemerov i Thomasov 

postupak – konvertori.

- Siemens Martenov postupak.

- Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

- Elektro postupak dobivanja

čelika.

 

5.

Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza

Proširiti

znanja

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelici.

Alatni  čelici.

Označavanje čelika prema

standardima.

Označavanje lijevanog 

željeza prema standardima.

5.

Obojeni metali i njihove legure

Proširiti

znanja

Vrste obojenih metala i

njegovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih

metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

6.

Sinterirani materijali

Proširiti

znanja

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno keramički rezni

materijali.

7.

Nemetali

Proširiti

znanja

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

 

8.

Goriva i maziva

Proširiti

znanja

Goriva.

Maziva.


Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala

           

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanjima u strojarstvu.


Zadaci
Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenika za  pripremu određenog materijala za ispitivanje.

Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.

Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.


Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim izvođenjem određenih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

1. Gajić, Sentić: Ispitivanje tehničkih materijala, Pučko otvoreno učilište, Zagreb

 

Izborna nastava:  Ispitivanje  tehničkih materijala – druga  godina

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Red.
Br.

Nastavno područje


Cilj (znanja i umijeća)


Sadržaj


1

2


3


4

1.

Uvod

Ponoviti i utvrditi znanje o  najvažnijim tehničkim materijalima u praksi.

Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih materijala.

Osnovne postupci ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala

2.

Radionička ispitivanja

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima radioničkih ispitivanja.

Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

Vrste radioničkih ispitivanja.

Utvrđivanje materijala prema površini.

Ispitivanje materijala iskrenjem.

Ispitivanje materijala prijelomom.

3.

Mehaničko – tehnološka ispitivanja

 

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.

Moći samostalno ili u skupini ispitati pojedine od najvažnijih materijala.

Ispitivanje vlačne čvrstoće.

Ispitivanje tlačne čvrstoće.

Ispitivanje čvrstoće na savijanje.

Ispitivanje žilavosti i umora.

Ispitivanje tvrdoće.

Ispitivanje limova.

4.

Ispitivanje materijala bez razaranja.

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.

 

Magnetsko fluidna

defektoskopija.

Elektromagnetska defektoskopija.

Ispitivanje ultrazvukom.

Ispitivanje rendgenskim zrakama.

5.

Ostali postupci ispitivanja materijala

Usvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.

Metalografska ispitivanja.

Kemijska ispitivanja.

Spektralna analiza.


 Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci

           

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu primjenjujući ih u struci i zanimanju.

 

Zadaci

Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka  primjenjujući ih u praksi.

Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke.

Znati i umjeti koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja te  izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

1.      Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

           

 Izborna nastava: Matematika u struci - druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Trigonometrijske funkcije         Utvrditi primjenu                      Jedinična kružnica.

                                                           trigonometrijske funkcije.          Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                          Primjena trigonometrije.

                                                                                                          Pravokutni i kosokutni

                                                                                                          trokut.

                                                                                                          Mjerenje kuta.

2.         Pravilo trojno                           Utvrditi primjenu                      Jednostavno pravilo trojno.

                                                           pravila  trojnog.                       Složeno pravilo trojno.

3.         Postotni i kamatni račun           Utvrditi primjenu                      Pojam postotnog računa.

                                                         postotnog i kamatnog računa.    Pojam kamatnog računa.

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Osnove tehničke  mehanike

 

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje  znanja  osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u struci i zanimanju.

 

Zadaci

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće  primjenjujući ih na elementima strojeva.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i umjeti koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti učenike se za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

1.      Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

2.      Kulušić B.: Tehnička mehanika

3.      Radovanović N.: Tehnička mehanika – Ispitivanje čvrstoće materijala, Školske novine, Zagreb, 1994.

 

Izborna nastava:  Osnove tehničke  mehanike – druga godina

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Red.
Br.

Nastavno područje


Cilj (znanja i umijeća)


Sadržaj


1

2


3


4

1.

Osnove čvrstoće

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće,  primjenjujući ih na elementima strojeva.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.

Naprezanje na tlak.

Naprezanje na savijanje.

Naprezanje na odrez.

Naprezanje na uvijanje.

Naprezanje na izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

2.

Osnove kinematike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike,  primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

3.

Osnove dinamike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike,  primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci

           

Razred: treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati:  3. razred 1  sat  (32 sati)

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike,  mehanike i elemenata strojeva

        s  primjenom u struci i zanimanju.

Zadaci

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.

Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i umjeti koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

 

Izborna nastava: Matematika u struci - treća godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:
 

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Proračuni u struci                     Praktična primjena znanja        Izrada zadataka iz

i zanimanju                                                                              struke i zanimanja.

2.         Izračun troškova                      Poznavanje troškova i              Materijalni troškovi,

                                                           njihovo izračunavanje               vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                          troškovi izrade, cijena

                                                                                                          proizvoda ili usluge,

                                                                                                          izračun norme.

3.         Kalkulacija                              Obračun posla i zarade            Izrada predračuna za

                                                                                                          jednostavniji posao.

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Dijagnostika motornih vozila

 

Razred: treći (3.)

                       

Tjedni (ukupni) fond sati:  1  sat  (32 sata)                 

Cilj: Utvrđivanje  znanja o osnovama  dijagnostike motornih vozila koja će omogućiti  obavljanje  poslova u struci i zanimanju.

Zadaci:

Znati načela i osnove dijagnostike motornih vozila.

Znati dijagnosticirati vozila sa univerzalnim dijagnostičkim uređajem.

Znati dijagnosticirati vozila sa specijalnim dijagnostičkim uređajem od svjetskih proizvođača vozila na primjer FORD, OPEL itd.

Znati otkloniti nedostatke utvrđene dijagnosticiranjem.

Znati i umjeti koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja  te  izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

1. Upute za korisnike dijagnostičkih uređaja

 

Izborna nastava: Dijagnostika motornih vozila

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Red.
Br.

Nastavno područje


Cilj (znanja i umijeća)


Sadržaj


1

2


3


4

1.

Osnove dijagnostike motornih vozila

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati najvažnije postupke i uređaje za dijagnosticiranje motornih vozila.         

Upoznati važnost i primjenu pojedinih uređaja za dijagnosticiranje motornih vozila.

Osnove dijagnostike:

-         metode

-         uređaji

-         utvrđivanje kvarova

-         zamjena dijelova

-         održavanje uređaja

 

2.

Dijagnostika  s univerzalnim dijagnostičkim uređajem

Znati  dijagnosticirati vozila s univerzalnim dijagnostičkim uređajem.

-         Kompletna dijagnoza

-         Registrator podataka (Datalogger)

3.

Dijagnostika  sa specijalnim dijagnostičkim uređajem od poznatih svjetskih proizvođača vozila

Znati  dijagnosticirati vozila sa specijalnim dijagnostičkim uređajem od svjetskih proizvođača vozila, na primjer FORD, OPEL itd.

 

-         Kompletna dijagnoza

-         Registrator podataka (Datalogger)

 

 

 7. ISPITNI KATALOG - POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT

 

I.

 

Svrha završnog/pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje autolimar, nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.

 

II.

 

Završni/pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela.

 

III.

 

Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:

 

 1. održavanje okvira, karoserija i dijelova nadgradnje osobnih vozila, teretnih vozila, autobusa, prikolica i motocikla;
 2. opremanje i mijenjanje dodatne opreme i pribora kod cestovnih vozila;
 3. izrada dijelova i sklopova karoserija, okvira i zaštita od korozije;
 4. rastavljanje i sastavljanje električnih uređaja te regulacijskih i upravljačkih uređaja na vozilima prilikom održavanja;
 5. ispitivanje i stavljanje u ispravno stanje okvira, karoserija i dijelova nadgradnje;
 6. pomoć na cesti i procjena šteta na vozilima.

 Ispitanik mora u zadanom roku izraditi uradak i obaviti radnu probu. Ispitna komisija na temelju dolje navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.

 

POMOĆNIČKI URADAK

 Vrsta uratka

Opis uratka

Popravak okvira vozila

Kandidat mora znati izabrati alate, strojeve i uređaje potrebne za popravak okvira vozila, odrediti dijelove za zamjenu i popravak, ispraviti oštećene dijelove okvira  i ugraditi nove dijelove okvira, te spojiti, prilagoditi i učvrstiti (fiksirati) dijelove. Zaštititi dijelove od korozije

Popravak karoserije vozila 

Kandidat mora znati izabrati alate, strojeve i uređaje potrebne za popravak vozila, odrediti dijelove za zamjenu i popravak, ispraviti oštećene dijelove karoserije  i ugraditi nove dijelove karoserije, te spojiti, prilagoditi i učvrstiti dijelove. Zaštititi karoserijske dijelove od korozije

Popravak nadogradnji karoserije vozila

Kandidat mora znati izabrati alate, strojeve i uređaje potrebne za popravak vozila, odrediti dijelove za zamjenu i popravak, ispraviti oštećene dijelove nadogradnje (blatobran, spojler, poklopac motora, vrata, krovni nosači itd.)  te spojiti, prilagoditi i učvrstiti (fiksirati) dijelove. Zaštititi dijelove od korozije

Izrada  dijelova okvira

Kandidat mora znati izabrati alate, strojeve i uređaje potrebne za izradu dijelova okvira, te izraditi šablone i prema šablonama  izraditi dijelove, uvažavajući  dodatke dorade.

Izrada  dijelova karoserije

Kandidat mora znati izabrati alate, strojeve i uređaje potrebne za izradu dijelova karoserije, te izraditi šablone i prema šablonama  izraditi dijelove, uvažavajući  dodatke dorade

Izrada  dijelova nadogradnje karoserije

Kandidat mora znati izabrati alate, strojeve i uređaje potrebne za izradu dijelova nadogradnje karoserije, te izraditi šablone i prema šablonama  izraditi dijelove, uvažavajući  dodatke dorade

 

RADNA PROBA

 

Vrsta radne probe

Opis radne probe

Zavarivanje

Kandidat mora znati izabrati alate  i uređaje potrebne za postupak zavarivanja, izvršiti pripremu dijelova  i kvalitetno izvesti postupak zavarivanja,  pridržavajući se pravila zaštite na radu

Popravak manjih oštećenja na karoseriji

Kandidat mora znati izabrati specijalne alate i pribor potrebne  za popravak manjih oštećenja karoserije bez oštećenja laka

Skidanje i ugradnja staklenih dijelova

Kandidat mora znati izabrati alate i uređaje potrebne za skidanje i ugradnju staklenih dijelova, odrediti postupke skidanja te izvršiti ugradnju i brtvljenje stakala

Popravak spremnika za gorivo

Kandidat mora znati izabrati alate  i uređaje potrebne za popravak spremnika za gorivo, isprazniti spremnik, skinuti s vozila i očistiti te zavariti spremnik koji prethodno napuni vodom

  

Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.

Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.

 

IV.

 

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja iz nastavnih područja.

 

NASTAVNa područja

 

1.      Osnove proizvodne tehnike

2.      Osnove materijala

3.      Ottov i Dieselov motor

4.      Osnove strojeva i uređaja

5.      Osnove upravljanja i informatizacije

6.      Osnove elektrotehnike

7.      Cestovna motorna vozila

8.      Karoserija i okviri vozila

9.      Izradba sklopova i održavanje karoserija, okvira

10.  Opremanje i održavanje unutarnje i dodatne opreme