Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj drvenih brodova

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj drvenih brodova

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

2145

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE

GRADITELJ DRVENIH BRODOVA

 

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

Cilj:

Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanjanje poslova u zanimanju:

-         graditelj drvenog broda

 

Zadaci:

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na  radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.

Upoznati glavne dijelove mjernih  alata, principe i pravila rada.

Moći  primijeniti  mjerenja  u praksi.

Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada,

postojanost alata.

Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Moći  izabrati i primijeniti alate i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica u izradi određenog zadatka.

Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.

Upoznati alate, princip rada     i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke pojedinih plastičnih obrada u izradi određenog zadatka.

Upoznati postupke spajanja brodskih dijelova, uređaja i sekcija.

Moći  izabrati i primijeniti alate, uređaje i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.

Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.

Upoznati ponašanje materijala prema koroziji.

Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.

Moći izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima.

Upoznati elemente pneumatskih i hidrauličkih sustava.

Moći  izabrati i sastaviti  jednostavne pneumatske i hidrauličke sustave.

Upoznati montažu i demontažu pojedinih sustava ili ugradbenih jedinica

Znati sustav gradnje drvenog broda

Znati tehnologiju gradnje, montaže, održavanja  drvenog broda.

Znati optimalne oblike pojedinih elemenata i izbor najracionalnije izvedbe.

Znati i moći  izraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Trajanje obrazovanja: 3 godine

 

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i Ugovor o naukovanju

 

2. NASTAVNI  PLAN

 

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

1

35

-

-

88

Osnove tehničke mehanike

1

35

1

35

-

-

70

Osnove brodogradnje

1

35

-

-

-

-

35

Strojevi i uređaji

-

-

-

-

1

32

32

Tehnologija gradnje broda

-

-

2

70

2

64

134

Konstrukcije broda

-

-

2

70

3

96

166

Izborna nastava

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci  

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

 Praktična nastava u školi

 Materijali za gradnju broda

Tehnologija obrade i montaže

Strojevi i uređaji

Linija broda

Praktična nastava u radnom procesu

 

 

340

 

 

 

 

 

 

 

560

 

 

270

 

 

 

 

 

 

 

630

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

640

 

 

 

Ukupno

17

1496

17

1495

15

1280

4271

 

Praktična nastava (objašnjenje):

U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz struke koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom što je vidljivo u tablicama (NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE)

 

2) NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE

 

A) Općeobrazovni dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

 B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom (35 tjedana)

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

1

35

-

-

88

Osnove tehničke mehanike

1

35

1

35

-

-

70

Osnove brodogradnje

1

35

-

-

-

-

35

Strojevi i uređaji)

-

-

-

-

1

32

32

Tehnologija gradnje broda,

-

-

2

70

2

64

134

 Konstrukcije broda3)

-

-

2

70

3

96

166

Izborni dio 4)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

1

35

1

35

1

32

102

Ukupno

8

281

8

280

8

256

817

 

3)  - Tehnološke vježbe u praktikumu za pojedino zanimanje

4)  - Prema uvjetima škole i interesima učenika.

 

C) Praktični dio s tehnologijama i vježbama

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

s vježbama :

 

340

 

270

 

160

 

770

Praktična nastava u

školskoj radionici ili praktikumu

najviše sati 4)

 

 

270

 

 

165

 

 

96

 

Materijali za gradnju broda2,3)

35

35

 

 

Tehnologija obrade i montaže2)

 

35

 

 

 

 

Strojevi i uređaji2,3)

 

35

32

 

Linije broda3)

-

35

32

 

 Praktična nastava u

 radnom procesu –

najmanje sati

 

 

560

 

 

630

 

 

640

 

 

1830

Ukupno

900

900

800

2600

 

- Materijali za gradnju broda2,3) , Tehnologija obrade i montaže2), Strojevi i    uređaji2,3) ,Linije broda3) - nastavni predmeti koji su u  korelaciji sa sadržajima praktične nastave

-   4) – Svaka škola izrađuje Izvedbeni program

 

D) Ukupno nastave

 

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

281

280

256

817

Praktični dio

900

900

800

2600

Ukupno

1496

1495

1280

4271

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnoga dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Osnove računalstva

pismeno, usmeno, praktični rad

Matematika u struci 

usmeno, pismeno

Tehničko crtanje

pismeno, praktični rad

Osnove tehničke mehanike

usmeno, pismeno

Tehnologija obrade i montaže

usmeno, pismeno, praktični rad

Strojevi i uređaji

usmeno, pismeno, praktični rad

 Konstrukcije broda

usmeno, pismeno, praktični rad

Tehnologija gradnje broda

usmeno, pismeno, praktični rad

Linije broda

usmeno, pismeno, praktični rad

Materijali za gradnju broda

usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove brodogradnje

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktična nastava

usmeno, pismeno, praktični rad

Izborna nastava stručnih predmeta

usmeno, pismeno, praktični rad

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnoga dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

profesor računalstva ,dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje,

 dipl. ing. elektrotehnike ,profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a

VSS

Matematika u struci

profesor matematike prof. matematike i fizike

dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje

profesor strojarskih predmeta profesor PTO-a

VSS

Tehničko crtanje

profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje

profesor PTO-a

VSS

Osnove tehničke mehanike

profesor strojarskih predmet, dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje

dipl. ing. drvne industrije profesor PTO-a

VSS

Tehnologija obrade i montaže

dipl. ing. drvne industrije, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Materijali za gradnju broda

dipl. ing. drvne industrije

VSS

Strojevi i uređaji

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje

profesor PTO-a

VSS

Konstrukcije broda

dipl. ing. brodogradnje

dipl. ing. drvne industrije

VSS

Tehnologija gradnje broda

dipl. ing. brodogradnje, dipl. ing. drvne industrije

VSS

Osnove brodogradnje

dipl. ing. brodogradnje, dipl. ing. strojarstva

VSS

Linije broda

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Izborni dio, stručni predmeti

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje

dipl. ing. drvne industrije, profesor PTO-a

VSS

Praktična nastava

dipl. ing. brodogradnje, profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva, profesor PTO-a

nastavnik praktične nastave- stručni učitelj

/suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

Napomena: Profesor PTO-a, pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke.


5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje  suradnika u nastavi (minimalni standard)

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Osnove računalstva

1.

profesor

1,5 sat (0,5 + 1)

18 sati - zajedno

35 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Matematika u struci

1. 2.  i 3.

profesor

1. razr. - 2 sata (2+0)

70 sati -zajedno

2. razr. - 1 sat (1+0)

35 sati -zajedno

3 .razr. - 1 sat (1+0)

32 sata - zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

 

30 učenika

Tehničko crtanje

1. i 2.

profesor

1. razr. - 1,5 sati (1+0,5)

35 sati - zajedno

18 sati - 2 grupe

2 .razr. - 1 sat (0+1)

0 sati-zajedno

35 sati  - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

 

 

15 učenika

Osnove tehničke mehanike

1. i 2.

profesor

1.razr.- 1 sat (1+0)

35 sati - zajedno

2. razr. - 1 sat (1+0)

35 sati - zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

Tehnologija obrade i montaže

1.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

1 sata  (0.5 + 0.5)

18 sati zajedno

17 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Osnove brodogradnje

1.

profesor

 

1 sat (1 + 0)

35 sati - zajedno

 

30 učenika

Strojevi i uređaji

2.i 3.

profesor

 

2.raz.

1 sat (0,5 + 0,5)

18 sati – zajedno

17 sati - 2 grupe

3.raz.

2 sat (1 + 1)

35 sati – zajedno

35 sati - 2 grupe

 

 

30 učenika

15 učenika

 

 

30 učenika

15 učenika

Materijali za gradnju broda

1. i 2.

profesor

 

1.raz.

1 sat (0,5 + 0,5)

18 sati – zajedno

17 sati – 2 grupe

2.raz

1 sat (0+1)

32 sata – 2 grupe

 

 

30 učenika

15 učenika

 

 

15 učenika

Tehnologija gradnje broda

 

2.i 3.

profesor

2. i 3.raz.

2 sata (1 + 1)

35 sati - zajedno

35 sati - 2 grupe

 

 

30 učenika

15 učenika

Konstrukcija broda

2.i 3.

profesor

 

2.raz.

2 sata (1 + 1)

35 sati - zajedno

35 sati - 2 grupe

3.raz.

3 sata (2+1)

64 sata - zajedno

32 sata - 2 grupe

 

 

30 učenika

15 učenika

 

 

30 učenika

15 učenika

Linije broda

 

 

 

 

 

2. i 3.

 

 

 

profesor,

 

 

 

 

2.raz.

1 sat (0 + 1)

35 sati - 2 grupe

3.raz.

1 sat (0 + 1)

32 sata - 2 grupe

 

 

15 učenika

 

 

15 učenika

Praktična nastava

1., 2., 3.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

1. g. 900 sati

2. g. 900 sati

3. g. 800 sati

Školske radionice

8 -16 učenika.

Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor

Izborna nastava stručnih predmeta

1., 2., 3.

profesor

sadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika

Napomena: sadržaji vježbi u pravilu u skupinama od 15 učenika

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Računalna učionica

Standardna oprema 1 + 16 radnih mjesta

Osnove računalstva

Stručni predmeti

Klasična učionica

 

Klasična učionica (1 + 32 mjesta)

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

 

Tehnologija obrade i montaže

Osnove brodogradnje

Tehničko crtanje

Elementi strojeva

Matematika u struci

Osnove tehničke

mehanike

Klasična učionica +

praktikum za Tehnologije

Klasična učionica s ormarima

1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/

Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,

i spajanje i montažu

Tehnologija obrade i montaže

Osnove brodogradnje

Materijali za gradnju broda

Tehnologija gradnje broda

Strojevi i uređaji

Praktikum za

brodogradnju

 

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom +

specijalizirani softver za brodogradnju

Linije broda

Konstrukcije broda

 

Školska radionica

za ručnu obradu i montažu

Prema standardu za 16 RM

Praktična nastava

u ŠR

Školska radionica

za strojnu obradu

Prema standardu za 8 - 10 RM

Praktična nastava

u ŠR

 


6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11. lipanj 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.

1 - Praktični  dio obrazovanja – naukovanja:

 

Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.

Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.

Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.

Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.

Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.

 

Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u brodogradnji

 

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

1.

Obrazovanje za zanimanje

Radno pravo

Objasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.

Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju - naukovanju

2.

Ustroj i organizacija

obrazovnih pogona

Upoznati ustroj, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

-         školske radionice

-          obrtničke radionice, brodogradilište

-         pogone poduzeća, brod i slično.

3.

Radno pravo

Zaštita na radu

Navesti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.

Objasniti zadaće zaštite na radu.

Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.

4.

Sigurnost na radu,

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

 

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.

5.

Planiranje i priprema rada

Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-           materijal predmeta obrade

-           alate, pribor, uređaje i strojeve

-         sredstva osobne zaštite na radu.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

6.

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-

  tehnološke

  dokumentacije

Čitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.

Upoznati osnove norme i standardizacije.

Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:

- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.

7.

Mjerenje i kontrola

Znati i umjeti izmjeriti dužine:

- metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima:

etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:

kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

8.

Ručna obrada

Znati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije sljedećih operacija.

Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.

Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.

Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.

Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.

Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.

Znati i umjeti ručno ravnati limove.

Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.

Znati i umjeti previti lim.

Znati i umjeti probiti lim probijačem.

Znati ručno iskovati jednostavni oblik.

9.

Obrada spajanjem

Znati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.

Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.

Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.

Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova

elektrolučnim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova

plinskim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.

 

10.

Korozija i površinska zaštita

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:

- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije

- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije.

 

 

 

 

11.

 

 

 

Strojna obrada

 

 

Bušenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

Brušenje i oštrenje alata;

Znati pravilno oštriti alate:

      sjekač, crtaća igla, točkalo,

svrdlo, tokarski nož.

  Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine.

 

Tokarenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

Glodanje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.

- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu

  crteža

  na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

 

 

Praktična nastava – 2. godina; zanimanja: graditelj drvenih  brodova

 

 CiLJEVI I Zadaće PROGRAMA

 

- upoznati radne prostorije, alate i strojeve;

- naučiti sve potrebne operacije od preuzimanja materijala i tehničke dokumentacije do završetka svih radova brodograditelja u drvu na brodu;

- znati primijeniti mjere sigurnosti i zaštite pri radu;

- radom na specifičnim poslovima steći znanje i vještine i za rad na drugim srodnim poslovima svoje struke - praktično upoznati organizacijske oblike koji se javljaju u gradnji broda.

 

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

 

1.

Raspored i organizacija praktičnog rada

Odrediti postupak rada prema usmenim i pismenim podlogama

 

2.

Sigurnost i zaštita pri radu

Zakonski propisi i normativni akti. (Savezni i republički zakoni te normativni akti radne organizacije.) Osnovi zaštite od požara. (Sredstva za gašenje i demonstracije gašenja požara.) Pružanje prve pomoći u raznim slučajevima. Opasnost i mjere zaštite pri radu sa: štetnim plinovima, kiselinama i lužinama, bojama i razrjeđivačima. Opasnost i mjere zaštite od otrovnih plinova. Mjere sigurnosti kod primjene električne energije. Sigurnost pri radu sa: ručnim alatom, mehaniziranim alatom i strojevima. Osnovni principi sigurnosti: pri radu sa skelama, pri vezivanju tereta i davanju znakova pri ručnom transportu tereta. Osnovni principi sigurnosti pri radu u zatvorenim i uskim brodskim prostorima. Osobna zaštitna sredstva.

 

3.

Radno mjesto brodograditelja u drvu

Ručni alat (stolarski i tesarski), održavanje i oštrenje. Sredstva i pribor: rukovanje, primjena i održavanje. Ručni mehanizmi i alat: ručne bušilice, blanje i pile, rukovanje i održavanje. Sigurnosne mjere pri radu s ručnim i ručnim mehaniziranim alatima.

 

4.

Ručna obrada

Mjerni alat: rukovanje i primjena. Obilježavanje radnog komada: mjerenjem, šablonom i kopiranjem. Piljenje: dasaka, trenica i trupaca. Tesanje: dasaka i trupaca. Blanjanje: dasaka i trupaca. Bušenje, podešavanje i zakivanje trenica oplate i palube. Ukopavanje. Lijepljenje.

 

5

 Strojna obrada

Geter: primjena, rukovanje i održavanje. Blanjalica: rukovanje, primjena i održavanje. glodalica: rukovanje, primjena i održavanje. Pile: rukovanje, primjena i održavanje. Strojna obrada elemenata broda. Strojna obrada elemenata opreme i inventara broda. Zaštita pri radu: kod blanjanja, piljenja, glodanja i bušenja.

 

6

Montaža sklopova na objektima razne namjene

Montaža metalnih vrata i prozora na objektima. Montaža stepeništa i rukohvata na objektima. Montaža postolja za razne strojeve na objektima. Montaža raznih nosača, dizalica, prenosilaca u konačan proizvod. Montaža grotlašca s pripadajućom opremom. Montaža podnica u strojarnicama. Montaža centralnih ventilacionih tunela. Montaža manjih metalnih konstrukcija razne namjene na plovnim i ostalim objektima. Montaža raznih detalja metalne opreme na plovilima i ostalim objektima. Dimenziona kontrola i provjera funkcionalnosti.

7

Izrada i montaža metalnih konstrukcija razne namjene

Izrada raznih demontažnih konstrukcija (pomoćnih). Izrada i montaža rešetkastih konstrukcija. Izrada i montaža elemenata prenosilica i dizalica. Izrada i montaža raznih kutija. Izrada i montaža čeličnih dimnjaka. Izrada i montaža cjevovoda, rezervoara itd.

8

Izmjena dotrajalih sklopova metalnih konstrukcija

Utvrđivanje dotrajalosti. Odstranjivanje dotrajalih sklopova. Montaža novih sklopova. Kontrola dimenzija i funkcionalnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava – 3. godina; zanimanja: graditelj drvenih  brodova

 

 

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

1

Montaža broda

Postavljanje kobilica. Priprema, dotjerivanje. Montiranje rebara, pripreme dotjerivanja. Montiranje pramčane i krmene statve. Priprema, dotjerivanje i montiranje raznih sistema unutarnje oplate. Priprema, dotjerivanje i montiranje raznih sistema, vanjske oplate i montiranje palube. Šuperenje ("kalafatanje"), priprema kučine i alata za šuperenje. Tehnika šuperenja i zalivanja smolom. Sigurnosne mjere pri radu na montaži.

2

 Izrada opreme broda

Izrada stepenica. Izrada raznih sanduka. Izrada polica za čaše. Izrada polica za tanjure. Izrada ostale opreme prema proizvodnoj dokumentaciji. Izrada jarbola i samarice.

3

Porinuće i izvlačenje broda

Izrada saona, saonika i ležaja. Namještanje saona, saonika i ležaja. Namještanje poklada. Tehnika spuštanja broda. Tehnika izvlačenja broda. Zaštita pri radu kod spuštanja i izvlačenja broda.

4

Popravak drvenog broda

Skidanje dotrajalih i oštećenih dijelova broda. Skidanje okova, čavala, zakovica, čišćenje od kučine i smole. Izrada šablona i krojenje dijelova broda za popravak. Izrada novih dijelova. Priprema, dotjerivanje i montiranje novih dijelova. Šuperenje i zalijevanje smolom. Zaštita pri radu kod popravka broda.

 

 

 

Objašnjenje

Sadržaj programa rada čine proizvodni zadaci i tehničko-tehnološka dokumentacija u pogonima brodogradilišta kojima učenici samostalno, pod kontrolom instruktora, rješavaju postojeće probleme pri obradi, montaži ili izradi tehničko­-tehnološke dokumentacije. Kod rada na proizvodnim zadacima treba rad organizirati u obrazovnim grupama (3-7 učenika). Obrazovnom grupom rukovodi instruktor pod čijim se nadzorom obavlja rad. Nastavu treba organizirati tako da obrazovna grupa dobije radni zadatak s kompletnom proizvodnom dokumentacijom. Prije početka rada instruktor s učenicima analizira radne zadatke i daje potrebne upute, a nakon toga se prelazi na realizaciju pod stručnim nadzorom instruktora. Instruktor za vrijeme rada kontrolira, prati, utvrđuje kvalitetu i ispravlja pogreške učenika. Nakon obavljenog radnog zadatka instruktor će organizirati diskusiju s učenicima. Kroz diskusiju će kritički raspraviti o načinu rada grupe i svakog pojedinca. Na kraju diskusije treba izvući potrebne zaključke: organizaciju grupe, organizaciju radnog mjesta, tehnološkom toku obrade i montaže, kritičnim točkama u radu i tehničkoj zaštitit. Također učenicima treba ukazati na optimalno korištenje materijala, alata, strojeva, radnog vremena i sredstava tehničke zaštite.

 


 

6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže

                       

Razred: Prvi /sva zanimanja u brodogradnji

jedni (ukupni) fond sati: 1sat (35 sati); 0,5 + 0,5

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljaanje poslova u zanimanju:

- graditelj drvenih brodova

 

Zadaci:

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.

Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.

Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske  :

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec 1997.

Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb, 1998.

 Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže, priručnik za nastavnike

Mapa za praktičnu nastavu

 

 


Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: sva zanimanja u brodogradnji

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1.

Tehnički materijali

Upoznati osnovna znanja o najvažnijim tehničkim materijalima:

-dobivanje

-svojstva

-primjena

Osnovni pojmovi tehnologije

Željezo i čelik.

Svojstva materijala.

Obojeni metali i njihove legure.

Nemetali.

2.

Osnove proizvodne

tehnike

Upoznati načela rada, alate i postupke Upoznati postupke spajanja pojedinih Upoznati načela rada pojedinih strojnih obrada, alate i postupke                    

Postupci ručne obrade odvajanjem čestica:

  - osnove mjerenja i  kontrole

- ocrtavanje i   obilježavanje

- osnovni kutovi reznog 

  alata

- sječenje

- piljenje

- turpijanje

- grecanje

- izrada navoja.

Postupci obrade lima:

-         rezanje lima

-         savijanje lima

-         ravnanje lima

-         probijanje lima

-         previjanje lima.

-         kovanje i    prešanje

-         valjanje, vučenje, istiskivanje

-         lijevanje

Spajanje razdvojivim

vezama:

-         spajanje vijcima i maticama

-         spajanje zaticima i svornjacima

-         spajanje klinovima

-         spajanje spojkama

Spajanje nerazdvojivim

vezama:

-         spajanje zakivanjem

-         spajanje lemljenjem

-         spajanje zavarivanjem

-         spajanje lijepljenjem.

Postupci strojne obrade

Osnove teorije rezanja

Bušenje

Tokarenje

Glodanje

Brušenje

Štancanje

Ostali postupci strojne obrade.

3.

Osnove strojeva       i uređaja

Razlikovati pojedine strojeve  za pretvorbu energije, materijala i informacija

Podjela strojeva

-         pogonski strojevi

-         radni strojevi

-         strojevi s elektroničkom

obradom podataka

-         proizvodna postrojenja

Primjeri: CNC - alatni stroj kao tehnički sustav

Centralno grijanje kao tehnički sustav

                                                                                               

                                                                                                                                                             


                                                                                               

6.3. Nastavni predmet: Matematika u struci

                       

Razred: Prvi, Drugi,Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:           1. razred 2  sata  (70 sati)

                                                2. razred 1 sat (35 sati)

                                                3. razred 1 sat (32 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.

Zadaci:

Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.

Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.

Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.

Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju brodomehaničar.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

1. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o., Nova Gradiška

 

Matematika u struci

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.                Nastavno područje                              Broj sati po obrazovnim godinama

br.                                                                                I.             II.       III.       Ukupno

1.         Osnovne matematičke operacije                                   

2.                  Potenciranje                 

3.                  Korjenovanje                                       

4.         Jednadžbe prvog stupnja                      

5.         Veličine i jedinice                     

6.         Proračuni dužine i kutova                                 

7.         Proračuni površine, volumena i mase

8.         Algebarske operacije

9.         Kvadratna jednadžba                                       

10.       Osnove trigonometrije              

11.       Pravilo trojno                                       

12.       Postotni i kamatni račun

13.               Proračuni u zanimanju

14.       Osnovni proračuni troškova                             

15.         Izrada kalkulacija u zanimanju                                      

            UKUPNO  SATI:                                            70          35         32        137

 

Matematika u struci: Prva godina:

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)              Sadržaj

br.

1                      2                                                    3                                             4

1.         Osnovne matematičke               Ponoviti znanja i uvježbati         Vrste brojeva.

                                                            operacije, vještinu računanja.    Zbrajanje i oduzimanje.                                                                                                

Množenje i dijeljenje.

Osnovne računske operacije s razlomcima.

2.         Potenciranje                             Znati i umjeti računati                Pojam potencije.

                                                            s potencijama.                          Zbrajanje i                                                                                                                                oduzimanje

                                                                                                            potencija.

                                                                                                            Množenje i                                                                                                                               dijeljenje

                                                                                                            potencija.

                                                                                                            Potenciranje                                                                                                                             potencija.

3.         Korjenovanje                           Znati i umjeti računati                Pojam

s korijenima                              korjenovanja.

Računske                                                                                                        

operacije.

4.         Jednadžbe                                Znati i umjeti računati                Općenito o                              

i linearni odnos veličina              s linearnim jednadžbama           jednadžbama.  

s jednom nepoznanicom.           Ekvivalentne                                                                                        

jednadžbe.

                                                 Linearne                                                                                              

jednadžbe s                                                                                         

jednom                                                            

nepoznanicom.

                                                            Upoznati odnose                       Omjeri i razmjeri,                                                                                                         

među veličinama.                      prosto

                                                                                                            pravilo trojno,                                                                                                              

postotni                                                                                                                       

račun.

                                                            Razumjeti sličnost                     Sličnost trokuta,

                                                            u trokutu.                                  odnos stranica u                                                                                                           

trokutu, 

odnos stranica za 30°, 45° i      60°.

                                                            Upoznati vektorske veličine.      Pojam vektorske                                                                                                         

veličine,

                                                                                                            zbroj vektora,                                                                                                              

množenje

                                                                                                            vektora s brojem.

                                                            Prikazati linearne zavisnosti       Koordinatni                                                                                                                 

sustav,

                                                                                                            jednadžba pravca.

5.         Veličine i jedinice                      Naučiti osnovne veličine.           Veličine.          

                                                Znati pretvoriti jedinice.             Pretvorba jedinica.       

6.         Proračuni dužina                       Znati i umjeti proračunati           Proračuni podjele dužine.

i kutova                                    podjelu dužine i kutova.            Proračuni opsega kruga i                                                                                              

njegovih dijelova.

                                                                                                            Proračuni razvijene                                                                                                      

dužine.                                                                                                             

Pravokutni trokut-

                                                                                                            Pitagorin poučak.

                                                                                                            Trigonometrijske                                                                                                                                                                                                                       funkcije pravokutnog trokuta    

7.         Proračuni površina,                   Znati i umjeti proračunati           Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase           površinu, volumen,                    ravni likovi,

                                                            oplošje i masu likova i tijela.      krug, dijelovi kruga, elipsa

                                                                                                            Proračuni volumena i

                                                                                                            oplošja tijela: kocka, kvadar, piramida

                                                                                                            valjak, stožac, kugla.

                                                                                                            Proračuni mase i težine.

 


Matematika u struci: Druga godina:

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                 Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj

br.

1                      2                                                  3                                               4

1.         Algebarske operacije                Upoznati opće brojeve,             Kvadrat i kub binoma i 

                                                            računanje s njima                      rastavljanje na faktore,

                                                                                                            algebarski razlomci.

2.         Kvadratna jednadžba                Znati riješiti korijene                  Rješenja kvadratne

                                                            kvadratne jednadžbe.                jednadžbe, graf funkcije,

                                                                                                            korijen negativnog broja.

3.         Trigonometrijske funkcije          Znati primijeniti                         Jedinična                                                                                                                                  kružnica.

                                                           trigonometrijske funkcije.          Trigonometrijske                                                                                                                       funkcije.        

                                                                                                            Primjena                                                                                                                                   trigonometrije.

                                                                                                            Pravokutni i                                                                                                                              kosokutni

                                                                                                            trokut.

                                                                                                            Mjerenje kuta.

4.         Pravilo trojno                             Znati primijeniti                        Jednostavno pravilo trojno.

                                                            pravilno trojno.                         Složeno pravilo trojno.

5.         Postotni i kamatni račun            Znati primijeniti                         Pojam postotnog računa.

                                                            postotni i kamatni račun.           Pojam kamatnog računa.

 

Matematika u struci: Treća godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                 Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                              4

1.         Izračun troškova                      Poznavanje troškova i               Materijalni troškovi,

                                                            njihovo izračunavanje                vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                            troškovi izrade, cijena

                                                                                                            proizvoda ili usluge,

                                                                                                            izračun norme.

2.         Kalkulacija                               Obračun posla i zarade             Izrada predračuna za

                                                                                                            jednostavniji posao.

3.         Proračuni u struci                      Praktična primjena znanja         Izrada zadataka iz

i zanimanju                                Priprema za završni ispit            struke i zanimanja.

 


6.4. Nastavni predmet: Računalstvo

                                   

 Razred: Prvi

           

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1,5  sati  (53 sata)

                                   

Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju

 

Zadaci:

Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom.

Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.

Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta.

Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje

 

 

                                                                                   

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Upoznavanje s računalom

Osnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                                                                                                            

Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire

2.

Služenje tastaturom

Služenje tastaturom

Prepisivanje teksta

3.

Oblikovanje teksta

Služenje alatima za oblikovanje teksta

Izrada dopisa

4.

Tablični kalkulator

Izrada tabličnog proračuna

Izrada kalkulacije materijala i rada

5.

Tablični kalkulator kao baza podataka

Korištenje sredstava za unošenje i analizu podataka

Izrada baze podataka u tekst procesoru

6.

Tekst procesor kao baza podataka

Povezivanje tekst procesora i baze podataka

Izrada cirkularnih pisama

7.

Baze podataka

Unošenje, pretraživanje i ispis podataka

Rad s nekom bazom podataka

8.

Služenje pomoćnim sredstvima za crtanje

Korištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)

Crtanje (MS Draw)

9.

Internet i e-mail

Korištenje Interneta

Programi za Internet i e-mail

  

Metodičke napomene:

 

Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.

Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.

 

 

6.5. Nastavni predmet: Tehničko crtanje

                                   

Razred: Prvi

            Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:           1. razred 1,5  sati  (53 sata)

                                                2. razred 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje  poslova u zanimanju: brodomehaničar.

Zadaci:

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.

Znati i moći  izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika

Grafički radovi prve godine:      Izrada i usmena analiza rada

1 – Standardi u tehničkom crtanju

2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji

3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela

4 - Izrada radioničkog crteža

Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada        

1 – Konstrukcija krivulje

2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže

3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak, zupčanik...)

4 - Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade.

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Koludrović Ć., Koludrović-Harbić I., Koludrović R.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik

2. Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik

 

Tehničko crtanje

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.               Nastavno područje                                      Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                  I.        II.        III.       Ukupno

1.         Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)

            Standardi za tehničko crtanje                                          4                                    4

            Prostorno prikazivanje i kotiranje                                  10                                  10

            Pravokutno projiciranje i kotiranje                                 16                                  16

            Presjeci                                                                          6                                    6

            Tolerancije, znakovi obrade                                            6                                    6

            Pojednostavljeno i shematsko crtanje                              6                                    6

            Izrada radioničkog crteža                                                5                                    5

2.         Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)

            Crtanje krivulja                                                               8                        8     

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva               7                        7

Vježbe: Crtanje detalja na temelju sklopnog crteža                     20                      20

            UKUPNO  SATI                                                         53        35                      88

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)

Br.      Nastavno područje                  Cilj (znanja i umijeća)                         Sadržaj

1                  2                                                  3                                                                         4

1.

Vrste crteža i standardi  u tehničkom crtanju

Upoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima

izrade tehničke dokumentacije.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vrste crteža.

Standardi u tehničkom crtanju:

- crte

- formati crteža

- mjerila

- zaglavlja i sastavnice.

2.

Prostorno prikazivanje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Pojam prostornog prikazivanja.

Prikazivanje predmeta u

izometriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

dimetriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

kosoj projekciji i kotiranje.

3.

Pravokutno projiciranje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije:

oktanti, ravnine, projekcije.

Nacrt, tlocrt, bokocrt.

Skiciranje ortogonalnih projekcija.

4.

Presjeci 

Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.

Puni presjeci.

Predočavanje presjeka šrafurom.

5.

Tolerancije,

znakovi kvalitete obrade                                    

Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.

Znati izabrati tolerancije iz tablica.

Proračunati tolerancije provrta i osovine.

Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.

Dužinske tolerancije.

ISO sustav tolerancija.

Dosjedi.

Postupci obrade i označavanje hrapavosti.

Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.

6.

Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                               

Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.

7.

Izrada radioničkog crteža

Znati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.

 

Vježba:

Izrada radioničkog crteža.

 

2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)

Br.      Nastavno područje      Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj

1                  2                                      3                                              4

1.

Osnovne geometrijske konstrukcije i konstrukcije krivulja

Znati nacrtati osnovne geometrijske konstrukcije.

Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                                                                                           

Osnovne geometrijske konstrukcije.

Konstrukcije kružnih prijelaza.

Konstrukcija elipsa.

Konstrukcija hiperbola.

Konstrukcija parabola.

Konstrukcija Arhimedove spirale.

Konstrukcija cikloide.

Konstrukcija evolvente.           

2.

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva    

Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.

Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.

Presjek valjka i razvijanje plašta.

Presjek stošca i razvijanje plašta.

Presjek kugle i razvijanje plašta.

Presjek prizme i razvijanje

plašta.

Presjek piramide i razvijanje

plašta.

3.

Crtanje detalja na temelju sklopnog crteža

Znati i umjeti iz sastavnog crteža nacrtati radionički crtež pojedine pozicije.

 

Izrada radioničkog crteža na temelju sastavnog crteža:

-         ortogonalne projekcije

-         kotiranje

-         presjeci

-         tolerancije

-         znakovi obrade.

 

 

 

6.6. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike

                                   

Razred: Prvi

            Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1  sat (35 sati)

                                          2. razred 1 sat  (35 sati)

Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: brodomehaničar.

Zadaci:

Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike.

Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova

- vještine; primjena znanja korištenjem literature

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:

1.      Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

2.      Kruz V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

3.   Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o. Nova Gradiška

 

 

Osnove tehničke mehanike

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.               Nastavno područje                                      Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                 I.         II.         III.       Ukupno

1.         Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)

            Uvod u mehaniku                                                            5                                     5

            Statika krutog tijela                                                  

            - sustavi sila u ravnini                                                    12                                   12

            - ravnoteža ravnih punih nosača                                       8                                     8

            - određivanje težišta                                                        5                                     5

            Trenje                                                                            5                                     5

2.         Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)

            Osnove čvrstoće                                                                       15                       15

            Osnove kinematike                                                                   10                       10

            Osnove dinamike                                                                      10                       10

            UKUPNO  SATI                                                         35        35                       70

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja 

Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)

Br.      Nastavno područje      Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj

1                  2                                      3                                              4

1.

Uvod u mehaniku

Usvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.

Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.

Naučiti osnovne zakone mehanike.                                                                                                

Veličine i jedinice u mehanici.

Pojam, zadaci i podjela mehanike.

Osnovni zakoni mehanike.        

2.

Statika krutog tijela      

Usvojiti opće pojmove statike.

Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Opći pojmovi

Podjela statike.

Zakoni statike.

Sila kao vektor.

Veze i njihove reakcije.

Statički sustavi sila.

Statički momenti sila.

Sustavi sila u ravnini

Sile djeluju na jednu točku:

- sastavljanje sila metodom plana

  sila

- rastavljanje sile u dvije

  komponente

- ravnoteža sila

- metoda projekcija

- analitički uvjeti ravnoteže

- statički određeni zadaci.

Sile djeluju na krutu ploču:

- statički moment sile

- Varignonov teorem

 - spreg sila

Grafostatika:

- metoda plana sila

- metoda Verižnog poligona

- sastavljanje sila raznog pravca

- grafički uvjeti ravnoteže.

Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:

- rješavanje jednostavnijih

   zadataka sila reakcija

   (analitički i grafički).

Ravnoteža ravnih punih nosača

Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.

Određivanje momenata

 savijanja

– grafički i analitički.

Određivanje poprečnih i

uzdužnih sila

– grafički i analitički.

Rješavanje zadataka na:

-nosačima s dva oslonca

- konzoli

-kontinuirano opterećenim

   nosačima.

3.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.

Trenje klizanja.

Trenje valjanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 

 

2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)

Br.      Nastavno područje      Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj

1                  2                                      3                                                                                 4

1.

Osnove čvrstoće

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.

Naprezanje na tlak.

Naprezanje na savijanje.

Naprezanje na odrez.

Naprezanje na uvijanje.

Naprezanje na izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

2.

Osnove kinematike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

3.

Osnove dinamike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

 

 

 

6.7. Nastavni predmet: Osnove brodogradnje

                                   

Razred: Prvi

Tjedni (ukupni) fond sati: 1  sat (35 sati)

                                               

Cilj:    

Upoznati učenike s osnovama brodogradnje, brodogradilištem, konstrukcijom i opremom brodova

Zadaci:           

Upoznati osnovne pojmove o brodu i brodogradilištu

Upoznati konstrukcije brodskog trupa

Upoznati i znati nazive pojedinih brodskih prostora te njihovu funkciju u konstrukciji broda

Upoznati opremu broda i njenu funkciju

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim   ispitivanjem sadržaja.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja

Literatura za učenike i nastavnike:

Furlan,Lučin,Pavelić: Osnove brodogradnje, Školska knjiga, Zagreb

  

2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

 Brod

Upoznati osnovna znanja o brodu

Pojam, vrste, svojstva, povijesni razvoj i podjela broda.

2.

 Brodogradilišta

Upoznati organizaciju rada u brodogradilištu

Shema, pogoni

3.

 Brodska forma

Upoznati osnovne brodske forme

Dijelovi čeličnog broda, glavne dimenzije, koeficijenti brodske forme, istisnina ili deplasman broda, vlastita težina broda, nosivost i stupanj nosivosti, nadvode, zapremina broda, zagaznice i trim broda.

4.

 Elementi broda

Upoznati osnovne dijelove broda

Standardi – propisi.

Sustavi gradnje broda.

Vanjsko opločenje, kobilica oplata, završni spoj, ljuljna kobilica.

Dvadno, uzdužnjaci, rebrenice, pokrov dvadna, rubna ploča dvadna.

Orebrenja u poprečnom, uzdužnom i kombiniranom sustavu gradnje broda.

Poveze (pregrade i upore, minimalni broj pregrada).

Konstrukcije nepropusnih pregrada, ravne pregrade, korugurane pregrade i upore.

Palube i otvori na palubama, spajanje i podveze, grotla, prežnice i linice.

Konstrukcija strojarnice, dvodno strojarnice.

Strukturni i nestrukturni tankovi, platforme.

Konstrukcija pramčanog i krmenog piha.

Nadgrade, palubne kučice, kaštel i kostur.

5.

 Oprema broda

Upoznati osnovne vrste i karakteristike brodske opreme

Oprema za sidrenje i vez (opći pojmovi, vrste, konstrukcija, princip rada i rukovanje).

Oprema za spašavanje.

Oprema za ukrcavanje i iskrcavanje tereta, načini ukrcavanja i iskrcavanja.

Protupožarna oprema.

Navigacijska oprema.

Oprema nastambi i prostorija za stanovanje.

Rashladni prostori na brodu.

Ventilacija, grijanje i klimatizacija.

 


6.8. Nastavni predmet: Tehnologija gradnje broda

 

 Razred: Drugi

 Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:     2.razred – 2.sata (1+1) – 70 sati

                                          3.azred –2.sata (1+1) – 64 sata

 

A/ CILJEVI i Zadaće PROGRAMA

- naučiti u sistematiziranom obliku pojmove koji se odnose na područja tehnologije gradnje drvenog broda;

- dobiti objašnjenja za razne tehnološke postupke kako bi osmislili i uspostavili vezu između tehničko-tehnološke zakonitosti i praktičnog rada;

- shvatiti ulogu racionalizacije, uštede na radu i slično;

- ponovno i svjesnije uočiti potrebu primjene mjera sigurnosti i zaštite na radu;

- steći osnovu i potrebu za daljnjim usavršavanjem.

 

B/ SAdržaJ PROGRAMA

II. razred 70 sati

Red.

broj

Naziv nastavne cjeline

Okvirni sadržaji

1.

Općenito o rasporedu i organizaciji prostora u brodogradilištu

Vrste i raspored radionica, skladišta i navoza. Putovi i veze između radionice, skladišta i navoza. Osnovna transportna sredstva.

2.

Prostor gradnje broda

Ležajevi - navozi otvoreni i zatvoreni. Potklade - saonik, saonice i vodilice. Dokovi suhi i plovni. Oprema obala.

3.

Organizacija i faze gradnje broda

Projektiranje broda i osnovne karakteristike. Faze gradnje: trasiranje, izrada elemenata, montaža dijelova i oprema broda. Porinuće i primopredaja.

4.

Izrada i spajanje elemenata trupa

Tehnološki proces mehaničke obrade. Kobilica, kobilični utor, rebreni utor - izrada montaža, spoj kobilice sa protukobilicom - izrada. Montaža. Pramčana statva ­- izrada i montaža. Krmena statva - izrada i montaža. Rebra - izrada i montaža. Hrptenica, međuhrptenica, dohrptenica - izrada i montaža. Podsvornjaci - izrada i montaža. Sponje - izrada i montaža. Unutarnje poveze: obične, međusponje, polusponje, prostorne - izrada montaža. Unutarnje poveze. Poveze ispod uzvoja, poveze dna, poveze iznad uzvoja, bočne poveze, bočne nadpoveze. Izrada i montaža.

 

 

III. razred 64 sata

Red.

broj

Naziv nastavne cjeline

Okvirni sadržaji

5.

Unutarnja oplata dna:

Oplata dna, oplata uzvoja, oplata boka - izrada i montaža. Palubne proveze - izrada i montaža. Palubne trenice ­- izrada, začavljenje, standardi. Sržnice i rezna izrada i montaža. Linice i ograde, izrada i montaža. Vanjska oplata izrada, vezovi i montaža. Podgrednjaci izrada i montaža. Pregrade izrada i montaža. Grotla, zračnici, poklopci izrada i montaža. jarboli izrada i montaža kormila - izrada. Samarice izrada i montaža.

6.

Koljena

Izrada drvenog koljena. Izrada lijepljenog koljena. Izrada čeličnog koljena. Izrada viljuške. Montaža koljena.

7.

Rašlje i vijenci

Izrada i montaža rašlji i vijenaca.

8

Pojačanje

Korištenje čeličnih pojačanja. Način ugradnje i montaže.

9.

Oblaganje vanjske oplate

Metalonom. Bojadisanjem. Konzerviranje broda.

10.

Šuperenje

Materijali i alati za šuperenje. Tehnologija šuperenja.

11.

Porinuće broda

Navoz. Oprema navoza. Pripreme za porinuće. Porinuće.

 

 

Objašnjenje

Polazeći od osnovnog cilja programa da ovi sadržaji u najvećoj mjeri definiraju zanimanje brodograditelj u drvu, učenicima treba dati što više informacija i ilustracija primjera iz svakodnevne prakse. Treba koristiti različite nastavne metode, prvenstveno demonstraciju modela (poželjno) i grafičkih prikaza ­tehničke dokumentacije, dijalog koristiti u diskusiji o problemima koji se javljaju u radu i tako poticati misaonu aktivnost učenika, kako na nastavi tako i u proizvodnom radu. Voditi računa da učenici neće u svom proizvodnom radu raditi na svim poslovima koje određuju teme ovog programa. Proizvodni rad obavlja se, u pogonima brodogradilišta, a ne u specijaliziranim radionicama, što onemogućava izbor poslova. Zbog toga je nužno u obradi sadržaja, manje ili viče, intenzivirati pojedina područja u zavisnosti o tome da li učenici imaju priliku vidjeti pojedine elemente, strojeve i uređaje. Jasno je da takav pristup zahtijeva suradnju i koordinaciju nastavnika tehnologije i proizvodnog rada. Osim osnovnih tehničkih pomagala u realizaciji nastave ovog predmeta nužno je osigurati niz grafičkih prikaza raznih detalja, strojeva i uređaja, kataloga i tehnološke dokumentacije. Nedostatak adekvatne didaktički efikasne opreme nadoknaditi posjetima pogonima brodogradilišta gdje treba organizirano vršiti odgovarajuće demonstracije.

 

C/ LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE

Staničič: Drvodjelska tehnologija obrade I, II, III, "Školska knjiga", Zagreb

Grupa autora: Tehnička enciklopedija, Grafički zavod Hrvatske


 

6.9. Nastavni predmet: Konstrukcije broda

 

 Razred: Drugi

 Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:     2.razred – 2.sata (1+1) – 70 sati

                                          3.razred –2.sata (1+1) – 64 sata

 

A/ CILJEVI I Zadaće PROGRAMA

- Naučiti nazive, izgled i položaj elemenata drvenog broda;

- shvatiti sustave gradnje drvenog broda i razlikovati ih po značenju i funkcionalnosti;

- upoznati detalje konstrukcije brodskog trupa, nadgrađa i opreme i shvatiti njihovu funkciju;

- naučiti samostalno čitati radioničke i montažne nacrte i uz poznavanje tehnologije biti u stanju izraditi svaki element;

- upoznati optimalne oblike pojedinih elemenata i odgovarajući izbor materijala radi najracionalnije izvedbe.

 

B/ Sadržaj PROGRAMA

II. razred 70 sati

Red.

broj

Naziv nastavne cjeline

Okvirni sadržaji

1.

Okosnica trupa broda

Glavni konstruktivni dijelovi broda (elementi broda). Elementi broda - svrha i materijal. Način spajanja sastavnih dijelova kobilice. Pramčana statva - općenito. Konstrukcija pramčane statve za male i veće brodove. Krmena statva - općenito. Konstrukcija krmene statve kod motornih brodova. Konstrukcija krmene statve za male i velike brodove.

2.

Elementi strukture

Rebra - općenito. Raspored rebara i materijal za izradu. Način izrade rebara. Pasma ­- općenito - svrha i materijal. Centralna pasma - spajanje s kobilicom. Protupasma i pasmica. Bočna pasma. Uzvojna pasma. Podveze - svrha i materijal. Preluk sponje. Spajanje sponja s rebrima. Polusponje - međusponje.

3.

Trasiranje elemenata

Pronalaženje prikladnih kutova rebara. Razvijanje uzdužnih veza. Pronalaženje prave dužine. Razvijanje oblika i kontura. Razvijanje vanjske oplate, vojeva, trenica. Razvijanje utornog presjeka pramčane statve. Razvijanje sidrenog oka. Trasiranje linija gaza. LVL – lake vodene linije. TVL - teške vodene linije. Snimanje podataka. Označavanje na objektu. Izrada šablona: pločnih, kosturnih, vizirnih.

 

III. razred 64 sata

Red.

broj

Naziv nastavne cjeline

Okvirni sadržaji

4

Paluba broda, podveze, sponje

Grotlo. Koljena za spoj sponje uz rebra. Horizontalna koljena na pramcu. Zatvaranje grotla.

5

Nadgradnja broda

Nadgrađe potpuno i nepotpuno. Konstrukcije nadgrađa i razdjelne stijene. Palubna kućica.

6

Elementi zatvaranja

Vanjska oplata - općenito ­svrha i materijal. Sistemi gradnje, vanjska oplata (obični, preklopni, dija­gonalni). Raspored trenica vanjske oplate - završavanje na krajevima broda. Unutarnja oplata. Rubna oplata. Završavanje trenice palubne oplate na boku broda.

7

Temelji strojeva

Temelji pomoćnih strojeva. Temelji ležajeva i osovine. Temelji glavnog stroja.

8

Oprema broda

Oprema trupa. Kormilo, vrste i djelovanje. Kormilarski uređaji, vrste i princip djelovanja. Vrh na kormilu i njegove konstrukcije. Nosači osovine propelera. Propeleri. Statvena cijev. Oprema palube. Jarboli, tovarnice (samarice), sohe čamaca. Vitla, sidra, lanci i konopi. Čelik čela, žabe, kuke, bitve, zjevače, oka. čamci za spašavanje. Ograda, linica.

 

 

Objašnjenje

Iz zadataka ovog predmeta proizlaze i osnovne napomene za njegovu realizaciju. Dio nastavnih tema je od osnovnog, a dio od informativnog značenja, tj. dio sadržaja tema predstavlja minimalnu osnovu koja definira buduće zanimanje učenika, a dio sadržaja je informativnog karaktera koji predstavlja proširenje tehničke kulture. U realizaciji programa što viče primjenjivati demonstraciju radioničkih i montažnih nacrta, kao i povremene demonstracije konstrukcija u pogonima brodogradilišta. To je naročito važno kada učenici uče predmete tehničko crtanje i linije broda i kada nisu još dovoljno ovladali svojim znanjima. U tom je smislu potrebna i bliska suradnja s nastavnikom predmeta tehničkog crtanja i linije broda.

 

 

C/ LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE

Grupa autora: Tehnička enciklopedija, Grafički zavod Hrvatske

 


 

6.10. Nastavni predmet: Linije broda

 

Razred: Drugi

 Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:     2.razred – 1.sat (0+1) – 35 sati

                                          3.azred –  1.sata (0+1) – 32 sata

 

A/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA

Cilj je da učenici teorijski i praktično nauče crtanje linija drvenog i plastičnog broda na stvarnim primjerima.

Zadaci:

- naučiti trasiranje na klasični i numerički način,

- služenje tablicama za izbor glavnih izmjera broda,

- ovladavanje znanjem i vještinama trasiranja linije broda,

- crtanje kontura pramca i krme,

- crtanje vodnih linija,

- provjera usklađenosti pomoću širnica.

 

B/ Sadržaj PROGRAMA

II. razred 35 sati

Red.

broj

Naziv nastavne cjeline

Okvirni sadržaji

1

Uvod u trasiranje

 

2

Metode trasiranja:

klasični i numerički način.

3

Dvorana za trasiranje

 

4

Glavne izmjere  broda i tablice očitanja

 

5

Pribor za trasiranje

 

6

 

Trasiranje linija

 

- Raspored projekcija pri izradi linija broda.

- Mreža linija broda.

- Vodne linije, uzdužnice, rebra.

- Konstrukcija uzvoja.

 

 

III. razred 32 sati

Red.

broj

Naziv nastavne cjeline

Okvirni sadržaji

7

Trasiranje linija:

- Ucrtavanje mreže unošenje točaka rebara na poprečni plan ucrtavanje rebara.

- Ucrtavanje kontura pramca i krma.

- Crtanje vodnih linija i uzdužnica.

 

8

Provjera usklađenosti pomoću širnica

 

 

 

9

 Rad na računalu

 

 

 Objašnjenje:

Građenje brodskih konstrukcija tehnički je i tehnološki složen proces. U tom se procesu izrađuju, montiraju i opremaju pojedini dijelovi broda. S obzirom na tu činjenicu potrebno je u realizaciji programa koristiti karakteristične primjere iz područja brodogradnje. Posebnu je pozornost potrebno posvetiti standardima i oznakama za obradu koju zahtijeva proces proizvodnje. Osim toga u realizaciji programa je potrebno povezivanje sa znanjima koje su učenici stekli usvajanjem građe iz tehničkog crtanja u prvoj godini.

Za obradu dijelova programa, koji se odnose na čitanje i služenje dokumentacijom, treba koristiti konkretnu proizvodnu dokumentaciju. U realizaciji programa treba imati u vidu da su ovdje stečena znanja u izravnoj vezi sa sadržajima elemenata broda i praktične nastave. Za uspješno usvajanje znanja potrebno je da tijekom školske godine učenici realiziraju četiri programa, od kojih je obvezan program linija broda. Prilikom odabiranja programskih zadataka nastavnik tehničkog crtanja dužan je konzultirati nastavnika elemenata broda. Pri izradi izvedbenog i operativnog programa nastavnik mora posebnu pozornost posvetiti izboru nastavnih metoda i oblika rada. Odnos broja sati obrade novog gradiva, u odnosu na vježbe, treba svesti u razumne granice. Vježbe izvoditi u grupama do 15 učenika. Ispitivanje znanja treba provoditi usmenim i pismenim putem. Tijekom školske godine obvezne su četiri grafičke zadaće. Nastavu obavezno izvoditi u bloku od dva sata.

 

 

C/ LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE

Kao za nastavni predmet 2.3. Tehničko crtanje.

 


6.11. Nastavni predmet: Materijali za gradnju broda

 

Razred:  Prvi

 Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:      1.razred 1 sat (0,5+0,5) – 35 sati

                                           2. razred 1 sat (0+1) – 35 sati

 

A/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA

 

Cilj:     Stjecanje teoretskih znanja iz područja drva, drvenih i nedrvenih materijala koja će osposobiti učenike za odabir optimalnih materijala za izradu različitih proizvoda od drva i razviti iz učenika ljubav prema drvu kao plemenitom i ekološki nezamjenjivom materijalu.

Zadaci:

-Usvojiti znanja o svojstvima, izboru drva, drvnih i nedrvnih materijala.

-Usvojiti znanja o građi, svojstvima i greškama drva.

-Steći vještinu raspoznavanja drva, njegove estetske vrijednosti i primjenjivosti.

-Steći vještinu razlikovanja i pravilnog odabira furnira i ploča za izradu različitih proizvoda.

-Usvojiti znanja o različitim nedrvenim materijalima koji služe u obradi drva.

-Razviti u učeniku svijest o ljepoti i ekološkoj vrijednosti drva.

 

B/ Sadržaj PROGRAMA

 

I. razred 35 sati

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Elementi građe drva

 

 

Znati opisati anatomske

karakteristike i elemente građe drva

 

Stanica, membrana, jažice, traheide, traheje, vlakanca, parenhim, histološka građa drva

 

Makroskopska građa drva

Razlikovati presjeke drva, razlikovati građu listača i četinjača na presjecima.

Osnovni presjeci i dijelovi drva.

Identifikacija drva

Razlikovati vrste drva prema teksturi i boji, razlikovati vrste drva za izradu građevne stolarije i namještaja.

 

Makroskopska identifikacija drva listača i četinjača.

Kemijski sastav drva.

Svojstva drva

Znati razlikovati svojstva drva na uzorcima.

Estetska svojstva, mehanička svojstva, tehnička svojstva, električna i akustična svojstva, masa, hidroskopnost, sadržaj vlage, utezanje i bubrenje.

 

Greške drva

Znati povezati utjecaj koje greške drva imaju na njegovu upotrebljivost.

Greške oblika stabla i debla, građe drva, od uzroka fizičke prirode, boje i konzistencije, od insekata i štetnika pod vodom.

Piljeno drvo

Znati opisati načine raspiljivanja trupaca, znati nazive i dimenzije piljene građe i optimalnu primjenu.

Raspaljivanje trupaca, razvrstavanje piljene građe, vrste piljene građe, primjena piljene građe.

 

Furniri

Znati razlikovati furnire sa stajališta proizvodnje, utrebe, svojstava i primjene.

Pojam, vrste, razvrstavanje i primjena furnira.

 

 

 

II. razred 35 sati

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Ploče

Razlikovati ploče, prema svojstvima, znati odrediti namjenu ploča, ekološki aspekti upotrebe ploča.

Pojam, primjena i podjela ploča.

Ploče od masivnog drva.

Furnirske ploče: vrste, uporaba, uskladištenje, raspoznavanje.

Panel-ploče: vrste, uporaba, uskladištenje, svojstva.

Vlaknatice: vrsta, uporaba, uskladištenje, svojstva.

MDF, HDF ploče, ostale ploče: vrste, uporaba, uskladištenje, svojstva.

 

Nastavni materijali

Naučiti svojstva brusila i njihovu primjenu, razlikovati ljepila, njihova svojstva i primjenu, znati svojstva lazura, njihove prednosti i primjenu, razlikovati lakove ovisno o mjestu upotrebe, poznavati vrste i mogućnosti primjene plastičnih masa.

Brusila: pojam, vrste, oznake, primjena.

Ljepila: pojam, vrste, nazivi i primjena.

Močila, boje, lužila i izbjeljivači: svojstva i primjena.

Lazure: pojam, vrste i primjena.

Lakovi i razrjeđivači: pojam, vrste, nazivi i primjena.

Plastične mase: pojam, vrste, oznake i primjena.

Ekološki aspekti primjene i recikliranja nedrvnih materijala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodičke napomene:

U izvođenju nastave preporučuje se korištenje uzoraka drva, drvnih i nedrvnih materijala, posjet botaničkom i zoološkom vrtu, ponavljanje usvojenih znanja izvoditi u tematskim radionicama.

Zadaci za učenike: Izrada domaćih pisanih radova iz područja drva, drvnih i nedrvnih materijala, te prikupljanje različitih kataloga.


 

6.12. Nastavni predmet: Strojevi i uređaji

 

Razred:  Drugi

 Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:     2.razred – 1.sat (0,5+0,5) – 35 sati

                                          3.razred –  2. sata (1+1) – 64 sata

 

A/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA

 

Cilj:    

Naučiti i osposobiti učenike za samostalan rad u cjelokupnom tehnološkom procesu izrade proizvoda od drva, drvnih i nedrvnih materijala, od krojenja do završne obrade i postavljanja u prostor ili ugradnje.

Zadaci:

-Upoznati i naučiti koristiti se alatom, te pripremiti razne ručne i mehaničke alate i naprave za rad.

-Upoznati učenike s tehnikom rada na različitim primjerima.

-Upoznati učenike s opasnostima pri radu, te mjerama zaštite.

-Naučiti svrhu sušenja i upoznavati tijek sušenja drva.

-Naučiti točan redoslijed tehnološkog procesa od krojenja do blanjanja, savijanja, izrade vezova i profila, pa do montaže i sastavljanja.

-Upoznati učenike s problematikom točnosti i čistoćom obrade.

-Razviti odgovornost za racionalnu uporabu materijala, za čuvanje i održavanje sredstava za rad, te težnju za povećanjem proizvodnosti.

 

B/ Sadržaj PROGRAMA

II. razred 35 sati

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Radionica

Upoznati alat i opremu stolarskih radionica.

Shvatiti organizaciju rada u

stolarskim radionicama.

Prostor radionice – površina, visina, osvijetljenost, grijanje, vlaga, protupožarna zaštita, radno odijelo, stolarska klupa, osobni ili zajednički radni alat.

 

Ručni radni alat

Ručni mehanički alat (prijenosni strojevi)

Naučiti sve o ručnim i ručnim prijenosnim alatima. Upoznati i učenike s primjenom mjera zaštite na radu.

Alati za mjerenje, zacrtavanje, za piljenje, blanjanje, bušenje, glodanje, brušenje.

 

Mjerenje i zacrtavanje

Upoznati i naučiti učenike kako mjeriti i zacrtavati masivni drvo, te pločaste i drvne materijale.

Mjerenje piljenje građe i pločastih materijala, zacrtavanje za krojenje.

 

 

Blanjanje (ručno)

Naučiti svrhu i važnost blanjanja te izbor blanjanja.

Izbor blanja i tehnike rada s blanjama.

 

Prirodno sušenje

Upoznati se s pojmovima stovarišta, složajeva, te naučiti razloge sušenje drva, načine slaganja složajeva, te prednosti i mane prirodnog sušenja.

Stovarište složajevi, trajanje sušenja, klima.

Umjetno sušenje drva

Upoznati učenika s umjetnim sušenjem. Naučiti razliku između prirodnog i umjetnog sušenja. Naučiti opremu sušionice.

Sušionice – vrste, oprema sušionice, načini, načini sušenja, usporedba prirodnog i umjetnog sušenja.

Blanjalice i tehnologija blanjanja

Upoznati i naučiti vrste blanjalica, te njihov princip rada.

Naučiti svrhu blanjanja, te kako se zaštiti prilikom rada.

Vrste blanjalica, glavni dijelovi i njihova uloga, radni alat blanjalica, tehnološki proces blanjanja, održavanje i mjere zaštite.

Glodalice i tehnologija glodanja

Upoznati se s vrstama glodalica, naučiti glavne dijelove i njihove funkcije, naučiti o zaštiti na glodalicama.

Upoznati radni alat glodalica.

Naučiti kako raditi na glodalici i njihove mogućnosti pri izradi vezova i profila.

Upoznati se s numerički vođenim strojevima i principom rada na njima.

Pojam glodanja, vrste glodalica (stolna glodalica, nadstolna glodalica, karusel glodalica, kopirne glodalice, tokarske glodalice, čeparice za ovalne i prizmatične čepove);

dijelovi, opis i primjena stroja, mjere zaštite, održavanje, vrste i namjena radnih alata, rad na pojedinim strojevima, izrada vezova i profila, tehnološki proces izrade, naprave i uređaji koji se koriste, šablone, točnost i tolerancije, režimi glodanja. Numerički vođeni strojevi i rad na njima.

Bušilice i tehnologija bušenja

Upoznati vrste bušilica, njihov radni alat.

Naučiti o zaštiti prilikom rada na bušilicama.

Upoznati se s tehnološkim procesom bušenja.

Upoznati se s numerički vođenim strojevima i principom rada na njima.

Pojam bušenja, vrste bušilica (jednovretena, viševretena, horizontalna, vertikalna, kombinirana, oscilirajuća; opis strojeva, dijelovi, uloga, radni alat, zaštita pri radu i održavanje, namjena, tehnološki proces bušenja, bušenje okruglih i ovalnih rupa, izrada vezova, točnost, kinematika alata, oštrenje alata, točnost i tolerancije, režim bušenja.

Numerički vođeni strojevi i rad na njima.

Dubilice i tehnologija dubljenja

Upoznati se s pojmom dubljenja i vrstama dubilica.

Upoznati se s načinom rada na dubilicama i načinom zaštite.

Naučiti glavne dijelove.

Pojam dubljenja, vrste strojeva (ekscentrične i lančane dubilice) dijelovi, opis stroja, priprema za rad, te namjena stroja, održavanje stroja i alata, zaštita pri radu, načini i tehnika dubljenja, izrada vezova na dubilicima, upuštanje okova, točnost i tolerancije.

Tokarilice i tehnologija tokarenja

Upoznati učenike sa strojevima za tokarenje.

Naučiti načine tokarenja i kako se zaštiti prilikom rada.

Naučiti koje vrste drva su najpogodnije za tokarenje.

Upoznati se s tehnološkim procesom o točnošću obrade.

Pojam tokarenja, vrste tokarilica (centrična, čeona, propusna , automatska tokarilica, tokarska glodalica), namjena, opis i dijelovi stroja, zaštita pri radu, održavanje strojeva i alata, tehnološki proces tokarenja, tehnika rada, točnost i tolerancije, režim tokarenja.

 

III. razred 64 sati

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Preše i tehnologija prešanja

Upoznati se s vrstama preša.

Naučiti razloge prešanja.

Upoznati se s tehnološkim procesom prešanja.

Pojam i razlog prešanja, namjena, dijelovi, opis i priprema (stroja) preša, održavanje i mjere zaštite pri radu, vrste preša (s obzirom na ostvarivanje pritiska, temperaturu prešanja, način i oblik prešanja, namjeru, preše za furniranje, za okvire, za korpuse, za masivne ploče); tehnika rada, vrste i ostvarivanje pritiska, te izračun potrebnog pritiska, tehnološki proces i princip prešanja, režimi prešanja

Savijanje drva

Upoznati se s tehnološkim procesom savijanja.

Savijanje sile naprezanja i njihove posljedice.

Priprema drva za savijanje – omekšavanje, plastifikacija, oblici savijanja – ručno, strojno, šablona, šablona u VF polju, sušenje savijenih elemenata, zaštita pri radu, kondiciranje savijenih elemenata.

Točnost obrade

Naučiti kako provjeriti i kontrolirati točnost obrade.

Upoznati uvjete koji utječu na točnost obrade.

Pojam točnosti obrade i tolerancije.

Mjerila.

Kontrola točnosti.

Greške.

Tehnologija oplemenjivanja – furniranja

Upoznati se s razlozima oplemenjivanja. Naučiti razlikovati materijale za oplemenjivanje. Naučiti postupke oplemenjivanja različitim materijalima.

Upoznati tehnološki proces i opremu.

Naučiti pogreške kod oplemenjivanja.

Oplemenjivanje raznim materijalima: oplemenjivanje furnirom,

- priprema podloge: egaliziranje, popravak, vlaga, dimenzije;

- priprema furnira: odabir, poravnavanje, krojenje, sastavljanje, kontrola;

- priprema ljepila: vrste, načini pripreme, nanošenje ljepila, formiranje paketa – sklopa:

- prešanje: ciklus prešanja, režim prešanja, vađenje i odlaganje furniranih elemenata;

- pogreške pri furniranju i njihovo otklanjanje: probijanje ljepila nezalijepljenost furnira, pukotine na krojevima, pukotine na furniru,  raširena sljubnica, preklapanje furnira;

- rad na siguran način, zaštita.

Brusilice i tehnologija brušenja

Upoznati se s pojmom brušenja. Naučiti vrste brusilica i načine brušenja.

Upoznati se s brušenjem različitih vrsta materijala.

Naučiti odrediti brusni

materijal za brušenje, odnosno znati odrediti količinu potrebnih brusila.

Brušenje – razlozi brušenja, neravnine.

Strojevi za brušenje, vrste: tračne brusilice, tanjuraste brusilice, valjkaste brusilice (stolarska tračna brusilica, širokotračna s kontaktnom papučom i bez nje – s jednim i više agregata, rudo brusilice, propusna tračna za ravne štapove i savinute, jedno i više cilindrična brusilica; bubanj brusilica, četka, brusilica;

- dijelovi brusilica i njihova uloga

- brusni papir

- zaštita pri radu na brusilicama,

- tehnološki proces brušenja.

Brušenje profila, furniranih površina, masivnog drva – širokih i uskih elemenata.

Količina brusnog sredstva.

Tehnologija površinske obrade

Upoznati učenike s razlozima površinske obrade.

Naučiti tehnološki proces obrade. Znati razlikovati materijale pri površinskoj obradi.

Naučiti o opasnostima pri površinskoj obradi.

Površinska obrada – razlozi:

fizički, estetski, funkcionalni (trajnost, promjena boje, glatkoća, mogućnost održavanja).

Priprema površine: četkanje, otprašivanje, odsmoljavanje, čišćenje mrlja od cementa,

vapna, tinte i masnoće, izbjeljivanje, kitanje, močenje.

Nanošenje lakova – načini: u neraspršenom obliku (kistom, lopaticom, valjkom, spužvom, nalijevanjem, uranjanjem,

provlačenjem, strojno – valjcima);

u raspršenom obliku (zračno i bezračno špricanje, špricanje u elektrostatskom polju, oblijevanje).

Nanošenje lazura – stvaranje lazurskih premaza: načini (kistom, uranjanjem).

Otvrdnjivanje prevlaka (lakovi, lazura), ubrzavanje otvrdnjivanja (temperatura, strujanje zraka, energija zračenja, režimi sušenja).

Tehnološki proces površinske obrade (priprema površine, nanošenje zaštitnih filmova u više slojeva, međubrušenje – razlozi, obrada sjaja površine: brušenje lakova, poliranje, politiranje).Nastavni predmet:  Izborna nastava – Osnove tehničke  mehanike

 

Razred: Prvi    

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1  sat  (35 sati)                  

Cilj: Utvrđivanje  znanja o osnovama  tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u struci i zanimanju.

Zadaci:

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadataka o osnovama statike krutih tijela.

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadataka iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata.

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadataka iz područja trenja.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja  te  izradom praktičnih radova.

- vještine: primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

2. CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

 

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1.      klasičnim računanjem

2.      radom na računalu  primjenjujući korisničke programe.

 

Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike - Prva godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje      Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj

1                  2                                      3                                              4

1.

Statika krutog tijela      

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Osnovni proračuni sila:

- sastavljanje u istom pravcu

- paralelogram sila

- rastavljanje sile u dvije

  komponente.

Proračuni momenata sila:

- poluga

- sila reakcija u osloncima

- kosina

- klin

- vijak

- kolotura

2.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Sile trenje klizanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 


 Nastavni predmet:  Izborna nastava – Osnove tehničke  mehanike

 

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje  znanja  osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće  primjenjujući ih na elementima strojeva.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  se za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.

- vještine: primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

2. CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

 

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1.      klasičnim računanjem,

2.      radom na računalu  primjenjujući korisničke programe.

 

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala

           

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanjima u brodogradnji.

Zadaci:

Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenika za  pripremu određenog materijala za ispitivanje.

Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.

Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim izvođenjem određenih operacija.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

udžbenik za prvi razred strojarske struke,

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

metodički priručnik za nastavnike,

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

zbirka grafofolija u boji.

 

Izborna nastava:  Ispitivanje  tehničkih materijala – Druga  godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje      Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj

1                  2                                      3                                              4

1.

Uvod

Ponoviti i utvrditi znanje o  najvažnijim tehničkim materijalima u praksi.

Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnovne postupci ispitivanja

najvažnijih tehničkih materijala

2.

Radionička ispitivanja

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima radioničkih ispitivanja.

Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

Vrste radioničkih ispitivanja.

Utvrđivanje materijala prema površini.

Ispitivanje materijala iskrenjem.

Ispitivanje materijala prijelomom.

3.

Mehaničko – tehnološka ispitivanja

 

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.

Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

Ispitivanje vlačne čvrstoće.

Ispitivanje tlačne čvrstoće.

Ispitivanje čvrstoće na savijanje.

Ispitivanje žilavosti i umora.

Ispitivanje tvrdoće.

Ispitivanje limova.

4.

Ispitivanje materijala bez razaranja.

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.

 

Magnetsko fluidna

defektoskopija.

Elektromagnetska defektoskopija.

Ispitivanje ultrazvukom.

Ispitivanje rendgenskim

zrakama.

5.

Ostali postupci ispitivanja materijala

Usvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.

Metalografska ispitivanja.

Kemijska ispitivanja.

Spektralna analiza.

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci

           

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu

          primjenjujući ih u struci i zanimanju.

Zadaci:

Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka  primjenjujući ih u praksi.

Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja te  izradom praktičnih radova.

- vještine: primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1.       Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

2.       CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1.      klasičnim računanjem

2.      radom na računalu  primjenjujući korisnički program.


Izborna nastava: Matematika u struci - Druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                          Sadržaj

br.

1                      2                                                    3                                             4

1.         Trigonometrijske funkcije          Utvrditi primjenu                       Jedinična kružnica.

                                                             trigonometrijske funkcije.          Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                            Primjena trigonometrije.

                                                                                                            Pravokutni i kosokutni

                                                                                                            trokut.

                                                                                                            Mjerenje kuta.

2.         Pravilo trojno                            Utvrditi primjenu                       Jednostavno pravilo trojno.

                                                            pravila  trojnog.                        Složeno pravilo trojno.

3.         Postotni i kamatni račun            Utvrditi primjenu                       Pojam postotnog                                                                                                                      računa.                                     postotnog i kamatnog računa.    Pojam kamatnog računa.

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike

 

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje  znanja  osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće  primjenjujući ih na elementima strojeva.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  se za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.

- vještine: primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

2. CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

 

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1. klasičnim računanjem,

2.radom na računalu  primjenjujući korisničke programe.

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci

           

Razred: Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:  3. razred 1  sat  (32 sati)

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike,  mehanike i elemenata strojeva

        s  primjenom u struci i zanimanju.

Zadaci:

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.

Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine: primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

2. CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1. klasičnim računanjem

2..radom na računalu primjenjujući korisničke programe.

 

Izborna nastava: Matematika u struci - treća godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)              Sadržaj

br.

1                      2                                                    3                                             4

1.         Proračuni u struci                      Praktična primjena znanja         Izrada zadataka iz

i zanimanju                                                                                struke i zanimanja.

2.         Izračun troškova                       Poznavanje troškova i               Materijalni troškovi,

                                                            njihovo izračunavanje                vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                            troškovi izrade, cijena

                                                                                                            proizvoda ili usluge,

                                                                                                            izračun norme.

3.         Kalkulacija                               Obračun posla i zarade             Izrada predračuna za

                                                                                                            jednostavniji                                                                                                                                                                                                                             posao.

 

Nastavni predmet: Izborna nastava - Osnovni standardi strojarstva

             

Razred: Treća

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o primjeni kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta

Zadaci:

Upoznati se s korisničkim programima u struci i zanimanju.

Osposobiti učenika za  primjenu kompjutorskih korisničkih programa.

Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

Provjera postignuća rada učenika:

- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom te pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:

1. CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

Područja korisničkih programa izborne nastave:

1.      tehničko komuniciranje i standardi

2.      proizvodna tehnika

3.      upravljanje i regulacija

 


prilog: materijalni uvjeti

PROSTOR I OPREMA ZA POTREBE BRODOGRAĐEVNIH PREDMETA

Za ove potrebe nastave se treba izvoditi u sljedećim prostorima:

- specijalizirana učionica za brodogradnju - brodograđevnom kabinetu

- specijaliziranoj učionici za tehnologiju brodogradnje,

Zbog optimalnosti i racionalnog korištenja nastavne opreme potrebno je da ovi prostori budu u jednom bloku. Poseban se zahtjev postavlja u vezi prostornog organiziranja specijalizirane učionice za brodogradnju i brodograđevnog kabineta, između kojih bi se trebao nalaziti kabinet za nastavnike.

U školama s malim brojem brodograđevnih odjeljenja moče se objediniti specijalizirana učionica za brodogradnju i specijalizirana učionica za tehnologiju brodogradnje.

1. Specijalizirana učionica za brodogradnju

Ova učionica služi za izvođenje sljedećih nastavnih predmeta: osnove brodogradnje; elementi broda; konstrukcija broda; konstrukcije drvenog i plastičnog broda; projektiranje i gradnja drvenog broda, teorija broda; otpor i provi broda; osnove projektiranja broda; tehničko crtanje i linije broda.

 

1.1. Nastavni prostor

 

Veličina potrebnog broda         

80 m2

Prostorija treba imati mogućnost zamračenja

 

1.2. Nastavna oprema

 

1.2.1. Opća oprema

 

- stol s mogućnošću podešavanja plohe pod nagibom 1300x600

15 kom.

- stolica s naslonom učenička

30 kom.

- stol s ladicama (za nastavnika)

1 kom.

- stolica s naslonom za nastavnika

1 kom.

- školska ploča (zidna) 122x366 s krilnom pločom (bijelo-zeleno) 122x122 cm

1 kom.

- stalak pokretni za nastavna sredstva

1 kom.

- stalak pokretni za AV tehnička pomagala

1 kom.

- ormar za nastavna sredstva (100×50×190 )

2 kom.

- vitrina viseća

4-6 kom.

- konzolni nosač za sheme

1 kom.

Instalacije:

 

- utičnica za električnu struju (220 V)

4 kom.

- dovod i odvod vode

1 priključak

1.2.2. Posebna oprema

15 kom.

- priložnik (1300 m)

15 kom.

- trobridno mjerilo

15 kom.

- školski trokuti, čestar, kutomjer, priložnik

2 gar.

- šabloni za slova

1 gar.

- brodski krivuljari

2 gar.

- planimetri

2 kompl.

- letvice za izvlačenje krivulja

20 kom.

- utezi od 1 kg

30 kom.

1. 3. Nastavna sredstva

 

1.3.1. Modeli

 

- polumodeli brodova sa ucrtanim rebrima i opločenjem

 

- modeli sekcija (ili karakterističnih dijelova sekcija)

 

- modeli presjeka glavnog rebra (s obzirom na tip gradnje broda)

 

- makete brodova.

 

1.3.2. Slike, sheme, dijafilmovi, filmovi, razna tehničko­-tehnološka dokumentacija

 

- slike različitih vrsta brodova

 

- sheme karakterističnih dijelova broda

 

- crteži linija broda

 

- razni grafički prikazi

 

- dijafilmovi

 

- filmovi:

 

"Modelsko ispitivanje broda",

 

"Od projekta do broda",

 

Reklamni filmovi brodogradilišta,

 

- projektna dokumentacija iz odabranih područja

 

- tehničko-tehnološka dokumentacija

 

- standardi brodogradnje

 

- razni katalozi i prospektni materijali

 

- standardi klasifikacijskih društava

 

1.4. Tehnička pomagala

 

- grafoskop (portabl)

1 kom.

- episkop

1 kom.

- dijaprojektor s daljinskim upravljanjem

1 kom.

 

2. Brodograđevni kabinet je prostor namijenjen izvođenju sljedećih nastavnih predmeta: razvijanje i trasiranje; tehničko crtanje i linije broda;

2.1. Nastavni prostor

 

Veličina predviđenog prostora

90 - 100 m2

Prostorija mora imati mogućnost zamračenja

 

2.2. Nastavna oprema

 

2.2.1. Opća oprema

 

- stol s mogućnošću podešavanja radne plohe s nagibom 1800 - 700 mm

10 kom.

- stol za računala

6 kom.

- stolice s naslonom (učeničke)

16 kom.

- stol s ladicama (za nastavnika)

1 kom.

- stolica s naslonom (za nastavnika)

1 kom.

- školska ploča (zidna) 122x366 cm s krilnom pločom (bijelo-zelena) 122x122 cm

1 kom.

- stalak pokretni za nastavna sredstva

1 kom.

- stalak pokretni za AV tehnička pomagala

1 kom.

- ormar za nastavna sredstva

4 kom.

- vitrina viseća

4-6 kom.

- konzolni nosač za sheme

1 kom.

Instalacije:

 

- instalacije za električnu struju (220V)

 

- dovod i odvod vode i izljev

 

2.2.2. Posebna oprema

 

- mreža rebara, u M 1:10 (prikladnog broda), na panel pločama s mogućnošću sklapanja

1 kom.

- dio poda uređen za razvijanje i trasiranje

30 m2

- rasklopne ravnine za demonstraciju projektiranja

1 kom.

- priložnik 1800 mm

10 kom.

- trobridno mjerilo

10 kom.

- školski trokuti, čestar, kutomjer, priložnik

2 gar.

- veliki šestar za prenošenje i dijeljenje dužina

3 kom.

- veliki šestar za olovku (za crtanje na podu)

3 kom.

- ugaonik 90 (stupnjeva) veliki (za crtanje na podu)

3 kom.

- pomični ugaonik

3 kom.

- ploča sa ucrtanim kutovima od 0 stupnjeva do 180 stupnjeva

3 kom.

- štapovi različitih presjeka za prenošenje trasiranih veličina

30 kom.

- letvice za izvlačenje krivulja

40 kom.

- utezi od 0,5 do 2 kg

60 kom.

- šabloni za slova

l gar.

- brodski krivuljari

4 gar.

- planimetri

2 kompl.

- stolovi za računala

9 kom.

- stol za ploter AO

1 kom.

- 9 računala

1 kom.

 

 

Aplikativni software za potrebe nastavnih sredstava

2.3. Nastavna sredstva

2.3.1. Modeli

- polumodeli brodova s ucrtanim rebrima i opločenjem

- modeli sekcija (ili karakteristični dijelovi sekcija)

- makete brodova

- modeli jednostavnih brodskih sklopova (sklopovi limova i profila).

2.3.2. Slike, sheme, dijafilmovi, razna tehničko-tehnološka dokumentacija

- slike različitih vrsta brodova

- sheme karakterističnih dijelova brodova

- crteži linije broda

- razni grafički prikazi

- dijafilmovi

- standardi

- tehničko-tehnološka dokumentacija

- standardi brodogradnje

- standardi klasifikacijskih društava

- razni katalozi i prospekti.

2.4. Tehnička pomagala

- grafoskop                                                                                                      1 kom.

- episkop                                                                                                          1 kom.

- dijaprojektor s daljinskim upravljanjem                                                           1 kom.

 

 

 

 

7. ISPITNI KATALOG (POMOĆNIČKI /ZAVRŠNI ISPIT)

 

I.

 

Svrha završnog/pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje graditelj drvenih brodova, nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.

 

II.

 

Završni/pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela.

 

III.

 

Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:

 

            1. ručna, strojna obrada materijala za gradnju drvenih brodova;

            2. uporaba i održavanje alata, strojeva, uređaja i mjerila za gradnju drvenih brodova;

            3. obrada brodskih elemenata;

            4. predmontiranje brodskih elemenata u sekcije;

            5. gradnja drvenog broda;

            6. održavanje i popravci drvenog broda;

            7. izrada šablona, konstruktivnih elemenata broda;

            8. izrada tehnoloških rješenja i razrada tehničke dokumentacije u skladu s baznom tehnologijom.

 

Ispitanik mora u zadanom roku, primjereno pomoćničkom statusu, izraditi uradak ili obaviti radnu probu.

 

POMOĆNIČKI URADAK

 

Vrsta uratka

Opis uratka

Izrada i montaža dijela brodske palube

 

Kandidat mora znati utvrditi redoslijed postupaka izrade dijela brodske palube, izabrati potreban  materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, te izraditi i montirati dijelove brodske palube

Izrada i montaža rebara

 

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal  izrade prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupak izrade rebara,  te izraditi i montirati rebra

Izrada i montaža dijela oplate

 

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal izrade prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade rebara, te izraditi, dotjerati i montirati dijelove oplate

Izrada kormila

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade kormila, te izraditi i kormilo

Izrada brodske linice

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade brodske linice, te izraditi i montirati linicu

Izrada portele, pokaporte

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade brodske portela, pokaporte,  te izraditi portelu, pokaportu

Izrada grotla

Kandidat mora znati izabrati potreban materijal za  izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade grotla, te izraditi  grotlo

Ugradnja prozora

Kandidat mora znati ugraditi fiksni prozor s mogućnošću otvaranja

 

Izrada vesala

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade vesala, te izraditi i montirati veslo

Izrada jedrilja -snasti

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade jedrilja, te izraditi i montirati jedrilja

Izrada brodskog namještaja

Kandidat mora znati prema  dokumentaciji izabrati potreban  materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade brodskog namještaja (ormar, polica, ormar za pojaseva itd.), te izraditi namještaj

 

RADNA PROBA 


Vrsta radne probe

Opis radne probe

Strojna obrada drva

Kandidat mora znati izabrati i pripremiti strojeve za obradu pojedinih brodskih elemenata i  opreme, te strojno obraditi elemente broda i opreme (blanjanjem, piljenjem, glodanjem i obradom na gateru)

Obrada drva ručnim električnim i pneumatskim alatom

Kandidat mora znati izabrati i obrađivati drvo ručnim električnim i pneumatskim alatima

Obrada drva ručnim alatom

Kandidat mora znati izabrati ručne alate i rukovati  ručnim alatima (piliti i blanjati daske i trupce, bušiti, podešavati i zakivati oplate i palube, izraditi sklopove lijepljenjem itd.)

Izrada šablona i kontura, trasiranje u naravnoj veličini

Kandidat mora znati izabrati i pripremiti alate i pribor za izradu šablona i kontura, te opremu i uređaje za trasiranje (vrpce, letvice, utege, optičke uređaje, računala.). Kandidat mora znati izraditi šablone i konture, prenijeti dimenzije s crteža s umanjenim mjerilom na pod trasirnice (ručno, optički mehanografski), te izvršiti kontrolu

Demontaža i raskidanje dijelova drvenog broda kao priprema za popravak

Kandidat mora znati izabrati i pripremiti alate za demontažu, skinuti dotrajale i oštećene dijelove broda, skinuti okove, čavle, zakovice, očistiti od kučine i smole i izraditi šablone za krojenje dijelova broda za popravak

Bojanje i zaštita – nadvodni i podvodni dio

Kandidat mora znati izabrati i pripremiti alat, pribor i uređaje za  bojanje te odrediti vrstu boja i zaštitnih premaza za nadvodni ili podvodni  dio broda. Kandidat mora  izvesti bojanje i zaštitu  broda. Trup broda, skladišta, tankovi liče se grubo velikim kistovima i pneumatskim prskalicama

Porinuće broda

Kandidat mora znati izabrati vrstu porinuća i pripremiti opremu za porinuće, zatim odrediti tehniku spuštanja broda izraditi saonice, saonik i ležaj, namjestiti saonice, saonik i ležaj, namjestiti poklade te znati spustiti i izvući brod. Također, mora poznavati načine kočenja brodova nakon porinuća (sidra , lanci, ravne pregrade ispred krme, debeli konopci sa uvojcima)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.

Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.

 

IV.

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja iz nastavnih područja.

NASTAVNA područja

 

1.      Poznavanje vrsta i osobine drva za gradnju broda;

2.      Postupak obrade i spajanju elemenata drvenog broda;

3.      Načine rukovanja potrebnim alatima, strojevima i uređajima;

4.      Postupke montaže brodskih elemenata podsklopova i sklopova;

5.      Sredstva i načine zaštite ugrađenih elemenata;

6.      Zaštita na radu pri upotrebi strojeva, energenata, zapaljivih tvari i radova na visini;

7.      Rukovanje i zaštita instrumenata za ispitivanje i mjerenja.

  1. Prostorno prikazivanje i kotiranje
  2. Pravokutno projiciranje i kotiranje
  3. Izrada i analiza radioničkog crteža elemenata broda
  4. Mjerni instrumenti i postupci

12.  Izračun površine, opsega i volumena geometrijskih likova i tijela;

13.  Izračunati pravu dužinu brodskog elementa prije savijanja;

14.  Izračunati kut nagiba za porinuće drvenog broda;

15.  Izraditi specifikaciju materijala (za izradu ili popravak), te izračunati cijenu koštanja;

16.  Izračunati troškove poslovanja i kamate.

 

 

OCJENJIVAČKI LIST

 

I.PRAKTIČNI DIO ISPITA

Radnje obavljene u okviru praktične zadaće

Broj bodova

Priprema tehničko-tehnološke dokumentacije

0 – 10

Priprema radnog mjesta i red u radnim

 prostorijama

0 – 10

Izbor radnih postupaka, strojeva, uređaja, alata i materijala.

0 – 10

Izvođenje postupaka  izrade zadanog uratka

0 – 20

Način rukovanje mehaniziranim alatima

0 – 10

Redoslijed i ispravnost postupka u rukovanju ručnim alatima i uređajima

0 – 10

Racionalna uporaba energije

0 – 10

Racionalna uporaba materijala

0 – 10

Kvaliteta i točnost izrade

0 – 10

Upotreba tehničko-tehnološke dokumentacije

0 – 10

Mjere zaštite na radu

0 – 10

Brzina i spretnost te vrijeme izrade uratka

0 – 10

Završni izgled uratka

0 – 10

UKUPNO BODOVA

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

92 – 100

Odličan ( 5 )

81 – 91

Vrlo dobar ( 4 )

67 – 80

Dobar ( 3 )

50 – 66

Dovoljan ( 2 )

0 – 49

Nedovoljan  ( 1 )

 

 

II.  STRUČNOTEORIJSKI DIO

 

Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.

 

Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova


Ocjena

90 – 100

Odličan ( 5 )

80 – 89

Vrlo dobar ( 4 )

70 – 79

Dobar ( 3 )

60 – 69

Dovoljan ( 2 )

Manje od 30

Nedovoljan  ( 1 )

 

Ispitanik koji postigne o 30 do 59 posto (%) bodova, upućuje se na usmeni ispit.

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.

 

 

 

Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a  primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.

 

 

Klasa: 133-02/04-02/7

Ur. Broj: 526-12/04-47

Zagreb, 1. srpnja 2004.

 

 

Ministar

Branko Vukelić, v.r.