Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje krojač

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje krojač

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

2147

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

 

jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni

program za zanimanje

 

KROJAČ

 

 

1. OSNOVNA OBILJEŽJA PROGRAMA

Naziv obrazovnog programa: KROJAČ

Cilj obrazovanja:

 Osposobiti učenika za kreativnu i samostalnu izradu manje do srednje složenih odjevnih predmeta te ih pripremiti za cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje u struci.

Zadaci obrazovanja:

­         Svladati samostalnu izradu odjevnog predmeta od skice, izrade kroja, krojenja i šivanja do dorade

­         Naučiti izradu i kompletiranje krojnih dijelova za pojedine vrste odjevnih predmeta

­         Naučiti izradu i primjenu krojnih slika

­         Upoznati različite vrste vlakana, konaca, tkanina, pletiva i međupodstava te njihovu primjenu u izradi odjevnih predmeta

­         Upoznati organizaciju i način rada u tehnološkom procesu izrade odjeće

­         Upoznati rad na računalu i mogućnost primjene u odjevnoj industriji

­         Naučiti utvrditi utrošak materijala, kalkulaciju izrade odjevnog predmeta te druge stručne izračune

­         Naučiti osnovna načela ustroja poduzeća i obrta

­         Poznavati sigurnu i pravilnu upotrebu sredstava za rad te ovladati pravilima zaštite na radu, poštovati sigurnosne propise i razvijati ekološku svijest

­         Razvijati estetske kriterije i profesionalnu etiku

­         Naučiti upotrebljavati različitu stručnu literaturu

­         Razvijati samostalnost, ustrajnost, korektnost, inovativnost i odgovornost u radu

Trajanje obrazovanja:

3 godine

Uvjeti upisa:

Završena osnovna škola

Liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova krojača

Ugovor o naukovanju

Ugovor o praktičnoj nastavi


2. NASTAVNI PLAN

 

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Osnove računalstva s vježbama

2

70

 

 

 

 

70

Tekstilni materijali

1

35

2

70

-

-

105

Tehnologija izrade odjeće

-

-

-

-

3

96

96

Konstrukcija odjeće

-

-

3

105

3

96

201

Estetika odijevanja

2

70

-

-

-

-

70

Izborna nastava

1

35

2

70

2

64

169

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika u struci

Stručni predmeti

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

 Praktična nastava u školi

 Praktična nastava u radnom procesu

 

360

 

540

 

270

 

630

 

160

 

640

 

 

Ukupno

17

1495

17

1495

16

1312

4302

 

NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE

 

A)   Općeobrazovni dio

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Stručno – teorijski dio s izbornom nastavom

 

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Osnove računalstva s vježbama

2

70

-

-

-

-

70

Tekstilni materijali

1

35

2

70

-

-

105

Tehnologija izrade odjeće

-

-

-

-

3

96

96

Konstrukcija odjeće

-

-

3

105

3

96

201

Estetika odijevanja

2

70

-

-

-

-

70

Izborna nastava

1

35

2

70

2

64

169

 

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika u struci

Stručni predmeti

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

8

280

8

280

9

288

848

 

C) Praktični dio (35 tjedana u školi, 40 tjedana u proizvodnom procesu)

 

 

Nastavni predmet

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi*

 

Praktična nastava u radnom procesu

360

 

 

540

270

 

 

630

160

 

 

640

 

Sveukupno

900

900

800

2600

 

* Kombinira se teoretska i praktična nastava. U okviru praktične nastave u školi realiziraju se sadržaji zaštite na radu  (do 70 sati) .  Učenici prvog razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika ili trgovačkog društva) trebaju obaviti najmanje 70 sati praktične nastave u školskoj radionici kako bi savladali osnove struke i položili ispit iz zaštite na radu.

 

Praktična nastava u radnom procesu izvodi se u licenciranim obrtničkim radionicama, radionicama trgovačkih društava, a ako nema licenciranih obrtničkih radionica i trgovačkih društva u školskim radionicama.

 

 

D) Ukupno nastave

 

 

Nastavni predmet

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

 Općeobrazovni dio

315

315

224

854

 Stručno teorijski dio

280

280

288

848

 Praktični dio

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1495

1495

1312

4302

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

Predmeti strukovnog dijela programa

Obvezni način provjeravanja znanja i umijeća

Matematika u struci

Usmeno i pismeno

Tekstilni materijali

Usmeno, pismeno, vježbe

Tehnologija izrade odjeće

Usmeno, pismeno, vježbe

Konstrukcija odjeće

Usmeno, pismeno, praktičan rad

Estetika odijevanja

Usmeno, pismeno, vježbe

Izborna nastava

Usmeno, pismeno,

Praktična nastava

Praktičan rad (mapa za izvođenje praktičnog dijela naukovanja)

                  4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

Predmeti strukovnog dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Matematika u struci

profesor ili dipl. ing.

Visokoškolsko obrazovanje s područja matematike ili dipl. ing. tekstilne tehnologije

Osnove računalstva s vježbama

profesor ili dipl. ing.

Visokoškolsko obrazovanje s područja računalstva ili dipl. ing. tekstilne tehnologije

Tehnologija izrade odjeće

dipl. ing.

Visokoškolsko obrazovanje

dipl. ing. tekstilne tehnologije

Konstrukcija odjeće

dipl. ing.

Visokoškolsko obrazovanje

dipl. ing. tekstilne tehnologije – odjevni smjer

Estetika odijevanja

dipl. ing.

Visokoškolsko obrazovanje

dipl. ing. tekstilne tehnologije – smjer projektiranja i oblikovanje odjeće i tekstila

prof. likovne umjetnosti

Izborna nastava

dipl. ing.

 

Praktična nastava u školi

dipl. ing.,ili  ing.

Visokoškolsko, više ili srednje obrazovanje

dipl. ing. tekstilne tehnologije – odjevni smjer

ing. odjevne tehnologije

odjevni tehničar ili majstor krojač

Praktična nastava u radnom procesu

VKV, majstor.

VKV krojač, majstor krojač

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

5.1. Minimalni standard

- rad s učenicima u skupinama

- dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati vježbi

Broj učenika u skupini

Tekstilni materijali

1., 2

profesor

10, 17

15

Tehnologija izrade odjeće

 3.

profesor

35

15

Konstrukcija odjeće

2. 3.

profesor

70, 64

 15

Praktična nastava u školi

1., 2., 3.

profesor, suradnik u nastavi,

290

15

Osnove računalstva s vježbama

1.

profesor

70

15

5.1. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

Prostor

Oprema

Nastavni predmet

Računalska učionica

15 računala s odgovarajućim programima, LCD projektor, pisač, mogućnost pristupa Internetu

Računalstvo

Školska učionica

Laboratorij za ispitivanje materijala

Nastava se izvodi u učionici i laboratoriju za ispitivanje tekstila. Osim grafoskopa i crteža, za ostvarivanje programa potrebni su uzorci vlakana, pređe tkanina, pletiva i netkanih tekstilija, te mogućnost uporabe videosnimaka.

Tekstilni materijali

Školska učionica

Osim u učionica nastava se organizira u specijaliziranim učionicama i pogonima proizvodnih poduzeća koja su opremljena suvremenim sredstvima rada, transportnim sredstvima i sl.

Vježbe također treba realizirati i u školskoj radionici ili poduzeću u obliku skupnog ili pojedinačnog s točno planiranim i programiranim tipičnim radnim mjestom, ciljevima i zadaćama prema programu.

Tehnologija izrade odjeće

Specijalizirana učionica

Stolovi i pribor za konstrukciju odjeće

LCD projektor ili grafoskop, skice i modeli odjevnih predmeta, krojačka lutka

kabinet za nastavnika

Konstrukcija odjeće

Specijalizirana učionica

stolovi čija se gornja ploha može dovesti u kosi položaj

daske za crtanje ili štafelaji

lutka za modeliranje

kabinet za nastavnika

Estetika odijevanja

Radionica za izradu odjeće

U radionici mora biti za svakog učenika osiguran univerzalni šivaći stroj te specijalni šivaći strojevi za obamitanje (jedan stroj za 5 do 10 učenika), cik-cak i izradbu poruba kao i šivaći automati za izradbu rupica i našivanje dugmadi za skupinu učenika. Za izradu krojeva, krojnih slika i krojenje odjevnih predmeta radionica treba biti opremljena odgovarajućim stolovima. Za glačanje i doradu osigurati odgovarajuće strojeve i opremu.

Nastavna sredstva za nastavnika:

- pribor za izradbu krojeva i šivanje

Sredstva za učenika:

- pribor za izradbu krojeva i šivanje

- pribor za izradbu krojeva i krojnih slika

- osnovni i pomoćni materijal za izradbu određene vježbe ili odjevnog predmeta.

Praktična nastava

 


6. NASTAVNI PROGRAMI – KATALOG ZNANJA

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa br. 1. od 11. ožujka 2003. nastavni program tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodne novine" br. 136 od 28. kolovoza 2003.

11. ožujka 2003.

 

6.1.         Matematika u struci

 

Godina obrazovanja:  1, 2, 3

 

Tjedni i godišnji fond sati:

 

Godina obrazovanja

1.

2.

3.

Ukupni fond sati

Broj sati      tjedno/godišnje

2 / 70

1 / 35

1/35

140

 

Cilj programa

Osposobiti učenike za primjenu osnovnih znanja za izračune u struci

 

Zadaci programa      

1.            Izračunavanje osnovnih računskih operacija s prirodnim, cijelim, racionalnim i brojevima

2.            Korištenje mjernih jedinice za duljinu, površinu, masu, volumen, opseg i vrijeme

3.            Mjerenje i preračunavanje dužinskih i kvadratnih jedinica

4.            Korištenje pravila trojnog

5.            Izračunavanje udjela u mješavinama vlakana

6.            Izračunavanje utroška vrpce na obrubima za razna geometrijske oblike

7.            Izračunavanje razmaka i broja rupica i raporta uzorka

8.            Izračunavanje nabora na ravnim i zvonolikim oblicima

9.            Izračunavanje kružnih, polukružnih djelomično kružnih "volana"

10.        Izračunavanje troškova proizvodnje

11.        Izračunavanje utroška osnovnog i pomoćnog materijala po vrstama odjevnih predmeta

12.        Izračunavanje utroška konca ovisno o tipu strojnog uboda

13.        Izračunavanje (finoće) mase dužinskih jedinica za vlakna, konce i pređe

14.        Izračunavanje cijene koštanja odjevnih predmeta

15.        Izračunavanje cijene rada

16.        Izračunavanje plaće

17.        Izračunavanje iskorištenja krojne slike i međukrojnog gubitka

18.        Izračunavanje postotnog i kamatnog računa

19.        Planiranje proizvodnje

 

Sadržaj programa: 1. godina obrazovanja

 

Nastavno područje

Cilj

Nastavni sadržaji

1.      Prirodni brojevi

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti osnovne računske operacije s prirodnim brojevima, te stečena znanja primijeniti u drugim stručnim predmetima

 

 

 

 

Skup prirodnih brojeva

Računske operacije s prirodnim brojevima

Svojstva računskih operacija

Djeljivost prirodnih brojeva

Zajednički djelitelj i najveći zajednički djelitelj

Zajednički višekratnici i najmanji zajednički višekratnik

2.      Cijeli brojevi

 

 

 

 

Naučiti osnovne računske operacije s cijelim brojevima, te stečena znanja primijeniti u drugim stručnim predmetima

 

Skup cijelih brojeva

Pridruživanje točaka pravca cijelim brojevima

Uspoređivanje cijelih brojeva

Računske operacije s cijelim brojevima

3.      Racionalni brojevi

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti osnovne računske operacije s racionalnim brojevima, te stečena znanja primijeniti u drugim stručnim predmetima

 

 

 

 

 

Skup racionalnih brojeva

Jednakost racionalnih brojeva

Pridruživanje točaka pravca racionalnim brojevima

Računske operacije s racionalnim brojevima

Decimalni brojevi i razlomci

Računanje s decimalnim brojevima

Kombinirani zadaci

4.      Mjerne jedinice

 

 

 

 

 

Naučiti preračunavanje mjernih jedinica, te stečena znanja primijeniti u drugim stručnim predmetima

 

 

 

Mjerne jedinice za duljinu

Mjerne jedinice za površinu

Mjerne jedinice za masu

Mjerne jedinice za volumen

Mjerne jedinice za opseg (oplošje)

Mjerne jedinice za vrijeme

5.      Pravilo trojno

 

 

 

Naučiti pomoću trojnog pravila izračunavanje nepoznate veličine (vrijednosti) i praktična primjena znanja

Jednostavno trojno pravilo

Složeno trojno pravilo

 

 

6.      Račun smjese

 

 

Naučiti izračunavanje udjela pojedinih vlakana u mješavinama vlakana i praktična primjena znanja

Izračunavanje udjela pojedinih vlakana u mješavinama vlakana

 

7.      Primijenjeni račun u krojarstvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti izračunavanje utroška obrubne vrpce za različite geometrijske oblike i praktična primjena znanja

Naučiti izračunavanje razmaka između rupica i potreban broj rupica i praktična primjena znanja

Naučiti izračunavanje raspodjele raporta i praktična primjena znanja

Naučiti izračunavanje opsega različitih oblika "volana" i praktična primjena znanja

Izračunavanje utroška vrpce na obrubima za razna geometrijske oblike

Izračunavanje razmaka i broja rupica

Izračunavanje razmaka raporta uzorka na ravnim i kružnim oblicima

Izračunavanje nabora na ravnim i zvonolikim oblicima

Izračunavanje kružnih, polukružnih djelomično kružnih "volana"


Sadržaj programa:        2. godina obrazovanja

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

(1.) Primijenjeni račun u krojarstvu

 

 

Naučiti izračunavanje utroška obrubne vrpce za različite geometrijske oblike i praktična primjena znanja

Naučiti izračunavanje razmaka između rupica i potreban broj rupica i praktična primjena znanja

Naučiti izračunavanje raspodjele raporta i praktična primjena znanja

Naučiti izračunavanje opsega različitih oblika "volana" i praktična primjena znanja

Izračunavanje utroška vrpce na obrubima za razna geometrijske oblike

Izračunavanje razmaka i broja rupica

Izračunavanje razmaka raporta uzorka na ravnim i kružnim oblicima

Izračunavanje nabora na ravnim i zvonolikim oblicima

Izračunavanje kružnih, polukružnih djelomično kružnih "volana"

2. Izračunavanje utroška osnovnog i pomoćnog materijala

Naučiti izračunavanje utroška materijala i konca za različite odjevne predmete i praktična primjena znanja

Izračunavanje prosječnog utroška materijala po vrstama odjevnih predmeta

Izračunavanje utroška konca za različite strojne ubode

3. Izračunavanje finoće

Naučiti izračunavanje dužinske mase za različite linearne tekstilne tvorevine i praktična primjena znanja

Izračunavanje mase dužinskih jedinica za vlakna, konce i pređe

4. Iskorištenje krojnih slika

Naučiti izračunavanje iskorištenja krojne slike i međukrojnog gubitka te praktična primjena znanja

Izračunavanje iskorištenja krojne slike i međukrojnog gubitka


Sadržaj programa:        3. godina obrazovanja

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1.      Izračunavanje troškova proizvodnje

Naučiti izračunavanje cijene rada, materijala, plaće i prodajne cijene te praktična primjena znanja

Izračunavanje cijene rada

Izračunavanje cijene materijala

Izračunavanje plaće (bruto, neto, doprinosi, porez, prirez, neoporezivi dio, porezna osnovica, porezna stopa

Izračunavanje cijene koštanja odjevnih predmeta

2.      Kamatni i postotni račun

Naučiti izračunavanje postotka, poreza i kamata te praktična primjena znanja

Izračunavanje postotka

Izračunavanje kamata

Izračunavanje poreza

3.      Planiranje proizvodnje

Naučiti izračunavanje podataka za planiranje proizvodnje i praktična primjena znanja

Izračunavanje podataka za izradu operativnih planova proizvodnje

 

Metodičke napomene:

U odabiru nastavnih područja korišten je princip egzemplarnosti. Nastavni sadržaji ovog predmeta u korelaciji su sa svim ostalim strukovnim predmetima zanimanja krojač. Nastavni program je okvirni, prema kojemu će svaki nastavnik izraditi operativni program.  Pri izradi operativnih programa preporuča se  koristiti se dodatnom literaturom, osobito literaturom iz područja tekstila. Operativni program mora biti detaljniji, te sadržaj mora biti raspoređen sukladno školskom kalendaru rada. U operativnom programu koji će raditi škole raspodjela sati po nastavnim područjima može odstupati od okvirnog programa ali ne može odstupati od godišnjeg fonda sati

 

Oblici i načini rada:

Nastava se izvodi u školskoj učionici. Rad učenika je grupni i individualni. Metode kojima se obrađuju nastavni sadržaji su verbalne i praktične (vježbanje). Provjeravanje znanja učenika je pismeno, usmeno i vježbe.

 

Obveze učenika:

Uredno pohađanje nastave i izvršavanje obaveza te imati potreban pribor (udžbenik, bilježnica, olovka, gumica, kalkulator, trokuti, šestar).

 

Literatura:

1.      Boško Jagodić, Milivoj Miliša: Matematika, udžbenik za 1. razred industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb

2.      Vesna Erceg: Metode gospodarskog računa, vježbenica za srednje škole, Element, Zagreb

3.      Ivan Mrkonjić: Matematika, udžbenik za 2. razred industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb

Mijo Matošević: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, "UM" d.o.o., Nova Gradiška

 

6.2. Tekstilni materijali

Tjedni broj sati:  1./35, 2./70

Godina obrazovanja: 1., 2.

Cilj

Upotpuniti znanje iz podjele tekstilnih sirovina, njihova svojstva i primjenu kao plošnih proizvoda u odjevnoj industriji.

Zadaci:

­         upoznati podjelu tekstilnih vlakana

­         naučiti primarna i sekundarna svojstva tekstilnih vlakana

­         upoznati prirodna vlakna: biljna, životinjska i mineralna vlakna

­         upoznati umjetna (kemijska) vlakna: celulozna, bjelančevinasta i sintetička

­         uočiti uporabu plošnih proizvoda kod izrade odjeće

­         naučiti identificirati tekstilna vlakna

­         upoznati pamučne, vunene, svilene i lanene tkanine, njihovu primjenu i trgovačke nazive

­         povezati znanje iz praktične nastave o  pravilnoj njezi odjevnih predmeta

­         razvijati ljubav prema struci, timskom radu, odgovornost, točnost, savjesnost, kritičnost

­         razvijanje kulture rada i radnih navika

­         razvijati navike o zaštiti očuvanja čovjekovog radnog i životnog prostora

­         razvijati ljubav prema starini zanatima i narodnoj baštini

PRVI RAZRED: 1/35

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Vlakna i tekstil

Usvojiti osnovne pojmove i nazivlje (niti- vlakno, preda, konac, primarni, sekundarni, filament, multifilament, monofilament; plošni proizvodi: tkanina, pletivo, netkani tekstil

Osnovni pojmovi i nazivlje:

Tekstil, vlakno, pređa, tkanine, pletiva i netkani tekstil

Podjela tekstilnih vlakana

Znati podjelu tekstilnih vlakana

Prirodna vlakna

Kemijska vlakna

Vrste vlakana (podjela)

a) Prirodna vlakna

 

Definirati i nabrojiti prirodna vlakna

Biljna

Životinjska

Mineralna

b) Kemijska vlakna

 

Definirati i nabrojiti kemijska (umjetna) vlakna

Prirodnih polimera

Sintetičkih polimera

Svojstva vlakna

a) Primarna svojstva

Objasniti primarna svojstva (duljina, finoća, čvrstoća, savitljivost, jednolikost)

 

Duljina, finoća, čvrstoća, savitljivost

b) Sekundarna svojstva

Objasniti sekundarna svojstva (sposobnost upijanja vlage -higroskopnost, toplinska svojstva, gustoća, sposobnost elastičnog oporavka, gustoća vlakna, ostala svojstva)

Sposobnost upijanja vlage

Toplinska svojstva, gustoća

Sposobnost elastičnog oporavka

Biljna vlakna

a) Sjemenska

Opisati sjemenska vlakna (pamuk i kapok)

 

Pamuk, kapok

b) Stabljična

Opisati stabljična vlakna (lan, konoplja i juta)

 

Lan, konoplja (kudjelja), juta, ramija

c) Tvrda

Opisati tvrda vlakna (agava i kokos)

Iz lišća - sisal (agava)

Iz ploda - kokos

Životinjska vlakna

Objasniti dobivanje, svojstva i uporabu vunenog vlakna

Usvojiti proizvodnju dlaka

Usvojiti dobivanje, svojstva i uporabu svile

Vuna

Dlake

Svile

Mineralna vlakna

Upoznati uporabu azbesta

Azbest

Kemijska vlakna od prirodnih polimera

Pojasniti dobivanje, uporabu i svojstva viskoze

Pojasniti dobivanje, svojstva i uporabu acetatnih vlakana

Viskozna

Sintetička vlakna od organskih polimera

Opisati polimerizacijska (akrilna) Opisati polikondenzacijska (poliesterska i poliamidna)

Opisati poliadicijska vlakna

Poliesterska

Poliamidna

Akrilna

DRUGI RAZRED: 2/64

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Identifikacija tekstilnih vlakana

Dokazati metodom gorenja vrstu vlakna (celulozna, fibroinska, keratinska, sintetička)

Metoda gorenja

Pređa i konci

Opisati vrstu, svojstva i dobivanje pređe

Nabrojiti vrste i dobivanje konaca

Potražiti efektne konce i savladati načine uzorkovanja

Opisati označivanje konca za šivanje

Vrste i svojstva pređa

Vrste i svojstva konca

Označavanje konca za šivanje

Tkanine

Prikazati princip izrade tkanina

Nacrtati temeljne vezove tkanina (platno, keper, atlas)

Nabrojiti i objasniti vrste i nazive pamučnih tkanina

Nabrojiti i objasniti vrste i nazive vunenih tkanina

Nabrojiti i objasniti vrste i nazive lanenih i svilenih tkanina

Temeljni vezovi tkanina

Vrste, svojstva, nazivi i namjena

Pletiva

Objasniti princip izrade pletiva - Nacrtati i prepoznati na primjeru preplete (DL, D, LL pletivo) Objasniti vrste pletiva i nazive Svojstva pletiva i primjena

Vrste i svojstva

Nazivi i namjena

Netkane tekstilije

Pokazati različite vrste i objasniti svojstva

Objasniti netkane tekstilije za međupodstave

Vrste i svojstva

Netkane tekstilije za međupodstave

Trajnost spoja međupodstava - osnovni materijal u primjeni

Dorada

Nabrojati, opisati i objasniti svrhu uvođenja postupaka dorade kod celuloznih materijala i vunenih tkanina

Opisati tehnike bojenja i tiska

Nabrojiti i opisati postupke suhe i mehaničke dorade

Opisati efekte koji se postižu postupcima apretiranja i impregnacije

Pripremni radovi celuloznih materijala

Mokra obrada (karbonizacija, pranje, valjanje, dekatiranje)

Bojanje i tisak

Suha dorada i mehanička obrada

Apretiranje i impregniranje

Održavanje tekstilija

Savladati postupke održavanja: pranje, kemijsko čišćenje, glačanje Označivanje postupaka na tekstilnom proizvodu (privjesna etiketa)

Postupci održavanja:

Pranje, kemijsko čišćenje, glačanje

Označavanje postupka održavanja na tekstilnom proizvodu

Metodičke napomene

Nastava se izvodi u učionici i laboratoriju za ispitivanje tekstilija. Osim grafoskopa i crteža, za ostvarivanje programa potrebni su uzorci vlakana, pređe tkanina, pletiva i netkanih tekstilija, te mogućnost uporabe videosnimaka.

Zadaci za učenike

Prepoznati vlakna na primjeru

Izraditi mapu uzoraka pojedinih vlakana

Izraditi mapu uzoraka privjesnih i prišivanih etiketa i objasniti značaj znakova

Izraditi mapu uzoraka za pojedine vrste tkanina

Izraditi mapu tkanina i pletiva različitih dorada

 

6.3.  Tehnologija  izrade odjeće

 

Godina obrazovanja :  3.

Tjedni broj sati: 3/96

 

Cilj

Usvajanje temeljnih znanja o pripremi proizvodnje i tehnološkim postupcima u procesu 

 neposredne proizvodnje odjeće poticanjem učenika na primjenu stečenih znanja iz

 stručnih predmeta u izrade odjeće.

 

Zadaci:

-         upoznati pripremu proizvodnje i tehnološke postupke u procesu krojenja, šivanje i dorade odjeće

-         naučiti izradu, vrste i primjenu krojnih slika

-         naučiti utvrđivanje utroška materijala na osnovu krojnih slika te izračunavanje prosječnog  utroška materijala

-         naučiti racionalno trošiti materijal pri izradi krojnih slika i krojenju materijala

-         upoznati svrhu planiranja proizvodnje i praćenja izvršenja planiranih zadataka

-         naučiti izradu osnovne radne dokumentacije i  pripremiti se za rad

-         upoznati osnove organizacije proizvodnog procesa

-         naučiti čimbenike koji utječu na polaganje krojnih slojeva i načine polaganja

-         naučiti svrhu pripreme iskrojenih dijelova za šivanje te kako se izvodi

-         upoznati postupak i parametre frontalnog fiksiranja te njihov utjecaj  na kvalitetu fiksiranja

-         naučiti obilježja i primjenu osnovnih skupina tipova šivaćih uboda te obilježja pravilo  

-         izrađenog šava

-         upoznati  mogućnosti korištenja suvremenih sredstava rada u svim tehnološkim fazama izrade odjeće

-         poticati  zanimanje učenika za primjenu suvremenih sredstava rada u svrhu postizanja

većeg učinka i kvalitete izrade

-         razvijati svijest o odgovornosti za kvalitetu i samonadzor kod učenika

-         poticati učenike na samostalan rad i primjenu stečenih znanja iz stručnih predmeta u izradi odjeće

-         usvojiti stav o potrebi očuvanja životnog i radnog okoliša

 

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

( znanja, vještine i umijeća )

Nastavni sadržaji

Tehnologija proizvodnje odjeće

Upoznati pojmove  proizvodnja i tehnologija

Razlikovati osnovne čimbenike proizvodnje: rad, predmet rada i sredstvo rada

Naučiti podjelu rada tehnološkog procesa proizvodnje odjeće

Upoznati zadaću pripreme rada i podjelu rada tehničke pripreme proizvodnje odjeće

Proizvodnja i osnovni čimbenici proizvodnje

 

Podjela rada tehnološkog procesa proizvodnje odjeće

 

Priprema rada

Konstrukcijska priprema proizvodnje odjeće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati zadaću i poslove konstrukcijske pripreme

Naučiti skicirati i opisati model odjevnog predmeta

Izraditi preglednik uzoraka osnovnog i pomoćnog materijala  (tzv. kartu boja ) za izradu modela

Objasniti pojam krojna slika, širinu, duljinu i međukrojni gubitak krojne slike

Objasniti vrste krojnih slika prema udjelu krojnih dijelova u krojnoj slici i broju odjevnih veličina te njihovu primjenu

Upoznati metode izrade krojnih slika i primjenu

Odrediti pojedinačni utrošak materijala Izračunati prosječni utrošak materijala

Izraditi sastavnicu prosječnog utroška osnovnog i pomoćnog materijala te pribora za izradu modela

Analizirati gubitke materijala izvan krojne slike

 

Skica i opis modela odjevnih predmeta

Preglednik uzoraka osnovnog i pomoćnog materijala

Krojne slike: širina, duljina i međukrojni gubitak krojne slike

Vrste krojnih slika prema udjelu krojnih dijelova u krojnoj slici

Metode izrade krojnih slika: svjetlosno kopirane, računalno izrađene krojne slike

Utvrđivanje utroška materijala na osnovu krojnih slika

Izračunavanje prosječnog utroška materijala

Sastavnica prosječnog utroška osnovnog i pomoćnog materijala te pribora

Gubici materijala izvan krojne slike

Operativna priprema u proizvodnji odjeće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati zadaću i poslove operativne pripreme

Naučiti što treba planirati te važnost             praćenja izvršenja planiranih zadataka

Objasniti radni nalog

Naučiti čitati radnu dokumentaciju

Upoznati cilj planiranja materijala za krojenje

Naučiti optimalno iskoristiti komade plošnih materijala i duljine tekstilnih smotaka

 

Planiranje i praćenje izvršenja plana proizvodnje
    

Radni nalog - sadržaj

 

Planiranje materijala za krojenje

 

 

 

 

Tehnološka priprema u proizvodnji odjeće

Upoznati zadaću i poslove tehnološke pripreme

Upoznati osnove organizacije tehnološkog procesa

Naučiti što omogućava podjela rada na tehnološke operacije

Objasniti plan tehnoloških operacija i sadržaj plana

Izvesti podjelu rada na tehnološke operacije

Izraditi plan tehnoloških operacija krojenja, šivanja i dorade odjevnog predmeta

Upoznati sustave tehnoloških procesa u proizvodnji odjeće i primjenu sustava

Upoznati sustava međufaznog transporta i primjenu sustava

Objasniti pojmove vrijeme izrade i norma

Analizirati uzroke opravdanih gubitaka vremena u radu

Naučiti vrste normi: vremenska, količinska, pojedinačna, grupna, lančana

Izračunati količinsku normu

 

Tehnološka analiza izrade odjevnih predmeta i izbor sredstava rada

Planovi tehnoloških operacija

Izrada plana tehnoloških operacija

Sustavi tehnoloških procesa u proizvodnji odjeće

Sustavi međufaznog transporta u proizvodnji odjeće

Norma- pojam vrste


 

 

 

Tehnološki proces krojenja odjeće

Nabrojiti poslove u tehnološkom procesu krojenja odjeće

Naučiti što obuhvaća priprema za krojenje

Objasniti načine polaganja krojnih slojeva ovisno o uzorku i izgledu materijala

Naučiti pravilno primijeniti način polaganja prema uzorku i izgledu materijala    

Analizirati o čemu ovise deformacije materijala kod ručnog polaganja i  kako se mogu izbjeći

Upoznati naprave i uređaje koji se koriste kod ručnog polaganja

Upoznati vrste, načelo rada, osnovna obilježja i primjenu  strojeva za polaganje

Upoznati primjenu i načelo rada računalno vođenih agregata za iskrojavanje krojnih naslaga te primjenu linija za krojenje

Priprema za krojenje

Polaganje krojnih slojeva u krojne naslage

Polaganje krojnih slojeva ovisno o uzorku i izgledu materijala

Ručno polaganje krojnih slojeva

Strojevi za polaganje krojnih slojeva: mehanizirani, poluautomatski, automatski

Postavljanje krojnih slika na krojne naslage

Iskrojavanje krojnih naslaga- sredstva rada

 

 

Objasniti svrhu označavanja sastavnih točaka na iskrojenim dijelovima i kako se izvodi

Objasniti svrhu obilježavanja iskrojenih dijelova i kako se izvodi

Upoznati sredstva rada za označavanje sastavnih točaka i obilježavanje iskrojenih dijelova

 

Priprema iskrojenih dijelova za šivanje: označavanje sastavnih točaka, obilježavanje iskrojenih, sastavljanje svežnjeva

Frontalno fiksiranje odjeće

Upoznati načine pričvršćivanja međupodstave: ušivanjem, frontalnim fiksiranjem

Opisati kako se izvodi postupak frontalnog fiksiranja

Objasniti parametre frontalnog fiksiranja i njihov utjecaj na kvalitetu fiksiranja 

Predvidjeti i nabrojiti najčešće pogreške kod frontalnog fiksiranja

Opisati konvencionalni, sendvič i višeslojni postupak frontalnog fiksiranja

Upoznati vrste i načelo rada strojeva za frontalno fiksiranje

Pojačavanje dijelova odjeće

Frontalno fiksiranje odjeće

Parametri frontalnog fiksiranja: temperatura, tlak, vrijeme i hlađenje nakon tlačenja, te najčešće pogreške kod frontalnog fiksiranja

Postupci frontalnog fiksiranja: konvencionalni, sendvič, višeslojni

Strojevi za frontalno fiksiranje: kontinuirani, diskontinuirani

Tehnološki proces šivanja odjeće

Upoznati normizaciju i označavanje šivaćih uboda

Upoznati osnovna obilježja i primjenu osnovnih skupina tipova šivaćih uboda

Razlikovati najčešće primjenjivane tipove šivaćih uboda na uzorcima šavova

Objasniti obilježja šivaćih šavova

Upoznati osnovna obilježja i načelo rada šivaćih strojeva prema namjeni i tehničkoj opremljenosti

Naučiti čitati simbole tehničke opremljenosti šivaćih strojeva i drugih sredstava rada

Objasniti svrhu i sadržaj međufaznog glačanja odjeće

Upoznati strojeve i uređaje za međufazno glačanje

Normizacija šivaćih uboda

Osnovna obilježja šivaćih uboda i primjena

Obilježja šivaćih šavova  

Automatizacija šivaćih strojeva

Simboli tehničke opremljenosti sredstava rada

Međufazno glačanje odjeće

Tehnološki proces dorade odjeće

Nabrojiti poslove u tehnološkom procesu dorade odjeće

Upoznati što obuhvaća priprema odjevnih predmeta te priprema strojeva i opreme za tehnološki proces dorade

Naučiti o čemu ovisi kvaliteta glačanja

Upoznati izvedbe i automatizaciju strojeva za glačanje

Objasniti zbog čega se izvodi sastavljanje višedijelnih odjevnih predmeta i prema čemu

Naučiti što obuhvaća opremanje odjeće

Priprema odjevnih predmeta, strojeva i opreme za tehnološki proces dorade

Završno glačanje odjeće – sredstva rada

Sastavljanje višedijelnih odjevnih predmeta

Opremanje odjeće

Nadzor kvalitete u proizvodnji odjeće

Naučiti cilj nadzora kvalitete, što obuhvaća i podjelu

Predvidjeti i nabrojiti najčešće pogreške u tehnološkim fazama izrade odjeće te mogućnost njihova sprječavanja

Naučiti što obuhvaća završni nadzor kvalitete izrade

Naučiti kako se utvrđuje ispravnost odnosno neispravnost odjevnog predmeta te što treba učiniti s proizvodima loše kvalitete

Tehnički nadzor

Nadzor kvalitete materijala izrade, proizvodnog procesa i  gotovih odjevnih predmeta

Završni nadzor kvalitete odjevnih predmeta

 

 

 

 

Metodičke napomene

Program tehnologija proizvodnje odjeće realizirati putem predavanja i vježbi. Operativni program treba prilagoditi sukladno dobi i razumijevanju učenika te postojećim radnim uvjetima. Vježbe izvoditi povezivanjem stečenih znanja iz svih strukovnih predmeta

 ( konstrukcija odjeće, tekstilni materijali, praktična nastava ) s novim spoznajama. Predvidjeti posjete proizvodnim pogonima poduzeća koja su opremljena suvremenijem sredstvima rada te sajmove odjeće i obrtništva.

 

Zadaci za učenike:

-         pripremiti uzorke osnovnog i pomoćnog materijala te pribora za izradu odjevnog predmeta,

-         izraditi preglednik uzoraka i opisa osnovnih svojstava materijala za izradu odjevnog predmeta (tzv. kartu boja),

-         utvrditi utrošak materijala za izradu odjevnog predmeta,

-         izraditi popis potreba materijala za izradu odjevnog predmeta,

-         odabrati sredstva rada za izradu odjevnog predmeta prilagođenu dostupnim sredstvima rada u radionici,

-         izraditi plan tehnoloških operacija izrade odjevnog predmeta te upute za rad.

 

6.4.     Konstrukcija odjeće

Godina obrazovanja: 2., 3.,

Tjedni broj sati: 3/105 i 3/96

Cilj

Osposobiti učenike za izradu i kompletiranje krojeva za jednostavnije do srednje složene odjevne predmete

Zadaci:

-     upoznati plastičnu anatomiju ljudskog tijela

-   naučiti mjere i dobivanje mjera za konstrukcije odjeće

-   upoznati sustave odjevnih veličina i označavanja veličina

-   naučiti konstrukciju različitih odjevnih predmeta

-   naučiti metode modeliranja i kompletiranja različitih odjevnih predmeta

-   naučiti metode izrade krojnih slika

-   naučiti racionalno koristiti plošne tvorevine pri izradi krojnih slika

-   razviti smisao za kreativnost, urednost i preciznost u radu

-   razviti sposobnost samokritičnosti za ispravljanje vlastitih pogrešaka

-   razviti osjećaj za potpunu samostalnost u radu sukladno stečenim znanjima, vještinama i navikama

-   povezati znanje iz estetike, tehnologije proizvodnje odjeće, tekstilnih materijala i praktične nastave

DRUGI RAZRED: 3/105

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Osnove anatomske građe ljudskog tijela

 

Upoznati osnovna načela plastične anatomije ljudskog tijela

Nabrojiti i objasniti različita držanja tijela

Znati proporcionalnu podjelu tijela na osmine

Objasniti antropometrijsko mjerenje

Značajke anatomske građe ljudskog tijela

Analiza proporcija ljudskog tijela

Analiza antropometrijskih podataka

Mjere i mjerni odnosi

Znati mjesto i način mjerenja glavnih i proporcionalnih mjera

Izmjeriti pojedine mjere

Izračunati proporcionalne mjere

Analiza glavnih mjera

Analiza pomoćnih mjera

Sustav odjevnih veličina

Naučiti načine označavanja veličina za odjeću

Objasniti veličine za ŽGO, MGO,

dječju odjeću i rublje

Sustavi označavanja odjevnih predmeta

Sustavi označavanja muške gornje odjeće

Sustavi označavanja ženske gornje odjeće

Sustavi odjevnih veličina i označavanje muškog i ženskog

Rublja

Sustavi odjevnih veličina i označavanje dječje odjeće

Postupci konstruiranja krojeva za ženske suknje

 

Naučiti konstrukciju kroja klasične suknje

Izračunati mjere za temeljni kroj suknje

Konstruirati temeljni kroj i pojasnicu

Dodati šavove

Naučiti napraviti kroj proširene suknje

Modelirati proširenu suknju

Dodati šavove na proširenu suknju

Naučiti modelirati suknju s naborima

Modelirati  suknju s naborima

Nacrtati krojnu sliku za suknju s naborima

Naučiti konstruirati različite oblike zvonolikih suknji

Konstruirati različite oblike zvonolikih suknji

Konstrukcija ženskih suknji

Modeliranje ženske suknje

Kompletiranje krojnih dijelova

Izrada krojnih slika

 

Postupci konstruiranja krojeva za ženske hlače

 

Naučiti konstrukciju, modeliranje i kompletiranje modela ženskih hlača

Izračunati mjere i primijeniti u konstrukciji

Napraviti konstrukciju temeljnog kroja i  oblikovati temeljni kroj

Dodati šavove i porube te kompletirati kroj

Iz temeljnog kroja modelirati kroj za model ženskih hlača

Dodati šavove i porube te kompletirati kroj

Izraditi krojnu sliku

Konstrukcija ženskih hlača

Modeliranje ženskih hlača

Kompletiranje krojnih dijelova

Izrada krojne slike

 

Postupci konstruiranja krojeva za muške hlače

 

Naučiti konstrukciju i kompletiranje modela muških hlača

Izračunati mjere i primijeniti u konstrukciji

Napraviti konstrukciju temeljnog kroja i oblikovati temeljni kroj

Dodati šavove i porube te kompletirati kroj

Izraditi krojnu sliku

Konstrukcija muških hlača

Modeliranje muških hlača

Kompletiranje krojnih dijelova

Izrada krojne slike

 

Postupci konstruiranja krojeva za muške košulje

 

Naučiti konstrukciju temeljnog kroja m. košulje i njezino kompletiranje

Izračunati mjere i primijeniti u konstrukciji

Napraviti konstrukciju temeljnog kroja

Oblikovati temeljni kroj i konstruirati rukav

Odrediti sastavne točke i ureze za rukav

Konstruirati ovratnik i ostale sitne dijelove

Dodati šavove i porube te kompletirati kroj

Izraditi krojnu sliku

Konstrukcija muške košulje

Modeliranje muške košulje

Kompletiranje krojnih dijelova

Izrada krojne slike

 

 

TREĆI RAZRED: 3/96

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Postupci konstruiranja krajeva za ženske haljine

 

Naučiti konstrukciju različitih  modele ženskih haljina

Izračunati mjere i primijeniti u konstrukciji

Napraviti konstrukciju temeljnog kroja

Oblikovati temeljni kroj i konstruirati rukav

Odrediti sastavne točke i ureze za rukav

Modelirati i oblikovati kroj modela

Konstruirati ovratnik, džepove i ostale sitne dijelove

Dodati šavove i porube te kompletirati kroj

Izraditi krojnu sliku

Konstrukcija ženske haljine

Modeliranje ženske haljine

Kompletiranje krojnih dijelova

Izrada krojne slike

 

Postupci konstruiranja krojeva za žensko rublje

 

Naučiti konstrukciju različitih  modele ženskih pidžama, spavaćica ili grudnjaka

Izračunati mjere i primijeniti u konstrukciji

Napraviti konstrukciju temeljnog kroja

Oblikovati temeljni kroj i konstruirati rukav

Odrediti sastavne točke i ureze za rukav

Modelirati i oblikovati kroj modela

Konstruirati ovratnik, džepove i ostale sitne dijelove

Dodati šavove i porube te kompletirati kroj

Izraditi krojnu sliku

Konstrukcija ženskog rublja

Modeliranje ženskog rublja

Kompletiranje krojnih dijelova

Izrada krojne slike

 

Postupci konstruiranja krojeva za ženske jakne

 

Naučiti konstrukciju različitih  modela ženskih jakni

Izračunati mjere i primijeniti u konstrukciji

Napraviti konstrukciju temeljnog kroja

Oblikovati temeljni kroj i konstruirati rukav

Odrediti sastavne točke i ureze za rukav

Modelirati i oblikovati kroj modela

Konstruirati ovratnik, džepove i ostale sitne dijelove

Dodati šavove i porube te kompletirati kroj

Izraditi krojnu sliku

Konstrukcija ženske jakne

Modeliranje ženske jakne

Kompletiranje krojnih dijelova

Izrada krojne slike

 

Postupci konstruiranja krojeva za muške prsluke

Naučiti konstrukciju modela muškog prsluka

Izračunati mjere i primijeniti u konstrukciji

Napraviti konstrukciju temeljnog kroja

Oblikovati temeljni kroj

Konstruirati džepove i ostale sitne dijelove

Dodati šavove i porube te kompletirati kroj

Izraditi krojnu sliku

Konstrukcija muškog prsluka

Modeliranje muškog prsluka

Kompletiranje krojnih dijelova

Izrada krojne slike

 

Metodičke napomene

Program konstrukcije odjeće realizirati kroz dva oblika nastave: predavanja i vježbi.

Predavanjem (demonstracijom i diskusijom) primijeniti principe konstrukcije, modeliranja i oblikovanja na razne odjevne predmete u aktualnom modnom stilu.

Vježbe izvoditi konstruiranjem odjevnih predmeta u naravnoj veličini. Stoga je neophodan rad u grupama sa maksimalno 15 učenika.

U svakoj nastavnoj cjelini treba obraditi najmanje jedan model odjevnog predmeta, a ovisno o interesu učenika i mogućnostima i više. Prilikom planiranja nastave treba uzeti u obzir posebnosti pojedinih regija i opremljenost radionica za izradu odjeće te program prilagoditi istim (npr. izrada odjeće od pletiva i sl.).

Treba omogućiti učeniku da odjevne predmete samostalno izradi od ideje do gotovog proizvoda barem u umanjenom mjerilu.

Ocjenom rada poticati učenike na samostalnost u radu i razvijati individualnu sposobnost i kreativnost.

Zadaci za učenike

Izrada krojeva za pojedine vrste manje složenih odjevnih predmeta od temeljne konstrukcije, modeliranja, oblikovanja modela i izrade krojnih dijelova s dodanim šavovima za sve vrste materijala do krojnih slika.

 

6.5.         Estetika odijevanja

 

Godina obrazovanja:  1.

Tjedni broj sati :   2 / 70

 

Cilj

Učenje osnova likovnosti, ljudske figure, zakonitosti estetike  te primjena na odjeći kroz  znanje o stilovima i modi.

 

Zadaci:

-         upoznavanje sa osnovnim likovnim elementima

-         stjecanje znanja o komponiranju i primjeni likovnih elemenata te njihovim zakonitostima

-         stjecanje znanja  o anatomiji ljudske figure

-         stjecanje znanja o razlikama i sličnostima ljudske figure i modnog crteža

-         osposobljavanje za korištenje likovnih elemenata unutar samostalnih kompozicija

-         učenje povijesti stilova i mode

-         primjena znanja u  strukovnim sadržajima

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Uvod u estetiku

 

 

 

-         Poznavanje općih pojmova i primjena estetike

-         razumijevanje osnovnih pojmova o estetici

-osnovni pojmovi iz estetike

 

 

 

Osnovni likovni elementi

 

 

 

-   Razumijevanje i primjena znanja o osnovnim likovnim elementima (linija, ploha, boja, volumen)

-   samostalna primjena osnovnih likovnih elemenata.

- značajke osnovnih likovnih elemenata -linija, ploha, boja, volumen- njihova podjela i primjena po primjeru i u samostalnom komponiranju

Boja i kontrasti

 

 

 

 

 

-   Usvajanje znanja o boji, optici i promatranju tehnike

-   stjecanje znanja i osposobljavanje u kontrastima

 -   primjena znanja na praktične i likovne sadržaje te osposobljavanje

 

-zakonitosti boja, kontrasta i optičkih sadržaja

-         analiza primjene kontrasta

 

 

 

 

Tekstura i struktura

 

 

 

 

-Poznavanje karakteristika i prepoznavanje te primjena teksture i strukture na samostalnim kompozicijama

 

 

-analiza tekstura na tekstilu

-struktura kao različitost u sintezi  površine

 

 

Ljudska figura

 

 

 

 

-Poznavati građu i anatomiju ljudskog tijela

-primjena proporcije

-poznavanje tipova građe ljudskog tijela i njihova samostalna primjena

 

-zakonitosti građe ljudskog tijela

-osnove anatomije i analiza

-sinteza ženske građe po tipovima i podtipovima

 

Modni crtež

 

 

 

 

 

-Primjena stečenog znanja o modnoj proporciji

-primjena modne proporcije na figuru

-osamostaljivanje prikazivanja modne figure

 

 

-sinteza modnog crteža i zakonitosti anatomije

-analiza i geometrizacija ženske figure u modnoj proporciji

 

 

Povijest odijevanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Poznavanje povijesti odijevanja kroz stare civilizacije, od drapirane odjeće do krojene odjeće i stilova od prethistorije do 50-ih god. 20. st.

-prepoznavanje karakteristika povijesnog stila

-primjena znanja na stvaranje vlastitih kompozicija

 

 

 

 

-analiza drapirane odjeće kroz pregled starih civilizacija - Egipta, Grčke, Rima i Bizanta

-sinteza europskih stilova - romanika, gotika, renesansa, manirizam, barok, rokoko do građanske revolucije

-analiza i usporedba ponavljanja u 19. st. u odnosu na prethodna iskustva

-zakonitosti secesije te promjene u 20 st.

Moda, stil i supkultura

 

 

 

-razlikovanje mode i stila

-prepoznavanje avangardnih i primijenjenih odjevnih  pojava

 

 

-         analiza poznatih modnih kreatora u usporedbi sa inspiracijom u prethodnim stilovima

-         poznavanje recentnih modnih trendova

 

 

Metodičke napomene

Program estetike odijevanja treba realizirati kroz dva oblika nastave - predavanja i vježbe.

Predavanjem (demonstracijom i diskusijom), primijeniti principe zakonitosti likovnih elemenata, povijesti kostima i aktualnih stilova.

Vježbe izvoditi insistiranjem na samostalnom radu učenika, te razvijati kreativno izražavanje - kroz demonstraciju osnovnih prikaza i crteža modne i ljudske figure.

 

 

Zadaci za učenike

Izrada samostalnih kreacija prema programu, te stvaranje mape crteža i vježbi sukladno sa gradivom.

 

6.6.          Izborna nastava

 

6.6.1.  TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

 

 Nastavni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u Narodnim novinama br. 136 od 28. kolovoza 2003.

 

6.6.2.         MATEMATIKA U STRUCI

 

U izbornom predmetu matematika u struci nudi se detaljnija obrada nastavnih sadržaja iz nastavnog programa stručno-teoretskog dijela matematika u struci.

 

6.7.  Praktična nastava

 

Ukupan fond sati:

 

Razred

1.

2.

3.

Broj sati

900

900

800

 

1.      RAZRED

 

Cilj

Steći vještinu samostalne izrade jednostavnijih do srednje složenih odjevnih predmeta.

 

Zadaci:

- Osposobiti učenika za siguran rad u krojačkim radionicama te upoznati pravila  zaštite na radu.

-Imenovati i prepoznati strojeve i uređaje za izradu odjevnih predmeta te znati odrediti njihovu primjenu.

-Razumjeti principe rada pojedinih strojeva i uređaja.

-Uočiti važnost i steći naviku redovnog održavanja strojeva i radnog mjesta.

-Steći vještinu pravilne uporabe strojeva i alata za izradu odjeće.

-Steći vještinu izrade različitih vrsta ručnih uboda i strojnih uboda, šavova te karakterističnih elemenata odjevnih predmeta.

-Analizirati uratke i usporedbom sa uzorkom uočiti pogreške te iste popraviti.

-Steći vještinu izrade posteljnog rublja i jednostavnijih odjevnih predmeta.

-Razviti radne navike kod učenika ( urednost, točnost, preciznost i odgovornost prema zadacima i drugim sudionicima u procesu rada).

 

 

SADRŽAJ

Nastavna cjelina

 

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni

sadržaji

1. Zaštita na radu

Usvojiti osnovne propise zaštite na radu.

Upoznati uzroke nezgoda karakterističnih za krojačko zanimanje.

Poznavati opasnosti od električne struje, topline, kemikalija, pare i požara.

Naučiti pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode.

Poznavati sadržaj ormarića za prvu pomoć.

Uloga i značaj zaštite na radu.

Opasnosti od požara i eksplozije.

Radni prostor i okolina.

Mehanički izvori opasnosti.

Opasnost od električnog udara.

Opasnost od buke i vibracija.

Opasnost od nepovoljnih klimatskih uvjeta.

Osobna zaštitna sredstva.

Prva pomoć na radnom mjestu.

2. Ručni radovi

Steći vještinu izrade jemčenog, kopirnog, obrubnog, križnog, i skrivenog uboda.

Steći vještinu izrade rupica, našivanja dugmadi i kopči.

Uočiti mogućnost primjene stečenih vještina u izradi odjevnih predmeta.

 

 

Jemčenje

Kopirni ubod

Obrubni ubod

Križni ubod

Ukrasni ubodi

Šivanje dugmadi

Prišivanje kopči

Izrada rupica

Probni ubodi

3. Strojevi za  iskrojavanje

Prepoznati i imenovati različite vrste strojeva za iskrojavanje.

Upoznati principe rada strojeva za iskrojavanje

Uočiti prednosti i nedostatke pojedinih strojeva u obrtničkoj i industrijskoj proizvodnji.

 

Strojevi s obrtnim nožem

Strojevi s udarnim nožem

Strojevi s tračnim nožem

Elektronički uređaji za iskrojavanje

4. Univerzalni šivaći stroj

Prepoznati i imenovati glavne dijelove univerzalnog šivaćeg stroja.

Upoznati princip rada mehanizma za oblikovanje uboda.

Upoznati važnost i steći naviku redovnog održavanja stroja.

Prepoznati pravilno oblikovan ubod.

Regulirati napetost konca, duljinu uboda i postupak zamjene strojne igle.

Imenovati i prepoznati osnovne vrste uboda (zrnčani, lančani, obamitajući…)

Steći vještinu pokretanja, kontrolu brzine rada i upravljanja strojem.

Karakteristika univerzalnog šivaćeg stroja (Ušs.)

Glavni dijelovi Ušs.

Uređaj za oblikovanje uboda

Vrste uboda

Zrnčani ubod

Dvostruki zrnčani ubod

Lančani ubod

Dvostruki lančani ubod

Obamitajući ubod

Didaktičke vježbe na univerzalnom šivaćem stroju

 

5. Specijalni šivaći stroj                      

Upoznati i imenovati različite vrste specijalnih šivaćih strojeva.

Naučiti postupak uvođenja konca u stroj za obamitanje rubova.

Steći vještinu upravljanja strojem za obamitanje rubova.

Vrste specijalnih šivaćih strojeva

Dvoigleni stroj

Stroj sa skrivenim ubodom

Cik-cak stroj

Stroj za jemčenje

Vježbe šivanja na specijalnim šivaćim strojevima

6. Šivaći automati

Imenovati i prepoznati različite vrste šivaćih automata.

Naučiti postupak posluživanja te uočiti prednosti i nedostatke u odnosu na univerzalne šivaće strojeve.

Steći vještinu posluživanja automata za izradu rupica i našivanja dugmadi.

Karakteristike šivaćih automata

Automati ta izradu rupica

Automati za našivanje dugmadi

Automati za izradu zapora

Vježbe posluživanja šivaćih automata

 

 

 

 

 

7. Strojevi i  uređaji za

    glačanje

Upoznati i imenovati različite vrste glačala i parnih preša.

Uočiti prednosti i nedostatke istih.

Steći vještinu uporabe elektroparnog glačala.

Električno glačalo

Parno glačalo

Elektroparno glačalo

Parne preše

8. Izradba dijelova

    odjevnih predmeta

Naučiti postupke izrade karakterističnih dijelova odjevnih predmeta (džepovi, ovratnici, orukvice, rasporci, zatvarači, pojasnice…)

Steći vještinu izrade istih.

Prepoznati ispravno, uredno i precizno izrađene elemente.

 

Našivanje raznih vrsta džepova

Šivanje ovratnika

Šivanje orukvica

Izrada raznih vrsta rasporaka

Našivanje zatvarača

Prišivanje pojasnice

 

9. Izradba stolnog i

    posteljnog rublja

Steći vještinu izrade dugačkih ravnih šavova i poruba te vještinu iskrojavanja jednostavnih predmeta

Porubljivanje stolnjaka i ubrusa

Izrada jastučnica

Porubljivanje plahti

 

10. Izradba manje

      složenih odjevnih

      predmeta

Upoznati redoslijed operacija u procesu izradbe suknje, spavaćice i zaštitne radne odjeće.

Steći vještinu izradbe istih

Usvojiti naviku kontrole kvalitete tijekom procesa izradbe.

Steći vještinu uočavanja i ispravljanja pogrešaka.

Izradba suknje

Izradba spavaćice ili pidžame

Izradba zaštitne radne odjeće

 

 

2.      RAZRED

 

Cilj

Steći vještinu izradbe ženske suknje, hlača i košulje.

 

Zadaci:

-Izraditi krojne slike vodeći računa o racionalnom utrošku materijala.

-Steći vještinu preciznog iskrojavanja krojnih dijelova.

-Analizirati postupak izrade.

-Utvrditi redoslijed operacija rada.

-Sašiti suknju, hlače i košulju.

-Uočiti moguće pogreške.

-Popraviti pogreške.

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

1.      Izradba složenijih

      džepova

Upoznati postupak izrade i steći vještinu izrade kosog džepa.

Upoznati postupak izrade i steći vještinu izrade urezanog džepa.

Uočiti mogućnost primjene stečenih vještina u izradbi različitih odjevnih predmeta.

Izradba kosog džepa

Izradba urezanih džepova.

2.      Izradba složenije

Ženske suknje

Odabrati materijal tako da njegova svojstva budu u skladu s krojem modela i estetskim zahtjevima.

Prepoznati i imenovati krojne dijelove suknje.

Steći vještinu preciznog iskrojavanja suknje.

Prema redoslijedu operacija rada samostalno sašiti suknju.

Doraditi suknju završnim glačanjem.

Uočiti i otkloniti eventualne pogreške.

Odabir kroja i materijala za žensku suknju.

Redoslijed tehnoloških operacija rada

Iskrojavanje suknje

Šivanje suknje

Dorada modela

 

3.      Izradba dječje

      košulje

Upoznati osnovna svojstva materijala koji se najčešće koriste za izradu dječjih košulja.

Prepoznati i imenovati krojne dijelove te ih racionalno uklopiti u krojnu sliku.

Analizirati postupak izrade i odredit redoslijed operacija rada.

Steći vještinu krojenja, šivanja i dorade dječje košulje.

Steći vještinu posluživanja šivaćih automata za izradu rupica i našivanja dugmadi.

Usporedbom s uzorkom analizirati i ocijeniti uradak

 

Odabir modela i materijala

Izradba krojne slike

Redoslijed tehnoloških operacija

Krojenje, šivanje i dorada modela.

4.      Izradba muške ili

ženske košulje

     

Steći sposobnost izbora materijala u skladu sa funkcionalnim i estetskim zahtjevima modela.

Analizirati postupak izrade i utvrditi redoslijed operacija rada.

Samostalno iskrojiti, sašiti i doraditi košulju koristeći znanja i vještina stečene pri izradbi dječje košulje.

Analizirati uradak, uočiti moguće pogreške te ih popraviti.

Odabir kroja modela i materijala

Redoslijed tehnoloških operacija rada

Krojenje šivanje i dorada modela

5.      Izradba muških ili

ženskih hlača

 

Steći sposobnost odabira i usklađivanja osnovnog i pomoćnog materijala s krojem modela.

Imenovati i prepoznati krojne dijelove

Steći vještinu preciznog iskrojavanja.

Analizirati postupak izrade i utvrditi redoslijed operacija rada.

Sašiti i doraditi hlače.

Usporediti uradak s industrijski sašivenim hlačama, uočiti razliku u postupku izrade.

Odabir modela i materijala.

Redoslijed tehnoloških operacija rada

Krojenje, šivanje i dorada hlača.

 

 

3. RAZRED

 

Cilj

Steći sposobnost samostalne izrade bluze, haljine, prsluka i ženskog  kostima.

 

Zadaci:

-Odabrati materijal koji po svojim svojstvima odgovara estetskim i

funkcionalnim zahtjevima modela.

-Steći vještinu izrade krojnih slika.

-Kompletirati i uskladiti osnovni i pomoćni materijal.

-Steći vještinu preciznog iskrojavanja.

-Analizirati postupke izrade.

-Utvrditi redoslijed operacija rada.

-Sašiti bluzu, haljinu, prsluk i ženski kostim.

-Uočiti i ispraviti pogreške.

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

1.      Izradba ženske bluze

Uočiti sličnosti i razlike između košulje i bluze.

Odabrati materijal u skladu sa estetskim i funkcionalnim zahtjevima modela.

Prepoznati i imenovati krojne dijelove.

Precizno iskrojiti bluzu vodeći računa o utrošku materijala.

Utvrditi redoslijed operacija rada.

Sašiti i doraditi žensku. bluzu.

Uočiti i ispraviti pogreške.

 

Odabir modela i materijala

Izradba krojne slike

Redoslijed tehnoloških operacija rada

Krojenje, šivanje i dorada modela

2.      Izradba ženske haljine

Uskladiti desen, boje , vrstu materijala i kroj modela s linijom tijela (koristeći znanje iz estetike)

Izraditi kroj modela.

Analizirati postupak izrade i utvrditi redoslijed operacija rada.

Iskrojiti, sašiti i doradit žensku haljinu.

Uočiti i popraviti eventualne pogreške.

Usporedbom s drugima ocijenit kvalitetu vlastitog uratka.

Odabir modela i materijala Izrada kroja modela ženske haljine

Redoslijed tehnoloških operacija rada

Krojenje, šivanje i dorada modela

3.      Izradba muškog ili

ženskog prsluka

Uočiti svojstva osnovnog materijala i prema njima odabrati pomoćni materijal i pribor.

Analizirat postupak izrade i utvrditi redoslijed operacija rada.

Steći vještinu iskrojavanja, šivanja i dorade prsluka.

Odabir modela  i materijala

Izradba kroja prsluka

Redoslijed tehnoloških operacija rada

Krojenje, šivanje i dorada prsluka

4.      Izradba ženskog

      kostima

Uočiti karakteristike osnovnog materijala i prema njima odabrati odgovarajuću podstavu, međupodstavu i potreban pribor.

Izraditi kroj i racionalno uklopiti krojnu sliku.

Analizirati postupak izrade i utvrditi redoslijed operacija rada.

Iskrojiti krojne dijelove, učvrstiti ljepljivu međupodstavu, sašiti i doraditi kostim.

Uočiti i popraviti eventualne pogreške.

Odabir modela i materijala

Izradba kroja ženskog kostima

Redoslijed tehnoloških operacija rada

Krojenje, šivanje i dorada ženskog kostima.

 

Metodičke napomene

 

Nastava se izvodi u školskoj radionici i (ili) kod obrtnika, odnosno tamo gdje postoje uvjeti za realizaciju ukupnog programa.

Ovisno o interesima učenika i opremljenosti radionica program se može proširiti (izrada odjeće od pletiva, izrada rublja, sakoa i sl.)

Preporuča se, da se svaki odjevni predmet izradi po vlastitim mjerama u prirodnoj veličini.

Gdje postoji mogućnost i interes, preporuča se rad na popravcima odjevnih predmeta te prilagodba odjeće tjelesnim deformitetima.

 

Zadaci za učenike:

-Pripremiti radno mjesto za siguran i organiziran rad.

-Pripremiti kroj i krojnu sliku.

-Utvrditi redoslijed operacija rada.

-Iskrojiti, sašiti i doraditi odjevne predmete.

-Prepoznati pogreške i ispraviti ih.

-Izraditi odjevne predmete po vlastitim mjerama

Učenici su dužni voditi mapu za izvođenje praktičnog dijela naukovanja.

 

6.7.1.   OSNOVE RAČUNALSTVA S VJEŽBAMA

 

Razred:  1.

Tjedni (ukupni) fond sati: 2/70

 

Cilj programa

Osposobiti učenike za primjenu računalnih (informatičkih) znanja u svakodnevnom životu s osobitim naglaskom na struku.

 

Zadaci programa

Upoznati učenike s elektronskim računalima, njihovom građom, a osobito primjenom (u svakodnevnom životu i struci). Naučiti ih da se samostalno služe računalom u razmjeni informacija na Internetu, izradi dokumenata, proračunskih tablica - s naglaskom na primjene u zanimanju.

 

Sadržaj programa

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati                           (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1.    Uvod, povijest i osnovni pojmovi računalstva

upoznati povijesni razvoj računala, pojam digitalnih računala

pregled razvoja računala,

osobno računalo-hardver, softver, računalni sustav

2.    Računalo i uređaji u njegovom okruženju

usvojiti osnovne pojmove o sklopovlju suvremenih osobnih računala, posebno o središnjoj jedinici, memorijama  i načinima ostvarivanja zapisa, te ulazno-izlaznim sklopovima i uređajima

temeljna građa Von Neumannovog računala, osnovni dijelovi današnjih računala i njihova funkcija (matična ploča, memorija, CPU, ulazno-izlazni sklopovi), vanjske memorije, ulazni uređaji (korištenje tipkovnice), izlazni uređaji

3.    Operacijski sustavi

upoznati  programski dio računalnog sustava, razumjeti pojam i podjelu programa, vrste operacijskih sustava i njihovu ulogu u radu računala; usvojiti pojmove mapa i datoteka te naučiti osnovne radnje nužne za organizaciju podataka i podešavanje rada računala

pojmovi programiranje, program; podjela programa;  uloga, vrste i razvoj operacijskih sustava; osnovno sučelje OS Windows, rad s ikonama i prozorima, Windows Explorer, mapa, datoteka (imena i vrste), rad s mapama i datotekama, Control Panel

4.    Računalne mreže

upoznati uređaje za povezivanje računala, vrste mreža, znati koristiti podatke s drugih računala unutar mreže

pojam rač. mreže, razlozi umrežavanja, prijenos podataka na umreženim računalima, infrastruktura mreže, vrste mreža, LAN, WAN

5.    Internet

znati što podrazumijeva pojam Internet i spajanje na Internet, upoznati osnovne servise, znati pronaći informacije na webu, znati podesiti postavke korisničkog računa i E-pošte, znati poslati i primiti datoteku putem E-pošte

pojam Interneta, razvoj; spajanje, korisnički račun, usluge (servisi) i protokoli; osnovni pojmovi, Internet Explorer, pretraživanje, elektronička pošta (E-mail) – slanje i primanje poruka s privitkom

6.    OBRADA TEKSTA (MS Word)

usvojiti osnovna znanja o obradi teksta, prilagoditi postavke programa, znati izraditi jednostavni dokument, tablicu, umetnuti gotovu ilustraciju ili objekt, kreirati predložak i upotrijebiti ga u svom zanimanju

 

 

 

opis prozora, izbornici i alati,

pisanje teksta, postava stranice, spremanje i otvaranje, ispravci i naknadno uređivanje i oblikovanje,  kopiranje i premještanje, pripreme za ispis i ispis, izrada tablice, umetanje objekata u tekst (slika, okvira, simbola, hiperveze...), ukrasno pisanje, kreiranje zaglavlja i podnožja, pisanje u stupcima; izrada predloška

7.    PRORAČUNSKE TABLICE (MS Excel)

izraditi jednostavnu proračunsku tablicu, izraditi grafikon iz tablice; znati pretražiti listu; umetnuti formule za jednostavne izračune vezane uz struku ( zbroj, produkt, postotak, srednja vrijednost...),

 

 

 

opis prozora, izbornici i alati (usporedba s Wordom), unos podataka, umetanje i brisanje ćelija, redaka, stupaca; premještanje i kopiranje sadržaja ćelija, oblikovanje ćelija, rad s radnim listovima, postava stranice, ispis; izračuni  (formule), sortiranje podataka; izrada grafikona, rad s grafikonom, ispis grafikona; rad s listama (filtriranje, pretraživanje...)

 

Metodičke napomene

Nastava računalstva realizira se u specijaliziranoj računalnoj učionici koja je opremljena s minimalno 15+1 umreženih računala i potrebnim softverom, LCD projektorom, skenerom, te pristupom internetu. Uz svako računalo je jedan učenik, tako da se nastava održava s grupom od 15 učenika (u bloku od 2 školska sata)

Navedene sadržaje treba realizirati tako da se stavi naglasak na konkretne primjere iz prakse vezane uz zanimanje za koje se učenici školuju.

 

Obaveze učenika

Redovno pohađanje nastave. Savjesno korištenje i čuvanje računalne opreme.

 

Elementi ocjenjivanja

Usmeno, pismeno, praktičan rad na računalu (vježbe)

 

7. ISPITNI KATALOG - POMOĆNIČKOG/ZAVRŠNOG ISPITA

 

I.

Cilj

Cilj završnog ispita/pomoćničkog ispita je provjera znanja i vještina koje su potrebne za stjecanje zanimanja krojač.

Način provjere znanja i vještina

Stručni dio završnog/pomoćničkog ispita sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela kojim se provjerava usvojenost znanja, vještina i umijeća potrebnih za obavljanje poslova krojača. Praktični dio ispita utemeljen je na praktičnom dijelu programa (praktična nastava ). Sadržaj stručno-teorijskog dijela utvrđuje se iz stručnih predmeta. Ispitnim katalogom navode se po predmetima osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični prikaz sadržaja iz kojih se obavlja provjera znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju.

Praktični dio završnog/pomoćničkog ispita

Provjera postignutih znanja i vještina u praktičnom dijelu završnog/pomoćničkog dijela ispita provodi se: izradom ispitnoga uratka

Pri izradi praktične zadaće učenik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.

Praktični dio ispita ocjenjuje se temeljem rezultata vrednovanja postupaka tijekom i nakon izrade praktične zadaće. Listu vrednovanja utvrđuje ispitna komisija na način da se svaki postupak boduje.

Postupci koji se vrednuju i raspon bodova:

 

Samostalnost u planiranju tijeka rada i izrade uratka

0-10

Utrošeno vrijeme za planiranje i izradu

0-15

Kvaliteta i točnost izrade. Redoslijed i ispravnost postupaka u izradi i rukovanju strojevima i alatima

0-30

Estetski izgled uratka

0-20

Primjena mjera za rad na siguran način

0-5

Racionalna uporaba materijala

0-10

Uporaba tehničko-tehnološke dokumentacije

0-10

Konačna ocjena utvrđuje se za funkcionalno ispravan uradak temeljem bodovne ljestvice:

Postotak (%) bodova

 ostvarenih bodova

Ocjena

92- 100

Odličan (5)

81 - 91

Vrlo dobar (4)

67 - 80

Dobar (3)

50 - 66

Dovoljan (2)

0 - 49

Nedovoljan (1)

Stručno-teorijski dio ispita

Stručno-teorijski dio završnog/pomoćničkog ispita polaže se pismeno, odnosno usmeno. Učenik, koji je postigao više od 60% mogućih bodova položio je stručno teorijski dio završnog/pomoćničkog ispita. Učenik koji je postigao 30-60% mogućih bodova ima pravo polagati usmeni ispit. Ako učenik ne zadovolji na usmenom ispitu upućuje se na popravni ispit iz stručno-teorijskog dijela ispita u idućem ispitnom roku. Učenik koji je na pismenom dijelu ispita postigao manje od 30% mogućih bodova upućuje se na popravni ispit iz tog dijela ispita.

Stručno teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja neophodna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za stručno-teorijski dio obrazovanja. Pitanja i zadaci trebaju obuhvatiti sljedeće razine znanja i sposobnosti:

-         osnovne pojmove i definicije

-         građu, spajanje, djelovanje, izračunavanje 

-         analizu djelovanja na temelju zadanih uvjeta

-   sintezu, vrednovanje i prijedloge novih ili zamjenskih rješenja.

Poželjno je da svaka od ovih razina znanja sudjeluje s 20 do 30 % od ukupnog broja bodova.

Na pismenoj provjeri stručno-teorijskih znanja pitanja i zadaci trebaju u najvećoj mjeri biti objektivnoga tipa: učenik treba izračunavati, crtati skice, crteže, pročitati podatke iz skice, crteža ili tablice, pronaći određenu grešku na skici odnosno crtežu, izvesti zaključke iz zadanih podataka, skica i crteža, nabrojiti sastavne dijelove i drugo. Treba izbjegavati pitanja esejskog tipa poput opisivanja nekog posla. Ako postoji potreba za opisivanjem nekog posla ili uređaja ili sustava, onda je najbolje i takva pitanja pretvoriti u pitanje objektivnog tipa tako da se sugerira nabrajanje po stavkama: materijala, redoslijeda operacija, potrebnog alata i pribora. To se može postići na taj način da se prostor za odgovore tako oblikuje u tablicu. Time se učeniku olakšava da bolje pokaže stvarno znanje, postiže se veća preglednost odgovora i objektivnost ocjenjivanja.

Općenito, treba nastojati da pitanja i zadaci sadrže tablice, crteže, skice i sheme na kojima učenik treba pronaći, obraditi i interpretirati podatke. Crteži i fotografije su dobrodošli i onda kada se od učenika traži da opiše građu nekog uređaja ili nabroji njegove dijelove. Tada se na ilustraciji mogu označiti pozicije brojevima ili slovima što olakšava snalaženje učenika i poboljšava komunikaciju učenika i ocjenjivača. Od učenika također treba tražiti grafičko izražavanje: crtanje crteže i skica. Ako treba provjeriti znanje spajanja, crtež ili skica može biti djelomično nacrtana, a spojeve treba dodati učenik. Time se pomaže učeniku da organizira prostor za crtanje, štedi na vremenu, a provjerava se bitno, tj. znanje spajanja.

Za rješavanje pitanja i zadaća učenik ima na raspolaganju četiri sata uz uporabu dopuštenoga pribora za pisanje, brisanje, crtanje i računanje te priručnika i ostalih pisanih materijala. Ocjenjivanje se obavlja prema ovoj ljestvici:

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

90-100

odličan (5)

80-89

vrlo dobar (4)

70-79

dobar (3)

61 -69

dovoljan (2)

30-60

pravo polaganja usmenoga ispita

0-29

nedovoljan (1)

 

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih učenik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. I u ovom dijelu ispita treba što više koristiti skice, crteže i fotografije, primjere modela odjevnih predmeta, tablice i kataloge proizvođača opreme te materijalne primjere i modele različitih uređaja i sustava koji su predmet ispitivanja. Zato je poželjno da se usmeni ispit održava u specijaliziranoj učionici gdje su dostupna sva navedena sredstva.

 

Provjera znanja i vještina:

-         pismeno i usmeno

-         praktični uradak i radne probe

Znanja i vještine koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom ispitu:

 

Sadržaj

Znanja i vještine

Nastavna i radna sredstva

Tekstilni materijali (60 minuta)

Znanja: standardizirani test

Testovi, pribor za crtanje, pisanje i računanje

 

Tehnologija izrade (60 minuta)

Konstrukcija odjeće (120 minuta)

Praktični dio (do 35 sati)

Vještine: Standardizirane

-         radne probe

-         praktični uradak

Dokumentacija (krojni dijelovi, plan tehnoloških operacija)

Predmet obrade

Strojevi, alati i uređaji

 

1. Stručno-teorijski dio završnog ispita:

Pismeni ispit se sastoji od sadržaja programa stručno-teorijskih predmeta:

1. Tekstilni materijali

Tekstilna vlakana

Identifikacija tekstilnih vlakana

Pređa i konci

Tkanine

Pletiva

Netkane tekstilije

Dorada

Održavanje tekstilija

 

2. Tehnologija izrade odjeće

Konstrukcijska priprema u proizvodnji odjeće

Operativna priprema u proizvodnji odjeće

Tehnološka priprema u proizvodnji odjeće

Tehnološki proces krojenja odjeće

Frontalno fiksiranje odjeće

Tehnološki proces šivanja odjeće

Tehnološki proces dorade odjeće

Nadzor kvalitete u proizvodnji odjeće

3. Konstrukcija odjeće

Anatomska građa ljudskog tijela

Mjere i mjerni odnosi

Sustav odjevnih veličina

Konstrukcija modela različitih vrsta odjevnih predmeta

2. Praktični dio završnog ispita:

Praktični dio završnog ispita može trajati do 35 sati, a izvodi se u dva oblika:

-         radne probe

-         praktični uradak.

Radne probe su dio praktičnog dijela završnog ispita koje imaju cilj provjeru znanja i vještina iz posebno važnih područja bitnih za zanimanje, a izvodi se u radionici za izradu odjeće (školskoj, obrtničkog ili u poduzeću).

U taj dio praktičnog dijela završnog ispita ulaze, ovisno o vrsti odjevnog predmeta, npr. područja:

Izrada džepova

Izrada pojasnice

Izrada šavova i prošiva

Izrada suvratka i ovratnika

Izrada i ušivanje rukava

Izrada podstave

Praktični uradak u praktičnom dijelu završnog ispita ima cilj provjeru znanja i vještina iz područja bitnih za zanimanje, a izvodi se u radionici za izradu odjeće (školskoj, obrtničkog ili u poduzeću).

U taj dio praktičnog dijela završnog ispita ulaze npr.:

-         izrada modela ženske suknje

-         izrada modela ženskih hlača

-         izrada modela ženske bluze

-         izrada modela ženske haljine

-         izrada modela ženske jakne

-         izrada modela ženskog kostima

-         izrada modela ženskog odijela

-         izrada modela ženskog kompleta

-         izrada modela muških hlača

-         izrada modela muškog prsluka

-         izrada modela muške jakne

-         izrada modela muškog sakoa

-     izrada modela muškog kompleta

 

Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a  primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.

 

Klasa: 133-02/04-02/7

Ur. Broj: 526-12/04-58

Zagreb, 1. srpnja 2004.

 

Ministar

Branko Vukelić, v.r.