Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje klesar

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje klesar

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

2149

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“, br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI
PROGRAM ZA ZANIMANJE

KLESAR

 

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

 

Cilj: Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju klesar.

 

Zadaci:

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije

Upoznati i uputiti učenike u zaštitu na radu, čuvanje zdravlja i zdrave čovjekova okoliša

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu kamena

Razlikovati vrste stijena prema svojstvima i prema geološkom postanku

Osposobiti učenika da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi klesanaca

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže

Moći u jednostavnom obliku koristiti računalo

Upoznati i znati primijeniti ručne alate za obradu kamena

Upoznati i znati primijeniti ručne električne i pneumatske alate za obradu kamena

Upoznati i znati primijeniti strojeve za branje i obradu kamena

Upoznati se s načinima horizontalne i vertikalne montaže kamena

Moći sastaviti jednostavnu dokaznicu mjera i jednostavnu ponudu

Znati i moći koristiti stručnu literaturu

Osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje

 

Trajanje obrazovanja: 3 godine

 

Uvjeti za upis:  završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti, ugovor.

Uvjeti za napredovanje: 

- prijelaz u viši razred: pozitivna ocjena iz svih predmeta,

- završavanje obrazovanja: završni ispit;

- mogućnost nastavka školovanja :      

a) polaganje razlika u četverogodišnjoj tehničkoj školi,

b) nastavak školovanja u dvogodišnjoj Višoj obrtničkoj školi.

 

2.      NASTAVNI PLAN

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Osnove računalstva

2

70

-

-

-

-

70

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

2

70

-

-

-

-

70

Građevni materijali

1(2)

35

-

-

-

-

35

Tehnologija obrade kamena

-

-

1(1)

35

1(1)

32

67

Klesarske konstrukcije

1(3)

35

1(3)

35

2

64

134

Petrografija

-

-

2

70

-

-

70

Poznavanje nacrta

-

-

-

-

2

64

64

Građevne konstrukcije

-

-

2

70

-

-

70

Organizacija i obračun radova

-

-

-

-

2

64

64

Izborna nastava

-

-

1

35

1

32

67

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi

s vježbama

- Tehnologija obrade kamena

- Građevinski materijali

- Klesarske konstrukcije

- Zaštita na radu

Praktična nastava u radnom procesu

 

 

360

 

 

 

 

 

 

540

 

 

 

 

270

 

 

 

 

 

 

630

 

 

160

 

 

 

 

 

 

640

 

 

 

Ukupno

17

1495

17

1460

16

1344

4299

 


2. NASTAVNI PLAN - OBRAZLOŽENJE

A)   Općeobrazovni dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva

2

70

-

-

-

-

70

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

2

70

 

 

-

-

70

Građevinski materijali

1(2)

35

 

 

-

-

35

Tehnologija obrade kamena

-

-

1(1)

35

1(1)

32

67

Klesarske konstrukcije

1(3)

35

1(3)

35

2

64

134

Petrografija

-

-

2

70

-

-

70

Matematika, izborna nastava                                                                   

 

 

1

35

1

32

67

Poznavanje nacrta

-

-

-

-

2

64

64

Građevne konstrukcije

 

 

2

70

-

-

70

Organizacija i obračun radova

-

-

-

-

2

64

64

Ukupno

8

280

8

280

9

288

848

 

1(1) - Sadržaji Tehnologije obrade kamena u drugoj i trećoj godini mogu se izvoditi jedan sat kao teorijska nastava te 4 sata mjesečno u tvrtki  koja raspolaže sa strojevima koji su obrađeni u teorijskoj nastavi.

1(2) - Sadržaji Građevinskih materijala u prvoj  godini su jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u učionici i praktikumu ili školskoj radionici ,okvirno po jedan sat.

1(3)- Sadržaji Klesarskih konstrukcija u prvoj i drugoj godini su jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u učionici i praktikumu odnosno školskoj radionici, okvirno po jedan sat.

 

IZBORNI DIO

U izbornom dijelu programa učenici mogu birati između nastave tjelesne i zdravstvene kulture, matematike u struci i stručnih predmeta.

          Sadržaji izbornog dijela programa u stručnom području mogu biti već programirani sadržaji nastavnih programa s povećanim fondom sati. Škole mogu odabrati dio iz ponuđenih sadržaja ili predložiti Zavodu za unapređivanje školstva sadržaje po vlastitom izboru koji su u funkciji zanimanja za koje se učenik obrazuje.

          Za izborne sadržaje iz matematike u struci u 2. i 3. razredu mogu se ponuditi sadržaji uže vezani uz stručne predmete, zastupljeni s 1 satom po tjednu.    

Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet).

 
C) Praktični dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi s vježbama

Nastava u školi – tehnološke vježbe1

- Tehnologija obrade

   kamena

- Građevinski materijali

- Klesarske konstrukcije  

 

360

 

290

 

 

 

35

35

 

270

 

235

 

 

35

 

 

 

160

 

128

 

 

32

 

 

 

790

- Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati

540

 

630

 

640

 

1810

 

Ukupno

900

900

800

2600

U okviru praktične nastave u školi realiziraju se sadržaji zaštite na radu s najviše 35 sati.

 

D) Ukupno nastave

 

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

280

256

851

Stručno-teorijski dio s izbornom nastavom

280

280

288

848

Praktični dio s tehnološkim vježbama

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1495

1460

1344

4299

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnoga dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Osnove računarstva

Pismeno, usmeno, praktični rad

Matematika u struci

Usmeno, pismeno

Tehničko crtanje

Pismeno, praktični rad

Građevinski materijali

Usmeno, pismeno

Tehnologija obrade kamena

Usmeno, pismeno, praktični rad

Klesarske konstrukcije

Usmeno, pismeno, praktični rad

Petrografija

Usmeno, pismeno, praktični rad

Građevinske konstrukcije

Usmeno, pismeno, praktični rad

Poznavanje nacrta

Usmeno, pismeno, praktični rad

Organizacija i obračun radova

Usmeno, pismeno, praktični rad

Praktična nastava

Usmeno, pismeno, praktični rad

Izborna nastava stručnih predmeta

Usmeno, pismeno, praktični rad

 

4.     POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnoga dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

profesor računalstva, dipl. ing. Graditeljstva,

dipl. ing. strojarstva

prof. PTO

VSS

Matematika u struci

peofesor matematike

dipl. ing. matematike

dipl. ing. građevine

dipl. ing. strojarstva

prof. PTO

VSS

Tehničko crtanje

dipl. ing. graditeljstva

dipl. ing. strojarstva

prof. PTO

dipl. ing. arhitekture

VSS

Građevinski materijali

dipl. ing. graditeljstva

dipl. ing. arhitekture

VSS

Tehnologija obrade kamena

 dipl. ing. strojarstva

 dipl. ing. graditeljstva

dipl. ing. rudarstva

VSS

Klesarske konstrukcije

dipl. ing. graditeljstva

dipl. ing. arhitekture

VSS

Petrografija

dipl. ing. rudarstva

dipl. ing. geologije

prof. zemljopisa

dipl. ing. zemljopisa

VSS

Građevinske konstrukcije

dipl. ing. graditeljstva

dipl. ing. arhitekture

VSS

Poznavanje nacrta

dipl. ing. graditeljstva

dipl. ing. arhitekture

VSS

Organizacija i obračun radova

dipl. ing. graditeljstva

dipl. ing. arhitekture

VSS

Izborni dio, stručni predmeti

dipl. ing. graditeljstva

dipl. ing. arhitekture

dipl. ing. strojarstva

prof. matematike

VSS

Praktikum nastave tehnologije

Praktikum nastave građevinskih materijala

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. graditeljstva

VSS

Praktična nastava

dipl. ing. graditeljstva

akademski kipar

dipl. konzervator, restaurator

nastavnik praktične nastave-stručni učitelj, suradnik u nastavi, majstor

 

VSS, VŠS, SSS

 

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Osnove računalstva

1.

profesor

2 sata

18 sati zajedno

35 sati u 2 skupine

 

25 učenika

do 15 učenika

Matematika u struci

1.,2.,i 3.

profesor

1.       razred-2 sata zajedno

2.       razred-1 sat zajedno

3.       razred-1 sat zajedno

25 učenika

 

 

25 učenika

 

 

25 učenika

Tehničko crtanje

1.

profesor

1. razred 2 sata zajedno

25 učenika

Građevinski materijali

1.

profesor

dipl. ing.

1. razred

35 sati zajedno

35 sati u dvije skupine

 

 

25 učenika

do 15 učenika

Tehnologija obrade kamena

2. i 3. razred

profesor

dipl. ing.

2. razred

35 sati zajedno

35 sati u dvije skupine

3. razred

32 sata zajedno

32 sata u dvije skupine

 

25 učenika

 

do 15 učenika

 

25 učenika

 

do 15 učenika

Klesarske konstrukcije

1.,2. i 3. razred

profesor

dipl. ing.

  1. razred

35 sati zajedno

35 sati u 2 skupine

  1. razred

35 sati zajedno

35 sati u 2 skupine

3.razred

32 sata zajedno

32 sata u 2 skupine

 

25 učenika

do 15 učenika

 

25 učenika

do 15 učenika

 

25 učenika

do 15 učenika

Petrografija

2.razred

profesor

dipl. ing.

2.razred            

35 sati zajedno

35 sati u 2 skupine

 

25 učenika

do 15 učenika

Građevinske konstrukcije

 

2.razred

profesor

dipl. ing

2.razred

35 sati zajedno

35 sati u 2 skupine

 

25 učenika

do 15 učenika

Poznavanje nacrta

3.razred

profesor

dipl. ing.

3.razred

62 sata zajedno

 

25 učenika

Organizacija i obračun radova

3.razred

profesor

dipl. ing.

  1. razred

32 sata zajedno

32 sata u 2 skupine

 

25 učenika

do 15 učenika

Izborna nastava matematika

2. i 3. razred

profesor

dipl. ing.

2.razred

35 sati zajedno

3.razred

32 sata zajedno

 

25 učenika

 

25 učenika

Izborna nastava TZK

2. i 3. razred

profesor

 

2.razred

35 sati zajedno

3.razred

32 sata zajedno

 

25 učenika

 

25 učenika

Praktična nastava

1.,2. i 3. razred

profesor

nastavnik praktične nastave

suradnik u nastavi

majstor

1.razred 900 sati

2.razred 900 sati

3. razred 800 sati

školske radionice

5-8 učenika u grupi

gospodarske radionice-izvodi se pedagoška pomoć i nadzor

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Računalna učionica

Standardna oprema 1 + 16 (min. 1+8) računala

Osnove računalstva

 Stručni predmeti           

Klasična učionica + praktikum za vježbe iz tehnologije, građevinskih materijala i klesarskih konstrukcija

Klasična učionica s ormarima, 1 radno mjesto s PC + LCD. Školska radionica za ručnu i strojnu obradu, praktikum za montažu

Građevinski materijali

Klesarske konstrukcije

Tehnologija obrade kamena

Klasična učionica

Klasična učionica s ormarima, PC + LCD, grafoskop, epidijaskop, TV + video

Tehničko crtanje

Petrografija

Matematika u struci

Organizacija i obračun radova

Poznavanje nacrta

Građevinske konstrukcije

Školska radionica za ručnu obradu kamena

Prema standardu s 50 radnih mjesta. Kompleti ručnih kovanih alata, ručnih električnih alata, ručnih pneumatskih alata (kompresor min. 1,5 m3)

Praktična nastava u školi

Školska radionica za strojnu obradu kamena

Prema standardu za 10 radnih mjesta - minimalno stroj za rad u jednoj osi (npr. „monolama”), stroj za rad u dvije osi (npr. „mostna freza”), stroj za rad u tri osi ( npr. „CNC glodalica”)

Praktična nastava u školi

 


6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje broj 11., lipanj 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.

 

6.1. Nastavni predmet: Matematika u struci

 

   Razred:  prvi (1.)

                   drugi (2.)

                   treći (3.)

    Tjedni fond sati: 1. razred  2 sata ( 70 sati)

                                 2. razred  1 sat   ( 35 sati)

                                 3. razred  1 sat   ( 32 sata)

    Cilj: Stjecanje novih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.

 

    Zadaci:

Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.

Usvojiti znanje o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.

Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama kao i njihovim pretvorbama.

Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova,  površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatka.

Usvojiti osnovna znanja o kvadratnim jednadžbama i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati zadatke s primjenom u praksi.

Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju klesar.

 

      Literatura:

1.      Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, »UM» d.o.o

Nova Gradiška

 

Matematika u struci - prva godina:

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.     Nastavno područje            Cilj (znanja i umijeća)                            Sadržaj

1.     Osnovne matematičke             Ponoviti znanja i vježbati                       Vrste brojeva

        operacije                                 vještinu računanja                                Zbrajanje i oduzimanje

                                                                                                                Množenje i dijeljenje

                                                                                                                Osnovne računske

                                                                                                                operacije s razlomcima

  2.     Potenciranje                            Znati i umjeti računati                         Pojam potencije

                                                         s potencijama                                     Zbrajanje i oduzimanje potencija

                                                                                                                  Množenje i dijeljenje

                                                                                                                  Potencija

                                                                                                                  Potenciranje potencija

 3.     Korjenovanje                               Znati i umjeti računati                       Pojam korjenovanja

                                                           s korijenima                                      Računske operacije

 4.    Jednadžbe i linearni                       Znati i umjeti računati                       Općenito o jednadžbama

        odnos veličina                              s linearnim jednadžbama                    Ekvivalentne jednadžbe

                                                           s jednom nepoznanicom                    Linearne jednadžbe s

                                                                                                                  jednom nepoznanicom

                                                           Upoznati odnose među                      Omjeri i razmjeri, prosto

                                                           veličinama                                        pravilo trojno

                                                                                                                  Postotni račun

                                                           Razmjeri sličnosti                              Sličnost trokuta,

                                                           u trokutu                                          odnos stranica u trokutu

        odnos stranica za 30,45 i  60                                                                                                              

                                                          Upoznati vektorske veličine                Pojam vektorske veličine

                                                                                                                  Zbroj vektora, množenje

                                                                                                                  Vektora s brojem

                                                          Prikazati linearnu nezavisnost             Koordinatni sustav

                                                                                                                  Jednadžba pravca

 5.    Veličine i jedinice                         Naučiti osnovne veličine                    Veličine

                                                           Znati pretvoriti jedinice                      Pretvorba jedinice

 6.    Proračuni dužina i kutova              Znati i umjeti proračunati                   Proračuni podjele dužine 

                                                           podjelu dužina i kutova                      Proračuni opsega kruga

                                                                                                                  i njegovih dijelova

                                                                                                                  Proračuni razvijene dužine

                                                                                                                  Pravokutni trokut

                                                                                                                  Pitagorin poučak

 7,    Proračuni površina                       Znati i umjeti proračunati                    Proračuni površina:

        volumena, oplošja i mase              površinu, volumen                              ravni likovi

                                                          oplošje i masu likova                          krug, dijelovi kruga

                                                          i tijela                                                 elipsa

                                                                                                                  Proračuni volumena i

                                                                                                                  Oplošja tijela:

                                                                                                                  Kocka, kvadar, piramida

                                                                                                                  Valjak, stožac, kugla

                                                                                                                  Proračuni mase i težine

 

 

Matematika u struci - druga (2.) godina 
Cilj i zadaci nastavnih područja:

 R.br.     Nastavno područje                  Cilj (znanje i umijeće)                           Sadržaj

 

 1.      Algebarske operacije                Upoznati opće brojeve,                        Kvadrat i kub binoma

                                                        računanje s njima                                rastavljanje na faktore

                                                                                                                  algebarski razlomci

 

 2.     Kvadratne jednadžbe                 Znati riješiti korijene                            Rješenje kvadratne

                                                         kvadratne jednadžbe                           jednadžbe, graf funkcije

                                                                                                                  korijen negativnog broja

 

 3.     Trigonometrijske funkcije           Znati primijeniti                                   Jedinična kružnica

                                                         trigonometrijske funkcije                     Trigonometrijske funkcije

                                                                                                                  Primjena trigonometrije

                                                                                                                  Pravokutni i kosokutni

                                                                                                                  trokut, mjerenje kutova

 

 4.    Pravilo trojno                              Znati primijeniti                                   Jednostavno pravilo trojno

                                                         pravilo trojno                                      Složeno pravilo trojno

                                                          

5.    Postotni i kamatni račun               Znati primijeniti                                   Pojam postotnog računa

                                                          postotni i kamatni račun                     Pojam kamatnog računa

 

 

 

Matematika u struci - treća (3.) godina

Cilj i zadaci nastavnog područja:

 

 

 R.br.      Nastavno područje                 Cilj (znanje i umjeće)                     Sadržaj

 

 1.      Izračun troškova                       Upoznati troškove i                            Materijalni troškovi,

                                                         njihovo izračunavanje                          vrijeme izrade, troškovi

                                                                                                                  izrade, cijena proizvoda

                                                                                                                  ili usluga, izračun norme

 

 2.      Kalkulacije                               Moći obračunati                                 Izrada predračuna

                                                         kalkulaciju                                          za jednostavni posao

 

 3.      Proračuni u struci                      Praktično primijeniti znanje                 Izrada zadataka iz

          i zanimanju                               Priprema za završni ispit                     struke i zanimanja

 

 

6.2. Nastavni predmet:  Osnove računalstva

 

Razred:   prvi (1.)

Tjedni fond sati:  2 sata tjedno

 

Cilj:  Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju.

 

Zadaci:  Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom

              Upoznati učenika s principima korištenja tekst-procesora i tabličnih kalkulatora

              Upoznati učenika s korištenjem baze podataka i interneta

              Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

 Br.     Nastavno područje              Cilj (znanja i umijeća)                               Sadržaj

 

 

1.    Upoznavanje s računalom             Osnove korištenja Windowsa,              Crtanje (MS  Paint)

                                                         Služenje mišom                                   Igranje «Solitaire»

2.    Služenje tipkovnicom                    Služenje tipkovnicom                           Prepisivanje teksta

3.    Oblikovanje teksta                       Služenje alatima za oblikovanje            Izrada dopisa

                                                          teksta

4.    Tablični kalkulator                        Izrada tabličnog proračuna                  Izrada kalkulacije

                                                                                                                  materijala i rada

5.    Tablični kalkulator kao                 Korištenje sredstava za unošenje         Izrada baze podataka

       baza podataka                             i analizu podataka                               u tekst procesoru

6.    Tekst procesor kao                      Povezivanje tekst procesora                Izrada cirkularnih pisama

       baze podataka                             i baze podataka                             

7.    Baze podataka                             Unošenje, pretraživanje i                     Rad s nekom bazom

                                                          ispis podataka                                    podataka

8.    Služenje pomoćnim                      Korištenje pomoćnih sredstava            Crtanje (MS Draw)

       sredstvima za crtanje                   za crtanje (grid, object snap,layers,       AUTOCAD

                                                         blokovi)

9.    Internet i e-mail                           Korištenje interneta                            Programi za internet

                                                                                                                   i e-mail

 

Metodičke pripreme:

Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.

 

Obveza učenika:

Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.

 

6.3. Nastavni predmet: Tehničko crtanje

 

Razred:  prvi (1.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati:  dva sata ( 70 sati)

Cilj:  Stjecanje osnovnog znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju klesar.

 

Zadaci: 

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti se za cjeloživotno učenje.

 

Literatura:  1. Koludrović Č. Koludrović-Harbić I. Koludrović R.:

                        Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama

                        Čiril Koludrović, Rijeka, priručnik

2.       Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb, udžbenik

3.Knežević-Kordiš: Oprema građevinskih nacrta, gotovi projekti

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

Red.               Nastavno područje                               Broj sati

br.

1.                         Uvod u tehničko crtanje                                2                           

2.                         Standardi u tehničkom crtanju                        8

3.                         Osnovne geometrijske konstrukcije                2

4.                         Konstrukcija kružnih prijelaza                        4

5.                         Pismeni ispit                                                 2

6.                         I. GRAFIČKI RAD                                      2

7.                        Pravokutno i ortogonalno projiciranje               3

8.                        Predočavanje predmeta                                  8

9.                        Pismeni ispit                                                  2

10.                      II. GRAFIČKI RAD                                     2

11.                      Ortogonalna i kosa projekcija                               

          jednostavnog modela                                      4

12.                      Pismeni ispit                                                  2

13.                      Presjeci                                                        6

14.                      III. GRAFIČKI RAD                                    2

15.                    Pismeni ispit                                                    2

16.                      Tehničko crtanje u građevinarstvu                 10

17.                      IV. GRAFIČKI RAD                                    2

18.                      V. GRAFIČKI RAD                                     2

19.                      VI. GRAFIČKI RAD                                    2

20.                      ZAVRŠNI ISPIT ZNANJA                          3

 

Tehničko crtanje- prvi razred

 

R. br.                             Cilj ( znanje i umijeće)                            Sadržaj

 

1.                                   Upoznati se s važnošću                       Uvod u tehničko crtanje    

                     tehničkog crtanja                                Važnost tehničkog crtanja u

                                      Upoznati se s priborom                       suvremenom grafičkom komuniciranju

                                      za tehničko crtanje

 

       

 2.                                  Upoznati se sa standardima                 Osnovno o standardima

                                      u tehničkom crtanju                            Vrste crta

                                                                                               Mjerila općenito

                                                                                               Mjerila u građevinskim nacrtima

                                                                                               Formati papira

                                                                                               Kotiranje crteža

                                                                                               Tehničko pismo

3.                                   Upoznati učenika s osnovnim               Osnovne geometrijske konstrukcije

                                      geometrijskim konstrukcijama

 

                

4.                                   Upoznati učenika s konstruiranjem       Konstrukcija kružnih prijelaza

                                      kružnih prijelaza

 

5.                                   Upoznati učenika s pravokutnim           Projiciranje na jednu ravninu

                                       ili ortogonalnim projiciranjem               Projiciranje na jednu ravninu

                                                                                                Projiciranje na dvije i tri ravnine

                                                                                                Smjer poglede i ravnine projekcija

 

6.                                   Upoznati učenike s prostornim              Prostorno predočavanje

                                      predočavanjem predmeta                     Perspektiva: perspektiva s jednim,

                                                                                                dva ili tri nedogleda

                                                                                                Kosa projekcija

                                                                                                Dimetrija

                                                                                                Izometrija

                                                                                                Prizmatično tijelo u izometriji i

                                                                                                njegove ortogonalne projekcije

                                                                                                Analiza vidljivosti točaka,bridova

                                                                                                i ploha-tabelarni prikaz

 

7.                                   Upoznati učenike s ortogonalnom         Ortogonalna i kosa projekcija

                                      i kosom projekcijom jednostavnog         jednostavnog modela s približno

                                      modela                                               20-30 točaka

                                                                                                Konstrukcija kružnog valjka u

                                                                                                izometriji na osnovi nacrta

                                                                                                Konstruiranje valjkastog detalja

                                                                                                u tri karakteristična položaja u

                                                                                                izometriji

                                                                                                Konstrukcija kružnog prstena u

                                                                                                izometriji

                                                                                                Konus u izometriji

                                                                                                Složeno tijelo u izometriji

                                                                                                Na osnovi nacrta nacrtati tijelo u

                                                                                                prostoru

                                                                                                Skiciranje

 

8.                                   Upoznati učenike s presjecima             Vrste presjeka i označavanje presjeka

                                                                                               Puni presjek

                                                                                               Polovični presjek

                                                                                               Djelomični presjek

                                                                                               Presjek trostrane prizme

                                                                                               Presjek kvadra

                                                                                               Presjek valjkaste čahure

                                                                                               Presjek kružnog valjka

 

9.                                   Upoznati učenike s tehničkim             Mjerila u građevinskim nacrtima

                                      crtanjem u građevinarstvu                   Oznake materijala i konstrukcija

                                      Upoznati učenike s jednostavnim        u građevinskim nacrtima

                                      građevinskim nacrtima                        Detalj tlocrta  M   1 : 50

                                                                                               Tlocrt stambenog objekta M 1 : 50

                                                                                               Pročelje stambenog objekta M 1 : 50

                                                                                               Presjek stambenog objekta M 1 : 50

 

 

6.4. Nastavni predmet: Građevni materijali

 

Razred:  prvi (1.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati:  jedan sat ( 35 sati)

 

Cilj: Stjecanje znanja iz građevinskih materijala koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju klesar.

 

Zadaci:  Upoznati učenike s osnovnom građevinskim materijalima koji se rabe

               pri gradnji građevinskih objekata

               Upoznati učenike s postankom, načinom proizvodnje, pripremom i primjenom

               građevinskog materijala te fizikalnim, fizikalno-kemijskim i mehaničkim svojstvima

               Upoznati učenike s načinom ispitivanja svojstava materijala

               Znati i moći koristiti stručnu literaturu

               Osposobiti se za cjeloživotno školovanje

 

Provjera postignuća rada učenika

               - Znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i         

               pismenim ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova

              - Vještine: primjena znanja korištenjem literature

              - Zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja

 

 

Literatura:   Crnković, Šarić : Građenje prirodnim kamenom,IGH Zagreb

                     Marin Horvat, prof.: Građevni materijali, Graditeljsko-geodetska škola Osijek

                     Beslač: Materijali u graditeljstvu, Školska knjiga, Zagreb

                     Marčelja: Beton i komponente, Tehnička knjiga ,Zagreb

 

 

Građevni materijali

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

R. br.                    Nastavno područje                            Broj sati

 

1.                              Kamen                                                     5

2.                              Veziva                                                      5

3.                              Mort                                                         2

4.                              Opekarski proizvodi                                   3

5.                              Beton                                                       5

6.                              Bitumen                                                   2

7.                              Drvo                                                        4

8.                              Čelik                                                        4

9.                              Staklo                                                      2

10.                            Boje i premazi                                          3

 

Građevni materijali - prvi (1.) razred, 35 sati

 

R.br.   Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)                      Sadržaj

 

1.              Kamen                            Upoznati se s vrstama ,               Kamen kao građevinski materijal

                                                        nastankom i svojstvima               Eruptivne stijene

                                                        kamena                                     Taložne stijene

                                                                                                         Izmijenjene stijene

                                                                                                         Vrste kamena s obzirom na obradu

                                                                                                         Svojstva stijena

                                                                                                         Trajnost i zaštita kamena

                                                                                                         Komercijalna podjela

                                                                                                         građevinskog kamena

 

2.       Veziva                                     Upoznati učenike s vrstama       Veziva-vrste i podjela

                                                         građevinskih veziva                   Cement

                                                         Upoznati učenike sa svojstvima  Vrste cementa

                                                         cementa i vapna                        Svojstva cementa

                                                                                                         Vapno, vrste vapna

                                                                                                         Gips

 

3.      Mort                                         Upoznati učenike s vrstama       Izrada i uporaba morta

                                                         i načinom izrade morta              Vrste morta

 

4.     Opekarski                                  Upoznati učenike s vrstama       Proizvodnja opeke

        proizvodi                                    opeka i crijepa                          Vrste opeke

                                                                                                         Crijep

                                                                                                         Keramički proizvodi

                                                                                              

5.    Beton                                          Upoznati učenike s vrstama       Komponente betona

                                                         i pripremom betona                    vjeti agregata za običan beton

                                                                                                         Vrste betona

                                                                                                          Čvrstoća betona

                                                                                                         Armirani beton

                                                                                                         Prednapregnuti beton

                                                                                                         Laki beton

 

6.    Bitumen                                      Upoznati učenike s vrstama       Proizvodnja i uporaba bitumena

                                                         i svojstvima bitumena                Hladni premazi

                                                                                                         Asfalt-beton

 

7.    Drvo                                           Upoznati učenike sa svojstvima  Drvo kao građevinski materijal

                                                         drva kao građevinskog materijalaSastav i vrste drva

                                                                                                         Podjela drva prema obradi

                                                                                                         Proizvodi od rezane građe

                                                                                                         Greške drva

                                                                                                         Vezna sredstva

                                                                                                        Svojstva drva

                                                                                                         Trajnost i zaštita drva

                                                                                              

 

8.    Čelik                                           Upoznati učenika sa svojstvima  Proizvodnja željeza

                                                         i vrstama čelika                         Proizvodnja čelika

                                                                                                         Obrada čelika

                                                                                                         Svojstva čelika

                                                                                                         Proizvodi od čelika

                                                                                                         Zaštita čelika

                                                                                                         Primjena ostalih metala

                                                                                                         u graditeljstvu

 

9.    Staklo                                         Upoznati učenike s načinom      Proizvodnja stakla

                                                         proizvodnje i vrstama stakla       Prerada stakla

                                                                                                         Vrste i elementi od stakla

 

10.  Boje i premazi                              Upoznati učenike s vrstama       Vrste boja i premaza

                                                         boja i premaza

 

 

6.5. Nastavni predmet:  KLESARSKE KONSTRUKCIJE

 

Razred:   prvi (1.), drugi (2.) i treći (3.)

 

Tjedni  (ukupni) fond sati:   prvi razred  jedan sat ( 35 sati)

                                               drugi razred jedan sat ( 35 sati)

                                               treći razred  dva sata  ( 64 sata)

 

Cilj:  Stjecanje znanja iz klesarskih konstrukcija koja će omogućiti obavljanje poslova u

         zanimanju klesar.

 

Zadaci:   Ovladati s osnovnim karakteristikama klesarskih konstrukcija

               Znati povezati zakonitosti iz klesarskih konstrukcija s znanjem i vještinama

               iz tehničkog crtanja i građevinskih materijala

               Znati i moći primijeniti zakonitosti klesarskih konstrukcija pri izradi i montaži

               klesanaca

               Znati i moći koristiti stručnu literaturu

               Osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje

 

Provjera postignuća rada:

 

- Znanje:     poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim

                  ispitivanjem sadržaja kao i izradom programa

- Vještine:   primjena znanja korištenjem literature te ranije stečenog znanja iz tehničkog crtanja

                  i nacrtne geometrije

- Zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja

 

Literatura:     Crnković,Šarić: Građenje prirodnim kamenom, IGH Zagreb

                       Đ. Peului: Građevinske konstrukcije I. i II.,Tehnička knjiga, Zagreb

                       Granić: Građevinske konstrukcije

                       M.Potočnjak: Osnove tehničke obrade kamena

 

 


Klesarske konstrukcije

Pregled nastavnih sadržaja s vremenskim rasporedom:

                                   

 

R.br.    

Nastavno područje                          

Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupno

I.

II.

III.

1.         

Zidovi u kamenu                            

7

 

 

7

2.         

Stupovi od kamena                       

7

 

 

7

3.         

Lukovi i okviri od kamena             

10

 

 

10

4.         

Kamene obloge                                

11

 

 

11

 

 

35

 

 

35

5.

Kamena stepeništa  

 

24

 

24

6.

Grobnice

 

11

 

11

 

 

 

35

 

35

7.

Profilirani kameni lukovi

 

 

5

5

8.

Kameni vijenci

 

 

8

8

9.

Složene kamene fasade 

 

 

51

51

 

 

 

 

64

64

 

Ukupno

 

 

 

134

                                                                                                    

 

Klesarske konstrukcije

 

R. br.   Nastavno područje              Cilj (znanja i umijeća)                      Sadržaj

 

1.      Zidovi u kamenu                        Usvojiti pojmove                       Zidovi od kamena-vrste i podjela

                                                         Razlikovati vrste zidova             Zidovi od lomljenog kamena

                                                                                                         Zidovi od klesanaca

                                                                                                         Vrste i način ugradbe klesanaca

                                                                                                         Mješoviti zidovi

2.     Stupovi od kamena                      Razlikovati vrste stupova           Stupovi od kamena

 

3.     Lukovi i okviri od kamena            Razlikovati jednostavne             Lukovi od kamena

                                                         lukove od kamena                     Ravni luk

                                                         Znati napraviti specifikaciju        Segmentni luk

                                                                                                         Polukružni luk

                                                                                                         Okviri od kamena

                                                                                                         Klupica

                                                                                                         Geometrijska konstrukcija ostalih                        

                                                                                                         lukova

                                                                                                         Profilirani okviri od kamena

4.     Kamene obloge                          Razlikovati vrste obloga             Horizontalne vanjske obloge

                                                         Znati napraviti specifikaciju        Horizontalne unutarnje obloge

                                                                                                         Obloga zidova-mokri postupak

                                                                                                         Suha obloga zidova

                                                                                                         Sidra za suhu oblogu

 

5.    Kamena stepeništa                      Razlikovati vrste stepeništa        Stepeništa-vrste i podjela

                                                         Moći izračunati stepenište          Proračun stepeništa

                                                         Znati napraviti specifikaciju        Jednokrako monolitno stepenište

                                                                                                         Dvokrako monolitno stepenište

                                                                                                         Jednokrako obložno stepenište

                                                                                                         Dvokrako obložno stepenište

                                                                                                         Zavojna stepeništa

                                                                                                         Usklađivanje ravnih i klinastih

                                                                                                         Stepenica

                                                                                                         Polukružno stepenište

                                                                                                         Kružno stepenište

                                                                                                         Ugradba klinastih stepenica

                                                                                         

 

6.     Grobnice                                    Moći i znati nacrtati                   Jednostavne grobnice

                                                         grobnicu                                   Složene grobnice

                                                         Znati napraviti specifikaciju        Detalji grobnica

                                                                                                         Kamena poklopnica

 

 

7,    Profilirani kameni lukovi               Znati nacrtati profile                  Profilirani lukovi

 

8.    Kameni vijenci                             Znati nacrtati vijenac                 Međukatni vijenac

                                                         Moći napraviti specifikaciju        Krovni vijenac

                                                         Znati napraviti ponudu               Arhitrav

                                                                                                         Vijenci na povijesnim građevinama

 

9.   Složene kamene fasade                 Znati i moći napraviti                 Bifora

                                                         složenu kamenu fasadu              Trifora

                                                         Moći napraviti specifikaciju        Geometrijska konstrukcija bifore

                                                         s ponudom                                Složene fasade od kamena

                                                                                                         Stup – polustup

                                                                                                         Baza – polubaza

                                                                                                         Kapitel – polukapitel

                                                                                                         Arkade lukova

                                                                                                         Kamene ograde

                                                                                                         Detalji kamenih ograda

                                                                                                         Svodovi

                                                                                                         Kupole

 

 

6.6. Nastavni predmet: Petrografija

 

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati : dva sata (70 sati)

 

Cilj:  Stjecanje znanja iz predmeta Petrografija omogućit će obavljanje poslova za zanimanje klesar.

 

Zadaci :  Upoznati učenike s osnovnim i pomoćnim materijalima zanimanja

               Omogućiti učenicima razumijevanje primjene materijala prema namjeni

               Znati i moći povezati teoretska i praktična znanja

               Upoznati načela održavanja i zaštite kamena

               Znati i moći koristiti stručnu literaturu

               Osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje

 

Provjera postignuća rada učenika:

 

-          znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja

-          vještine: primjena znanja korištenjem stručne literature

-          zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnog sadržaja

 

Literatura: Kamergran:  Petrografija

                   Šestanović:  Geologija

 

Petrografija

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

R.br.                 Nastavno područje                     Broj sati

 

1.                     Uvod u petrografiju                               4

2.                     Minerali i stijene                                    9

3.                     Svojstva stijena                                    14

4.                     Otpornost i raspadanje kamena             19

5.                     Branje i primjena kamena                     24

                        Ukupno:                                            70

 

Petrografija 


Cilj i zadaci nastavnog područja

 

R. br.        Nastavno područje          Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj

 

1.     Uvod u petrografiju                     Upoznati učenike s                    Uvod

                                                         pojmovima                                Opće značenje petrografije

                                                                                                         Građa zemlje

                                                                                                         Geološka razdoblja zemljine                                                                      

                                                                                                   Prošlosti

2.    Minerali i stijene                          Upoznati učenike s                    Minerali i stijene

                                                         vrstama stijena                          graditelji litosfere

                                                                                                         Podjela stijena-

                                                                                                         Karakteristika podjele

                                                                                                         Magmatske stijene - podjela

                                                                                                         Sedimentalne stijene - podjela

                                                                                                         Metamorfne stijene - podjela

                                                                                                         Inženjerska klasifikacija stijena

3.    Svojstva stijena                            Upoznati učenike sa                  Struktura i tekstura

                                                         svojstvima stijena                      Tehnička svojstva stijena

                                                                                                         Ispucalost stijena

                                                                                                         Boja i gustoća stijena

                                                                                                         Poroznost i tvrdoća stijena

                                                                                                         Voda u čvrstim stijenama -

                                                                                                         prirodna vlažnost i

                                                                                                         sposobnost upijanja vode

                                                                                                         Sposobnost upijanja vode -

                                                                                                         kapilarnost, higroskopnost

                                                                                                         Poroznost stijena

                                                                                                         Toplotna provodljivost, spec.

                                                                                                         toplina, toplotno širenje

                                                                                                         Toplotno širenje i otpornost

                                                                                                         prema vatri

                                                                                                         Čvrstoća na pritisak i savijanje

                                                                                                         Čvrstoća na udar, smicanje i habanje

                                                                                                         Plastičnost i dinamično svojstvo

                                                                                                          kamena

        

 4.     Raspadanje i otpornost               Upoznati učenike s                    Kemijsko vremensko raspadanje-

         kamena                                     uzročnicima oštećenja               uzročnici

                                                         kamena                                    Vidovi kemijskog raspadanja

                                                                                                         Uzročnici fizičkog vremenskog

                                                                                                         raspadanja

                                                                                                         Mehanizmi razarajućeg djelovanja

                                                                                                         vode

                                                                                                         Djelovanje biljaka na kamen

                                                                                                         Djelovanje životinja

                                                                                                         Utjecaj klime na kamen

                                                                                                         Otpornost prema bušenju i

                                                                                                         djelovanju eksploziva

                                                                                                         Otpornost prema klesanju i rezanju

                                                                                                         Otpornost prema drobljenju i

                                                                                                         sposobnost poliranja                                                                                         

                                                                                                         Lomljeni, drobljeni i mljeveni kamen 

 

5.     Branje i primjena kamena            Upoznati učenike s                    Industrijski rezani kamen

                                                         načinom branja i                        Udarni postupak površinske obrade

                                                         obrade i primjene                      Abrazivni postupak površinske

                                                         kamena                                    obrade

                                                                                                         Primjena kamena kroz povijest na

                                                                                                         teritoriji Republike Hrvatska                

                                                                                                         Kamen kao građevinski materijal

                                                                                                         Kamen kao sirovina za

                                                                                                         proizvodnju građ. materijala

                                                                                                         Vapno, gips, portland

                                                                                                         Cement, hidraulično vapno

                                                                                                         Termoizolacijski materijal

                                                                                                         Primjena kamena u industriji

                                                                                                         Magmatske stijene- primjena

                                                                                                         Sedimentalne stijene – primjena

                                                                                                         Metamorfne stijene – primjena

                                                                                                         Primjena nevezanih stijena

                                                                                                         Zaštita ugrađenog kamena

                                                                                                         Kemijska sredstva zaštite

                                                                                                         Tradicionalna sredstva

                                                                                                         Vježbe na terenu

 

6.7. Nastavni predmet:  Građevinske konstrukcije

 

Razred: drugi (2.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati:  dva sata  ( 70 sati)

 

Cilj:  Stjecanje osnovnih znanja iz građevinskih konstrukcija koja će omogućiti

         obavljanje poslova u zanimanju klesar.                            

 

Zadaci :  Upoznati učenike s osnovnim postulatima građevinskih konstrukcija

               Povezati zakonitosti građevinskih konstrukcija s znanjem stečenim

                iz predmeta Tehničko crtanje i Građevinski materijali

               Razlikovati objekte niskogradnje i visokogradnje

               Razlikovati vrste građevinskih konstrukcija

               Upoznati se s elementima građevinskih konstrukcija

               Znati i moći koristiti stručnu literaturu

               Osposobiti se za cleloživotno obrazovanje

 

Provjera postignuća rada učenika

 

- Znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim

i pismenim ispitivanjem sadržaja

- Vještine: primjena znanja korištenjem literature

- Zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja

 

Literatura:   D. Peulić: Građevinske konstrukcije I. i II., Tehnička knjiga, Zagreb

                      Granić: Građevinske konstrukcije

 

 

Građevinske konstrukcije

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

R. br.              Nastavno područje                                Br. sati

1.                        Građevinska tehnika                                      2

2.                        Građevinski objekti                                        8

3.                        Građevinske konstrukcije i elementi              38

4.                        Metalne konstrukcije                                     8

5.                        Drvne konstrukcije                                      14

                           Ukupno                                                     70

 

Cilj i zadaća nastavnog područja

Građevinske konstrukcije

R. br.   Nastavno područje              Cilj (znanja i umijeća)                      Sadržaj

 

1.         Građevinska tehnika               Upoznati učenike s građ.                     Građevinska tehnika

                                                         tehnikom

2.         Građevinski objekti                 Upoznati učenike s vrstama                 Objekti visokogradnje

                                                         građevinskih objekata                         Objekti niskogradnje

                                                                                                                  Prometnice, ceste, željeznice

                                                                                                                  Naročito opterećene konstrukcije

                                                                                                                  - mostovi, brane, tuneli

                                                                                                                  Hidrograđevni objekti

 

3.      Građevinske konstrukcije           Upoznati učenike s vrstama                 Temelji: vrste, dimenzioniranje

         i elementi                                  i elementima građevinskih                   armiranje, zaštita od vlage

                                                         konstrukcija                                        Zidovi: vrste i funkcija

                                                         Upoznati učenike s vrstama                 -zidovi od opeke

                                                         zidova                                                -zidovi od betona          

                                                                                                                  -zidovi od betonskih blokova

                                                         Upoznati učenike s vrstama                 -zidovi od kamena

                                                         s vrstama stupova                               Stupovi, vrste i funkcija

                                                                                                                  -kameni stupova

                                                                                                                  -betonski i AB stupovi

                                                         Upoznati učenike s vrstama                 Nosači-funkcija

                                                         nosača                                               -vrste nosača

                                                                                                                   -AB nosači

                                                                                                                  -prednapregnuti nosači

                                                         Upoznati učenike s vrstama                 Serklaži:

                                                         i funkcijom serklaža                             -lukovi

                                                                                                                  -nadvoji

                                                         Upoznati učenike s vrstama                 Međukatne konstrukcije:

                                                          i funkcijom međukatnih                      -vrste i funkcija

                                                         konstrukcija                                        -monolitne međuk. konstrukcije

                                                                                                                  -polumontažne međuk. konstrukcije

                                                                                                                  -montažne međuk. konstrukcije

 

3.     Metalne konstrukcije                   Upoznati učenike s vrstama                 Svojstva čelika

                                                         metalnih konstrukcija                          Vezna sredstva

                                                                                                                  Spojevi

                                                                                                                  Vrsta čeličnih konstrukcija

 

4.    Drvene konstrukcije                     Upoznati učenike s vrstama                 Svojstva drva

                                                         drvenih konstrukcija                            Spojna sredstva

                                                                                                                  Spojevi

                                                                                                                  Vrste drvenih konstrukcija

                                                                                                                  Zaštita drva

 

 

6.8. Nastavni predmet:  TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA

Razred:  drugi (2.) i treći (3.)

 

Tjedni (ukupni) broj sati:   jedan sat ( 35 sati)

                                               Jedan sat ( 32 sata)

 

Cilj:  Stjecanje znanja iz tehnologije obrade kamena koja će omogućiti obavljanje

          poslova u zanimanju klesar.

 

Zadaci:  Upoznati učenike s tehnologijom branja i obrade kamena

               Upoznati učenike sa strojevima za branje kamena u kamenolomu

               Upoznati učenike sa strojevima za obradu kamena

               Upoznati učenike s mjerama zaštite na radu pri korištenju strojeva

               Znati i moći koristiti stručnu literaturu

               Osposobiti se za cjeloživotno školovanje

Provjera postignuća rada učenika:

 

    - znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim

                  i pismenim ispitivanjem sadržaja

   - vještine: primjena znanja korištenjem literature

   - zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja

 

Tehnologija obrade kamena

Pregled nastavnih sadržaja s vremenskim rasporedom

 

R. br.          Nastavno područje              Drugi (2.) razr.      Treći razr. (3.)      Ukupno

 

1.          Općenito o strojevima                                2                                                     2

2.          Energija i oblici energije                             4                                                     4

3,          Materijali i elementi strojeva                       9                                                     9

4.          Elementi klipnog mehanizma                       2                                                    2

5.          Elementi za protok i regulaciju protoka         3                                                   3

6.          Strojevi u kamenolomu                              15                                                  15

                                                        

7.         Strojevi za obradu kamena                                                        5                     5

8.         Primarni strojevi-piljenje blokova                                             14                    14

9.         Sekundarni strojevi-precizna obrada                                          2                      2

10.       Strojevi za obradu površine                                                       3                      3

11.       Strojevi za obradu proizvoda                                                     2                      2

12.       Pomoćni strojevi i uređaja                                                        6                      6

           Ukupno                                                      35                         32                    67

 

Cilj i zadaća nastavnog područja

Tehnologija obrade kamena

 

R.br.   Nastavno područje          Cilj ( znanje i umijeće)              Sadržaj

 

1.      Općenito o strojevima                Upoznati učenike sa                  Općenito o strojevima

                                                         strojevima za branje

                                                         i obradu kamena

2.       Energija i oblici energije             Upoznati učenike s                    Izvori i vrste energije

                                                         izvorima i vrstama                     Mehanička energija

                                                         energije                                    Toplinska energija

                                                                                                         Kemijska energija

3.       Materijali i elementi                   Upoznati učenike s                    Općenito o materijalima

          strojeva                                    materijalima                              Elementi za spajanje

                                                                                                         Čvrste razdvojive veze

                                                         Upoznati učenike s                   - klinovi

                                                         Elementima strojeva                 - prstenasti uskočnici

                                                                                                         “segerovi prsteni”

                                                                                                         - vijci

                                                                                                         Čvrste nerazdvojive veze:

                                                                                                         - zakovice

                                                                                                         - zavarivanje

                                                                                                         - lemljenje

                                                                                                         - lijepljenje

                                                                                                         Elementi za kružno gibanje

                                                                                                         prijenos snage:

                                                                                                         -osovine i vratila

                                                                                                         - trenje i podmazivanje

                                                                                                         - ležajevi

                                                                                                         - spojke

                                                                                                         - tarni prijenos

                                                                                                         - prijenos snage zupčanicima

                                                                                                         - remenski prijenos

                                                                                                         - prijenos snage lancima

                                                                                                         - čelična sajla

4.       Elementi klipnog mehanizma      Upoznati učenike s                    Elementi klipnog mehanizma

                                                         elementima klipnog

                                                         mehanizma

5.       Elementi za protok i                   Upoznati učenike s                    Elementi za protok i regulaciju

          regulaciju protoka                      elementima za protok                protoka:

                                                         i regulaciju protoka                    - cijevi

                                                                                                         - ventili

6.       Strojevi u kamenolomu              Upoznati učenike sa                  Strojevi za branje kamena

                                                         strojevima za branje                  Strojevi za bušenje i odvaljivanje

                                                         kamena                                    - pneumatski čekić

                                                         Znati funkcije strojeva               - hidraulična sonda

                                                         a branje kamena                       - hidraulički odvaljivač

                                                                                                         - pneumatski jastuci

                                                                                                         Žične pile:

                                                                                                         - klasična žična pila

                                                                                                         - dijamantna žična pila

                                                                                                         Sjekačica

                                                                                                         Dijamantna kružna pila

                                                                                                         Vađenje plamenom

                                                                                                         Strojevi pomoćnih djelatnosti

                                                                                                         u kamenolomu:

                                                                                                         - kompresori

                                                                                                         - dizalice

                                                                                                         - vitla

                                                                                                         - teška mehanizacija

7.       Način obrade kamena               Upoznati učenike s vrstama       Način obrade kamena:

                                                         strojne obrade kamena              - udarna obrada

                                                                                                         - termička obrada

                                                                                                         - abrazivna obrada

                                                                                                         - obrada kamena ručnim alatima

                                                                                                         - pneumatski alati

                                                                                                         - dijamantni alati

 

8.       Strojevi za obradu                      Upoznati učenike sa strojevima  Zahtjevi koji se postavljaju

          kamena                                     za obradu kamena                     u proizvodnji kamena

                                                          Znati funkciju strojeva za           Podjela strojeva za obradu

                                                          obradu kamena                          kamena

                                                                                                         Tehnološke sheme obrade AG

                                                                                                         Kamena

                                                                                                         Udarna obrada

                                                                                                         Alati za izravnavanje i

                                                                                                         oblikovanje ploča-ručni

                                                                                                         Prijenosni i stabilni strojevi

                                                                                                         za završnu udarnu obradu

                                                                                                         Termička obrada, termorezač

                                                                                                         Termički čekić

9.       Primarni strojevi-             Upoznati učenike sa strojevima            Abrazivna obrada kamena

          piljenje blokova                a raspiljivanje blokova                         - općenito

                                                Znati funkciju strojeva                         Piljenje blokova-općenito

                                                za raspiljivanje                                    Gateri-općenito

                                                                                                         Gateri s krivocrtnim gibanjem

                                                                                                         radnog okvira

                                                                                                         Sistem dovođenja abrazivne

                                                                                                         pulpe

                                                                                                         Čelične pile-radna tijela gatera

                                                                                                         Gateri s pravocrtnim gibanjem

                                                                                                         radnog okvira

                                                                                                         - gateri kojima je radni smjer

                                                                                                         podizanje kolica s blokom

                                                                                                         - gateri kod kojih je radni okvir

                                                                                                         postavljen vertikalno

                                                                                                         Dijamantne pile-radna tijela

                                                                                                         gatera s pravocrtnim gibanjem

                                                                                                         radnog okvira

                                                                                                         Dijamantni segmenti reznih

                                                                                                         alata za obradu AG kamena

                                                                                                         Granulacija dijamanata

                                                                                                         Marka dijamanata

                                                                                                         Vezivo

                                                                                                         Uređaja za napinjanje i

                                                                                                         razdvajanje pila na gaterima

                                                                                                         trojevi s jednom plosnatom

                                                                                                         pilom-«monolama»

                                                                                                         Strojevi s dijamantnom

                                                                                                         kružnom pilom

                                                                                                         Strojevi s više diskova

                                                                                                         Kružna pila-disk-radno tijelo

                                                                                                         stroja s dijamantnom kružnom

                                                                                                         pilom

                                                                                                         Montaža diska

                                                                                                         Strojevi s elastičnim radnim

                                                                                                         tijelima

                                                                                                         Dijamantna žica-radno tijelo

                                                                                                         pile                                                                                                                                                                                   

10.    Sekundarni strojevi-         Upoznati učenike sa strojevima            Dijamantne kružne pile

         precizna obrada              za sekundarnu obradu                         - portalne pile

                                                - ploča                                               - mostne pile

                                                - klesanaca                                        - konzolne pile

                                                                                                         Strojevi za raspilavanje

                                                                                                         - portalni

                                                                                                         - mostni

                                                                                                         - konzolni

11.    Strojevi za obradu            Upoznati učenike sa strojevima            Brusne trake

         površine                          za obradu površine                             Polirke

                                                                                                         Ostala obrada površina

                                                                                                     

12.     Strojevi za obradu            Upoznati učenike sa strojevima            Obrada rubova

          proizvoda                        za finalnu doradu                                Izrada utora i žljebova

 

13.     Pomoćni strojevi              Upoznati učenike sa strojevima            Opskrba tehnološkom vodom

         i uređaji                           i uređajima koji su vezani uz                Unutarnji i vanjski transport

                                               obradu kamena                                   Priprema i transport zraka

                                                                                                         Opskrba električnom

                                                                                                         energijom

                                                                                                         Tehnološki procesi u

                                                                                                         proizvodnji kamenih ploča

 

 

 

6.9. Nastavni predmet: Organizacija i obračun radova

 

Razred: treći (3.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati:  dva sata ( 64 sata)

Cilj:    Stjecanje znanja iz predmeta Organizacija i obračun radova koja će

           omogućiti obavljanje poslova u zanimanju klesar.

 

Zadaci:  - upoznati učenike s organizacijom gradilišta

-          upoznati učenike s organizacijom rada na gradilištu

-          upoznati učenike s načinim izračuna radova

-          znati i moći napraviti jednostavnu ponudu

-          znati i moći koristiti stručnu literaturu

-          osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje

 

Provjera postignuća rada učenika:

-          znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja kao i izradom programa

-          vještine:  primjena znanja korištenjem literature

-          zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja

Literatura:  Crnković, Šarić: Građenje prirodnim kamenom, IGH, Zagreb

 

Organizacija i obračun radova

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

R. br.                         Nastavno područje                    Broj sati

 

1.                          Sudionici u gradnji objekta                              6

2.                          Tehnička dokumentacija                                5

3.                          Ustupanje građenja objekta                           6

4.                          Organizacijska shema gradilišta

                             i projektiranje organizacije                             3

5.                          Organizacija upravljanja na gradilištu,

                             naplata radova                                              8

6.                          Praćenje gradnje objekta-                              2

                            

7.                          Tehnički prijam objekta                                  5

8.                          Organizacija kamenarskih radova                   5

9.                          Obračun radova po vrstama normiranja

                             u graditeljstvu                                             16

10.                        Izrada tehničke dokumentacije                       8

 

                                                                            Ukupno:       64

 

Cilj i zadaća nastavnih sadržaja

Organizacija i obračun radova

R.br.    Nastavno područje           Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

 

1.       Sudionici u gradnji objekta          Upoznati učenike sa                  Investitor

                                                         sudionicima u gradnji                 Projektant

                                                         objekta                                     Izvoditelj

                                                                                                         Nadzorna tijela

                                                                                                         Ovlašteni revident

2.       Tehnička dokumentacija            Upoznati učenike s vrstama       Vrste tehničke dokumentacije

                                                         i sadržajem tehničke                  Sadržaj tehničke dokumentacije

                                                         dokumentacije                           Izrada tehničke dokumentacije

 

3.       Ustupanje građenja objekta        Upoznati učenike sa                  Ugovor o gradnji                 

                                                         sadržajem ugovora o                 Pripremni radovi

                                                         gradnji                                      -opis

                                                         Upoznati učenike s                    - izgradnja građevinske skele

                                                         vrstama pripremnih                   - organizacija

                                                         radova                                     - zaštitne mjere

 

4.       Organizacijska shema                Upoznati učenike s                    Organizacijska shema gradilišta

          gradilišta i projektiranje              organizacijskom shemom           Projektiranje organizacije

          organizacije                              gradilišta

 

5.       Organizacija upravljanja             Upoznati učenike s                    Organizacija upravljanja na

          na gradilištu, naplata radova       organizacijom upravljanja           gradilištu, naplata radova

                                                         i naplatom radova                      -organizacija osoblja

                                                                                                         -tehnička dokumentacija na

                                                                                                         gradilištu    

 

6.       Praćenje gradnje objekta           Upoznati učenike sa službama     Praćenje gradnje objekta

                                                         koje prate gradnju objekta           - nadzor

                                                                                                         - inspekcijske službe

 

7.       Tehnički prijem objekta              Upoznati učenike s pojmom         Tehnički prijem objekta

                                                         tehničkog prijema objekta

 

 8.      Organizacija kamenarskih          Upoznati učenike s                    Organizacija kamenarskih

          radova                                      organizacijom kamenarskih         radova

                                                         radova na gradilištu                   - pripremni radovi

                                                                                                        - izrada građevinske skele

                                                                                                        - organizacija izvođenja

                                                                                                        - zaštitne mjere na gradilištu

 

9.       Obračun radova po                   Upoznati učenike s normiranjem   Obračun radova po vrstama

          vrstama normiranja                   radova i analizom cijena               normiranja u graditeljstvu:

          u graditeljstvu                           Upoznati učenike s pojmom          primjena normi

                                                          i izradom troškovnika                  čitanje normi

                                                                                                         - izrada pomoćne analize cijena

                                                                                                         -  izrada glavne analize cijena

                                                                                                         - izrada dokaznice mjera

                                                                                                         - sastavljanje cjenika radne

                                                                                                        snage i materijala

                                                                                                         - utvrđivanje potrebitih stavki

                                                                                                         troškovnika

                                                                                                         - izrada troškovnika

                                                                                                         - izrada operativnog plana

                                                                                                        objekta u obliku gantograma

 

10.    Izrada tehničke                         Upoznati učenike sa sadržajem   Izrada tehničke dokumentacije

         dokumentacije                           i izradom tehničke dokumentacije- tehnički opis

                                                                                                         - idejno rješenje

                                                                                                         - palirski nacrt

                                                                                                         - detalji

                                                                                                         - projekti zanatskih radova

                                                                                                         - projekti instalacija

                                                                                                         - troškovnik

                                                                                                         - dokaznica mjera

 

 

6.10. Nastavni predmet:  Poznavanje nacrta

 

Razred:   treći (3.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati:  dva sata ( 64 sata)

 

Cilj:   Stjecanje znanja iz predmeta Poznavanje nacrta koja će omogućiti obavljanje

          poslova u zanimanju klesar.

 

Zadaci: - znati i moći čitati nacrt

             - znati i moći nacrtati nacrt jednostavnog objekta

             - znati i moći nacrtati klesarski detalj

             - znati koristiti stručnu literaturu

             - osposobiti se za cjeloživotno učenje

  

Provjera postignuća rada učenika:

 

    - znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja kao i izradom programa

    - vještine: primjena znanja korištenjem literature

    - zalaganje: sudjelovanje učenika u savladavanju nastavnih sadržaja

 

Literatura: Crnković, Šarić: Građenje prirodnim kamenom, IGH, Zagreb

                   Potočnjak: Osnove tehničke obrade kamena

 

Poznavanje nacrta

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

R. br.             Nastavno područje                                 Broj sati

 

1.                Presjeci geometrijskih tijela                                      9

2.                Kosa projekcija                                                     19

3.                Ortogonalna aksonometrija                                     22

4.                Centralna projekcija                                               14

                                                        

                   Ukupno:                                                                64

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Poznavanje nacrta

R. br.    Nastavno područje           Cilj ( znanja i umijeća)            Sadržaj

 

1.      Presjeci geometrijskih tijela         Znati konstruirati elipsu              Konstrukcija elipse

                                                         Znati nacrtati presjek                 Nacrt kamenog stupa

                                                         kamenog stupa                          Presjeci stupa

 

2.       Kosa projekcija                        Znati nacrtati kameni luk            Nacrt kamenog luka

                                                                                                         Presjek luka

                                                                                                         Prostorna slika luka

                                                                                                         Detalji luka

                                                        Znati nacrtati kameni                 Nacrt krovnog vijenca

                                                         krovni vijenac                           Prostorna slika krovnog

                                                                                                         vijenca

 

3.       Ortogonalna aksonometrija        Znati nacrtati nacrt kamene       Nacrt kamene klupice

                                                         klupice                                     Prostorna slika klupice

                                                         Znati nacrtati nacrt                    Nacrt polubaze stupa

                                                         polubaze stupa                          Prostorna slika polubaze

 

4.       Centralna projekcija                  Znati nacrtati nacrt okvira          Nacrt okvira

                                                         grobnice                                   Perspektivna slika okvira

                                                                                                         Detalji okvira

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


IZBORNA NASTAVA

MATEMATIKA U STRUCI

 

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 razred 1 sat (35 sati)

Cilj:

Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu primjenjujući ih u struci i zanimanju.

Zadaci:

Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka primjenjujući ih u praksi. Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke. Znati i moći koristiti se stručnom literaturom . Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika:

-znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova;

-vještine: primjena znanja korištenjem literature;

-zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 Literatura za učenike i nastavnike:      

 1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, «UM» d.o.o. Nova Gradiška     

2. CD – Datenbank Metalltechnik CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1.       klasičnim računanjem

2.       radom na računalu primjenjujući korisnički program

 

Izborna nastava – Matematika u struci – druga (2.) godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

R. br.          Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                     Sadržaj

1                           2                                              3                                                  4

 

1.                 Trigonometrijske funkcije           Utvrditi primjenu                       Jedinična kružnica                                                                                                                                                                    trigonometrijske funkcije            Trigonometrijske funkcije                    

                                                                                                                   Primjena trigonometrije

                                                                                                                   Pravokutni i kosokutni trokut

                                                                                                                   Mjerenje kuta.

2.                 Pravilo trojno                            Utvrditi primjenu                       Jednostavno pravilo trojno.

Pravila trojnog                           Složeno pravilo trojno

 

3.                 Postotni i kamatni račun            Utvrditi primjenu                       Pojam postotnog računa.                                       

Postotnoga i kamatnogračuna     Pojam kamatnog računa

                                                              

 

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci

 

Razred: treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred 1 sat (32 sata)

 

Cilj:

Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike, mehanike i elemenata strojeva s primjenom u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju. Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju. Znati i moći koristiti se stručnom literaturom. Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;

-  vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, «UM» d.o.o. Nova Gradiška

2. CD – Datenbankm Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

 

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1.       klasičnim računanjem

2.       radom na računalu primjenjujući korisničke programe

 

Izborna nastava – Matematika u struci - treća godina (3.)

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

R. br.   Nastavno područje             Cilj (znanja i umijeća)                                Sadržaj      

1                 2                                                       3                                                    4

1.    Proračuni u struci i zanimanju      Praktična primjena znanja                   Izrada zadataka iz struke i zanimanja.

2.    Izračun troškova                        Poznavanje troškova i njihovo            Materijalni troškovi vrijeme izrade,

                                                         izračunavanje                                     ukupni troškovi izrade, cijena proizvoda

                                                                                                                  ili usluge, izračun norme.

3.   Kalkulacija                                   Obračun posla i zarade                       Izrada predračuna-ponude za jednostavniji

                                                                                                                  posao

 


PRAKTIČNA NASTAVA

 

NASTAVNI PREDMET:         Tehnološke vježbe

- Građevni materijali

- Klesarske konstrukcije

- Tehnologija obrade kamena

- Zaštita na radu

 

a)      Zaštita na radu

Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: ukupno 35 sati realizirati u prvom mjesecu rada škole

 

Cilj:  Osposobiti učenike za siguran rad u školskoj radionici

        

Zadaci:   Upoznati ulogu i značaj zaštite na radu

               Upoznati izvore mogućih opasnosti i mjere zaštite

                Priviknuti se uporabi osobnih zaštitnih sredstava

                Upoznati se s a sigurnim načinom transporta i rukovanja kamenom

                Upoznati se sa sigurnim korištenjem alata i pribora za obradu kamena

                Znati pružiti osnovnu prvu pomoć

                Znati koristiti sredstva za zaštitu i gašenje požara

 

Provjera postignuća rada učenika

 

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim, pismenim i

             praktičnim ispitivanjem sadržaja

- vještine:  primjena znanja korištenjem literature i praktična primjena znanja tijekom vježbi

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja

 

Literatura:  Jozo Valentić: Priručnik zaštite na radu za obrazovanje i praksu

 

Zaštita na radu

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.       Nastavno područje                 Broj sati

 

1.  Osnove zaštite na radu                             3

2.  Izvori opasnosti i mjere zaštite                   9

3.  Osobna zaštitna sredstva                          3

4.  Radna okolina                                          2

5.  Sigurnost u transportu i rukovanje

     materijalom-kamenom                              2

6.  Sigurnost pri radu alatom i priborom

     (za obradu kamena)                                 5

7.  Pušenje i alkohol                                      1

8.  Prva pomoć                                             6

9.  Zaštita od požara                                     4

 

Ciljevi i zadaci nastavnih područja: Zaštita na radu

 

R. br.        Nastavno područje       Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj

1                           2                                    3                                          4

 

1.     Osnove zaštite na radu      Upoznati učenika s ulogom        Uloga i značaj zaštite na radu

                                                i značajem zaštite na radu         Statistika nezgoda

                                                                                               Nezgode i profesionalna oboljenja

                                                                                               Inspekcija rada i provođenje mjera

                                                                                               zaštite na radu

                                                                                               Poslovi u posebnim uvjeti rada

 

2.    Izvori opasnosti i mjere       Upoznati učenike s mogućim      Mehanički izvori opasnosti

       zaštite                                izvorima opasnosti                    -od rotirajućih dijelova

                                                Upoznati učenike s mjerama      -od dijelova koji se kreću

                                                zaštite                                      pravocrtno

                                                                                               -od stršećih i oštrih predmeta

                                                                                               -od uklještenja

                                                                                               Opasnosti od električne struje

                                                                                               -djelovanje električne struje

                                                                                               na ljudski organizam

                                                                                               -čimbenici kod udara električne struje

                                                                                               -opasnosti i mjere zaštite kod

                                                                                                električne struje

                                                                                               -upute za siguran rad s električnim

                                                                                                trošilima

                                                                                                Opasnosti pri kretanju

                                                                                                -radne površine i prostori

                                                                                                -rad na većim visinama

 

                                                                                                 Opasnosti od štetnih plinova i                     

                                                                                                 kiselina

                                                                                                 Opasnosti od buke i vibracija

 

3.       Osobna zaštitna sredstva  Upoznati učenike s vrstama         Osobna zaštitna sredstva:

                                                zaštitnih sredstava                      -glave, očiju, lica

                                                Naučiti učenike koristiti               -sredstva za zaštitu sluha i dišnih

                                                sredstva za zaštitu                       organa

                                                                                                 -sredstva za zaštitu ruku, nogu i

                                                                                                  trupa

                                                                                                 -sredstva za zaštitu pri radu na                                                                                               

                                                                                                  visini 

 4.      Radna okolina                 Upoznati učenike s                       Mikroklimatski uvjeti

                                                Karakteristikama radne okoline     Svijetlost i vid

 

5.       Sigurnost u transportu      Upoznati učenike sa sigurnim      Priprema za siguran transport

          i rukovanju kamenom       transportom i rukovanjem           -prihvat, utovar i istovar tereta

                                                kamenom                                  -pokreti i položaj tijela pri radu

                                                                                                 i transportu

 

6.       Sigurnost pri radu            Upoznati učenike sa sigurnim      Sigurnost pri radu klesarskim

          alatom i priborom             radom klesarskim alatom i           alatima

          (za obradu kamena)         priborom                                    Rad s bušilicom, bušaćim čekićem

                                                                                                 i ručnom brusilicom (frezom)

                                                                                                 Rad s pneumatskim alatima

 

7.       Pušenje i alkohol              Upoznati učenike s opasnošću     Opasnosti od pušenja

                                                od alkohola i pušenja                   Opasnosti od konzumacije alkohola 

 

8.       Prva pomoć                    Upoznati učenike s vrstama         Prva pomoć-

                                                pružanja prve pomoći                  -oživljavanje

                                                                                                 -zaustavljanje krvarenja

                                                                                                 -povreda oka

                                                                                                 -odstranjivanje stranog tijela iz oka

 

9.       Zaštita od požara             Upoznati učenike s uzrocima        Uzroci nastajanja požara

                                                nastajanja požara te s načinom     Vrsta protupožarnih aparata

                                                gašenja istih                                Gašenje požara

 

Tehnološke vježbe - Građevinski materijali 

 

Razred:  prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: jedan sat ( 35 sati)

 

Cilj:   Stjecanje osnovnih znanja i vještina koja će omogućiti lakše obavljanje poslova klesara

Zadaci: 

Upoznati učenike s vrstama i karakteristikama građevinskog materijala

Znati pripremiti različite vrste betona i mortova

Upoznati sredstva za zaštitu kamena, drva i željeza

Znati koristiti stručnu literaturu

Osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje

 

Provjera postignuća rada učenika:

 

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem

- vještine: pravilno rukovanje alatom i priborom, praktične vježbe, primjena stručne literature

- zalaganje: sudjelovanje učenika u vježbama

 

Literatura: Marin Horvat: Građevni materijali

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

R. br.             Nastavno područje                    Broj sati

 

1.    Građevni materijali - vrste i podjela                        2

2.    Kamen                                                                 3

3.    Glina                                                                    1

4.    Veziva                                                                 5

5.    Mort                                                                    4

6.    Beton                                                                   6

7.    Ugljikovodični materijali                                         2

8.    Drvo                                                                    4

9.    Kovine i slitine                                                      4

10.  Staklo                                                                   1

11.  Plastične mase                                                      1

12.  Boje i lakovi                                                          2

      Ukupno                                                              35

 

Cilj i zadaci nastavnog područja: Građevinski materijali

 

R. br.   Nastavno područje             Cilj (znanja i umijeća)                      Sadržaj

 1                          2                                             3                                          4

                                                                        

                                                                                                

 1.       Građevni materijali                   Upoznati učenike s vrstama       Građevni materijali

                                                         građevnih materijala

 

 2.       Kamen                                    Upoznati učenike s vrstama       Kamen kao građevni materijal

                                                         kamena kao građevnog            Vrste stijena

                                                         materijala

 

 3.       Glina                                       Upoznati učenike s vrstama       Vrste opeke

                                                         opekarskih proizvoda                Crijep

                                                                                                         Keramičke pločice

 

 4.      Veziva                                     Upoznati učenike s vrstama      Cement

                                                         građevnih veziva                       Vapno

                                                                                                         Gips

 

 5.      Mort                                        Upoznati učenike s vrstama       Mort

                                                         morta                                       Žbuka

 

 6.      Beton                                       Upoznati učenika sa sastavom  Sastav betona

                                                         i vrstama betona                       Vrste betona

                                                                                                         Laki beton

                                                                                                         Armirani beton

                                                                                                         Prednapregnuti beton

 

 7.     Ugljikovodični materijal              Upoznati učenike s vrstama       Bitumen i katran

                                                         i primjenom ugljikovodičnih        Bitumenski i katranski proizvodi

                                                         materijala                                 Asfalt

 

 8.     Drvo                                         Upoznati učenike s vrstama       Drvo kao građevni materijal

                                                         i primjenom drva kao                Vrste drva

                                                         građevnog materijala                Svojstva i greške drva

                                                                                                         Zaštita drva

                                                                                                         Tehnička podjela drva

                                                                                                         Industrijski drveni materijal

 

 9.     Kovine i slitine                           Upoznati učenike s vrstama       Proizvodi od željeza

                                                          i primjenom željeza i čelika        Proizvodi od čelika

                                                         u graditeljstvu                           Zaštita željeza i čelika

                                                                                                         Uporaba ostalih kovina i

                                                                                                         slitina u graditeljstvu

 

10.     Staklo                                       Upoznati učenike s primjenom    Obrada stakla

                                                         stakla u graditeljstvu                  Vrste stakla

 

11.     Plastične mase                          Upoznati učenike s uporabom    Vrste i podjela plastičnih masa

                                                         plastike u graditeljstvu               Uporaba plastičnih masa

 

12.     Boje i lakovi                              Upoznati učenike s vrstama       Vrste i podjela boja

                                                         i uporabom boja i lakova u        Premazi

                                                         graditeljstvu

 

 

Tehnološke vježbe - Tehnologija obrade kamena

 

Razred:   drugi (2.) i treći (3.)

Tjedni (ukupni ) fond sati:          jedan sat ( 35 sati) drugi razred

                                                jedan sat (32 sata) treći razred

           Izvodi se u bloku od 4 sata jedanput mjesečno u tvrtki koja raspolaže odgovarajućim

          strojevima.

Cilj:  Stjecanje novih znanja i vještina iz klesarskih konstrukcija koja će omogućiti obavljanje poslova klesara.

Zadaci:  Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež pri izradi programa

Cilj:   Stjecanje osnovnih znanja i umijeća o strojevima za branje i obradu kamena

 

Zadaci:    Upoznati strojeve za branje i obradu kamena « in situ»

                Znati svojstva i karakteristike navedenih strojeva

                Znati pokrenuti iste strojeve

                Znati i moći izvesti jednostavnije operacije s istim strojevima

                Znati koristiti stručnu literaturu

                Osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje

 

Provjera postignuća rada učenika

 

-          Znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja i vježbi ocjenjuje se usmenim ispitivanjem sadržaja i vježbi

-          Vještine: pravilno rukovanje strojevima pravilno izvođenje operacija korištenje stručne literature

-     Zalaganje:  sudjelovanje učenika u vježbama

 

Literatura:   Crnković, Šarić: Građenje prirodnim kamenom, IGH, Zagreb

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom: Tehnologija obrade kamena

 

R. br.          Nastavno područje                 Br. sati       Drugi (2.) razr.      Treći (3.) razr.

 

1.                Energija i oblici energije                                         1

2.                Materijali i elementi strojeva                                   2

3.                Elementi klipnog mehanizma                                   1

4.                Elementi za protok i regulaciju protoka                    1

5.                Strojevi u kamenolomu -

                   -strojevi za branje kamena-sonda                            8

                   -žična pila                                                             8

                   - podsjekačica                                                       8

                   -pneumatski čekić                                                  1

                   -pneumatski jastuci                                                1

                   -dizalice, vitla                                                        1

                   -teška mehanizacija                                               1

 6.               Vrsta obrade kamena                                             2

                   Ukupno                                                                35

 

7.                    Primarni strojevi

– raspiljivanje-

                   – gateri                                                                 4

– monolama                                                          2

– dijamantfil                                                          2

                   – renđer                                                               2

– tajabloki                                                             2

8.                    Sekundarni strojevi-precizna obrada-

– portalne kružne pile                                             2

– konzolne kružne pile                                            2

– mostne kružne pile                                              2

– polirke-zglobne                                                   4

– kombinirani stroj za marmete                               4

– traka za obradu velikih ploča                               4

– stroj za obradu rubova                                         2 

  

                   Ukupno                                                              32

                   Ukupno                                                       35  + 32  =  67

 

Tehnološke vježbe - Klesarske konstrukcije 

 

Razerd:   prvi (1.)

                drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati:   1. razred  1 sat tjedno (35 sati)

                                         2. razred  1 sat tjedno (35 sati)

 

Cilj:   Stjecanje osnovnih znanja i vještina iz klesarskih konstrukcija koja će omogućiti obavljanje poslove klesara.

Zadaci:  Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež pri izradi programa

              Znati primijeniti zakonitosti klesarskih konstrukcija u praksi

              Znati i moći koristiti stručnu literaturu

              Osposobiti se za cjeloživotno učenje

Provjera postignuća rada učenika:

             Grafički radovi prve godine - izrada i usmena analiza

             Zidovi, lukovi

             Prvi program-analiza

             Profilirani okviri

             Vertikalne i horizontalne obloge

             Drugi program-analiza

             Grafički radovi druge godine-izrada i usmena analiza

             Stepeništa-proračun

             Jednokrako monolitno, dvokrako monolitno

             Treći program-analiza

             Obložna stepeništa

             Četvrti program-analiza

             Kružna i polukružna stepeništa

             Peti program-analiza

             Grobnice

             Šesti program-analiza

Literatura:  Crnković, Šarić: Građenje prirodnim kamenom, IGH, Zagreb

 

 

Klesarske konstrukcije :

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

                                                                                                         Broj sati

R. br.        Nastavno područje                                      1. razr.      2. razr.      Ukupno

 

1.               Zidovi od kamena                                           2                                   2

2                Stupovi od kamena                                         1                                   1

3.               Lukovi od kamena                                          4                                   4

4.               Izrada prvog programa                                   7                                   7

5.               Okviri od kamena                                           1                                   1

6.               Klupica                                                          1                                   1

7.               Profilirani okviri                                              2                                   2

8.               Horizontalne obloge                                        2                                   2

9.               Vertikalne obloge                                           2                                   2

10.             Suha obloge zidova                                         6                                   6                                                                        

11.             Izrada drugog programa                                  7                                   7       

 

12.            Stepeništa – monolitna                                                       3               3

13.            Izrada trećeg programa                                                      4               4

14.            Stepeništa – obložna                                                          3               3

15.            Izrada četvrtog programa                                                   4               4

16.            Zavojna stepeništa                                                             6               6

17.            Izrada petog programa                                                       4               4

18.            Grobnice                                                                           6              6

19.            Izrada šestog programa                                                      5               5

 

                Ukupno:                                                         35             35             70

 

 

Cilj i zadaci nastavnog područja: Klesarske konstrukcije

 

R. br.     Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)                Sadržaj

1                           2                                    3                                          4

 

1.       Zidovi od kamena                      Upoznati učenike s vrstama       Zidovi od kamena-vrste

                                                         zidova od kamena                    Zidovi od lomljenog kamena

                                                                                                         Zidovi od klesanaca

                                                                                                         Ugradba klesanaca

                                                                                                         Mješoviti zidovi

2.       Stupovi od kamena                    Upoznati učenike s vrstama       Stupovi od kamena

                                                         stupova od kamena

3.       Lukovi od kamena                     Upoznati učenike s vrstama       Lukovi od kamena

                                                         lukova od kamena                    -ravni luk

                                                                                                         -segmentni luk

                                                                                                         -polukružni luk

          Izrada prvog programa

 

4.       Okviri od kamena                      Upoznati učenike s vrstama       Okviri od kamena

                                                         okvira od kamena

 

5.       Klupica                                    Upoznati učenike s vrstama      Klupica

                                                         klupica

6.       Profilirani okviri                        Upoznati učenike s vrstama      Profilirani okviri od kamena

                                                         profila na okvirima                   Geometrijske konstrukcije ostalih lukova

 

7.       Horizontalne obloge                   Upoznati učenike s vrstama      Horizontalne obloge

                                                         obloga                                      -vanjske

                                                                                                         -unutrašnje

8.       Obloga zidova                           Upoznati učenike s vrstama       Vertikalna obloga

                                                         vertikalne obloge zidova            - mokra

                                                                                                         -suha

                                                                                                         Sidra za suhu oblogu

 

          Izrada drugog programa

 

9.       Stepeništa                                 Upoznati učenike s vrstama        Monolitna stepeništa

                                                         i proračunom stepeništa             -proračun stepeništa

                                                                                                         -jednokrako monolitno

                                                                                                         -dvokrako monolitno

Izrada trećeg programa

 

10.     Obložna stepeništa                    Upoznati učenike s vrstama      Obložna stepeništa

                                                         obložnih stepeništa                    -jednokrako

                                                                                                         -dvokrako

         Izrada četvrtog programa

 

11.     Zavojna stepeništa                    Upoznati učenike s vrstama        Zavojna stepeništa

                                                         zavojnih stepeništa                     Usklađivanje zavojnih i klinastih

                                                                                                         stepeništa                                                                                                      

                                                                                                         Polukružno stepenište

                                                                                                         Kružno stepenište

           Izrada petog programa

 

12.     Grobnice                                  Upoznati učenike s vrsta            Kamene poklopnice

                                                         grobnica                                   Jednostavne grobnice

                                                                                                         Složene grobnice

                                                                                                         Detalji grobnice

Izrada šestog programa

 

Praktični dio obrazovanja-naukovanje

 

Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.

Praktični dio izvodi se u školskim radionicama obrtničke škole te kod obrtnika ili u odgovarajućoj industriji kamena.

Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.

Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke, te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa. Godišnji fond sati praktične nastave podijeljen je u tri dijela. Prvi dio izvodi se isključivo u odgovarajuće opremljenoj školskoj radionici. Drugi dio  praktične nastave izvodi se po izboru učenika u licenciranoj (dobro opremljenoj) školskoj radionici ili u obrtničkoj odnosno industrijskoj (dobro opremljenoj) radionici. Treći dio praktične nastave izvodi se u obrtničkoj, odnosno, industrijskoj radionici na strojevima za branje i obradu kamena.

Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava. Ocjenjivanje i praćenje učenika u obrtničkim, odnosno, industrijskim radionicama izvodi majstor klesar odnosno predradnik u industrijskoj radionici u suradnji s nastavnikom klesarstva zaduženim za praćenje učeničke prakse. Konačna ocjena praktične nastave izvodi se iz ocjene rada u školskoj radionici te ocjene rada u obrtničkoj, odnosno, industrijskoj radionici. Ocjenjuju se minimalno tri elementa: kreativnost, vještina i zalaganje.

 

 

Prva godina zanimanja:  Praktična nastava

 

R.br.        Nastavno područje                          Sadržaj programa - cilj (znanja i vještine)

1                           2                                                                          3                                   

 

1.                Obrazovanje za zanimanje                   Objasniti značenje ugovora o obrazovanju-            

                                                                            naukovanju

2.                Ustroj i organizacija obrazovnog          Upoznati ustroj, zadaće i osnovne funkcije

                   pogona                                              pogona za obrazovanje:

                                                                            -školske radionice

                                                                            -obrtničke radionice

                                                                            -pogona poduzeća

                                                                            -gradilišta i sličnih objekata

3.                Radno pravo, Zaštita na radu              Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju-

                                                                            naukovanju

                                                                            Objasniti zadaće zaštite na radu

                                                                            Navesti bitne odredbe Zakona o zaštiti na radu

                                                                            koje vrijede za obrazovni pogon

4.                Sigurnost na radu, Zaštita okoliša         Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu

                   Racionalno korištenje energije             Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu

                                                                            i uvoditi mjere prve pomoći

                                                                            Navesti bitne propise za sprječavanje požara

                                                                            te upoznati protupožarne aparate i sredstva

                                                                            Upozoriti na opasnost koje uzrokuju pare, plinovi

                                                                            lako zapaljivi materijali i električna struja

                                                                            Navesti moguće onečišćivače okoliša koji su

                                                                            uvjetovani radnim mjestom

                                                                            Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu

                                                                             i načine racionalne uporabe

                                                                            Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu

                                                                            i načine racionalne uporabe energije u

                                                                            strukovnom području rada

5.                Planiranje i priprema rada                  Osigurati tok tehnološkog postupka rad

                                                                            uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu

6.                Ručni alati                                          Upoznati učenike s ručnim alatom za obradu

                                                                            kamena                             

                                                                            Znati naziv i funkciju pojedinih alata

                                                                            Spremanje i održavanje alata

7.                Mjerni pribor                                      Upoznati učenike s mjernim priborom potrebnim

                                                                            za klesarsku obradu

                                                                            Znati funkciju mjernog pribora

8.                Rukovanje alatom                               Ispravno  i sigurno kretanje s alatom

                                                                            Pravilni stav pri radu s pojedinim alatima

                                                                            Privikavanje na rad kod obrade ravne plohe

9.                Uočavanje pravca slojevitosti kamena  Podešavanje neobrađenog kamena po

                                                                      zadanim mjerama

10.               Izrada ravne plohe grubim alatima      Piket- znati način uporabe

                                                                            Špica- znati način uporabe

                                                                            Zubatka- znati način uporabe

11.               Gruba obrada ivica                             Znati obraditi ivicu (rub) finom zubatkom

12.               Fina obrada plohe                               Martelina- znati način uporabe

                                                                            Bućarda- znati način uporabe

13.               Obrada ivica (rubova) na dlijeto           Upoznati i znati rad s dlijetom

14.               Obrada jednostavnih klesanaca            Znati što su to klesanci

                                                                            Znati redoslijed uporabe alata

                                                                            Prilaz na lice- znati i moći obraditi sve bočne

                                                                            plohe grubim i finim alatima

                                                                            Znati pripremiti plohe za brušenje i poliranje

                                                                            Znati primijeniti različite tehnike obrade na

                                                                            arhitektonskim detaljima fasade

                                                                            -obrada rustiko

                                                                            -obrada punta piket

                                                                            -obrad zubatkom (žgrafun)

                                                                            -obrada grubom i finom zubatkom

                                                                            -obrada martelinom

                                                                            -obrada bućardom

                                                                            Znati isklesati:

                                                                            klesance fasade

                                                                            jednostavni stup

                                                                            pragove

stepenice     
vijence

15.               Rad u obrtničkoj radionici                    Upoznati se s organizacijom rada radionice

                   ili industrijskoj radionici                        Znati primijeniti odredbe Zakona o zaštiti na radu

                   za obradu kamena                              Znati i moći primijeniti znanja i vještine stečene

                                                                            u školskoj radionici

                                                                            Steći radne navike s obzorom na osmosatno radno

                                                                            vrijeme

                                                                            Upoznati se s funkcijom rada malih ručnih

                                                                            električnih i pneumatskih strojeva :

                                                                            freze, bušilice, brusilice, štemalice i sl.

                                                                            Znati i moći voditi dnevnik rada u radionici

                                                                             

 

16.               Izrada jednostavnih profiliranih            Znati i moći izraditi jednostavni profilirani klesanac

                   klesanaca                                           -prijelaz profila na lice

                                                                            -profili- pravokutni

                                                                            -konveksni

                                                                            -konkavni

17.               Ručno brušenje i poliranje                   Znati upotrijebiti odgovarajuće alate i pribore

                                                                            za brušenje

                                                                            Razlikovati brusove po finoći zrna

                                                                            Znati napraviti pripremu za poliranje

                                                                            Znati polirati i ravnu i zaobljenu površinu

                                                                            Znati zaštititi polirane površine

18.               Horizontalna obloga                            Znati postaviti različite vrste podova i stepenica

                                                                            i vanjskih i unutrašnjih

                                                                            Znati očistiti završene obloge

                                                                            Znati fugirati završene obloge

                                                                            Upoznati način zaštite i održavanja obloženih

                                                                            površina

 19.              Izbor i priprema materijala                   Rad na potrebitoj dokumentaciji- Znati napraviti

                                                                            jednostavni nacrt- Znati i razumjeti zadani nacrt

                                                                            Znati naručiti materijal po zadanoj dokumentaciji

                                                                            Moći preuzeti materijal

                                                                            Znati i moći izvršiti izmjere potrebitog materijala

20.               Izrada šablona                                    Upoznati se s potrebnim alatom za izradu šablona

                                                                            Znati napraviti šablonu:

                                                                            -šablona od papira

                                                                            -šablona od lima

                                                                            -šablona od žice

                                                                            Znati primijeniti šablone kod izrade kamenih

                                                                            elemenata

21.               Izrada jednostavnih profiliranih            Znati izraditi ravni profil

                   klesanaca                                           Znati izraditi konkavni profil

                                                                            Znati izraditi konveksni profil

22.               Izrada uglova kod jednostavnih            Znati izraditi ugao jednostavnog profila

                   profila                                              

23.               Izrada profila pneumatskim                 Znati koristiti pneumatske alate:

                                                                            pneumatsko dlijeto

                                                                            pneumatski škic

                                                                            pneumatske turbine

                                                                            za izradu profila

24.               Ručno brušenje i poliranje                   Znati upotrijebiti različite brusove za brušenje

                   profiliranih klesanaca