Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje obućar

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje obućar

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

2161

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN l OKVIRNI
OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE

OBUĆAR

 

1. OSNOVNA OBILJEŽJA PROGRAMA

 

Naziv obrazovnog programa: Obućar

 

Cilj

Osposobiti učenike da samostalno, stručno, kvalitetno, ekonomično i kreativno obavljaju poslove u obućarskom zanimanju.

 

Zadaće obrazovanja

Za ostvarivanje navedenog cilja potrebno je ostvariti:

a)      opće zadaće:

-         steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć, daljnji osobni razvoj u struci,

-         steći uvide u odnose u svojoj profesiji i sposobnost uspostave, komunikacija sa suradnicima kao i društvom u cjelini,

-         spoznati vlastite mogućnosti i dosege,

-         spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose,

-         biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.

 

b)      zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:

- upoznati izvore opasnosti, znati primijeniti mjere zaštite na radu i razvijati ekološku svijest,

- steći vještinu upravljanja strojevima za izradu obuće i pravilno ih održavati,

- usvojiti znanja o svojstvima i primjeni različitih materijala,

- stjecanje znanja, vještina i navika u tehnološkom procesu izrade obuće,

- steći osnovna znanja i sposobnost izrade nacrta novog modela,

- razvijati kreativnost, točnost i urednost,

- upoznati rad računala i primijeniti ga u struci,

- steći osnovna matematička znanja i znati rješavati računske zadatke iz područja struke,

- razvijanje navika uporabe stručne literature i primjena inovacija u struci,

- razvijanje radnih navika i odgovornost prema radu.

 

  -  Trajanje obrazovanja:   3 godine.

-   Uvjeti za upis: 

                            -    završena osnovna škola,

-         liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,

-         sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu,

-         ugovor o naukovanju.

 

2. NASTAVNI PLAN

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk / Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Računalstvo

-

-

-

-

2

64

64

Matematika u struci

1

35

1

35

1

32

102

Tehnologija obuće

2

70

2

70

2

64

204

Modeliranje obuće

2

70

2

70

2

64

204

Poznavanje materijala

1

35

1

35

-

-

70

Estetika

1

35

-

-

-

-

35

Izborna nastava

1

35

2

70

3

96

201

Računalstvo

Matematika u struci

Tehnologija obuće

Modeliranje obuća

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi – s tehnološkim vježbama izrade obuće

 

360

 

270

 

160

 

Praktična nastava u radnom procesu

 

540

 

630

 

640

 

Ukupno

17

1495

17

1495

17

1341

4334

 


 

NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE

 

A) Općeobrazovni dio programa

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk / Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

 

B) Stručno-teorijski dio programa

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Računalstvo

-

-

-

-

2

64

64

Matematika u struci

1

35

1

35

1

32

102

Tehnologija obuće*

2

70

2

70

2

64

204

Modeliranje obuće

2

70

2

70

2

64

204

Poznavanje materijala

1

35

1

35

-

-

70

Estetika

1

35

-

-

-

-

35

Ukupno

7

245

6

210

7

224

679

 

*Dio programa tehnologije obuće realizira se u školskoj ili proizvodnoj radionici (vježbe prikazane u praktičnom dijelu naukovanja). Sadržaji su vezani za strojeve u izradi i proizvodnji obuće.

 

C) Izborni dio programa

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Računalstvo

-

-

-

-

1

32

32

Matematika u struci

-

-

1

35

1

32

67

Tehnologija obuće

1

35

1

35

1

32

102

Modeliranje obuće

1

35

1

35

1

32

102

TZK

1

35

1

35

1

32

102

Ukupno

1

35

2

70

3

96

201

 

Napomena: Općeobrazovni i stručno-teorijski dio realiziraju se u 1. i 2. razredu u 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu u 32 tjedna.

 

D) Praktični dio programa (40 tjedana)*

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

Praktična nastava u školi (maksimalno)

360

270

160

 

Tehnološke vježbe obuće (nastava u školi)

 

35

 

35

 

32

 

Praktična nastava u radnom procesu

 

540

 

630

 

640

 

Ukupno

900

900

800

2600

 

* Preporučuje se

 

Napomena:

- praktični dio nastave do 700 sati mora se realizirati do kraja nastavne godine, a 200 (1./2. razred), 160 (3. razred) sati, tijekom školske godine;

- učenici 1. razreda prije početka praktične nastave u obućarskim radionicama moraju imati minimalno 70 sati praktične nastave u školi i položeni ispit iz zaštite na radu.

 

E) Ukupno nastave

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Obvezni dio

9

315

9

315

7

224

854

 Stručno-teorijski dio - obvezni

7

245

6

210

7

224

679

 Stručno-teorijski dio – izborni

1

35

1

35

1

32

102

 Praktični dio programa s tehnološkim vježbama

-

900

-

900

-

800

2600

Ukupno

17

1495

16

1460

15

1280

4235

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnog dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Računalstvo

usmeno, pismeno, praktični rad na računalu (vježbe)

Matematika u struci

usmeno, pismeno

Tehnologija obuće

usmeno, pismeno, vježbe

Modeliranje obuće

usmeno, praktični rad (vježbe)

Poznavanje materijala

usmeno, pismeno, vježbe

Estetika

usmeno, pismeno, vježbe

Praktična nastava

praktični uradak (mapa za izvođenje praktičnog dijela naukovanja)

Izborni program

 

usmeno, pismeno, vježbe

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA ZA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnog dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Računalstvo

prof. ili dipl. ing. matematike i informatike ili elektrotehnike,

dipl. informatičar

prof. PTO-a,

prof. matematike i informatike

VSS

Matematika u struci

prof. matematike,

dipl. ing. matematike,

ing. obuć. tehnologije

VSS

 

VŠS

Tehnologija obuće

ing. obuć. tehnologije

VŠS

Modeliranje obuće

ing. obuć. tehnologije

VSS

Poznavanje materijala

dipl. ing. kemije,

dipl. ing. kemijske tehnolog. (modul koža)

ing. obuć. tehnologije

VSS

 

VŠS

Estetika

prof. likovne umjetnosti

akademski slikar

ing. obuć. tehnologije

VSS

 

VŠS

Praktična nastava u školi

ing. obuć. tehnologije

stručni učitelj

VŠS

SSS

Praktična nastava u radionici

VKV obućar, majstor obućar

VKV

-majstorski ispit

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

5.1. Minimalni standardi

 

Rad s učenicima u skupinama:

- dijeljenje razrednog odjela i sudjelovanje stručnih učitelja kao suradnika u nastavi.

 

Nastavni predmeti strukovnog dijela programa

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Računalstvo

1

prof.

64

15

Matematika u struci

1,2,3

prof.

ing. obuć. tehnologije

35,35,32

30

Tehnologija obuće

1,2,3

ing. obuć. tehnologije

70,70,64

30

Modeliranje obuće

1,2,3

ing. obuć. tehnologije

70,70,64

15

Poznavanje materijala

1,2

prof.

ing. obuć. tehnologije

35,35

30

Estetika

1

prof.

ing. obuć. tehnologije

35

30

Praktična nastava

1,2,3

ing. obuć. tehnologije

stručni učitelj

325, 235, 128

15

 

5.2. Minimalni materijalni uvjet za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmet

Informatička učionica

- 16 umreženih računala s potrebnim softverom, LCD-projektor, skener, digitalni fotoaparat, pristup internetu

- obućarske tablice

- obućarska tehnološka dokumentacija

- program za crtanje obuće

Računalstvo, modeliranje obuće

Specijalizirana učionica

- računalo

- različiti uzorci dijelova obuće, materijala metalne galanterije i dr.

- mikrometar

- plastične podloge, mundus noževi, obuć. metar, tablice, grafikoni, pribor za crtanje, kalupi, modni časopisi, stručna literatura i dr.

Tehnologija obuće, modeliranje obuće, poznavanje materijala, estetika

Učionica

- šestar, trokut, kutomjer, ravnala

Matematika u struci

Školska radionica

- stroj za: krojenje, šivanje, ohrapavljenje, obradu ruba potplata i pete, prešanje

- alati i uređaji za izradu obuće (čekić, nož, šilo, kost, kliješta itd.)

- različiti materijali (osnovni i pomoćni)

 

Praktična nastava u školi, tehnološke vježbe obuće, poznavanje materijala

 

Napomena

U strukovnim predmetima preporuča se posjet međunarodnom tjednu ''Kože i obuće'', sajmu obrtništva, Muzeju za umjetnost i obrt, tvornicama obuće, proizvođačima kože.

 

6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA

B) STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA

B1) OBVEZNI DIO PROGRAMA

 

6.1. Nastavni predmet: Računalstvo

 

Razred: treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati

 

Razred

3.

Ukupno

Broj sati

2(64)

2(64)

 

Cilj programa

Osposobiti učenike za primjenu računalnih (informatičkih) znanja u svakodnevnom životu s osobitim naglaskom na obućarsku struku.

 

Zadaci programa

Upoznati učenike s elektroničkim računalima, njihovoj građi i primjeni (u svakodnevnom životu i struci). Naučiti ih da se samostalno služe računalom u razmjeni informacija na internetu, izradi dokumenata, proračunskih tablica – s naglaskom na primjene u zanimanju.

 

Sadržaj programa: treći (3)

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Uvod, povijest i osnovni pojmovi računalstva

Upoznati povijesni razvoj računala

Pojam digitalnih računala

Pregled razvoja računala

Osobno računalo – hardver/softver

Računalni sustavi

2. Računalo i uređaji u njegovu okružju

Usvojiti osnovne pojmove o sklopovlju suvremenih osobnih računala, posebno o središnjoj jedinici, memorijama i načinima ostvarivanja zapisa, te ulazno-izlaznim sklopovima

Temeljna građa von Neumannova računala

Osnovni dijelovi današnjih računala i njihova funkcija (matična ploča. memorija. CPU, ulazno-izlazni sklopovi, sabirnice, vanjske memorije, ulazni i izlazni uređaji)

3. Operacijski sustavi

Upoznati programski dio računalnog sustava

Razumjeti pojam i podjelu programa

Znati vrste operacijskih sustava i njihovu ulogu u radu računala,

Usvojiti pojmove mapa i datoteka, te naučiti osnovne postupke za organizaciju podataka

Programiranje, program i podjela programa

Uloga vrste i razvoj operacijskih sustava: osnovno sučelje OS Windows, rad s ikonama i prozorima, Windows Explorer, mapa, datoteka (imena i vrste), rad s mapama

Control Panel

4. Računalne mreže

Upoznati uređaje za povezivanje računala, vrste mreža

Znati koristiti podatke s drugih računala unutar mreže

Pojam računalne mreže

Razlozi umrežavanja

Prijenos podataka na umreženim računalima

Infrastruktura mreže

Vrste mreža: LAN, WAN

5. Internet

Znati što podrazumijeva pojam Interneta i spajanje na mrežu

Upoznati osnovne servise

Znati pronaći informacije na webu

Znati podesiti postavke korisničkog računa i e-pošte

Pojam interneta, razvoj, spajanje, korisnički računi, usluge (servisi) i protokoli; osnovni pojmovi, Internet Explorer, pretraživanje, elektronička pošta – slanje i primanje poruka s privitkom

6. Obrada teksta (MS Word)

Usvojiti osnovna znanja o obradi teksta

Prilagoditi postavke programa

Znati izraditi jednostavni dokument, tablicu, umetnuti gotovu ilustraciju, kreirati predložak i upotrijebiti ga u svom zanimanju (tehnološka dokumentacija, specifikacija modela, operacijski list, narudžba, plan potrebnog osnovnog i pomoćnog materijala, radni nalog, popratni list, obračunski list osnovnog i pomoćnog materijala)

Opis prozora, izbornici i alati, pisanje teksta, postava stranice, ispravci i naknadno uređivanje i oblikovanje, kopiranje i premještanje. Pripreme za ispis, izrada tablica, umetanje objekata u tekst (slika, okvira, simbola, hiperveza), ukrasno pisanje, oblikovanje zaglavlja i podnožja, pisanje u stupcima, izrada predloška...

7. Proračunske tablice      (MS Excel)

Izraditi jednostavnu proračunsku tablicu, izraditi grafikon iz tablice; znati pretražiti listu, umetnuti formule za jednostavne izračune vezane za struku (zbroj, produkt, postotak, srednja vrijednost), izraditi tablicu mjera za dužinu stopala (obuć. centimetar), za širinu stopala (širinske tablice), sortiment obuće, visina šarica po veličinama, upust gornjišta za navlačenje, upusti za međusobno spajanje dijelova obuće, širina zapora (derbija)

Opis prozora, izbornici i alati (usporedba s Wordom), unos podataka, umetanje i brisanje ćelija, redaka, stupaca

Premještanje i kopiranje sadržaja ćelija, oblikovanje ćelija, rad s radnim listovima, postava stranice, ispis

Izračuni (formule), sortiranje podataka, izrada grafikona, ispis grafikona

Rad s listama (filtriranje, pretraživanje...)

 

Metodičke napomene

Nastava računalstva realizira se u specijaliziranoj računalnoj učionici koja je opremljena s minimalno 15+1 umreženih računala i potrebnim softverom, LCD projektorom, skenerom, te pristupom Internetu,. Uz svako računalo je po jedan učenik, tako da se nastava održava sa skupinom od 15 učenika (u bloku od 2 školska sata).

Ove sadržaje treba ostvariti tako da se  stavi naglasak na konkretne primjere iz prakse vezane za zanimanje za koje se učenici školuju.

 

Obveze učenika

Redovito pohađanje nastave. Savjesno korištenje i čuvanje računalne opreme.

 

Pregled nastavnih cjelina s vremenskim rasporedom

 

Nastavne cjeline

3. razred

UKUPNO

1. Uvod, povijest i osnovni pojmovi računalstva

3

3

2. Računalo i uređaji u njegovom okruženju

8

8

3. Operacijski sustavi

6

6

4. Računalne mreže

2

2

5. Internet

12

12

6. Obrada teksta (MS Word)

20

20

7. Proračunske tablice (MS Excel)

13

13

UKUPNO

64

64

 

 

Literatura

 1. Ljipljin, Milijaš,... : Informatika i računarstvo za srednje škole, Pro-mil, Varaždin, 2003.
 2. Lj. Milijaš: PC škola – Office XP, Pro-mil, Varaždin, 2002.

 

 

6.2. Nastavni predmet: Matematika u struci

 

Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

1/35

1/35

1/32

3/102

 

Cilj programa

Osposobiti učenike za osnovne izračune u struci.

 

Zadaci programa:

-         obavljati računske operacije cijelim, racionalnim i realnim brojevima,

-         rješavati jednostavne linearne jednadžbe i nejednadžbe,

-         crtati grafove funkcija (linearne) u koordinatnom sustavu u ravnini,

-         koristiti mjerne jedinice za duljinu, površinu, opseg i masu,

-         mjeriti i preračunavati veličine obuće,

-         izračunavati normative utroška osnovnoga i pomoćnog materijala, te vremena izrade obuće,

-         izrađivati planske kalkulacije,

-         obračunavati troškove i plaću.

 

Sadržaj programa: prvi (1.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Skupovi brojeva

Naučiti računati s cijelim brojevima, razlomcima, decimalnim brojevima i drugim korijenom

Osnovne računske operacije u skupu Z, Q, R

Racionalni brojevi u decimalnom  i razlomačkom obliku

Drugi korijen

2. Linearne jednadžbe i nejednadžbe

Naučiti rješavati jednostavne linearne jednadžbe i nejdnadžbe, te sustav dviju jednadžbi

Linearne jednadžbe sustav dviju linearnih jednadžbi

Metode: supstitucije i suprotnih koeficijenata

Elementarne nejednadžbe s grafičkim prikazom

3. Koordinatni sustav u ravnini

Naučiti pridruživanje par brojeva-točka u ravnini

Naučiti crtati jednostavan grafikon

Pravokutni koordinatni sustav u ravnini

Grafički prikaz linearne funkcije

4. Geometrijski likovi

Naučiti izračunati opseg i površinu geometrijskih likova

Trokut, pravokutnik, kvadrat, trapez, krug i polukrug

5. Geometrijska tijela

Naučiti izračunati oplošje i opseg najjednostavnijih tijela

Kvadar, kocka, valjak i kugla

 

Sadržaj programa: drugi (2.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Geometrijski likovi

Naučiti označiti pregib stopala i pregib prstiju

Bazične točke na kopiji kalupa po zlatnom rezu

Kut i mjerenje kuta

2. Aritmetička sredina

Naučiti izračunati aritmetičku sredinu

Pozicijska sredina, specifična težina

3. Mjere, mjerenje i izračun veličine obuće

Naučiti i primijeniti odgovarajuće mjerne jedinice

Naučiti preračunavati iz različitih mjernih sustava

Naučiti služiti se dužinskim i širinskim tablicama za obuću

Metrički sustav mjera

Engleski sustav mjera i druge jedinice iz SI sustava

Mjere za obuću, obućarski metar i širinske tablice

4. Normativ utroška osnovnog materijala

Naučiti izračunati normativ korisne površine materijala za gornje i donje dijelove para obuće

Jedinice za mjerenje

Normativ za gornje (metoda paralelograma) i donje dijelove (površinski i težinski)

5. Normativ utroška pomoćnog materijala

Naučiti izračunati potrebnu količinu pomoćnog materijala

Izračunati količinu konca, ljepila, vezica, zakovica, rinčica, kopči, zatvarača itd.

 

Sadržaj programa: treći (3.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Proporcionalnost i primjene

Znati izračunati nepoznati član razmjera (usporedba s razlomcima)

Pomoću pravila trojnog znati riješiti praktične probleme (npr. tečajna lista, potreban broj sati ili radnika za određeni posao, itd.)

Pomoću aritmetičke sredine znati izračunati prosječne vrijednosti (npr. očekivani promet na temelju proteklog razdoblja, prosječnu potrošnju na temelju podataka iz prijašnjih razdoblja)

Račun diobe uz jednostavan postupak omogućava podjelu određenih sredstava ili vremena prema unaprijed određenim kriterijima na potreban broj dijelova

Pomoću računa smjese znati odrediti omjere miješanja da bismo dobili željeno svojstvo smjese

Omjeri i razmjeri

Upravo i obrnuto razmjerne veličine

Grafički prikaz upravo i obrnuto razmjernih veličina

Aritmetička sredina

Pravilo trojno - jednostavno i složeno

Račun diobe - jednostavan i složen

Račun smjese - jednostavan i složen

2. Postotni, promilni i kamatni račun

Razumjeti pojam postotka

Znati izračunati postotak pomoću kalkulatora bez obzira na osnovnu vrijednost

Prepoznati i izračunati postotni račun više i niže od 100

Znati izračunati mjesečnu obvezu PDV-a

Znati ispravno koristiti formule za promilni i kamatni račun

Pojam postotka

Osnovni postotni račun

Postotni račun više 100

Postotni račun niže 100

Primjena na obračun

PDV-a

Promilni račun

Jednostavni kamatni račun

3. Izračunavanje plaće

Znati razliku između bruto i neto plaće

Pomoću tablica znati izračunati neoporezivi dio plaće

Pomoću formulara i formula znati napraviti platnu listu

Osnovni pojmovi vezani uz plaću (bruto, neto, doprinosi, porez, prirez)

Doprinosi iz plaće i na plaću

Neoporezivi dio plaće

Porezna osnovica

Porezne stope

Tablica prireza po gradovima

Neto plaća

4. Kalkulacija cijene

Treba izračunati svaki element kalkulacije

Znati napraviti promjene cijena, popuste s odgovarajućim promjenama kalkulacije

Osnovni pojmovi vezani uz cijenu (nabavna cijena, rabat, marža, porez-PDV, prodajna cijena)

Porez, povrat poreza

Izrada kalkulacije

 

Metodičke napomene

Za izračune je potrebno pripremiti kopiju kalupa, šablone i tehnološku dokumentaciju na modeliranju i tehnologiji obuće.

 

Obveze učenika

U 2. razredu učenik bi trebao samostalno izraditi normativ utroška osnovnog materijala.

U 3. razredu treba izraditi cijenu određenog proizvoda.

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

Nastavna cjelina

1. razred

2. razred

3. razred

UKUPNO

1. Skupovi brojeva

14

 

 

14

2. Linearne jednadžbe i nejednadžbe

6

 

 

6

3. Koordinatni sustav u ravnini

6

 

 

6

4. Geometrijski likovi

3

 

 

3

5. Geometrijska tijela

6

 

 

6

6. Geometrijski likovi

 

5

 

5

7. Aritmetička sredina

 

2

 

2

8. Mjere, mjerenje i izračun veličine obuće

 

8

 

8

9. Normativ utroška osnovnog materijala

 

10

 

10

10. Normativ utroška pomoćnog materijala

 

10

 

10

11. Proporcionalnost i primjena

 

 

9

9

12. Postotni, promilni i kamatni račun

 

 

6

6

13. Izračunavanje plaće

 

 

8

8

14. Kalkulacija cijene

 

 

9

9

UKUPNO

35

35

32

102

 

Literatura

 1. Boško Jagodić, Milivoj Miliša: Udžbenik za 1. razrede industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb
 2. Vesna Erceg: Metode gospodarskog računa, vježbenica za srednje škole, Element, Zagreb

 

 

6.3. Nastavni predmet: Tehnologija obuće

 

Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)

Tjedni  (ukupni) fond sati

 

Razred

1.

2.

3.

UKUPNO

Broj sati

2/70

2/70

2/64

6/204

 

Cilj obrazovanja

Steći temeljna znanja, upoznati tehnološke procese izrade obuće i primijeniti u praksi.

 

Zadaci programa:

- upoznati važnost i utjecaj obuće na deformacije stopala i ljudski hod,

- upoznati učenike sa stručnom terminologijom u izradi obuće,

- upoznavanje s dijelovima i vrstama obuće,

- upoznati učenike s pripremom rada i tehnološkom dokumentacijom,

- znati napraviti normativ utroška materijala i kalkulaciju novog proizvoda uz pomoć računala,

- naučiti pravila krojenja i sastavljanje dijelova šivanjem,

- naučiti točan redoslijed tehnoloških postupaka izrade obuće,

- poznavati alate, strojeve i radna pomagala potrebne za  zanimanje, te njihovu primjenu i održavanje,

- razvijati sposobnost stručnog savjetovanja kupcima,

- poticati učenike na praćenje novih tehnoloških dostignuća i razvoja struke.

 

Sadržaj: prvi (1.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Uvod u tehnologiju

Razumjeti pojam tehnologije i faze oblikovanja obuće

Počeci oblikovanja obuće, razvoj manufakture i industrijske proizvodnje

2. Dijelovi i vrste obuće

Naučiti stručne nazive dijelova obuće

Znati karakteristike i

prepoznati različite vrste obuće

Dijelovi gornjišta i donjišta obuće

Podjela obuće prema namjeni i tipovima tehnološkog postupka

3. Krojenje dijelova gornjišta

Znati pravila ručnog krojenja prirodne kože

Znati pravila krojenja tekstila

I ulogu dijelova

Znati karakteristične smjerove istezanja prirodne kože

Razlikovati alat, pribor, uređaje i strojeve

Razvijati sposobnost uštede materijala

Pravila i tehnike krojenja prirodne kože

Krojenje umjetne kože i tekstila

Ručno i strojno krojenje

4. Priprema iskrojenih dijelova gornjišta

Naučiti kompletirati sve dijelove po veličini, boji i artiklu

Razlikovati vrste, načine i svrhu označivanja

Upoznati oblike i dimenzije stanjivanja

Naučiti tehniku stanjivanja

Razvrstavanje dijelova

Označivanje dijelova

Stanjivanja rubova

Sastav dijelova

Podvijanje

Stanjivanje rubova za međusobni sastav i podvijanje

 

Sadržaj: drugi (2.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Priprema rada

Upoznati organizaciju i poslove pripreme

Naučiti izraditi preglednu tehnološku dokumentaciju

Znati izraditi normativ utroška materijala i vrijeme izrade

Znati jedinice mjere za kožu

Cilj i zadaća pripreme rada

Modelarnica

Tehnološka priprema

Tehnološka dokumentacija

Metrički i engleski sustav mjera za kožu

Utvrđivanje normativa utroška osnovnog i pomoćnog materijala

2. Obrada rubova gornjišta

Razlikovati obrađene rubove

Upoznati tehnike obrade rubova

Znati princip rada

Podvijanje rubova

Zupčanje

Paspuliranje

Obrubljivanje

3. Spajanje dijelova šivanjem

Prepoznati vrste uboda

Znati razlikovati vrste konca i pravilno primijeniti u praksi

Naučiti osnovne faze šivanja

Znati označivanje i dijelove igle

Znati odabrati iglu prema materijalu

Vrste šivanja

Vrste konaca

Igle za šivanje

Šivanje zapora, pasica, tabanica, ukrasa, sarica, remenaca, kapice, luba, trenča, oglavka, podstave

4. Tehnološki proces izrade gornjišta

Naučiti razlikovati krojeve obuće

Znati točan redoslijed radnih postupaka

Tehnološki proces izrade zatvorene obuće

Oglav kroja

Derbi kroj

Mokasine

Salonka

Otvorene obuće

 

Sadržaj: treći (3.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Isijecanje dijelova donjišta

Znati pravilno isijecanje dijelova uz maksimalno iskorištenje materijala

Odabrati materijal

Znati zbrinuti materijal i odlagati otpad

Znati namjenu krupona, vrata, okrajine, konita, texona, termofleksa, gume, plastike...

Razlikovati alat i uređaje za isijecanje

Isijecanje dijelova iz kože i supstituta

Lub

Tvrdica

Temeljna tabanica

Potplat

Potpetnjak

2. Obrada dijelova donjišta

Naučiti svrhu i važnost obrade luba, tvrdice, temeljne tabanice, potplata i potpetice

Obrada ugradnih i nagaznih dijelova

Anatomija i higijena stopala

3. Spajanje gornjišta s dijelovima donjišta

Znati pripremiti kalupe

Razlikovati tipove obuće

Steći osnovna znanja o načinu izrade pojedinih vrsta obuće

Naučiti tehnološki proces izrade lijepljene obuće

Upoznati tehnološki proces fleksibil, kalifornija, prošivane i brizgane obuće

Tipovi tehnološkog procesa

Tehnološki procesi izrade

Lijepljenje

Fleksibil

Kalifornija

Prošivana i brizgana obuća

4. Dovršavanje proizvoda

Upoznati sredstva za dovršavanje obuće

Znati odrediti sredstva za dovršavanje prema materijalu

Znati održavati i zbrinuti obuću

Sredstva za dovršavanje gornjih i donjih dijelova obuće (finiš)

Vrste, svojstva i primjena: boja, politura, voskova, apretura, sjajila, sredstva za čišćenje

Sredstva za njegu i održavanje obuće

Zbrinjavanje gotove obuće

5. Kontrola kvalitete proizvodnje

Upoznati čimbenike o kojima ovisi kvaliteta obuće, upoznati osnovne standarde koje mora zadovoljiti obuća (deklaracija, klasiranje i označivanje)

Načela, oblici i metode kontrole

Kontrola osnovnih sredstava, materijala, radne snage i kvalitete proizvoda

Ulazna, međufazna i završna kontrola

 

Metodičke napomene

Nastava se održava u specijaliziranoj učionici, a tehnološke vježbe sa sadržajima strojeva u školskoj ili proizvodnoj radionici.

 

 

Obveze učenika:

- nazočnost na nastavi i tehnološkim vježbama obuće,

- tehnološki proces izrade gornjišta i donjišta obuće,

- izrada mapa s uzorcima različitih operacija izrade obuće.

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

Nastavne cjeline

1. razred

2. razred

3. razred

UKUPNO

1. Uvod u tehnologiju

5

 

 

5

2. Dijelovi i vrste obuće

10

 

 

10

4. Krojenje dijelova gornjišta

30

 

 

30

5. Priprema iskrojenih dijelova gornjišta

25

 

 

25

6. Priprema rada

 

15

 

15

7. Obrada rubova gornjišta

 

15

 

15

8. Spajanje dijelova šivanjem

 

30

 

30

9. Tehnološki proces izrade gornjih dijelova

 

10

 

10

10. Isijecanje dijelova donjišta

 

 

5

5

11. Obrada dijelova donjišta

 

 

5

5

12. Spajanje dijelova gornjišta s dijelovima donjišta

 

 

35

35

13. Dovršavanje proizvoda

 

 

15

15

14. Kontrola kavalitete proizvodnje

 

 

4

4

UKUPNO

70

70

64

194

 

Literatura

Ne postoji odgovarajući udžbenik. Sadržaji se mogu koristiti iz više udžbenika.

 1. D. Novina: Tehnologija proizvodne obuće 1.-4. dio, Zagreb, 1981.
 2. T. Somogy: Strojevi i uređaji, Zagreb, 1980.
 3. I. Turković: Nastava strukovno-teorijskih predmeta u srednjim školama, Informator, Zagreb, 1997.
 4. Časopis ''Koža i obuća''

 

 

6.4. Nastavni predmet: Modeliranje obuće

 

Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

2/70

2/70

2/64

6/204

 

Cilj programa

Steći temeljna znanja, sposobnost čitanja i razvijati vještinu crtanja osnovnih krojeva obuće u obliku crteža ili uz pomoć računala.

 

Zadaci programa

-         upoznavanje s pojmom dizajna,

-         znati crtati dječje, ženske i muške modele gornjišta,

-         naučiti anatomiju noge,

-         znati mjere stopala i uzeti mjeru noge,

-         znati se služiti i čitati tablice,

-         primijeniti znanje u modeliranju obuće po mjeri i ortopedske obuće,

-         naučiti crtati konstrukciju ugradnih i nagaznih dijelova donjišta,

-         upoznati umnožavanje (gradiranje) dijelova obuće,

-         naučiti se služiti tehničkim priborom i koristiti se računalnim crtaćim priborom,

-         razvijati kod učenika točnost, urednost i kreativnost u izradi konstrukcije obuće,

-         razvijati samokritičnost, odgovornost i osjećaj osobne vrijednosti.

 

Sadržaj programa: prvi (1.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Dizajn obuće

Upoznati i razlikovati umjetnički i industrijski dizajn

Upoznati se s oblikovanjem obuće i primjenom ideja u modeliranju

Izraditi skice  obuće likovnim tehnikama ili uz pomoć programa za crtanje na računalu

Umjetnički i industrijski dizajn

Ideje

Moda i modeliranje

Izrada i ocjenjivanje uzoraka

2. Građa noge

Naučiti kosti noge

Izmjeriti nogu

Upoznati medicinske zahtjeve i primijeniti ih u modeliranju

Kostur noge

Oblik stopala

Obilježja noge

Mjere i snimanje noge

Medicinski zahtjevi

3. Mjere za obuću

Naučiti međunarodne (engleske, francuske) mjere za dužinu stopala

Naučiti širinske koeficijente

Znati se služiti tablicama i izraditi ih na računalu

Mjere za dužinu i širinu:

- engleske

- francuske

- centimetarske

 

4. Kalupi

Naučiti vrste i funkcije kalupa

Znati označiti i zbrinuti kalupe

Vrste kalupa

Proizvodnja kalupa

Kontrola i skladištenje

5. Metode modeliranja

Upoznati metode modeliranja obuće

Geometrijska metoda

Metoda po kopiji kalupa

Kompjutorsko modeliranje

6. Geometrijsko modeliranje

Nacrtati osnovne krojeve u obliku nacrta

Služiti se tehničkim priborom ili računalom

Crtanje oglav i derbi kroja, salonke i visoke cipele

 

Učenici su obvezni tijekom druge godine izraditi sljedeće vježbe:

-         skica obuće,

-         mjera noge,

-         geometrijski crtež oglav kroja,

-         geometrijski crtež derbi kroja.

 

Sadržaj programa: drugi (2.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Modeliranje po kopiji kalupa

Znati kopirati kalup

Odrediti pregib stopala i prstiju

Naučiti crtati osnovi modela i označiti šablone

Kopija kalupa

Bazične točke

Crtanje osnove modela

2. Modeliranje muške obuće

Nacrtati osnovu modela muške niske i visoke cipele

Izraditi šablone za vanjske i podstavne dijelove

Razlikovati krojeve obuće

Crtanje osnove modela muške polucipele:

- oglavak

- derbi

- s kapicom

- s trenčom

- mokasino

Crtanje osnove modela  muške visoke cipele

Kopiranje vanjskih i podstavnih dijelova gornjišta

3. Modeliranje ženske obuće

Znati nacrtati osnovu modela ženske obuće s modnim trendovima

Salonke i sandale

Kopirati vanjske i podstavne dijelove (šablone)

Crtanje osnove modela ženske obuće:

- salonka,

- sandala,

- polucipela,

- mokasine,

- gležnjače

Kopiranje vanjskih i podstavnih dijelova gornjišta

4. Modeliranje dječje obuće

Znati nacrtati osnove modela dječje obuće

Izraditi šablone za izradu uzoraka

Crtanje osnove modela dječje balerinke i visoke cipele

Kopiranje vanjskih i podstavnih dijelova

 

Učenici su obvezni tijekom druge godine izraditi sljedeće vježbe :

-         kopija kalupa,

-         model oglavak kroja,

-         model derbi kroja,

-         model mokasino,

-         model salonke,

-         model visoke cipele.

 

Sadržaj programa: treći (3.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Modeliranje obuće specijaliziranih programa

Znati izraditi različite modele obuće specijaliziranih programa

Izraditi šablone gornjišta

Crtanje osnove modela:

- kalifornija postupak, - fleksibl postupak,

- model po mjeri,

- ortopedski model

Kopirati vanjske i podstavne dijelove

2. Kompjutorsko modeliranje*

Upoznati se sa specijaliziranim računalnim programima

Primjena u izradi novih modela obuće

Priprema modela za kompjutorsko modeliranje

3. Konstrukcija ugradnih dijelova

Nacrtati geometrijski lub i tvrdicu

Izraditi šablone

Crtanje luba i tvrdice

4. Konstrukcija donjih dijelova

Izraditi konstrukciju i oblikovati dijelove donjišta

Crtanje:

- temeljne tabanice,

- uložene tabanice,

- potplata,

- potpetnjaka

5. Gradiranje modela

Pripremiti model za umnožavanje dijelova obuće

Metode gradiranja: rodin kljun, redukcijski šestar, pantograf i strojno

 

*Sadržaj modeliranja obuće na računalu pomoću specijaliziranoga računalnog programa realizirati u suradnji s Fakultetom kemijskog inženjerstva ili tvornicama obuće.

 

Učenici su obvezni tijekom treće godine izraditi sljedeće vježbe:

-         model fleksibl obuće,

-         model kalifornija obuće,

-         model po narudžbi,

-         ortopedski model,

-         konstrukcija donjih dijelova,

-         nacrt modela za gradiranje.

 

Metodičke napomene

Nastava se preporučuje u obliku vježbi u specijaliziranoj ili računalnoj učionici uz uporabu tablica, kataloga, crteža, grafikona, interneta i specijaliziranih računalnih programa.

Vježbe modeliranja izvoditi u naravnoj veličini.

Nastava se održava u bloku od 2 školska sata.

 

Obveze učenika

Samostalno izraditi modele prema predviđenim vježbama.

Nošenje modelarskog pribora i pribora za crtanje.

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

Nastavne cjeline

1. razred

2. razred

3. razred

UKUPNO

1. Dizajn obuće

10

 

 

10

2. Građa noge

12

 

 

12

3. Mjere za obuću

15

 

 

15

4. Kalupi

10

 

 

10

5. Metode modeliranja

5

 

 

5

6. Geometrijsko modeliranje

18

 

 

18

7. Modeliranje po kopiji kalupa

 

10

 

10

8. Modeliranje muške obuće

 

25

 

25

9. Modeliranje ženske obuće

 

20

 

20

10. Modeliranje dječje obuće

 

15

 

15

11. Modeliranje obuće specijaliziranih programa

 

 

20

20

12. Kompjutorsko modeliranje

 

 

20

20

13. Konstrukcija ugradnih dijelova

 

 

4

4

14. Konstrukcija donjih dijelova

 

 

15

15

15. Gradiranje modela

 

 

5

5

UKUPNO

70

70

64

204

 

Literatura

 1. V. Mandić: Građa i funkcija stopala, Zagreb, 1964.
 2. D. Prelčec: Modeliranje u industriji obuće, 1. i 2. dio, Zagreb, 1964.
 3. L. Blažević, S. Pribić: Estetika odijevanja, Alfa, Zagreb, 2000.
 4.  I. Turković: Nastava strukovno-teorijskih predmeta u srednjim školama, Informator, Zagreb, 1997.
 5. Modni časopisi

 

6.5. Nastavni predmet: Poznavanje materijala

 

Razred: prvi (1.), drugi (2.) razred

Tjedni (ukupni) fond sati

 

Razred

1.

2.

Ukupno

Broj sati

1/35

1/35

2/70

           

Cilj programa

Stjecanje temeljnih teorijskih znanja o osnovnim i pomoćnim materijalima te primjeni u izradi obuće.

 

Zadaci programa

- upoznati građu sirove kože i načine konzerviranja,

- upoznati štavna sredstva i proces štavljenja kože,

- steći znanja o vrstama i greškama gotovih koža,

- steći vještinu raspoznavanja prirodne kože, njezine posebnosti, vrijednosti i primjene,

- usvojiti znanja o različitim umjetnim materijalima i tekstilu,

- steći vještinu raspoznavanja gumenih, plastičnih i kožnih potplata,

- usvojiti znanja o ljepilima, sredstvima za održavanje i njegu obuće,

- usvojiti znanja o ponašanju materijala pri naprezanju, vlazi, toplini, svjetlosti i kemikalijama,

- usvajati naviku zbrinjavanja kože, ljepila i drugih materijala,

- razvijati kod učenika osjetila opipa, mirisa i percepcije,

- razvijati interes za praćenje razvoja novih materijala ili novih svojstava materijala,

- poticati naviku čuvanja radnog i životnog okoliša.

 

Sadržaj programa: prvi (1.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Poznavanje materijala

 

Upoznati osnovni i pomični materijal za izradu obuće

 

Osnovni i pomoćni materijal

 

2. Poznavanje sirove kože

Znati opisati građu sirove kože

Znati objasniti načine konzerviranja sirove kože

Znati podjelu oštećenja

Građa sirove kože Konzerviranje i

oštećenja sirove kože

3. Tehnološke operacije prerade kože

Upoznati tehnološki proces prerade kože

Znati biljno i kromno štavljenje kože

Znati bojenje koža površinski i po cijelom presjeku

Znati svrhu prerade kože

Razlikovati kemijske i mehaničke postupke prerade kože

Upoznati mjere zaštite čovjekova okoliša od otpadnih voda u procesu prerade kože i njihova primjena

Upoznati se s preradom otpada

Pripremni radovi

Štavljenje

Bojenje i mašćenje

Dovršavanje kože prema namjeni

Ekologija

4. Poznavanje gotovih koža

Znati osobine gotovih koža

Znati svojstva, obradu i primjenu koža za gornjište

Podstavne kože

Znati određene promjene u strukturi i svojstvima tijekom tehnološkog procesa izrade

Razlikovati gotove kože

Znati primijeniti kože

Znati primijeniti kože prema vrsti obuće

Znati utjecaj grešaka na kvalitetu i klasiranje (razvrstavanje) gotovih koža

Znati uvjete skladištenja pojedinih vrsta materijala

Građa i svojstva gotovih koža

Vrste gotovih koža

Obućarske kože

Kože za gornje dijelove: klasični, plastik i korigirani boks, velur, nubuk, semiš, henting, analin kože, napa, ševro, ševret

Podstavne kože: ovčja, kozja, teleća, svinjska, konjska, cjepanik, prirodno krzno

Kože za potplatu

Nedostaci i klasifikacija gotovih koža

Zbrinjavanje gotovih koža

 

Učenici su obvezni tijekom prve godine izraditi vježbe:

 1. snimanja histološke građe sirove kože,
 2. kontrole procesa štavljenja ''kuhanjem'',
 3. određivanja čvrstoće i istezanja lica gotove kože,
 4. postojanosti površinskog filma na suho i mokro trljanje.

 

Sadržaj programa: drugi (2.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Poznavanje zamjenskih materijala

Razlikovati vrste i svojstva umjetnih materijala

Znati odabrati i primijeniti materijal za gornje i podstavne dijelove, lubove, tabanice, kapice i okvire

Znati promjene i svojstava materijala u obradi

Umjetni materijali na bazi: tekstila, sintetskih i kožnih vlakana

(poromerički materijal, konit, tekson i termofleks)

2. Tekstil

Prepoznati podrijetlo tkanine

Znati razlikovati platneni, keper i atlas vez

Pravilan odabir tekstila i primjena u obućarstvu

Upoznati sirovinski sastav i numeraciju konaca

Vrste tekstilnih sirovina:

biljna vlakna (pamuk, lan konoplja)

Životinjska vlakna: vuna i krzno

Sintetska vlakna: nylon, terylen

Tkanine: žutica, keper platno, flanel, rips, saten

Netkani tekstil: triko, filc

Svojstva i primjena

Konac*

3. Guma

Znati objasniti dobivanje gume iz prirodnoga i sintetskog kaučuka

Znati svojstva, razlikovati i primijeniti različite vrste guma

Prirodni i sintetski kaučuk

Dobivanje gume

Svojstva, vrste i primjena gume: krep, mikro, spužvasta-pjenasta guma

Gumena potplata i potpetice

4. Ljepila

Znati vrste ljepila

Znati pravilno pripremiti materijal

Izabrati i upotrijebiti ljepilo

Znati zbrinuti ljepilo

Znati primijeniti mjere zaštite i zaštite od požara

Ljepila: vrste, svojstva i primjena ljepila

Disperzna ljepila

Jednokomponentna,

dvokomponentna i

poliuretanska ljepila

Taljiva ljepila

5. Plastične mase

Prepoznati različite plastične potplate i potpetice

Znati svojstva i pravilno ih pripremiti za lijepljenje

Polivinil-klorid (PVC-potplat)

Poliuretan (PU-potplat)

6. Kože za potplat (đonske)

Znati podjelu vrste i primjenu potplatnih koža

Razlikovati i prepoznati potplatne kože

Kože za potplat: vrste i primjena

Ago krupon

Komerc

Specijal

7. Sredstva za dovršavanje i održavanje obuće

Upoznati sredstva za dovršavanje proizvoda

Znati razlikovati i primijeniti sredstva za održavanje obuće

Sredstva za dovršavanje obuće**

Sredstva za održavanje obuće: vrste i primjena

Sjajila

Sredstva za impregnaciju

Sredstva za brušene kože

Sredstva za njegu gumene i platnene obuće

   * - konac izučavati u tehnologiji obuće – 2. razred

      - nastavna cjelina: spajanje dijelova šivanjem

  ** - sredstva za dovršavanje obuće - izučavati u tehnologiji obuće -  3. razred

-         nastavna cjelina – dovršavanje obuće

 

Učenici su obvezni druge godine izraditi vježbe:

 1. probe promjena dimenzija umjetnih materijala pod utjecajem vlage,
 2. ispitivanja vlakana plamenom,
 3. ispitivanja otpornosti gume na temperaturu,
 4. ispitivati čvrstoću lijepljenja.

 

Metodičke napomene:

- u izvođenju teorijske nastave koristiti različite uzorke materijala,

- organizirati vježbe u specijaliziranom laboratoriju za ispitivanje materijala i proizvodnim obućarskim radionicama,

- preporučuje se stručni posjet proizvođačima prirodne ili umjetne kože, tekstila ili potplate.

 

Obveze učenika:

- izrada predviđenih vježbi i prikupljanje kataloga s različitim materijalima.

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

Nastavne cjeline

1. razred

2. razred

UKUPNO

1. Poznavanje materijala

2

 

2

2. Poznavanje sirove kože

4

 

4

3. Tehnološke operacije prerade kože

9

 

9

4. Poznavanje gotovih koža

20

 

20

5. Poznavanje zamjenskih materijala

 

7

7

6. Tekstil

 

6

6

7. Guma

 

6

6

8. Ljepila

 

5

5

9. Plastične mase

 

5

5

10. Potplatne kože

 

3

3

11. Sredstva za dovršavanje i održavanje obuće

 

3

3

UKUPNO

35

35

70

 

Literatura

 1. Ž. Bajza: H. Grgurić-T. Vuković, Tehnologija kože i krzna, Zagreb, 1985.
 2. T. Prajs: Materijali za proizvodnju obuće, Viša tehnička-obućarska škola,            Zagreb, 1968.
 3. T. Prajs: Pomoćni obućarski materijali, Zagreb, 1967.
 4. Časopis “Koža i obuća”- Hrvatsko društvo kožara i obućara

 

 

6.6. Nastavni predmet: Estetika

 

Razred: prvi (1.)

 

Razred

1.

Ukupno

Broj sati

1/35

1/35

 

Cilj programa

Učenje osnova likovnosti i primjena zakonitosti na obući.

 

Zadaci programa:

- upoznavanje osnovnih elemenata likovnosti,

- upoznavanje s povijesnim razvojem obuće,

- upoznavanje tipova građe stopala i utjecaj na oblikovanje obuće,

- naučiti primijeniti stečeno znanje u funkcionalnom i suvremenom oblikovanju obuće,

- poticati kreativne sposobnosti.

 

Sadržaj programa: prvi (1.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeće)

Nastavni sadržaji

1. Estetika obuće

Upoznati pojmove estetike dizajna, umjetnosti i zanata.

Estetika

Umjetnost

Dizajn

Zanat

2. Elementi likovnosti

Upoznati različite oblike crta (linija) i linearno oblikovanje.

Upoznati plošne elemente u likovnosti.

Upoznavanje s različitim vrstama materijala i raspoznavanje tekstura.

Upoznavanje s različitim oblicima obuće.

Nacrtati različite oblike obuće.

Upoznavanje s tonskim skalama i različitim tonskim vrijednostima.

Olovkom prikazati tonsku skalu.

Upoznati osnovna svojstva, intenzitet boje i zakonitosti koje vladaju u “krugu boja”.

Upoznavanje s primjenom suodnosa među bojama – kontrasti.

Znati primijeniti sklad boja u izradi obuće.

Znati načela kompozicije.

Znati predvidjeti oblik i veličinu modnih ukrasa (ornamenta) na obući.

Znati primijeniti sve zakonitosti u obući.

Nacrtati obuću.

Crta

Ploha

Tekstura

Oblik

Boja

Ton

Kompozicija

3. Povijesni razvoj obuće

Upoznati značajke povijesnih stilova obuće.

Znati razlikovati različite forme.

Znati uočiti nastanak novog stila.

Upoznati razvoj obuće tijekom novonastalih povijesnih situacija

Stare civilizacije

Mezopotamija

Grčka (helenistika)

Rimsko doba

Romanika

Gotika

Renesansa

Barok

Rokoko

 

4. Obuća 19. i 20. st.

Poznavati nove oblike

Bidermajer

Moda turnira

Obuća 20. st.

5. Tipovi građe nogu

Znati prema izgledu prepoznati oblik stopala.

Nacrtati različite oblike stopala.

Znati primijeniti likovne elemente u oblikovanju obuće za različiti izgled noge.

Kvadratni

Egipatski

Grčki

 

Metodičke napomene

Nastava se izvodi u specijaliziranoj učionici. Omogućiti učenicima posjet Muzeju za umjetnost i obrt.

 

Obveze učenika

Samostalno izraditi modne crteže obuće olovkom (obična i u boji).

 

Pregled  nastavnih cjelina s vremenskim rasporedom

 

Nastavne cjeline

1. razred

UKUPNO

1. Estetika obuće

2

2

2. Elementi likovnosti

15

15

3. Povijesni razvoj obuće

10

10

4. Obuća 19. i 20. st.

4

4

5. Tipovi građe nogu

4

4

UKUPNO

35

35

 

 

Literatura

 1. Loara Blažević-Sanja Pribić: Estetika odijevanja, Alfa, Zagreb, 2000.
 2. Ljubo Babić: Boja i sklad, Hrvatski izdavački bibliografski zavod, Zagreb, 1943.
 3. Dragutin Prelčec: Modeliranje obuće, Viša tehnička obućarska škola, Zagreb, 1964.
 4. Modni časopisi

 

B2) IZBORNI DIO PROGRAMA

 

6.7. Nastavni predmet:  Računalstvo

 

Razred: treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati

 

Razred

3.

UKUPNO

Broj sati

1/32

1/32

 

Cilj obrazovanja

Nadopuniti i proširiti znanja stečena u obveznom programu

 

Zadaci programa

Naučiti koristiti grafiku na računalu s primjenom u obućarskoj struci, naučiti prezentirati informacije u obliku slajdova ili putem web stranice.

 

Sadržaj: treći (3.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Grafika na računalu

Znati skenirati i obraditi sliku u nekom programu za obradu fotografije

Znati naslikati ili nacrtati sliku pomoću računala

Spremiti ili ispisati sliku

Nacrtati skice modela obuće

Vrste računalne grafike

Razlike između rasterske i vektorske

Programi za obradu slika

Skeniranje i obrada

Uvoz slike s digitalnog fotoaparata i obrada

Rad s programskim paketom CorelDraw

Ispis i spremanje

2. Prezentacija informacija*

Znati pripremiti i predstaviti auditoriju određene materijale uz pomoć računala i drugih tehničkih pomagala radi predstavljanja i promicanja djelatnosti vezane uz konkretno zanimanje

Osnovno o PowerPointu

Izrada prezentacije

Uređivanje teksta

Rad sa slajdovima

Umetanje sadržaja

Određivanje podloge i promjena uzorka

Dodavanje animacijskih efekata

Prikaz prezentacije

* Ovisno o predznanjima, mogućnostima i potrebama polaznika, umjesto PowerPointa može se učiti izrada web stranica.

 

Metodičke napomene

Nastava se realizira u specijaliziranoj računalskoj učionici koja je opremljena s minimalno 15+1 umreženih računala i potrebnim softverom, LCD projektorom, skenerom, inkjet pisačem, te pristupom internetu.

Zbog posebnosti sadržaja koji zahtijeva isključivo rad na računalu, nastava se održava u bloku od 2 školska sata sa skupinom od 15 učenika (uz svako računalo 1 učenik).

 

Obveze učenika

Redovito pohađanje nastave.

Savjesna uporaba i čuvanje računalne opreme.

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

Nastavne cjeline

3. razred

UKUPNO

1. Grafika na računalu

18

18

2. Prezentacija informacija

14

14

UKUPNO

32

32

 

Literatura za nastavnika

 1. LJ. Milijaš: PC škola- Pffice xp, Pro-mil, Varaždin, 2002.
 2. I. Kartelo: FrontPage 2000, Škola E-92, Split, 2000.
 3. N. Milijaš: CorelDraw, Pro-mil, Varaždin, 2002.

 

 

6.8. Nastavni predmet: Matematika u struci

 

Razred: drugi (2.), treći (3.)

Tjedni  (ukupni) fond sati

 

Razred

1.

2.

3

UKUPNO

Broj sati

1/35

1/35

1/32

102

 

Cilj programa

Proširiti znanje iz matematike iz obveznog programa (za učenike koji žele nastaviti školovanje na višoj školi).

 

Zadaci programa:

- usvojiti osnove računanja s polinomima i algebarskim razlomcima,

- definirati potencije racionalnog eksponenta i pravila za rad s potencijama,

-  steći temeljne pojmove o skupu kompleksnih brojeva,

- naučiti rješavati kvadratnu jednadžbu i sustav linearne i kvadratne jednadžbe,

- nacrtati graf kvadratne funkcije,

- naučiti osnove trigonometrije pravokutnog trokuta,

- definirati, nacrtati, znati napisati jednadžbu kružnice, elipse, hiperbole, parabole.

 

Sadržaj: drugi (2.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Polinomi

Naučiti zbrajati, množiti, potencirati polinome i rastavljati ih na faktore

Zbrajanje i množenje polinoma

Kvadrat binoma

Kub binoma

Razlika kvadrata

2. Algebarski razlomci

Naučiti skraćivati, zbrajati, množiti, dijeliti jednostavnije algebarske razlomke

Skraćivanje algebarskih razlomaka

Računske operacije među algebarskim razlomcima

3. Potencije racionalnog eksponenta

Naučiti izračunati potenciju s cjelobrojnim i razlomačkim eksponentom, te pojednostavniti algebarske izraze koji sadrže potencije

Potencije cijelog eksponenta

Definicija korijena

Potencije racionalnog eksponenta

4. Skup kompleksnih brojeva

Shvatiti pojam imaginarne jedinice, naučiti zbrajati, množiti, dijeliti i grafički prikazati kompleksne brojeve

Rješavanje jednadžbi: x2=z

Definicija i potencije imaginarne jedinice

Kompleksna ravnina

Zbrajanje, množenje, dijeljenje kompleksnih brojeva

5. Kvadratna jednadžba

Naučiti srediti i riješiti kvadratnu jednadžbu i sustav jednadžbi, znati sastaviti jednadžbu iz poznatih rješenja

Nepotpuna kvadratna jednadžba

Kvadratna jednadžba oblika: ax2+bx+c=0

Sustav kvadratne i linearne jednadžbe

Vietove formule

 

Sadržaj: treći (3.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Kvadratna funkcija

Znati nacrtati kvadratnu funkciju

Moći odrediti kvadratnu funkciju iz tri poznate točke grafa

Crtanje grafa iz niza izračunatih točaka

Tjeme i nultočke

Određivanje jednadžbe iz poznatih točaka grafa

2. Trigonometrija pravokutnog trokuta

Naučiti definicije trigonometrijskih funkcija u pravokutnom trokutu i osnovne relacije među njima, koristeći te definicije i Pitagorin poučak                        Moći izračunati nepoznate elemente trokuta

Definicije trigonometrijskih funkcija

Osnovne relacije među trigonometrijskim funkcijama

Zbroj kutova u trokutu

Pitagorin poučak

Određivanje prirodnih vrijednosti trigonometrijskih funkcija pomoću kalkulatora

Rješavanje pravokutnog trokuta

3. Kružnica, elipsa, hiperbola, parabola

Naučiti rješavati krivulje i napisati jednadžbe iz poznatih podataka

Definicija, konstrukcija i jednadžba kružnice, elipse, parabole i hiperbole

 

Obveze učenika:

- rješavanje domaćih zadaća.

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

Nastavne cjeline

2. razred

3. razred

UKUPNO

1. Polinomi

6

 

6

2. Algebarski razlomci

8

 

8

3. Potencije

6

 

6

4. Skup kompleksnih brojeva

6

 

6

5. Kvadratna jednadžba

9

 

9

6. Kvadratna funkcija

 

6

6

7. Trigonometrija

 

9

9

8. Kružnica

 

5

5

9. Elipsa

 

4

4

10. Hiperbola

 

4

4

11. Parabola

 

4

4

UKUPNO

35

32

67

 

Literatura

 1. Matematika za 1. razred tehničkih škola (1.-5. poglavlje)
 2. Dakić, Elezović: Matematika za 2. razred tehničkih škola (1.-4. poglavlje)
 3. Sanja Varošanec: Matematika za 3. razred tehničkih škola (4. poglavlje)

 

6.9. Nastavni predmet: Tehnologija obuće

Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)

Tjedni  (ukupni) fond sati

 

Razred

1.

2.

3.

UKUPNO

Broj sati

1/35

1/35

1/32

3/102

 

Cilj obrazovanja

Steći i proširiti znanja te upoznati nove tehnološke operacije i postupke u proizvodnji obuće.

 

Zadaci programa:

- upoznati specifične radne postupke i tehnike korištenja računala,

- upoznati automatizirane i programirane strojeve za izradu specijalizirane obuće,

- razvijati zanimanje za struku,

- osposobiti za stalno usavršavanje i praćenje novih tehnoloških dostignuća u obućarskoj struci.

 

Sadržaj: prvi (1.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Krojenje gornjišta

Upoznati mogućnosti krojenja dijelova pomoću automatskog računala

Upoznati tehniku krojenja

Krojenje prirodne kože računalom

Automatsko i kompjutorsko krojenje dijelova obuće

2. Priprema iskrojenih dijelova gornjišta

Poznavati razloge egaliziranja dijelova gornjišta

Znati pripremiti dijelove i stroj za označivanje

Razlikovati oznake

Poznavati funkciju matriciranja

Znati pripremiti dijelove za valkanje

Znati programirati stroj za stanjivanje rubova

Cijepanje iskrojenih dijelova

Tehnika cijepanja

Strojno označivanje dijelova

Tehnika rada

Matriciranje dijelova gornjišta

Oblikovanje produženih oglavaka

Stanjivanje rubova na strojevima s troreznim programom

 

Sadržaj: drugi (2.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Priprema rada

Upoznati se s poslovima studija i operativne pripreme

Znati izvršiti analizu vremena izrade i pojednostavljenje rada uz pomoć računala

Studij rada

Operativna priprema

2. Spajanje dijelova šivanjem

Prepoznati različite posebne postupke šivanja

Znati različite strojeve s ručnim i automatskim vođenjem procesa šivanja

Znati prednosti i nedostatke posebnih šivaćih strojeva

Šivanje trenča licem na lice

Šivanje špage

Križno šivanje

Šivanje podložene lastike

Šivanje remenaca i zatvarača na dvoiglenim strojevima

Šivanje po rubu s automatskim obrezivanjem podstave i odsijecanjem konca

Ukrasno šivanje na strojevima s automatskim vođenjem procesa šivanja

3. Visokofrekventno (VF) zavarivanje

Upoznati tehnologiju obrade sastavnih dijelova gornjišta VF postupkom

Znati svojstva materijala za VF zavarivanje

Upoznati strojeve i sjekače noževe

Zavarivanje međusobnih sastava

Zavarivanje vanjskih i podstavnih dijelova

Utiskivanje imitacija estetsko-modnih elemenata

4. Tehnološki procesi izrade gornjišta

Prepoznati i razlikovati krojeve obuće

Znati redoslijed radnih postupaka

Tehnološki procesi izrade: visoke obuće, čizme, mokasino (čarapa), ortopedske obuće

 

Sadržaj: treći (3.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)

Nastavni sadržaji

1. Isijecanje dijelova donjišta

Znati pripremiti materijal i uređaje za isijecanje dijelova

Automatsko isijecanje

2. Obrada dijelova donjišta

Znati tehnološke procese obrade temeljne tabanice

Znati dijelove tabanice

Znati svojstva materijala za izradu tabanica

Upoznati presvlačenje potpetica s kožama reptila

Znati obradu potpetica od gume

Upoznati presvlačenje potpetica za kalifornija obuću

Znati obradu potplata s okvirom, povišenim rubom i prošivanu obuću

Obrada temeljne tabanice: za otvorenu obuću sa zglobnim dodatkom, za fleksibil i okvir-šivani postupak, za kombinirano brizgani postupak

Obrada potpetica

Obrada potplata

3. Spajanje gornjišta s dijelovima donjišta

Znati tehnološke procese izrade donjišta

Znati strojeve alate i uređaje potrebne za izradu specijaliziranih programa

Znati odabrati materijale, PVC- granulate i gumene smjese

Znati pripremiti metalne kalupe

Upoznati proces navlačenja i privlačenja cijelog upusta gornjišta

Znati princip rada stroja za pričvršćivanje potpetica

Tehnološki procesi izrade donjišta: okvir šivane obuće, kovane, cijelo-brizgane i vulkanizirane obuće

Automatizirano navlačenje i privlačenje cijelog upusta gornjišta

Strojno pričvršćivanje potpetica

 

Metodičke napomene

Nastavu realizirati predavanjem i posjetom  specijaliziranih obućarskih radionica i pogona.

 

Obveze učenika

Izraditi vježbe vezane za sadržaje programa:

-         priprema iskrojenih dijelova,

-         spajanje dijelova šivanjem,

-         spajanje gornjišta s dijelovima donjišta.

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

Nastavne cjeline

1. razred

2. razred

3. razred

UKUPNO

1. Krojenje gornjišta

15

 

 

15

2. Priprema iskrojenih dijelova gornjišta

20

 

 

20

3. Priprema rada

 

7

 

7

4. Spajanje dijelova šivanjem

 

16

 

16

5. Visokofrekventno (VF) zavarivanje

 

4

 

4

6 Tehnološki procesi izrade gornjišta

 

8

 

8

7. Isijecanje dijelova donjišta

 

 

2

2

8. Obrada dijelova donjišta

 

 

15

15

9. Spajanje gornjišta s dijelovima donjišta

 

 

15

15

UKUPNO

35

35

32

102

 

Literatura

 1. D. Novina: Tehnologija proizvodnja obuće, Zagreb, 1981.
 2. Časopis "Koža i obuća"

 

6.10. Nastavni predmet: Modeliranje obuće

 

Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)

 

Tjedni  (ukupni) fond sati

Razred

1.

2.

3.

UKUPNO

Broj sati

1/35

1/35

1/32

3/102

 

Cilj obrazovanja

Proširiti znanja i vještine u kreiranju i modeliranju specijalizirane i modne obuće.

 

Zadaci programa:

- razvijati kreativne sposobnosti,

- upoznati načela stvaranja novog proizvoda,

- naučiti samostalno modelirati različite vrste modne i mladenačke obuće,

- naučiti primijeniti stečena znanja i vještine iz struke u dizajniranju novog proizvoda,

- razvijati sposobnost promatranja i uspoređivanja,

- razvijati kod učenika preciznost i urednost crteža,

- pratiti modne trendove,

- naučiti koristiti stručnu literaturu,

- poticati samostalnost u kreiranju obuće,

- razvijati kulturu odijevanja i obuvanja.

 

Sadržaj: prvi (1.) razred

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Kreiranje obuće

Upoznati ulogu i zadatke kreatora ''modelara u oblikovanju obuće''

Upoznati važnost i svrhu dizajna

Prikupljati ideje

Crtati crteže obuće različitim likovnim tehnikama

Kreator

Modelar

Crtanje

 

2. Konstrukcija kalupa i tabanice

Znati nacrtati profil kalupa i temeljnu tabanicu

Prijedlog nacrta novog modela oblika kalupa i tabanice

Geometrijska konstrukcija profila kalupa

Geometrijska konstrukcija tabanice

3. Mjere obuće

Upoznati američki sustav mjera

Znati preračunavati iz različitih sustava mjera

Znati čitati tablice

Američki sustav mjera

Preračunavanje mjera

 

Učenici su obvezni tijekom prve godine izraditi vježbe:

- modni crtež,

- profil kalupa,

- nacrt tabanice.

 

Sadržaj: drugi (2.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Kreiranje i modeliranje muške obuće

Nacrtati skice i crteže muške obuće

Izabrati crteže

Nacrtati modele i izrezati šablone

Crtanje osnove modela muške gojzerice

Crtanje osnove modela muške čizmice na zatvarač i čizmice bez zatvarača

Kopiranje vanjskih i podstavnih dijelova gornjišta

2. Kreiranje i modeliranje ženske obuće

Nacrtati skice i crteže ženske obuće

Izabrati crtež za modeliranje

Znati izraditi model s asimetričnim linijama

Crtanje osnove modela ženske: salonke, polucipele, gležnjače, čizme na zatvarač i bez zatvarača

3. Kreiranje i modeliranje dječje obuće

Nacrtati skice dječje obuće i ukrasa

Izabrati skice za modeliranje

Znati modelirati razne ukrase

Uskladiti veličinu i oblik ukrasa prema dječjoj cipeli

Crtanje  osnove modela dječjih cipela

Crtanje ukrasa (ornamenata)

Izrada šablona

 

Učenici su obvezni tijekom druge godine izraditi vježbe:

- muški model obuće,

- ženski model obuće,

- dječji model obuće.

 

Sadržaj: treći (3.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Modeliranje obuće specijaliziranih programa

Znati izabrati i pripremiti kalup

Znati modelirati specifične modele

Razlikovati konstrukcije

Crtanje osnove modela: mokasina (žaba), ortopedski modeli, sportski modeli

2. Modna obuća

Crtati skice modela

Crtati originalne crteže modela

Znati izabrati oblik kalupa

Odrediti vrstu i boju materijala, konca, ukrasa, potplata i potpetice

Znati oblikovati

Izraditi pulover

Različiti tipovi modela: muške, ženske, dječje obuće

Oblikovanje različitih modnih ukrasa

3. Ocjenjivanje novog modela

Promatrati, uspoređivati i predlagati nova idejna rješenja

Znati korigirati novi uzorak obuće

Ispitivanje i analiza novog modela obuće

Korigiranje šablona

4. Gradiranje modela*

Upoznati način umnožavanja dijelova obuće uz pomoć računala

Gradiranje uz pomoć računala s programom za crtanje

*Gradiranje modela realizirati na Fakultetu kemijskog inženjeringa ili tvornicama obuće koje su opremljene specijaliziranim računalnim programima.

 

Učenici su obvezni tijekom treće godine izraditi vježbe:

- model obuće specijaliziranog programa,

- modni uzorak.

 

Metodičke napomene

Nastava se preporučuje u obliku vježbi u specijaliziranoj ili računalnoj učionici uz uporabu modnih časopisa, crteža, uzoraka obuće, kataloga, tablica, interneta i specijaliziranih programa.

Vježbe modeliranja izvoditi u naravnoj veličini obuće.

Omogućiti posjete muzejima i modnim sajmovima.

 

Obveze učenika

Samostalno izraditi modele prema predviđenim vježbama i izraditi mapu s crtežima obuće.

Nošenje modelarskog pribora i pribora za crtanje.

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

Nastavne cjeline

1. razred

2. razred

3. razred

UKUPNO

1. Kreiranje obuće

15

 

 

15

2. Konstrukcija kalupa i tabanice

13

 

 

13

3. Mjere obuće

7

 

 

7

4. Kreiranje i modeliranje muške obuće

 

14

 

14

5. Kreiranje i modeliranje ženske obuće

 

12

 

12

6. Kreiranje i modeliranje dječje obuće

 

9

 

9

7. Modeliranje obuće specijaliziranih programa

 

 

10

10

8. Modna obuća

 

 

14

14

9. Ocjenjivanje novog modela

 

 

4

4

10. Gradiranje modela

 

 

4

4

UKUPNO

35

35

32

102

 

Literatura

 1. V. Mandić: Građa i funkcija stopala, Zagreb, 1964.
 2. D. Prelčec: Modeliranje u industriji obuće 1. i 2. dio, Zagreb, 1964.
 3. L. Blažević, S. Prpić: Estetika odijevanja, Alfa, Zagreb, 2000.
 4. I. Turković: Nastava strukovno-teorijskih predmeta u srednjim školama, Informator, Zagreb, 1997.
 5. Modni časopisi

 

6.11.  Nastavni predmet:  Tjelesna i zdravstvena kultura

 

Nastavni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodnim novinama" br. 136 od 28. kolovoza 2003.

 

C) PRAKTIČNI DIO PROGRAMA

 

C1) 6.12. NASTAVNI PREDMET: TEHNOLOŠKE VJEŽBE - OBUĆE

 

Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)

 

Tjedni  (ukupni) fond sati

 

Razred

1.

2.

3.

UKUPNO

Broj sati

1/35

1/35

1/32

3/102

 

Cilj obrazovanja

Steći osnovna znanja i sposobnost upravljanja strojevima u izradi obuće.

 

Zadaci programa:

- upoznati učenike s opasnostima i mogućim povredama,

- osposobiti za primjenu osobnih mjera zaštite na radu,

- upoznati princip rada strojeva za izradu obuće,

- razviti naviku čuvanja i održavanja strojeva i uređaja,

- sposobnost čitanja shema strojeva,

- sposobnost primjene znanja u praksi,

- osposobiti učenika za stalno usavršavanje, praćenje i primjenu novih strojeva u izradi obuće.

 

Sadržaj: prvi (1.) razred

 

Nastavne cjeline

Očekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)

Nastavni sadržaj

1. Mehanička proizvodnja obuće

Upoznati mogućnosti rasporeda strojeva u procesu izrade obuće

Znati prednosti i nedostatke

Znati izabrati najpovoljniji raspored strojeva

Raspored strojeva:

- linijski

- grupni

- kružni

2. Strojevi za krojenje dijelova gornjišta

Znati podjelu strojeva

Razlikovati strojeve

Znati dijelove stroja i princip rada

Upoznati način upravljanja strojem

Znati regulirati visinu hoda udarne grede

Razlikovati podloge za krojenje

Znati vrste noževa

Znati održavati strojeve, podloge i noževe

Znati primjenu mjera zaštite

Podjela strojeva na:

- mehanički pogon

- hidraulični pogon

- pneumatski pogon

- elektro-kontaktni pogon

Vrste podloga

Uređaji za krojenje

3. Strojevi za pripremu iskrojenih dijelova

Znati odrediti debljinu cijepanja materijala

Znati dijelove stroja i mogućnost primjene označivanja s folijom i bez folije

Znati pripremiti podloge za označivanje

Znati princip rada strojeva i dijelove stroja

Znati odabrati papučicu i regulirati širinu  i debljinu stanjivanja

Stroj za cijepanje

Stroj za označivanje dijelova (žigovanje)

Stroj za stanjivanje rubova gornjišta

Namjena i princip rada stroja

Dijelovi stroja

Folije za označivanje

Označivanje dijelova gornjišta i uložnih tabanica

Namjena i dijelovi stroja

Oblici i veličine papučica

Jednorezni i trorezni strojevi

 

Sadržaj: drugi (2.) razred

 

Nastavne cjeline

Očekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)

Nastavni sadržaj

1. Strojevi za obradu ruba

Znati dijelove stroja i pripremu ljepila

Znati regulirati temperaturu spremnika za ljepilo

Stroj za podvijanje rubova

Namjena i princip rada

Dijelovi stroja

Taljiva ljepila

2. Strojevi za šivanje

Znati podjelu i primjenu šivaćih strojeva

Znati prednosti i nedostatke strojeva

Znati dijelove šivaćeg stroja

Znati važnost i ulogu konca i igle u procesu šivanja

Mogućnost primjene različitih dodatnih uređaja

Podjela šivaćih strojeva

Strojevi široke primjene (ravni, stubni i rameni)

Strojevi ograničene primjene s ručnim vođenjem procesa šivanja (specijalizirani)

Stroj cik-cak

Stroj za šivanje obruba, špage, dvoigleni

Strojevi ograničene primjene s automatiziranim vođenjem procesa šivanja

Strojevi za šivanje ukrasnih zapora i ukrasnih šavova

Dodatni uređaji

 

Sadržaj: treći (3.) razred

 

Nastavne cjeline

Očekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)

Nastavni sadržaj

1. Strojevi za isijecanje i obradu dijelova donjišta

Znati pogon i princip rada strojeva za isijecanje luba, temeljne kabanice, potplata i potpetnjaka

Upoznati princip rada strojeva za obradu rubova

Znati upravljati sa strojevima za stanjivanje rubova i bojenje potplata

Znati dijelove strojeva i način održavanja

Strojevi za isijecanje -polumosni

Strojevi za isijecanje - mosni

Strojevi za oblikovanje zglobnog i petnog dijela tabanice

Strojevi za stanjivanje potplata

Strojevi za bojenje potpetica

2. Strojevi za spajanje gornjišta s donjištem

Upoznati princip rada strojeva za: oblikovanje lubnog dijela gornjišta, navlačenje gornjišta na kalup, poravnavanje nabora

Znati princip rada strojeva za: brušenje upusta gornjišta i potplata, obrezivanje rubova potplata i potpetica, prešanje, pričvršćivanje i glačanje

Znati dijelove strojeva i način održavanja

Strojevi za oblikovanje lubnog dijela gornjišta s lubom

Strojevi za navlačenje i privlačenje gornjišta na kalup

Strojevi za poravnavanje nabora

Strojevi za brušenje

Stroj za obrezivanje ruba potplata i potpetice

Strojevi za prešanje

Strojevi za pričvršćivanje potpetica

Strojevi za glačanje

 

Metodičke napomene

 

Vježbe se realiziraju u školskim i proizvodnim obućarskim radionicama, metodom usmenog izlaganja i demonstracijom.

Razredni odjel podijeliti u skupine.

Oblici rada: frontalni, skupni i u parovima.

 

Obveze učenika:

- nazočnost na svim vježbama,

- pisana priprema za svaku vježbu,

- pridržavati se pravila ponašanja u proizvodnim radionicama,

- nositi zaštitnu odjeću.

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Nastavne cjeline

1. razred

2. razred

3. razred

UKUPNO

1. Mehanička proizvodnja obuće

4

 

 

4

2. Strojevi za krojenje dijelova gornjišta

10

 

 

10

3. Strojevi za pripremu iskrojenih dijelova

21

 

 

21

4. Strojevi za obradu ruba

 

10

 

10

5. Strojevi za šivanje

 

25

 

25

6. Strojevi za isijecanje i obradu dijelova donjišta

 

 

12

12

7. Strojevi za spajanje gornjišta s donjištem

 

 

20

20

UKUPNO

35

35

32

102

Literatura

 1. T. Somogy: Strojevi i uređaji 1.-4. dio, Zagreb, !980.
 2. D. Novina: Tehnologija proizvodnje obuće 1.-4. dio, Zagreb, 1981.
 3. Časopis: Koža i obuća

C2) + C3) PRAKTIČNA NASTAVA U ŠKOLI I  RADNOM PROCESU

 

6.13. Nastavni predmet: Praktična nastava


Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)

Tjedni  (ukupni) fond sati

 

Razred

1.

2.

3.

UKUPNO

Praktična nastava

900

900

800

2600

 


Cilj obrazovanja

Stjecanje znanja, vještina i navika u tehnološkom procesu izrade obuće i osposobljavanje za samostalni rad.

 

Zadaci programa:

-         osposobiti učenike za obavljanje praktičnog rada na siguran način,

-         naučiti stručno upravljati i održavati alat, strojeve i uređaje,

-         steći potrebna znanja, vještine i navike u tehnološkom procesu izrade obuće (krojenje, šivanje, spajanje i dorada obuće),

-         znati stručno odabrati, obrađivati i zbrinuti materijale,

-         znati se koristiti tehnološkom dokumentacijom,

-         razvijati pravilan odnos prema radu,

-         stjecanje radnih navika, štedljivosti i čuvanja radnog okoliša.

-          

Sadržaj programa: prvi (1.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Zaštita na radu

Znati primijeniti zakonske propise

Upoznati mogućnost povreda

Opasnosti od električne struje, otrovnih tvari, buke i požara

Znati primijeniti zaštitna sredstva u procesu izrade obuće

Znati odlagati otpad kože i ne onečišćivati radni okoliš

Primijeniti zaštitne uređaje na strojevima

Propisi za nositelje osiguranja u slučaju nezgode

Mehanički izvori opasnosti

Opasnosti od padova, električne struje, štetnih i otrovnih tvari, buke i požara

Osobna zaštitna sredstva

Prva pomoć

Test zaštite na radu

2. Obućarska radionica

Upoznati radni prostor i radno mjesto

Znati pravila kretanja

Upoznati razmještaj strojeva u radionici

Upoznavanje s programom naukovanja

Pravila kretanja i kućni red u radionici

Održavanje radnog mjesta

Okvirni program naukovanja

3. Upoznavanje s alatima i uređajima

Upoznati alate, uređaje i pribor koji se najčešće koristi u izradi obuće

Naučiti naoštriti nož

Različiti alati, uređaji i pribori

4. Upoznavanje s dijelovima obuće

Prepoznati i razlikovati osnovne dijelove obuće (oglav, sarica, lub, tvrdica, tabanica, đon)

Gornji i donji dijelovi obuće

5. Krojenje dijelova gornjišta

Steći vještinu izvođenja ručnog i strojnog krojenja

Znati krojiti prirodnu i umjetnu kožu, te tekstil

Stjecati naviku ekonomičnog iskorištenja kože

Naučiti pravilno upravljati strojem za krojenje

Znati zbrinuti materijal

Znati odlagati otpad

Priprema šablona, alata, materijala i radnog mjesta za ručno krojenje

Priprema noževa i stroja za strojno krojenje

6. Razvrstavanje dijelova gornjišta

Znati kompletirati dijelove po radnom nalogu, brojevima, boji i artiklu

Znati složiti par dijelova obuće i čitati radni nalog

Radni nalozi

Iskrojeni dijelovi gornjišta

7. Označivanje dijelova

Znati primijeniti šilo i olovku

Razlikovati vrste označivanja

Rabiti ekoolovke

Upoznati mogućnosti povreda šilom i strojem

Pravilno upravljati strojem

Priprema iskrojenih dijelova, alata, pribora, šablona, stroja za označivanje.

 

8. Stanjivanje dijelova

Steći vještinu ručnog i strojnog stanjivanja

Znati regulirati širine i debljine stanjivanja na stroju

Upoznati mogućnosti povreda prstiju nožem

Pravilno rukovati i održavati stroj

Znati odlagati otpad

Alat za ručno i popravno stanjivanje

Priprema stroja za stanjivanje

Princip rada

9. Nanošenje ljepila i lijepljenje

Naučiti lijepiti i razlikovati gumena i specijalna ljepila

Pravilan odabir ljepila

Naučiti vrijeme sušenja ljepila

Upoznati mogućnosti požara i štetnosti na zdravlje

Vrste ljepila:

- privremeno i trajno ljepilo

- za međusobno spajanje dijelova

- za podvijeni rub

10. Bušenje rupica

Naučiti bušiti rupice po oznakama

Upozoriti na povrede prstiju šilom, čekićem i probijačem

Ukrasno i funkcionalno bušenje rupica

11. Ručno šivanje

Steći vještinu ručnog pletenja

Ekonomično se odnositi prema koncu

Moguće povrede prstiju iglom

Specijalni konac

Igle za ručno šivanje

 

Sadržaj programa: drugi (2.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Podvijanje rubova

Znati pripremiti alat, gumeno ljepilo i radno mjesto za ručno podvijanje

Narezati, zarezati i nanijeti ljepilo na dijelove za podvijanje

Pravilno podviti rubove sa šilom i čekićem

Znati regulirati, koristiti i održavati stroj

Očistiti spremnik za ljepilo (taljivo)

Alat

Ljepila

Priprema stroja za podvijanje

2. Šivanje podstave

Znati koristiti i održavati šivaći stroj

Provući gornji i namotati donji konac

Znati pričvrstiti iglu, uskladiti debljine igle i konca prema materijalu

Skrojene dijelove podstave sašiti u jednu cjelinu

Dijelovi podstave

Dijelovi šivaćeg stroja

Igla

Konac

Pripremiti šivaći stroj

 

3. Obrubljivanje i paspuliranje rubova

Sašiti paspul po iskrojenim dijelovima

Razlikovati paspule

Francuski

Njemački

Talijanski

Pripremiti šivaći stroj s vodilicom

4. Šivanje gornjih dijelova obuće

Steći vještinu šivanja osnovnih operacija pridržavajući se pravila

Šivanje remenaca

Sastav sarica, kapica, lubova, jezika

5. Ugradnja podstave

Ljepilo nanijeti na naličje podstave i lica

Pravilno izvršiti postupak

Linija sastava

Derbi sastav

6. Porubno šivanje

Pažljivo izabrati donji konac za šivanje otvorene obuće

Regulirati dužinu uboda na stroju

Estetski šivati

Otvorena i zatvorena obuća

7. Šivanje zapora, pasica i tabanica

Naučiti primijeniti pravila šivanja

Napraviti kontrolu kvalitete izrade operacije

Sašiti zapor, tabanicu i pasicu

Visoki šivaći stroj

Izbor igle i konca

Pravila šivanja

8. Isijecanje dijelova donjišta

Ručno ili strojno isjeći: lub, tvrdicu, temeljnu tabanicu, potplat, potpetnjak i dr.

Znati funkciju dijelova na gotovoj obući

Alat i uređaji za isijecanje donjih dijelova obuće

Priprema materijala i stroja

9. Obrada i ugradnja ugradnih dijelova

Stanjiti rubove na određenu debljinu ili širinu

Ugraditi lub i tvrdicu između vanjskih i podstavnih dijelova

Lub

Tvrdica

Ljepilo

10. Pričvršćivanje temeljne tabanice

Pričvrstiti temeljnu tabanicu na kalup čavlima ili spajalicama

Temeljne tabanice za nisku i visoku potpeticu

Kalupi

 

Sadržaj programa: treći (3.) razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Navlačenje i privlačenje gornjišta

Pripremiti kliješta za navlačenje, čavle, ljepilo, kalup, gornjište

Znati navlačiti upust gornjišta od vrha do pete

Upoznati dijelove i rad stroja (kliješta-škare)

Ručno i strojno navlačenje gornjišta na kalup

Vršni dio

Petni dio

Stranice

 

2. Priprema upusta gornjišta

Odabrati brusni papir

Hrapaviti upust gornjišta

Brušenje

Pripremiti stroj i alat za hrapavljenje upusta

3. Nalaganje i prešanje potplata

Odabrati ljepilo

Nanošenje ljepila

Nalijepiti potplat

Regulirati pritisak i vrijeme prešanja potplata

Steći vještinu nalaganja potplata

Ljepilo

Priprema stroja i alat za prešanje potplata

4. Obrada ruba, potplata i pete

Raspoznavati profilirane noževe

Izmjena noževa

Izabrati profil noža prema željenoj obradi ruba potplata i pete

Steći vještinu obrezivanja Koristiti zaštitne naočale

Priprema stroja za obrezivanje ruba potplata i potpetice

5. Pričvršćivanje potpetica

Naučiti postupke pričvršćivanja pete (niske -krčak)

Znati pričvrstiti potpeticu čavlima, ljepilom i centralnim vijkom

Čavli

Stroj za pričvršćivanje potpetica

Ljepilo

 

6. Dovršavanje obuće

Prepoznati i razlikovati politure, boje i voskove

Znati polirati površinu i rub, potplata i potpetice

Razlikovati finiširanje gornjišta od finiširanja donjišta

Sredstva za dovršavanje

Strojevi i alati za dovršavanje

7. Popravak obuće

Osposobiti učenike za sve vrste popravaka

Sredstva za dovršavanje, finiširanje i njegu obuće

 

Metodičke napomene

Praktična nastava u licenciranoj obrtničkoj radionici organizira se temeljem ugovora o naukovanju, a u licenciranoj radionici trgovačkog društva temeljem ugovora o praktičnoj nastavi koji se sklapa između škole i poduzeća. Djelomično se praktična nastava ostvaruje i u školskoj radionici, ako su za to osigurani potrebni uvjeti.  Iznimno se veći dio praktične nastave može realizirati u školskoj radionici, ako za to ne postoje osigurana radna mjesta u obrtničkim radionicama i trgovačkim društvima.

Učenici 1. razreda prije početka praktične nastave u obućarskim radionicama moraju imati minimalno 70 sati praktične nastave u školi i položeni ispit iz zaštite na radu.

 

Obveze učenika:

- sklopiti ugovor o naukovanju,

- redovito nazočiti nastavi,

- u mapi za praktičnu dio naukovanja izraditi pripremu za svaku vježbu,

- savjesno koristiti i čuvati strojeve i alat,

- primijeniti mjere zaštite na radu,

- nositi obućarski alat i pribor,

- nositi zaštitnu odjeću.

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

Nastavne cjeline

1. razred

2. razred

3. razred

UKUPNO

1. Zaštita na radu

35

 

 

35

2. Obućarska radionica

15

 

 

15

3. Upoznavanje alata i uređaja

15

 

 

15

4. Upoznavanje dijelova obuće

15

 

 

15

5. Krojenje dijelova gornjišta

300

 

 

300

6. Razvrstavanje dijelova gornjišta

50

 

 

50

7. Označivanje dijelova

100

 

 

100

8. Stanjivanje rubova

200

 

 

200

9. Nanošenje ljepila i lijepljenje

55

 

 

55

10. Ručno šivanje

80

 

 

80

11. Podvijanje rubova

 

100

 

100

12. Šivanje podstvave

 

50

 

50

13. Obrubljivanje

i paspuliranje rubova

 

100

 

100

14. Šivanje gornjih dijelova obuće

 

200

 

200

15. Ugradnja podstave

 

50

 

50

16. Porubno šivanje

 

100

 

100

17. Šivanje zapora, pasica i tabanica

 

100

 

100

18. Isijecanje dijelova donjišta

 

50

 

50

19. Obrada i ugradnja ugradnih dijelova

 

65

 

65

20. Pričvršćivanje temeljne tabanice

 

50

 

50

21. Navlačenje i privlačenje gornjišta

 

 

240

240

22. Pripremanje upusta gornjišta

 

 

50

50

23. Nalaganje i prešanje potplate

 

 

50

50

24. Obrada ruba potplata i pete

 

 

200

200

25. Pričvršćivanje potpetica

 

 

50

50

26. Dovršavanje obuće

 

 

100

100

27. Popravak obuće

 

 

78

78

UKUPNO

865

865

768

2498

 

Literatura

 1. D. Novina:  Proizvodnja obuće 1.-4. dio, Zagreb, 1981.
 2. T. Somogy: Strojevi i uređaji u proizvodnji obuće, Zagreb, 1980.
 3. D. Prelčec: Kontrola proizvodnje, Zagreb, 1972.
 4. I. Turković: Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje u praktičnoj nastavi, Otvoreno sveučilište, Zagreb, 1996.
 5. I. Turković: Osnove metodike praktične nastave 1. dio, Šk. novine, Zagreb, 1995.

 

7. ISPITNI KATALOG POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT

 

Cilj završnog/pomoćničkog ispita je da ispitanik dokaže da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja utvrđena nastavnim planom i programom, nužna za obavljanje poslova u zanimanju.

 

Stručni dio završnog/pomoćničkog ispita sastoji se od praktičnoga i stručno-teorijskog dijela  kojima se provjeravaju usvojenost znanja, vještina i umijeća potrebna za obavljanje poslova zanimanja. Praktični dio ispita utemeljen je na praktičnom dijelu programa (praktična nastava i laboratorijske/praktične vježbe). Sadržaji teorijskog dijela utvrđuju se iz utvrđenih predmeta. Ispitnim katalogom navode se po predmetima osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i  pomoću kojih se znanja provjeravaju.

 

Praktični dio završnoga/pomoćničkog ispita

 

Provjera postignutih znanja, vještina i navika u praktičnom dijelu završnog/pomoćničkog dijela ispita provodi se:

1.      izradom ispitnoga uratka.

Pri izradi praktične zadaće ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.

     Praktični dio ispita ocjenjuje se temeljem rezultata vrednovanja postupaka tijekom izrade praktične zadaće. Listu vrednovanja utvrđuje ispitna komisija na način da se svaki postupak boduje.

 

Postupci koji se ocjenjuju i raspon bodova

 

Samostalnost u planiranju tijeka rada i izrade uratka

0-10

Utrošeno vrijeme za planiranje i izradu

0-20

Redoslijed i ispravnost postupaka u rukovanju alatima i instrumentima

0-20

Kvaliteta i točnost izrade

0-20

Estetski izgled uratka

0-10

Primjena mjera za rad na siguran način

0-15

Pridržavanje propisa o zaštiti okoliša

0-10

Racionalna uporaba energije

0-10

Racionalna uporaba materijala

0-10

Točnost mjernih rezultata

0-15

Izrada ispitne dokumentacije i interpretacija mjernih rezultata

0-10

Uporaba tehničko-tehnološke dokumentacije

0-10

 

Konačna ocjena utvrđuje se za funkcionalno ispravan uradak, odnosno ispitno mjerenje temeljem bodovne ljestvice:

 

Postotak (%) ostvarenih bodova

Ocjena

92 – 100

odličan ( 5 )

81 -    91

vrlo dobar ( 4 )

67 -    80

dobar ( 3 )

50 -    66

dovoljan ( 2 )

  0 -    49

nedovoljan  ( 1 )

 

Stručno-teorijski dio ispita

Stručno-teorijski dio završnog, odnosno pomoćničkog ispita polaže se pismeno, odnosno usmeno. Ispitanik koji je postigao više od 60 % mogućih bodova, položio je stručno-teorijski dio završnog/pomoćničkog ispita. Ispitanik koji je postigao 30-60 % mogućih bodova ima pravo polagati usmeni ispit. Ako ispitanik ne zadovolji na usmenom ispitu, upućuje se na popravni ispit iz stručno-teorijskog dijela u idućem ispitnom roku. Ispitanik koji je na pismenom dijelu ispita postigao manje od 30 % mogućih bodova, upućuje se na popravni ispit.

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za stručno-teorijski dio naukovanja. Pitanja i zadaci trebaju obuhvatiti sljedeće razine znanja i sposobnosti:

- osnovne pojmove i definicije;

- građu, spajanje, djelovanje, izračunavanje;

- analizu djelovanja na temelju zadanih uvjeta;

- sintezu, vrednovanje i prijedloge novih ili zamjenskih rješenja.

Poželjno je da svaka od ovih razina znanja sudjeluje s 20 – 30 % od ukupnog broja bodova.

Na pismenoj provjeri stručno-teorijskih znanja pitanja i zadaci trebaju u najvećoj mjeri biti objektivnoga tipa: učenik treba izračunavati, crtati sheme, pročitati podatke iz sheme ili tablice, pronaći određenu pogrešku na shemi, izvesti zaključke iz zadanih podataka, shema, nabrojiti sastavne dijelove i drugo. Treba izbjegavati pitanja esejskog tipa poput opisivanja nekog posla. Ako postoji potreba za opisivanjem nekog posla ili uređaja ili sustava, onda je najbolje i takva pitanja pretvoriti u pitanje objektivnog tipa, tako da se sugerira nabrajanje po stavkama: materijala, redoslijeda operacija, potrebnog alata i pribora. To se može postići na taj način da se prostor za odgovore tako oblikuje u tablicu. Time se učeniku olakšava da bolje pokaže stvarno znanje, postiže se veća preglednost odgovora i objektivnost ocjenjivanja.

Općenito, treba nastojati da pitanja i zadaci sadrže tablice, sheme, skice i crteže na kojima učenik treba pronaći, obraditi i interpretirati podatke. Crteži i fotografije su dobrodošli i onda kada se od učenika traži da opiše građu nekog uređaja ili nabroji njegove dijelove. Tada se na ilustraciji mogu označiti pozicije brojevima ili slovima, što olakšava snalaženje učenika i poboljšava komunikaciju učenika i ocjenjivača. Od učenika također treba tražiti grafičko izražavanje: crtanje shema i skica. Ako treba provjeriti znanje spajanja, shema ili skica može biti djelomično nacrtana, a spojeve treba dodati učenik. Time se pomaže učeniku da organizira prostor za crtanje, štedi na vremenu, a provjerava se bitno, tj. znanje spajanja.

Za rješavanje pitanja i zadaća ispitanik ima na raspolaganju četiri sata uz uporabu dopuštenoga pribora za pisanje, brisanje, crtanje i računanje te priručnika i ostalih pisanih materijala.

Ocjenjivanje se obavlja prema ovoj ljestvici:     

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

90 – 100

odličan (5)

80 – 89

vrlo dobar (4)

70 – 79

dobar (3)

61 – 69

dovoljan (2)

30 – 60

pravo polaganja usmenoga ispita

  0 – 29

nedovoljan (1)

 

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. I u ovom dijelu ispita treba što više koristiti sheme, crteže i fotografije, primjere projekata, tablice i kataloge proizvođača opreme te materijalne primjere i modele različitih uređaja i sustava koji su predmet ispitivanja. Zato je poželjno da se usmeni ispit održava u specijaliziranoj učionici, gdje su dostupna sva navedena sredstva.

 

7.1. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI ISPIT)

 

Ispitni cilj

Provjera stečenog znanja, vještina i sposobnosti koje su potrebne za stjecanje zanimanja obućar.

 

Način provjere znanja i umijeća:

 1. praktični dio (izrada jednog para obuće),
 2. stručno-teorijski ispit znanja (pisani/usmeni oblik).

PRAKTIČNI DIO ISPITA

Praktični dio ispita sastoji se od izrade praktičnog uratka (1 par obuće), a vrijeme izrade je maksimalno 21 sat.

Učenik je položio praktični dio pomoćnićkog ispita, ako je dobio pozitivne ocjene iz praktičnog uratka.

Ako ne izradi praktični uradak, učenik nije položio praktični dio ispita.

Ocjena se utvrđuje prema bodovnoj ljestvici.

 

Teme za praktični uradak

 

Znanja i umijeća koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom/pomoćničkom ispitu

 

Sadržaj

Znanja i vještine

Nastavna i radna sredstva

IZRADA LIJEPLJENE OBUĆE:

 1. muške sandale
 2. muške niske cipele
 3. muške gležnjače
 4. muške visoke cipele
 5. muške čizme
 6. ženske sandale
 7. salonke
 8. ženske niske cipele
 9. ženske gležnjače
 10. ženske čizmice
 11. dječje niske cipele
 12. dječje visoke cipele
 13. dječje čizmice

 

 

Odabrati i primijeniti sredstva zaštite na radu (zaštitne rukavice i zaštitne naočale)

Znati odabrati i obraditi materijal

Znati pravilno upravljati alatom i strojevima

Izraditi lijepljenu obuću koristeći tehnološku dokumentaciju

 

 

Sredstva za zaštitu

Skica modela

Model lijepljene obuće sa šablonama

Obućarski alat

Obućarski metar

Specifikacija modela

Operacijski list

IZRADA PROŠIVANE OBUĆE

Odabrati konac za prošivanje potplata

Znati pripremiti stroj za prošivanje

Izraditi prošivanu obuću po tehnološkom procesu izrade

Skica modela

Model prošivane obuće sa šablonama

Stroj za prošivanje potplata

Operacijski list

Specifikacija modela

IZRADA FLEKSIBIL OBUĆE

Odabrati konac za šivanje upusta gornjišta za međupotplat

Pripremiti stroj za šivanje

Izraditi fleksibl obuću po redoslijedu operacija

Crtež modela sa šablonama za rad

Stroj za šivanje potplata

Operacijski list

Specifikacija modela

IZRADA KALIFORNIJA OBUĆE

Odabrati materijal za izradu

Izraditi kalifornija obuću po tehnološkom proces izrade

Skica

Model sa šablonama

Visoki stroj za šivanje tabanice i pasice

Operacijski list

IZRADA BRIZGANE OBUĆE

Znati pripremiti smjesu za brizganje

Znati pripremiti stroj za brizganje

Izraditi brizganu obuću po tehničko – tehnološkoj dokumentaciji

Skica modela

Uzorak

PVC ili PU smjesa za brizganje

Stroj za brizganje

Specifikacija

Operacijski list

 

STRUČNOTEORIJSKI DIO ISPITA

 

Obuhvaća teorijska znanja, nužna za obavljanje poslova u zanimanju obućar.

 

Stručno – teorijski dio završnog ispita:

- polaže se pismeno odnosno usmeno, a predmeti stručno teorijskog dijela su:

 1. tehnologija obuće,
 2. modeliranje obuće,
 3. poznavanje materijala.

 

Teme i cjeline iz nastavnog područja:

 

 1. Krojenje gornjišta
 2. Označivanje dijelova
 3. Stanjivanje rubova
 4. Priprema rada
 5. Obrada rubova gornjišta
 6. Spajanje dijelova šivanjem
 7. Isijecanje dijelova donjišta
 8. Obrada dijelova donjišta
 9. Spajanje dijelova gornjišta s donjištem

 

 1. Modeliranje obuće
 2. Građa noge
 3. Mjere obuće
 4. Kalupi
 5. Geometrijsko modeliranje
 6. Modeliranje po kopiji kalupa
 7. Modeliranje muške obuće
 8. Modeliranje ženske obuće
 9. Modeliranje dječje obuće
 10. Konstrukcija ugradnih dijelova
 11. Konstrukcija donjih dijelova
 12. Gradiranje modela

 

 1. Poznavanje sirove kože
 2. Tehnološke operacije prerade kože
 3. Poznavanje gotovih koža
 4. Poznavanje zamjenskih materijala
 5. Tekstil
 6. Guma
 7. Ljepila
 8. Plastične mase
 9. Potplatne (đonske) kože
 10. Sredstva za održavanje obuće

 

 

Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a  primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.

 

 

Klasa: 133-02/04-02/7

Ur. Broj: 526-12/04-66

Zagreb, 1. srpnja 2004.

 

 

 

Ministar

Branko Vukelić, v.r.