Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje slastičar

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje slastičar

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

2166

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI
PROGRAM ZA ZANIMANJE

SLASTIČAR

 

 

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

Naziv zanimanja: SLASTIČAR

Cilj obrazovanja

Odgojno-obrazovni program za zanimanje slastičar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju slastičar.

 

Zadaće obrazovanja

Za ostvarivanje navedenog cilja potrebno je ostvariti:

a)      opće zadaće:

-          steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci,

-          steći uvide u odnose u svojoj profesiji i sposobnost uspostave komunikacija sa suradnicima kao i društvom u cjelini,

-          spoznati vlastite mogućnosti i dosege,

-          spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose,

-          biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.

b)      zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:

-          upoznati atraktivnost i važnost zanimanja slastičar u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti,

-          upoznati opasnosti na radu,

-          upoznati propise o radu na siguran način,

-          upoznati mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti,

-          upoznati moguće izvore zagađenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekova okoliša,

-          racionalno upotrebljavati materijale i energiju,

-          znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremom koju koristi slastičar,

-          planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do gotovih slastica uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika,

-          razviti i primjenjivati osobine slastičara (image),

-          spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti,

-          upoznati opremu slastičarnice -kuhinje (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar, posuđe i sl.),

-          dužnosti slastičara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja,

-          upoznati i znati primijeniti različitu pisanu dokumentaciju – recepte, jelovnik, cjenik i sl.,

-           naučiti pripremne slastica u ugostiteljskim objektima,

-          upoznati običaje pojedinih naroda i njihova nacionalna specijalitete kod slastica,

-          znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda,

-          upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani,

-          upoznati namirnica biljnog podrijetla načine čuvanja, skladištenja, konzerviranja, prerade i njihove prerađevine,

-          upoznati uživala i njihovo korištenje u prehrani.

-           

 - Trajanje obrazovanja:  3 godine,

 - Uvjeti za upis:  -      završena osnovna škola,

-          liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,

-          sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu,

-          ugovor o naukovanju.


2. NASTAVNI PLAN

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehnologija zanimanja

2

70

3

105

2

64

239

Kulturno-povijesna baština

-

-

-

-

1

32

32

Marketing u turizmu

-

-

-

-

2

64

64

Enologija s gastronomijom

-

-

1

35

-

-

35

Vođenje i organizacija slastičarnice

-

-

-

-

1

32

32

Strani jezik II

1

35

1

35

1

32

102

Izborna nastava

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika u struci

Strani jezik II

Stručni predmeti

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi

- Slastičarstvo s vježbama

-Bonton

- Ugostiteljsko posluživanje vježbama

- Osnove računalstva s vježbama

Praktična nastava u ugostiteljskom objektu

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

 

 

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

 

 

 

Ukupno

15

1425

16

1460

16

1312

4197

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE
A) Općeobrazovni dio programa

 

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B) Stručnoteorijski dio s izbornom nastavom

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehnologija zanimanja *

2

70

3

105

2

64

239

Kulturno povijesna baština

-

-

-

-

1

32

32

Marketing u turizmu

-

-

-

-

2

64

64

Enologija s gastronomijom

 

 

1

35

 

 

35

Vođenje i organizacija slastičarnice

 

 

 

 

1

32

32

Strani jezik II

1

35

1

35

1

32

102

Izborna nastava

1

35

21

35

1

32

102

TZK

Matematika u struci

Strani jezik II

Stručni predmeti

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

6

210

27

245

9

288

743

 

B1*)  Tehnologija zanimanja 2/3/2

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove higijene

½

15

 

 

 

 

 

Kemija

½

15

 

 

 

 

 

Poznavanje robe i prehrana

1

40

2

70

2

64

 

Biologija i ekologija

-

 

1

35

 

 

 

Ukupno

2

70

3

105

2

64

239

 

 

C) Praktični dio 35 tjedana u školi, 40 tjedana u ugostiteljskim objektima

 

 

Nastavni predmet

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

 

Praktična nastava u školi*

-Slastičarstvo s vježbama

- Bonton

-Ugostiteljsko posluživanje

- Osnove računalstva s vježbama

 

 

220

35

35

 

70

 

 

240

 

30

 

-

 

 

160

 

 

620

35

65

 

70

Ukupno

360

270

160

790

Praktična nastava u ugostiteljskom objektu**

Nastavna godina(35tj)

Ljetna praktična nastava

 

 

 

350

190

 

 

         430

          200

 

 

640

 

1810

Ukupno

540

630

640

1810

Sveukupno

900

900

800

2600

 

 * Kombinira se teoretska i praktična nastava. U okviru kuharstva s vježbama  realiziraju se i sadržaji zaštite na radu  (do 15 sati). Učenici prvog razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika ili trgovačkog društva trebaju obaviti najmanje 70 sati praktične nastave u školskoj radionici kako bi savladali osnove struke i položili ispit iz zaštite na radu.

 

** Praktična nastava u ugostiteljskim objektima organizira se u obrtničkoj radionici na temelju Ugovora o naukovanju i ugostiteljsko-turističkim poduzećima na temelju Ugovora u praktičnoj nastavi koja sklapa škola i poduzeće. Nastava se može organizirati i u školskim radionicama škola, ako su za to osigurani potrebni uvjeti i ako se ne mogu sklopiti ugovori o naukovanju u praktičnoj nastavi jer za to ne postoji osigurana radna mjesta u obrtničkim radionicama i radnim poduzećima.

 

D) Ukupno nastave

 

 

Nastavni predmet

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno teorijski dio

210

245

288

743

Praktični dio

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1425

1460

1312

4197

 

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

Obvezni način provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Matematika u struci

usmeni, pismeni

Tehnologija zanimanja

usmeni, pismeni, vježbe

Kulturno-povijesna baština

usmeni, pismeni

Marketing u turizmu

usmeni, pismeni

Enologija s gastronomijom

usmeni, pismeni, vježbe

Vođenje i organizacija slastičarnice

usmeni, pismeni

Izborna nastava

usmeni, pismeni

Praktična nastava u školi*

Slastičarstvo s vježbama

Bonton

Ugostiteljsko posluživanje

Osnove računalstva s vježbama

 

usmeni, pismeni praktični rad

usmeni, pismeni

usmeni, pismeni

usmeni, pismeni praktični rad na računalu

Praktična nastava u ugostiteljskom objektu

usmeni, pismeni, praktični uradak (mapa za izvođenje praktičnog dijela naukovanja)

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

 

Nastavnik

 

Izobrazba

Matematika u struci

prof. matematike, dipl.ing. matematike

VSS

Tehnologija zanimanja

 

 

Biologija i ekologija

dipl.ing. biotehnologije , dipl.ing. prehrambene tehnologije, prof. kemije, dipl.ing. kemijske tehnologije

-Prof.biologije,dipl. ing. biologije, dipl.ing. biotehnologije

VSS

Kulturno povijesna baština

prof. povijesti umjetnosti, dipl. povjesničar umjetnosti

VSS

Marketing u turizmu

dipl.ekonomista

VSS

Enologija s gastronomijom

dipl.ing. biotehnologije , dipl.ing. prehrambene tehnologije

dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam (hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora kuhar/natkonobar ili majstor natkonobar/kuhar, majstor kuhar

VSS

Vođenje i organizacija slastičarnice

dipl. ekonomist, dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam (hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora slastičara,  VKV slastičara, slastičar specijalista

VSS,

-  Ugostiteljsko posluživanje s

dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam

( hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora konobara  ili majstor natkonobar, VKV konobar, konobar specijalista,

VSS, VŠS, VKV

- Slastičarstvo s vježbama

 

 

 

-Bonton

dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam

( hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora slastičara , dipl. ing. prehrambene tehnologije,

 majstor slastičar, VKV kuhar, slastičar specijalista

-prof. pedagogije, prof. psihologije

VSS, VŠS, VKV

 

 

VSS

Osnove računalstva s vježbama

dipl. ekonomist smjer informatika ili kibernetika, prof. informatike i matematike, ing. informatike, dipl.ing. elektrotehnike – smjer računalstva, telekomunikacija i informatike, prof. informatike, dipl. informatičar

VSS

Praktična nastava

VKV kuhar, majstor kuhar , slastičar specijalist

VKV, majstorski ispit

 


5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1.            Rad s učenicima u skupinama – Dijeljenje razrednog odijela u skupine, sudjelovanje stručnih učitelja i suradnika u nastavi

 

 

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

Razred

Nastavnik

Broj sati nastave

Broj učenika u skupini

Osnove računalstva s vježbama

1

profesor

70

15

 Slastičarstvo s vježbama

1/2/3

profesor, stručni učitelj, suradnik u nastavi

220/240/160

15

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Učionica za osnove računalstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Računalska učionica opremljena s 15 + 1 umreženo računalo i mrežnim pisačem. Mrežni softver na poslužiteljskom računalu Windows 2000 (NT)Operacijski sustav na klijent računalima: Windows XP hrvatska inačica. Programski paket Microsoft  Office XP hrvatska inačica. Izlaz na Internet i e-mail adrese po jednom računalu. News, e-mail i Chat poslužitelj na Intranetu učionice – škole. Softver za pripremu, objavljivanje, upravljanje i pretraživanje izvora znanja integriranog u Internet Explorer.1 video projektor računalske slike kao sastavni dio opreme računalske učionice.

Osnove računalstva

 

Specijalizirana učionica za ugostiteljsko posluživanje

 

 

uređaji, strojevi, posuđe, rublje  i pribor za posluživanje

Ugostiteljsko posluživanje s vježbama

 

 

Školska radionica za enologiju s gastronomijom

 

 

vinoteka, čaše, rublje, stolovi

Enologija s gastronomijom

 

 

Kabinet  slastičarstva

 

 

kabinet slastičarstva s potrebnom opremom, priborom,  sredstvima  i robom

Slastičarstvo s vježbama

Slatičarnica

 

 

stolovi, stolice, rublje, ugostiteljska pripremnica i dr. potreban pribor, oprema i roba

Vođenje i organizacija slastičarnice

 

6. Nastavni programiKatalog znanja

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa br. 1. od 11. ožujka 2003. nastavni program tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodne novine" br. 136 od 28. kolovoza 2003.

 

6.1. Nastavni predmet - Matematika u struci

 

Razred: 1., 2., 3.

Tjedni (ukupni) fond sati:

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

2 (70)

1 (35)

1 (32)

4 (137)

 

 

Cilj: omogućiti učenicima usvajanje osnovnog matematičkog znanja potrebnog za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu te ih osposobiti za primjenu znanja u struci kao i u svakodnevnom životu.

 

Zadaci:

-   stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje kvantitativnih odnosa i zakonitosti u raznim pojavama u prirodi, društvu i svakodnevnom životu

-   stjecanje vještine samostalnog računanja prema danim uputama

-  razvijanje logičkog mišljenja, sposobnosti za racionalno rasuđivanje i zaključivanje te sposobnost preciznog        

   formuliranja pojmova

-  razvijanje preciznosti i konciznosti u izražavanju, urednost, upornost i sistematičnost u radu

-  stjecanje znanja potrebnih za planiranje i praćenje poslovnih rezultata


Sadržaj

1. razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Prirodni brojevi

Usvojiti pojam skupa N,

kriterije i svojstva djeljivosti, određivanje najvećeg zajedničkog djelitelja i najmanjeg zajedničkog višekratnika

Skup N, svojstva

Računske operacije i svojstva

Pojam djeljivosti

Najveći zajednički djelitelj

Najmanji zajednički višekratnik

2. Cijeli brojevi

Usvojiti pojam skupa Z, računanje s predznacima ,

računanje sa zagradama

Skup Z, svojstva

Računske operacije i svojstva

Računanje sa zagradama

3. Racionalni brojevi

Usvojiti pojam skupa Q,

računanje s razlomcima.

Znati decimalni zapis racionalnog broja, računati s decimalnim brojevima uz uporabu kalkulatora

Skup Q, svojstva

Računske operacije i svojstva

Decimalni zapis rac. broja

Računanje s decimalnim brojevima

Smještanje rac. brojeva na pravac

4. Linearne jednadžbe i nejednadžbe

Naučiti rješavati linearne jednadžbe i nejednadžbe

Znati iz formule izračunati jednu nepoznatu veličinu ako su zadane ostale

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom

Linearne nejednadžbe s jednom nepoznanicom

Problem s jednom nepoznanicom

Linearni sustavi s dvije nepoznanice

5. Planimetrija

Razlikovati geometrijske likove i znati izračunati opseg i površinu lika koristeći formule za opseg i površinu trokuta, kruga,

kvadrata i pravokutnika

Ovladati mjernim jedinicama za duljinu i površinu

Trokut, vrste trokuta

Površina i opseg trokuta

Krug i kružnica

Četverokut

Opseg i površina četverokuta

6. Potencije i polinomi

Usvojiti pojmove: potencija, baza, eksponent

Naučiti računske operacije s potencijama

Usvojiti pojam polinoma

Naučiti računske operacije s polinomima

Naučiti kvadrirati zbroj i razliku

Znati primijeniti formulu za razliku kvadrata

Usvojiti pojam algebarskog razlomka

Znati riješiti jednostavnije primjere računanja s algebarskim razlomcima

Pojam potencije s cijelim eksponentom

Operacije s potencijama

Pojam polinoma

Računske operacije s polinomima

Kvadrat binoma

Razlika kvadrata

Rastavljanje na faktore

Algebarski razlomci

7. Realni brojevi

Shvatiti pojam irac. broja

i ukupnost realnih brojeva

Usvojiti smještaj realnih brojeva na pravac

Svladati računske operacije s drugim korijenom

Znati zaokružiti dec. broj na željeni broj decimala

Snalaziti se u koord. sustavu na pravcu i u ravnini 

Usvojiti formule za udaljenost točaka u ravnini

i za polovište dužine

Drugi korijen

Pojam iracionalnih brojeva

Skup R

Koordinatni sustav na pravcu

Računske operacije s drugim korijenom

Racionalizacija nazivnika

Koordinatni sustav u ravnini

Udaljenost točaka u ravnini

Polovište dužine

8. Graf linearne funkcije

Znati nacrtati graf linearne funkcije

Razlikovati rastuće i padajuće linearne funkcije

Problem s jednom nepoznanicom moći grafički predočiti

Graf linearne funkcije

Rastuće i padajuće linearne funkcije

Nul točke

Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi

 

2. razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Skup kompleksnih brojeva

Shvatiti potrebu proširivanja skupa R

Razlikovati drugi korijen pozitivnog i negativnog broja

Znati osnovne računske operacije s kompleksnim brojevima

Razumjeti pojam apsolutne vrijednosti kompleksnog broja

Kvadr. jednadžba x = -1

Skup C, svojstva

Računske operacije

Apsolutna vrijednost kompleksnog broja

2. Kvadratna jednadžba

 

Znati riješiti jednostavne kvadratne jednadžbe

Razlikovati prirodu rješenja kvadratne jednadžbe ovisno o diskriminanti

Nepotpuna kvadratna jednadžba

Rješenja kvadratne jednadžbe ax +bx+c=o

Diskriminanta kvadratne jednadžbe

3. Kvadratna funkcija

Potpuno ovladati pojmom grafa funkcije

Znati nacrtati graf bilo koje kvadratne funkcije i analizirati njezin tijek

Odrediti nultočke kvadratne funkcije i znati odrediti njihovo postojanje

Graf kv. funkcije f(x) =ax2

Graf kv. funkcije f(x) =ax2+c

Graf kvadratne funkcije

f(x) =a(x-xo)2

Graf kvadratne funkcije

f(x) =a(x-xo)2+c

Graf kvadratne funkcije

f(x) =ax2+bx +c

4. Mjerne jedinice

Znati računati pomoću kalkulatora i razumjeti eksponencijalan zapis broja

Uspješno koristiti odgovarajuće mjerne jedinice i pomoću tablica

pretvarati, razumjeti i koristiti mjerne jedinice koje nisu često u upotrebi

Potencije baze 10

Eksponencijalni zapis realnog broja

Preračunavanje mjera (prefiksi i značenja)

Metrički sustav mjera

( mjere za duljinu, površinu, volumen i masu)

Osnovne jedinice angloameričkog sustava mjera i tablice za pretvorbu

Mjere za vrijeme

5. Trigonometrija pravokutnog trokuta

Razumjeti pojam kuta, vrste kutova i njihovo mjerenje u stupnjevima i radijanima

Znati definirati trigonometrijske funkcije šiljastog kuta pravokutnog trokuta i izračunavati njihove vrijednosti pomoću kalkulatora

Znati izračunati nepoznate elemente pravokutnog trokuta i shvatiti mogućnost praktične primjene stečenog znanja

Kut, mjerenje kuta

Definicija trigonometrijskih funkcija na pravokutnom trokutu

Vrijednost trigonometrijskih funkcija kutova 30°, 45°, 60°

Izračunavanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija pomoću kalkulatora

Rješavanje pravokutnog trokuta

6. Poliedri i rotacijska tijela

Razlikovati geometrijska tijela

Razumjeti pojam oplošja i volumena

Znati izračunati oplošje i volumen tijela prema formulama

Znati koristiti pojmove oplošja i volumena u praktičnim problemima

iz struke (računanje potrebnog materijala, zapremnine itd.)

Kocka

Kvadar

Prizme

Piramide

Valjak

Stožac

Kugla

 

 

3.       razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Proporcionalnost i primjene

Znati izračunati nepoznati član razmjera

(usporedba s razlomcima!)

pomoću pravila trojnog

znati riješiti praktične probleme (npr. tečajna lista , potreban broj sati ili radnika za određeni posao itd.)

pomoću aritmetičke sredine znati izračunati prosječne vrijednosti ( npr. očekivani promet na temelju proteklog razdoblja, prosječnu potrošnju na temelju podataka iz prijašnjih razdoblja itd.)

Račun diobe uz jednostavan postupak omogućava podjelu određenih sredstava ili vremena prema unaprijed određenim kriterijima na potreban broj dijelova

pomoću računa smjese znati odrediti omjere miješanja da bismo dobili željeno svojstvo smjese

Omjeri i razmjeri

Upravo i obrnuto razmjerne veličine

Grafički prikaz upravo i obrnuto razmjernih veličina

Aritmetička sredina

Pravilo trojno - jednostavno i složeno

Račun diobe – jednostavan i složeni

Račun smjese - jednostavan i složeni                                                      

2. Postotni, promilni i kamatni račun

Razumjeti pojam postotka

Znati izračunati postotak pomoću kalkulatora bez obzira na osnovnu vrijednost

Prepoznati i razlikovati postotni račun više i

 niže 100

Znati izračunati mjesečnu obvezu PDV -a

Znati ispravno koristiti formule za promilni i kamatni račun

Pojam postotka

Osnovni postotni račun

Postotni račun više 100

Postotni račun niže 100

Primjena na obračun

PDV-a

Promilni račun

Jednostavni kamatni račun

3. Aritmetički i geometrijski niz i primjene

Razumjeti pojam niza

Razlikovati aritmetički i geometrijski niz

Znati izračunati mjesečnu ratu potrošačkog kredita

Znati izračunati konačnu vrijednost uloga pri složenom ukamaćivanju

Pojam niza

Aritmetički niz

Suma aritmetičkog niza

Potrošački kredit

Geometrijski niz

Suma geometrijskog niza

Složeni kamatni račun

4. Kalkulacija cijene

Znati izračunati svaki element kalkulacije,

napraviti promjene cijena, popuste s odgovarajućim promjenama kalkulacije

Osnovni pojmovi vezani uz cijenu (nabavna cijena jela i pića, rabat, marža, porez – PDV,

prodajna cijena)

Izrada kalkulacije

5. Godišnji obračun poreza na dohodak i ispunjavanje porezne prijave

Znati protumačiti upute o ispunjavanju porezne prijave i izračunati vlastite obaveze

 

Porezne olakšice

Porezna kartica

Porezna prijava

 

6.1. Nastavni predmet – Osnove računalstva

 

Tjedni fond sati: 1     

Godišnji fond sati: 35                       

Grupni rad:     2 skupine

Ciljevi:

Informacijsko komunikacijska tehnologija je jedan od osnovnih gradbenih elemenata modernog društva. Svi mladi ljudi trebaju stvoriti temelje u vještinama i konceptima informacijsko komunikacijske tehnologije koji će im pomoći u pripremi za njihovu budućnost pronalaženjem dobrih poslova i sudjelovanju u stvaranju dobrobiti.

Moderno društvo je već postalo informacijsko društvo, a postaje društvo znanja. To čini obrazovanje jednom od najvažnijih aktivnosti i stoga implementacija informacijsko komunikacijske tehnologije u obrazovanje postaje glavni prioritet.

Usmjeriti pozornost učenika na potencijale novih tehnologija: telefonije, videokonferencije, komunikacije posredstvom računala, groupware, Internet i Intranet, te konverzije klasičnih dokumenata u digitalne.

Pripremanje učenika za korištenje informacijsko komunikacijske tehnologije za rješavanje različitih zadataka tijekom školovanja.

Tehničko razumijevanje informatičko komunikacijske tehnologije. Pod tim se podrazumijeva usvajanje tehničkih vještina manipuliranja računalima uz stjecanje neophodne brzine, dobrih radnih navika i vještina u uporabi tipkovnice, miša i komuniciranju s grafičkom ikonografijom korisničkog sučelja.

Zadaci:

Stvoriti opremske i didaktičko-metodičke uvjete kako bi učenici mogli razumjeti primjenu informacijsko komunikacijske tehnologije kroz stvarno korištenje te tehnologije u okruženju računalske učionice

Omogućiti učenicima da se prilagode novoj tehnologiji rada u okruženju umreženih računalskih učionica.

Kod učenika razvijati dobre radne navike glede korektnog rada s računalima i njihovim priključcima čime se ostvaruju pretpostavke sigurnog rada tehničke opreme i povjerenja čovjeka u opremu.

Učenici bi trebali koristiti računala kompetentno i inteligentno u svakodnevnom životu.

Za proceduralne vještine poticati učenike za točno stvaranje algoritama procedura i to preko upotrebe visoko jasne vježbe simulacije. Simulacije bi trebale replicirati stvaran posao i okoliš u njemu što je moguće vjernije.

Učenici bi trebali znati koristiti usvojena znanja i stečene spoznaje za rješavanje rutinskih problema u ostalim predmetima.

Bogatstvom didaktičko metodičkih ideja osposobiti učenike za kvalitetnu navigaciju kroz računalske, korisničke, mrežne (LAN) i Internet resurse.

Pripremanje učenika za primjenu informacijsko komunikacijske tehnologije u poučavanju s posebnim naglaskom na organizaciju nastave na načelima online izobrazbe (Internet i Intranet).

Sadržaj

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Oprema i mogućnosti računalske učionice

Operativno identificirati informacijsko komunikacijsku opremu računalske učionice.

Poznavati mogućnosti instalirane softverske potpore radu računala i korisnika.

Poznavati organizacijski model umreženih računala, te tehničke pretpostavke za rad umreženih računala.

Poznavati instalirane komunikacijske resurse računalske učionice.

Računala i priključni uređaji.

Softverska potpora radu računalske učionice.

Mrežno okruženje računalske učionice.

Komunikacijski resursi računalske učionice.

Kako na Internet iz okruženja računalske učionice?

Kako primati i slati e-poštu iz okruženja računalske učionice?

Računalo i njegov operacijski sustav

Operativno identificirati računalo i njegove priključne uređaje, te poznavati namjenu svakog od njih.

Znati spojiti priključne uređaje na računalo.

Poznavanje i pridržavanje korektnih procedura rada tijekom podizanja operacijskog sudstva i prijavka korisnika na računalo .

Znati otvoriti programe i korisničke resurse preko objekata prečica dvostrukim klikom miša i situacijskim izbornikom.

Računalo i njegovi priključni uređaji.

Operacijski sustav računala.

Procedure rada tijekom podizanja operacijskog sustava.

Radni stol operacijskog sustava i glavni izbornik operacijskog sustava.

Tehnike rada s mišem: dvostruki klik i uporaba situacijskog izbornika.

 

Korisnički resursi na računalima

Poznavanje temeljne organizacije korisničkih resursa na radnom stolu operacijskog sustava.

Nabrojiti i objasniti funkcije pojedinih komponenti resursa Moje računalo i pogledati njihova svojstva. Umjeti napraviti model pohrane dokumenata u mape, tako da bude dostupan i ostalim računalima u mreži.

Preko resursa Moji dokumenti znati objasniti dobar model organiziranja dokumenata na računalu s obzirom na vrste dokumenata –datoteka.

Preko resursa Moje mrežno mjesto znati prema zadanoj adresi pronaći dokumente na klijent i poslužiteljskom računalu.

Steći trajne spoznaje o navigaciji kroz računalske i datotečne resurse kako bi mogli efikasno koristiti pozitivan transfer spoznaja na sve slične situacije u kojima se traži poznavanje umijeća navigacije kroz spomenute resurse.

Pregledati sadržaj resursa Smeće i po potrebi restaurirati dokument pohranjen u tom resursu.

Poznavanje temeljnih pojmova Internet tehnologije. Priključak na Internet i osnovni resursi Internet preglednika.

Što su i kako rade web stranice?

Znati otići na Internet portal prema zadanoj adresi i znati doći na određene stranice na Internetu preko uporabe ključnih riječi i web tražilica.

Znati poslati i primiti jednostavnu poruku e-poštom preko preglednika e-pošte i/ili preko webmaila.

Na koja pitanja tijekom rada s računalom korisnik treba uvijek imati spremne odgovore?

Namjena i sadržaj resursa Moje računalo.

Namjena i sadržaj resursa Moji dokumenti.

Namjena i sadržaj resursa Moje mrežno mjesto.

Namjena i sadržaj resursa Smeće.

Navigacija na Internetu uporabom jednog od Internet preglednika posljednje generacije.

Slanje i primanje elektroničke pošte preglednikom e-pošte ili webmailom

Procedure rada s programom za obradu teksta

Pokretanje programa preko objekata prečica; bilo iz glavnog izbornika, statusne linije ili radnog stola operacijskog sustava.

Poznavanje sastavnice osnovnih alata na radnom stolu programa za obradu teksta.

Izvođenje navigacije kroz računalske i mrežne (LAN) resurse do adrese postojećeg dokumenta na klijent računalu i poslužiteljskom računalu.

Otvaranje postojećeg dokumenta i pregledavanje sadržaja dokumenta.

Znati otvoriti sustav Pomoći i znati se služiti njime.

Poznavanje temeljnih odrednica dokumenta i njihovo postavljanje na dokumentu: format dokumenta, margine, zaglavlje i podnožje, tijelo teksta i odlomak.

Znati podesiti margine, položaj dokumenta i izbor formata dokumenta.

Znati izabrati oblik prikaza dokumenta na sučelju radnog stola programa za obradu teksta: običan, web izgled i izgled ispisa.

Znati postaviti granice teksta na radnom dokumentu i postaviti način rada s uključenim znakom paragrafa.

Poznavanje umijeća navigacije kroz računalske i LAN resurse.

Operativno poznavanje pojmova kao što su: adresa dokumenta, naziv datoteke i tip datoteke.

Pokretanje programa za obradu teksta.

Radni stol programa za obradu teksta.

Postava alatnih traka na radni stol.

Pogled na računalske resurse iz radnog stola programa za obradu teksta.

Pregled sadržaja teksta dokumenta.

Korištenje sustava Pomoći ugrađenog u program za obradu teksta.

Oblikovanje dokumenta: margine i formata papira.

Unos teksta u dokument preko tipkovnice.

Prvo pohranjivanje dokumenta.

Uređivanje teksta dokumenta uporabom tipkovnice.

 

 

 

6.2. Nastavni predmet - Tehnologija zanimanja

 

6.2.1 Nastavni područje: OSNOVE HIGIJENE

Razred: 1 (prvi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 15

 

Cilj 

·                    Podizanje higijenske i zdravstvene kulture 

·                    Razvijanje higijenske navike, kako osobne, tako i radne higijene

 

Zadaci

 

·                    Upoznati učenike i usvojiti znanja iz područja higijenskih navika s težištem na higijenu radnog mjesta.

·                    Upoznati etiologiju zaraznih bolesti i razviti svijest o uzrocima, posljedicama te postupcima sprečavanja zaraznih bolesti.

·                    Usvojiti potrebna znanja o pravilnoj prehrani te higijenskoj ispravnosti namirnica, hrane i pića, kao i o bolestima uvjetovanim zagađenom hranom.

 

Sadržaj

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Osobna higijena i higijenske navike

 

 

 

 

 

Higijena rada

 

 

 

 

 

 

 

Zarazne bolesti i zaštita

 

 

 

 

 

 

Higijena prehrane

 

 

 

Ukazati učenicima važnost održavanja prije svega osobne higijene u prostoru ugostiteljskog objekta, kao i radne odjeće

 

 

 

Pored osobne higijene od izuzetne važnosti je i higijena radnog prostora, prije svega zbog zaštite zdravlja, kako ugostiteljskog radnika tako i gostiju

 

 

 

Ukazati na vrste i putove prenošenja zaraznih bolesti, a posebno načine kako  preventivno djelovati da bi se spriječilo širenje zaraze

 

 

 

Upoznati sa higijenskim aspektima izbora namirnica za pravilnu prehranu, njihovo higijensko ispravno čuvanje, pripremu i preradu

Naglasiti najučestalije mogućnosti trovanja hranom u ugostiteljstvu

 

Osobna higijena ugostiteljskog radnika

Održavanje čistoće odjeće i obuće ugost. radnika

 

 

Higijena prostorija, uređaja, posuđa i pribora u ugostiteljstvu

Higijena radnog mjesta

Uvjeti rada u ugostiteljstvu

Profesionalne bolesti i ozljede

 

 

Vrste makroorganizama

Epidemiologija zaraznih bolesti

Vrste zaraznih bolesti

Postupci sprečavanja zaraznih bolesti

 

 

Pravilna prehrana

Higijenska ispravnost namirnica, hrane i pića

Postupci čuvanja namirnica, hrane i pića

Bolesti uvjetovane nepravilnom prehranom

 

Literatura

·                    Dr. O. Springer: «Čovjek i zdravlje»,

·                    Žuškin-Rulnjević-Lelas-Briški: «Osnove higijene», «Higijena za ugostitelje»

 

6.2.2. Nastavno područje: KEMIJA

 

Razred: Prvi

Tjedni (ukupni) fond sati: -(15)

Zadaci: Usvojiti praktična znanja o osnovnim kemijskim zakonitostima, promjenama i procesima s posebnim naglaskom na njihovu primjenu u struci. Razvijati sposobnost praktične primjene stečenih znanja. Upoznati s vrstama i građom tvari, osnovnim znanjima iz područja organske kemije s posebnim naglaskom na biološki važnim spojevima i njihovoj ulozi u prehrani. Razvijati kod učenika sposobnost logičnog mišljenja i zaključivanja.

 

Sadržaj:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Osnovni kemijski pojmovi

Razumjeti razliku između fizičke i kemijske promjene tvari.

Razlikovati homogenu od heterogene smjese i upoznati nekoliko postupaka odjeljivanja čistih tvari iz smjese tvari.

Uočiti vezu između strukture atoma, elementa i njihova položaja u periodnom sustavu elemenata.

Razlikovati molekule elementarnih tvari i molekule spojeva.

Primijeniti kemijske formule za označavanje molekula.

Znati opisati kemijsku reakciju i prikazati ju jednadžbom.

- podjela tvari, fizičke i kemijske promjene tvari

- smjesa tvari

- agregatna stanja tvari

- struktura atoma

- kemijski element, kemijski simboli, periodni sustav elemenata

- molekula, kemijski spoj, kemijska formula

- kemijske reakcije, jednadžbe kemijskih reakcija

Kiseline, lužine i soli

Usvojiti osnovna znanja o kiselinama i lužinama te njihovu primjenu u struci. Objasniti pH vrijednost i uporabu indikatora.

Shvatiti neutralizaciju i hidrolizu te prikazati jednostavnije reakcije.

- kiseline i njihova svojstva

- lužine i njihova svojstva

- neutralizacija

- soli – nastajanje, topljivost

Organska kemija

Upoznati zajednička svojstva organskih spojeva. Usvojiti svojstva i vrste alkohola te njihovu primjenu u struci. Razumjeti octeno vrenje i znati ga prikazati kemijskom jednadžbom.

Spoznati važnost organskih kiselina i naučiti razlikovati tipične predstavnike.

Opisati rasprostranjenost estera u prirodi, prikazati kemijskom jednadžbom proces esterifikacije octene kiseline i etanola.

Izvesti podjelu ugljikohidrata prema složenosti građe njihovih molekula. Povezati i objasniti proces fotosinteze i staničnog disanja. Obrazložiti proces alkoholnog vrenja i imenovati produkte tog procesa. Spoznati važnost tog procesa za struku.

Poznavati vrste i svojstva masti i ulja. Ukazati na stvaranje kancerogenih tvari pri izgaranju masti i ulja.

Znati građu i svojstva bjelančevina. Objasniti emulziju kao vrstu koloida. Shvatiti pojam enzima i njihov značaj u razgradnji hranjivih tvari.

Shvatiti važnost ugljikohidrata, masti i ulja te bjelančevina u ljudskoj prehrani.

 

- alkoholi – vrste, svojstva i primjena

- karboksilne kiseline – vrste i primjena

- esteri – svojstva, esterifikacija, primjena

- ugljikohidrati – podjela, svojstva i rasprostranjenost

- lipidi – vrste i svojstva

- bjelančevine – struktura i svojstva, enzimi i koenzimi

 

Literatura

M. Herak, B. Sever, B. Zdjelarević: Kemija oko nas

A. Habuš, V. Tomašić: Opća kemija

B. Sever, D. Stričević: Mala organska kemija s osnovama ekologije

 6.2.3. Nastavni područje: POZNAVANJE ROBE I  PREHRANA

 

Razred: PRVI

Tjedni ( ukupni ) fond  sati:  2 (40)

 

Cilj: 

1. Steći osnovna znanja o živežnim namirnicama i njihovom korištenju,

2. Osposobiti učenike za primjenu teoretskih znanja u struci,

3. Osposobiti učenike za samoobrazovanje,

 

ZADATCI:

1. Znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda,

2. Steći uvid u sve propise vezane za ovu djelatnost i primjenjivati ih,

3. Upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani.

4. Upoznati namirnice biljnog podrijetla.

5. Upoznati načine čuvanja i skladištenja namirnica biljnog podrijetla.

6. Upoznati tehnološke procese prerade ovih namirnica i njihove prerađevine.

 

 

 

 

Red.
Broj

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja  vještine i umjeća)

Nastavni sadržaji

1.

ROBA I POZNAVANJE

Vrste robe

Pojam robe

 

ROBE

Ocijeniti kvalitetu robe

Klasifikacija robe

 

 

Poznavati obrtničke propise i

Trgovački razredi i razredi kvalitete

 

 

propise o živežnim namirnicama

Smjernice za kvalitetu

 

 

(Poznavati pravne odredbe za

Propisi o prometu robe

 

 

svaku vrstu robe.)

 

 

 

 

 

2.

HRANJIVE TVARI

Pregled svojstava hranjivih tvari

UGLJIKOHIDRATI - u živežnim

 

 

 

namirnicama

 

 

 

Vrsta i svojstva ugljikohidrata

 

 

 

Karameliziranje, otapanje, bubrenje,

 

 

 

stvaranje sirupa i fermentiranje

 

 

 

MASTI I ULJA - u živežnim

 

 

 

namirnicama

 

 

 

Vrsta masti u ulja

 

 

 

Razgradnja masti i ulja

 

 

 

Esencijalne masne kiseline,

 

 

 

zasićene i nezasićene.

 

 

 

Svojstva masti i ulja (netopljivost

 

 

 

u vodi emulgiranje, točka topljenja).

 

 

 

BJELANČEVINE u hrani

 

 

 

Glavni izvori bjelančevina.

 

 

 

Vrste bjelančevina.

 

 

 

Svojstva bjelančevina, vezanje vode,

 

 

 

stvaranje gela, koagulacija.

 

 

 

MINERALNE TVARI u hrani

 

 

 

Vrste i važnost u prehrani

 

 

 

Mogućnost gubitka, posljedice.

 

 

 

VITAMINI u hrani

 

 

 

Vrste , svojstva i važnost u prehrani.

 

 

 

Mogućnost gubitka, posljedice.

 

 

 

VODA

 

 

 

Vrste i svojstva.

 

 

 

Sadržaj vode u namirnicama.

 

 

 

Voda za piće.

3.

ŽIVEŽNE NAMIRNICE

Upoznati živežne namirnice

Primjena živežnih namirnica

 

BILJNOG PODRIJETLA

biljnog podrijetla

Kemijski sastav živežnih namirnica

 

 

 

Hranjiva vrijednost živežnih namirnica

 

 

Održavanje prehrambene

Utjecaj i promjene kod transporta

 

 

vrijednosti živežnih namirnica

namirnica

 

 

Upoznati čimbenike koji mijenjaju 

Utjecaj i promjene kod čuvanja i a

 

 

stanje i vrijednost živežnih namirnica

skladištenja

 

 

 

Utjecaj i promjene kod prezentacije

 

 

 

i prodaje.

 

 

 

Gubici u vrijednosti namirnica.

 

 

Poznavati metode konzerviranja

Konzerviranje namirnica.

 

 

 

 

3.1.

ŽITARICE

Žitarice i žitni proizvodi

Vrste žitarica i primjena.

 

 

 

Građa zrna žitarica.

 

 

 

Sadržaj hranjivih tvari.

 

 

 

Mlinski proizvodi (pregled).

 

 

Ocijeniti vrijednost i korištenje

 

 

 

pojedinih vrsta brašna.

Vrste i tipovi brašna.

 

 

Opisati održavanje kvalitete kruha

Pekarski proizvodi.

 

 

 

Vrste kruha i peciva.

 

 

 

Slastičarski proizvodi.

 

 

Ocijeniti vrijednost i korištenje

Tjestenine.

 

 

tijesta i slastičarskih proizvoda

 

 

 

 

 

3.2.

POVRĆE  I

Pregled povrća i njihovo

Vrste i podjela povrća

 

PRERAĐEVINE  

  značenje u prehrani.

Trgovački razredi

 

OD  POVRĆA

 

Sadržaj hranjivih tvari

 

 

 

Probavljivost

 

 

Ocijeniti vrijednost, korištenje  i

Konzerviranje i prerađivanje

 

 

uporaba pojedinih vrsta povrća.

Prerađevine od povrća

3.3.

VOĆE I VOĆNE

Pregled voća i njihovo značenje

Vrste i podjela voća

 

PRERAĐEVINE

u prehrani.

Trgovački razredi.

 

 

 

Sadržaj hranjivih tvari.

 

 

Ocijeniti vrijednost korištenje i

Probavljivost.

 

 

uporaba pojedinih vrsta voća

Konzerviranje i prerađivanje.

 

 

 

Voćne prerađevine.

 

 

 

Želirani proizvodi.

 

 

 

 

3.4.

ZASLAĐIVAČI

Ocijeniti vrijednost i korištenje

Šećer (vrste i svojstva).

 

 

Objasniti značenje, dobivanje i

Med (vrste i svojstva).

 

 

primjenu.

 

 

 

Objasniti izradu i značenje.

Bonboni i slastičarska roba

 

 

Navesti materijale za nadomjestak

 (vrste i svojstva)

 

 

šećeru.

Umjetni zaslađivači (vrste i svojstva).

 

 

 

 

3.5.

MASTI  I  ULJA -

Ocijeniti vrijednost i način upotrebe

Biljne masti i ulja.

 

BILJNOG PODRIJETLA

 

Propisi o mastima i uljima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred: drugi

Tjedni  ( ukupni ) fond  sati:  2 (70)

Cilj: 

1. Steći osnovna znanja o živežnim namirnicama i njihovom korištenju,

2. Osposobiti učenike za primjenu teoretskih znanja u struci,

3. Osposobiti učenike za samoobrazovanje,

 

Zadatci:

1. Znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda životinjskog podrijetla.

 

2. Steći uvid u sve propise vezane za ovu djelatnost i primjenjivati ih,

 

3. Upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u  prehrani.

 

4. Upoznati metode konzerviranja namirnica životinjskog podrijetla.

 

5. Upoznati načine čuvanja i skladištenja namirnica životinjskog podrijetla.

 

6. Upoznati tehnološke procese prerade ovih namirnica i njihove prerađevine.

 

7. Upoznati uživala i njihovo korištenje u prehrani.

 

8. Upoznati dodatke hrani: začine i mirodije

 

 

 

 

Red
Br.

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja  vještine i umjeća)

Nastavni sadržaji

1.

ŽIVEŽNE NAMIRNICE

Upoznati živežne namirnice

Primjena živežnih namirnica

 

ŽIVOTINJSKOG

životinjskog podrijetla

Kemijski sastav živežnih namirnica

 

 PODRIJETLA

 

Hranjiva vrijednost živežnih namirnica

 

 

Održavanje prehrambene

Utjecaj i promjene kod transporta

 

 

vrijednosti živežnih namirnica

namirnica

 

 

Upoznati čimbenike koji mijenjaju 

Utjecaj i promjene kod čuvanja i a

 

 

stanje i vrijednost živežnih namirnica

skladištenja

 

 

 

Utjecaj i promjene kod prezentacije

 

 

 

i prodaje.

 

 

 

Gubici u vrijednosti namirnica.

1.1.

MESO I MESNE

Upoznati vrste i dijelove mesa

Sastav mesa

 

PRERAĐEVINE

Upoznati kategorije mesa

Vrste mesa

 

 

Ocijeniti vrijednost, korištenje i

Meso klaoničkih životinja

 

 

uporabu mesa i mesnih prerađevina

Meso peradi

 

 

Upoznati metode konzerviranja

Meso divljači

 

 

 

Meso riba

 

 

 

Konzerviranje mesa i riba

 

 

 

Mesne prerađevine i prerađevine

 

 

 

od riba.

 

1.2.

MLIJEKO I MLIJEČNI

Prehrambeno-fiziološko

Vrste mlijeka.

 

PROIZVODI

značenje mlijeka.

Pregled trgovačke ponude mlijeka.

 

 

Ocijeniti vrijednost i korištenje

Sadržaj hranjivih tvari.

 

 

mlijeka i mliječnih proizvoda.

Probavljivost.

 

 

Upoznati tehnološke procese

Toplinska obrada mlijeka

 

 

proizvodnje mlijeka i mliječnih

Mliječni proizvodi.

 

 

proizvoda

Zakonski propisi.

 

 

 

Čuvanje i skladištenje mlijeka i

 

 

 

mliječnih proizvoda

1.3.

JAJA I PRERAĐEVINE

Pregled o trgovačkoj ponudi jaja.

Vrste jaja.

 

OD JAJA

Ocijeniti vrijednost i korištenje.

Zakonske odredbe.

 

 

 

Sadržaj hranjivih tvari.

 

 

 

Probavljivost.

 

 

 

Određivanje svježine i kvalitete jaja.

 

 

 

Klasifikacija jaja

 

 

 

Prerađevine od jaja

 

 

 

 

1.4.

MASTI  I  ULJA

Ocijeniti vrijednost i način upotrebe

Životinjske masti i ulja .

 

 

Utvrditi podrijetlo pojedinih vrsta

Miješane masti.

 

 

masti

Propisi o mastima i uljima.

 

 

 

 

2.

UŽIVALA 

Ocijeniti vrijednost i korištenje

Kava (vrste, priprema).

 

 

alkaloidnih namirnica.

Čaj (vrste i priprema).

 

 

Ocijeniti fiziološko djelovanje

Kakao (vrste i priprema)

 

 

alkaloida.

Čokolada (vrste i priprema)

 

 

 

 

3.

ZAČINI I MIRODIJE, 

Razlikovati začine i mješavine

Podjela začina i mirodija.

 

ŽELEI I VEZIVNA

začina

Karakteristike i kakvoća začina.

 

SREDSTVA

Ocijeniti vrijednost i korištenje

Skladištenje i čuvanje začina.

 

 

začina i mirodija

Upotreba začina i mirodija.

 

 

Obrazložiti primjenu začina  i

Biljna i životinjska sredstva

 

 

mirodija

za stvaranje želea.

 

 

Objasniti želee, vezivna sredstva

 

 

 

i njihovo djelovanje.

 

 

 

Razred:     TREĆI

 Tjedni  ( ukupni ) fond  sati:  2 (64)

 Cilj: 

 

1. Steći osnovna znanja o živežnim namirnicama i njihovom korištenju,

 

2. Osposobiti učenike za primjenu teoretskih znanja u struci,

 

3. Osposobiti učenike za samoobrazovanje,

 

Zadatci:

 

1. Upoznati alkoholna i bezalkoholna pića, njihovu proizvodnju, svojstva i djelovanje na organizam.

 

2. Upoznati fiziološko djelovanje alkohola.

 

3. Upoznati metabolizam hranjivih sastojaka.

 

4. Upoznati učenike s osnovama zdrave prehrane i s načinima alternativne  prehrane.

 

 

Red
Br.

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja  vještine i umjeća)

Nastavni sadržaji

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ALKOHOLNA PIĆA

Obrazložiti primjenu alkoholnih

Vino - sastav i tehnološki proces

 

 

pića.

proizvodnje

 

 

Fiziološko djelovanje alkohola.

Vino (vrste i značaj).

 

 

Upoznati trgovačku ponudu

Pivo - sastav i tehnološki proces

 

 

alkoholnih pića

proizvodnje

 

 

Upoznati zakonske odredbe

Pivo (vrste i uporaba).

 

 

u svezi alkoholnih pića.

Žestoka alkoholna pića(vrste i uporaba).

 

 

 

Osnovni procesi kod alkoholnog vrenja

 

 

 

 

2.

BEZALKOHOLNA

Upoznati proizvodnju

Prirodne mineralne vode.

 

PIĆA

bezalkoholnih pića.

Voćni sokovi.

 

 

Upoznati vrijednost i korištenje

bezalkoholnih pića

 

 

3.

OSNOVE ZNANOSTI

Upoznati metabolizam

Kemijska građa živih bića.

 

O PREHRANI

 hranjivih tvari.

Metabolizam bjelančevina ugljikohidrata,

 

 

 

lipida, mineralnih tvari.

 

 

 

Načela zdrave prehrane.

Biokatalizatori.

 

 

 

Principi racionalne prehrane.

Energetska vrijednost hrane.

 

 

 

Energetske potrebe organizma.

 

 

 

Sastavljanje jelovnika i energetsko

 

 

 

vrednovanje hrane i obroka.

 

 

 

Zdrava prehrana.

Zdrava prehrana je preduvjet zdravlja.

 

 

 

Trovanja hranom.

 

 

 

Prilagođavanje hrane životnoj dobi.

 

 

 

Prehrana pojedinih kategorija potrošača

 

 

 

(trudnice, djeca, mladež, starije osobe)

 

 

 

Dijetalna prehrana.

 

 

 

Alternativna prehrana

Vegetarijanstvo.

 

 

 

Makrobiotika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA

 

 

 

 

 

 

 

Za učenike:

 

 

 

Hamel, Sagrak, Poznavanje robe i prehrana za ugostitelje i hotelijere

 

 Za nastavnike:

 

 

 

Danko Matasović, Hrana, prehrana i zdravlje

 

 

dr. Henry Bieler, Hrana - najbolji lijek

 

 

Antoniette Kaić - Rak, Katica Antonić, Tablice o sastavu namirnica i pića

 

 

 

 

 

 

6.2.4. Nastavno područje: BIOLOGIJA I EKOLOGIJA

 

Razred: 2.

Tjedni (ukupni) fond sati: 35