Ispravak Odluke o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija Republike Hrvatske

NN 117/2004 (25.8.2004.), Ispravak Odluke o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija Republike Hrvatske

2206

Nakon izvršenog uspoređiva­nja utvrđena je pogreška u Odluci o utvrđiva­nju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija Republike Hrvatske objav­ljenoj u »Narodnim novinama« broj 110 od 11. kolovoza 2004., te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O UTVRĐIVANJU SLUŽBENIH GEODETSKIH DATUMA I RAVNINSKIH KARTOGRAFSKIH PROJEKCIJA REPUBLIKE HRVATSKE

U točki IV. podtočka 1 umjesto broja »16°0' « treba stajati broj »16°30' «.

Urbroj: 50501-04-893
Zagreb, 24. kolovoza 2004.

Glavna urednica
Slavica Banić, v. r.