Odluka o postavljenju Dubravka Žirovčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroka i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Burkini Faso

NN 125/2004 (7.9.2004.), Odluka o postavljenju Dubravka Žirovčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroka i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Burkini Faso

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2261

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001., 5. srp­nja 2001. i 7. trav­nja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-02/04-01/96, Urbroj: 50304/2-04-03 od 2. kolovoza 2004., kojim je pred­sjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam DUBRAVKA ŽIROVČIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Maroko, sa sjedištem u Rabatu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Burkini Faso, sa sjedištem u Rabatu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-04-2732/2
Zagreb, 31. kolovoza 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.