Ispravak Pravilnika o skupljanju samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa

NN 125/2004 (7.9.2004.), Ispravak Pravilnika o skupljanju samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa

2265

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o skup­lja­nju samoniklih bi­ljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa koji je objav­ljen u »Narodnim novinama« broj 100 od 20. srp­nja 2004. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O SKUPLJANJU SAMONIKLIH BILJAKA U SVRHU PRERADE, TRGOVINE I DRUGOG PROMETA

U članku 6. stavku 3. umjesto »70.000 kuna« treba stajati »70,00 kuna«.

Klasa: 612-07/04-01-41/18
Urbroj: 532-03-3/3-04-07
Zagreb, 1. rujna 2004.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.