Ispravak Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

NN 130/2004 (20.9.2004.), Ispravak Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

 

2335

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o posebnim uvjetima za stav­lja­nje brašna na tržište koji je objav­ljen u »Narodnim novinama« broj 48 od 14. trav­nja 2004., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O POSEBNIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE BRAŠNA NA TRŽIŠTE

U članku 11. umjesto broja: »8.« treba stajati broj: »10.«.

Klasa: 330-01/04-01/02
Zagreb, 16. rujna 2004.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.