Odluka o Popisu trgovačkih društava od posebnoga državnog interesa

NN 140/2004 (11.10.2004.), Odluka o Popisu trgovačkih društava od posebnoga državnog interesa

HRVATSKI SABOR

2459

Na temelju članka 11. stavka 6. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine«, br. 163/03. i 94/04.), Hrvatski sabor na sjednici 1. listopada 2004., donio je

ODLUKU

O POPISU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA OD POSEBNOGA DRŽAVNOG INTERESA

I.

Utvrđuje se Popis trgovačkih društava od posebnoga državnog interesa u Republici Hrvatskoj koji je prilog i sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 305-01/04-01/02
Zagreb, 1. listopada 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.