Odluka o postavljenju Dražena Vukova Colića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj

NN 141/2004 (13.10.2004.), Odluka o postavljenju Dražena Vukova Colića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2472

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hr­vat­ske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001., 5. srp­nja 2001. i 7. trav­nja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/04-01/302, urbroj: 50304/2-04-05 od 4. listopada 2004. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam DRAŽENA VUKOVA COLIĆA za izvan­rednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj, sa sjedištem u Sofiji.

Ova Odluka stupa na snagu 20. listopada 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3151/2
Zagreb, 6. listopada 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.