Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Zorana Jašića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Austriji

NN 141/2004 (13.10.2004.), Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Zorana Jašića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Austriji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2473

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001., 5. srp­nja 2001. i 7. trav­nja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/04-01/301, urbroj: 50304/2-04-05 od 4. listopada 2004. kojim je pred­sjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam prof. dr. sc. ZORANA JAŠIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Austriji, sa sjedištem u Beču.

Ova Odluka stupa na snagu 11. listopada 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3152/2
Zagreb, 6. listopada 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.