Odluka o opozivu Dražena Vukova Colića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Austriji

NN 141/2004 (13.10.2004.), Odluka o opozivu Dražena Vukova Colića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Austriji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2476

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001., 5. srp­nja 2001. i 7. trav­nja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/04-02/267, urbroj: 50304/2-04-05 od 2. kolovoza 2004. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

DRAŽEN VUKOV COLIĆ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Repub­lici Austriji, sa sjedištem u Beču.

Ova Odluka stupa na snagu 10. listopada 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3165/2
Zagreb, 6. listopada 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.