Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi

NN 145/2004 (19.10.2004.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2541

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavka 1. Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

Redom Danice hrvatske s likom Marka MaruliĆa

za osobite usluge u kulturi:

1. JOSIP GENDA

2. BRANKO IVANDA

3. IVO KÖRBLER

4. DINKO LUPI

5. IRENA PASARIĆ

Broj: 01-051-04-13-1-3/1
Zagreb, 28. rujna 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.