Odluka o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil

NN 148/2004 (25.10.2004.), Odluka o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2596

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001., 5. srp­nja 2001. i 7. trav­nja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/04-02/305, urbroj: 50304/2-04-05 od 4. listopada 2004., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. MIJO TOLUŠIĆ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil, sa sjedištem u Braziliji.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-04-3206/2
Zagreb, 13. listopada 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske,
Stjepan Mesić, v. r.