Ispravak Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

NN 150/2004 (27.10.2004.), Ispravak Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

2622

Nakon izvršenog uspoređivanja utvrđena je tiskarska pogreška u Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike objavljenom u »Narodnim novinama« br. 92 od 7. srpnja 2004. godine, te se daje

ISPRAVAK

KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

U članku 104. stavku 3. umjesto riječi »međusobnim sporazumima« trebaju stajati riječi »međusobnim sporazumom«.

Urbroj: 50501-04-1127
Zagreb, 25. listopada 2004.

Glavna urednica
Slavica Banić, v. r.