Odluka o rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima

NN 151/2004 (29.10.2004.), Odluka o rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima

MINISTARSTVO OBRANE

2625

Na temelju članka 95. stavka 3. Zakona o obrani (»Narodne novine« broj 33/02 i 58/02) na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O RODOVIMA, SLUŽBAMA, STRUKAMA I NJIHOVIM SPECIJALNOSTIMA

I.

Ovom Odlukom definiraju se i određuju podjele rodova, službi i struka i njihovih specijalnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: »Oružane snage«).

Rodovi, službe, struke i njihove specijalnosti ugrađeni su u grane Oružanih snaga.

II.

Rodovi su dijelovi Oružanih snaga koji imaju istorodno temeljno naoružanje i opremu, specifičnu organizaciju i obuku, te način uporabe u borbi.

Rodovi Oružanih snaga su:

a) borbeni rodovi koji su nositelji oružane borbe i to su:

– pješaštvo

– topništvo

– protuzračna obrana

– oklopništvo

– zrakoplovstvo

– pomorstvo

b) rodovi borbene potpore koji sudjeluju u oružanoj borbi i to su:

– inženjerija

– veza

– NBKO (nuklearno biološko kemijska obrana)

– motrenje i navođenje

– Vojna policija

c) službe potpore koje osiguravaju uvjete za rad i borbena djelovanja Oružanih snaga i to su:

– tehnička

– intendantska

– zdravstvena

– prometna

– graditeljska.

III.

Struke su dijelovi Oružanih snaga namijenjeni pružanju potpore u područjima nevojnih poslova.

Struke Oružanih snaga su:

– pravna

– financijska

– informatička

– geodetska

– glazbena

– meteorološka

– hidrografska

– psihološka

– dušobrižništvo.

IV.

Specijalnosti u rodovima Oružanih snaga su:

U pješaštvu

– opća

– streljačka

– izvidnička

– minobacačka

– protuoklopna.

U topništvu

– opća

– topnička

– haubička

– raketna

– računateljska

– topografska

– meteorološka

– radarska

– izvidnička.

U protuzračnoj obrani

– opća

– topnička PZO

– radarsko-računateljska

– raketni sustav PZO.

U oklopništvu

– opća

– tenkovska

– mehanizirana

– oklopno-izvidnička.

U inženjeriji

– opća

– pionirska

– pontonirska

– amfibijska

– mosna

– inženjerijsko-strojarska.

U vezi

– opća

– radio

– telekomunikacijska

– kriptološka

– elektroničko djelovanje.

U NBKO

– opća

– izvidnička NBKO

– dekontaminacijska

– laboratorijska.

U zrakoplovstvu

– opća

– pilotska

– kontrola leta.

U pomorstvu

– opća

– topničko-raketna

– podmorničko-protupodmornička

– minska-protuminska.

U motrenju i navođenju

– opća

– radarska

– računateljska

– operatorsko-motriteljska.

U Vojnoj policiji

– opća

– kriminalistička

– antiteroristička

– prometna.

V.

Specijalnosti u službama Oružanih snaga su:

U tehničkoj

1. Tehnička služba HKoV

– opća

– strojarska

– naoružanje klasično

– raketna tehnika

– mototehnika – bojna vozila

– mototehnika – nebojna vozila

– mototehnika – inženjerijski strojevi

– elektro-energetska

– elektronika – opća

– elektronika – radari

– elektronika – telekomunikacije

– elektronika – računalna

– kemijsko-tehnološka

– kemijsko-tehnološka za ubojna sredstva

– kemijsko-tehnološka ta sredstva NBKO.

2. Tehnička služba HRM

– opća

– brodostrojarska

– elektro-energetska

– mornaričko-elektronička

– mornaričko-oružana.

3. Tehnička služba HRZ

– opća

– zrakoplovno-strojarska

– zrakoplovno-oružana

– zrakoplovna oprema

– radarsko-mehanička

– elektro-energetska

– radio-mehanička

– zrakoplovono-elektronička.

U intendantskoj

– opća

– prehrambena

– uslužnih djelatnosti

– hidrotehnička.

U zdravstvenoj

– opća

– zdravstveno-tehničarska i sestrinska

– zdravstveno-inženjerska

– stomatološka

– veterinarska

– farmakološka.

U prometnoj

– opća

– transportna.

U graditeljskoj

– opća

– vatrogasna.

VI.

Specijalnosti u strukama Oružanih snaga su:

U informatičkoj

– opća

– računalno-sustavna

– projektantsko-programerska.

VII.

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvat­ske, u skladu s ovom Odlukom, utvrdit će brojčane oznake za rodove, službe, struke te njihove specijalnosti.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005.

Klasa: 023-03/04-03/1

Urbroj: 512-01-04-1142

Zagreb, 22. listopada 2004.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.