Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu

NN 152/2004 (2.11.2004.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2651

Na temelju članka 52. stavaka 1. i 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« broj 46/97 – pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POSEBNIM STANIŠTIMA RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA I REGULACIJI RIBOLOVA U VELEBITSKOM KANALU, NOVIGRADSKOM I KARINSKOM MORU, PROKLJANSKOM JEZERU, MARINSKOM ZALJEVU I NERETVANSKOM KANALU

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigrad­skom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zalje­vu i Neretvanskom moru (»Narodne novine«, br. 148/2004.) članak 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Akvatorij ušća rijeke Dragonje jugoistočno od linije koja polazi od rta S. Petra u kursu 260«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-01/85

Urbroj: 252-01-04-2

Zagreb, 29. listopada 2004.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.