Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Emilia Marina za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici

NN 153/2004 (3.11.2004.), Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Emilia Marina za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2665

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupka postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001., 5. srp­nja 2001. i 7. trav­nja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/04-01/247, urbroj: 50304/2-04-05 od 2. kolovoza 2004., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam prof. dr. sc. EMILIA MARINA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, sa sjedištem u Vatikanu.

Ova Odluka stupa na snagu 1. studenoga 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3227/2
Zagreb, 15. listopada 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.