Odluka o odlikovanju msgr. Ivoslava Linića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 153/2004 (3.11.2004.), Odluka o odlikovanju msgr. Ivoslava Linića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2671

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

msgr. Ivoslav Linić

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobit doprinos u kulturi, a u prigodi 50. ob­ljetnice mis­ništva.

Broj: 01-051-04-13-1-4/1
Zagreb, 12. listopada 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.