Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara i čuvara

NN 155/2004 (8.11.2004.), Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara i čuvara

ministarSTVO unutarnjih poslova

2716

Na temelju članka 26. stavaka 2. i 3. Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (»Narodne novine« broj 103/2004), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

o iznosu novČane naknade za provedbu struČnog ispita za zaŠtitara i Čuvara

I.

Ovim Rješenjem utvrđuje se iznos novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara i čuvara, iznos naknade pred­sjedniku, članovima i tajniku Ispitnog povjerenstva te njihovim zamjenicima, kao i iznos naknade Ministarstvu unutarnjih poslova za materijalne troškove provedbe stručnog ispita za zašitara i čuvara.

II.

Naknada za provedbu stručnog ispita za zaštitara iznosi 820,00 kuna po pristupniku.

Naknada za provedbu stručnog ispita za čuvara iznosi 580,00 kuna po pristupniku.

Naknada za polaganje popravnog ispita za zaštitara iznosi 385,00 kuna po pristupniku.

Naknada za polaganje popravnog ispita za čuvara iznosi 285,00 kuna po pristupniku.

Naknada iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ove točke uplaćuje se na žiroračun Ministarstva unutarnjih poslova.

III.

Od ukupnog iznosa naknade iz točke II. stavaka 1. i 2. ovoga Rješenja, predsjedniku, članovima i tajniku Ispitnog povjerenstva, odnosno njihovim zamjenicima, pripada naknada po pristupniku u iznosu:

– predsjednik Ispitnog povjerenstva      120,00 kn (bruto),

član Ispitnog povjerenstva                  100,00 kn (bruto),

tajnik Ispitnog povjerenstva                 50,00 kn (bruto),

Ministarstvo unutarnjih poslova,
redovni ispit za zaštitara                      150,00 kn,

Ministarstvo unutarnjih poslova,
redovni ispit za čuvara                        110,00 kn.

IV.

Od ukupnog iznosa naknade iz točke II. stavaka 3. i 4. ovoga Rješenja, predsjedniku, članovima i tajniku Ispitnog povjerenstva, odnosno njihovim zamjenicima, pripada naknada po pristupniku u iznosu:

predsjednik Ispitnog povjerenstva       60,00 kn (bruto),

član Ispitnog povjerenstva                  50,00 kn (bruto),

tajnik Ispitnog povjerenstva                25,00 kn (bruto),

Ministarstvo unutarnjih poslova,
popravni ispit za zaštitara i čuvara       50,00 kn.

V.

Naknada za provedbu stručnog ispita za osobu koja ima dopuštenje za obavljanje poslova tjelesne zaštite – čuvara, a podnijela je zahtjev za polaganje stručnog ispita za zaštitara iznosi 385,00 kuna. Naknada za predsjednika, članove i tajnika Ispitnog povjerenstva te za Ministarstvo unutarnjih poslova (popravni ispit za zaštitara) određuje se prema točki IV. ovoga Rješenja.

VI.

Podnositelj zahtjeva dužan je uplatnicu o uplaćenom iznosu naknadno priložiti zahtjevu za polaganje stručnog ispita.

VII.

Stupanjem na snagu ovoga Rješenja prestaje važiti Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zašti­tara i čuvara (»Narodne novine« br. 103/2004. i 129/2004).

VIII.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-74028-2004.
Zagreb, 29. listopada 2004.

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.