Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije šibensko-kninske

NN 159/2004 (17.11.2004.), Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije šibensko-kninske

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2785

Na teme­lju članka 44. stavak 1. u vezi s člankom 120. stavak 1. točka a) Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03) u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/04), ministar mora, turizma, prometa i razvitka, donosi

NAREDBU

O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE ŠIBENSKO-KNINSKE

I.

Prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku luke otvorene za javni promet na području Županije šibensko-kninske razvrstavaju se u:

1. Luka osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku

1) luka Šibenik

2. Luke županijskog značaja:

1) Gradska luka Šibenik

2) luka Vodice

3. Luke lokalnog značaja:

1) luka Pirovac

2) luka Tisno

3) luka Betina

4) luka Murter – Hramina

5) luka Jadrija

6) luka Jezera

7) luka Tribu­nj

8) luka Prvić Šepurina

9) luka Prvić Luka

10) luka Brodarica

11) luka Zablaće

12) luka Krapa­nj

13) luka Obo­njan

14) luka Zlarin

15) luka Kaprije

16) luka Žirje-Muna

17) luka Zaton

18) luka Raslina

19) luka Skradin

20) luka Primošten

21) luka Rogoznica

22) luka Raža­nj.

II.

Stupa­njem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije šibenske (»Narodne novine« br. 108/96).

III.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-02/65
Urbroj: 530-01-04-3 NCP
Zagreb, 15. listopada 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.