Ispravak Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti tvari

NN 159/2004 (17.11.2004.), Ispravak Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti tvari

2805

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su tiskarske pogreške u Pravilniku o navođe­nju hra­njivih vrijednosti tvari objav­ljenom u (»Narodnim novinama«, br. 153 od 3. studenoga 2004. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O NAVOĐENJU HRANJIVH VRIJEDNOSTI TVARI

U članku 3. alineji 9. umjesto »zaštićene masne kiseline« treba stajati »zasićene masne kiseline«,

U članku 3. alineji 11. umjesto »polinezasićeme masne kiseline« treba stajati »polinezasićene masne kiseline«.

U članku 4. stavku 5. umjesto »skoličina« treba stajati »količina«.

U članku 6. stavku 5. umjesto »izloženi« treba stajati »izraženi«.

Urbroj: 50501-04-1214
Zagreb, 15. studenoga 2004.

Glavna urednica
Slavica Banić, v. r.