Ispravak Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području županije Zadarsko-kninske

NN 161/2004 (19.11.2004.), Ispravak Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području županije Zadarsko-kninske

2836

Nakon uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Naredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije zadarsko-kninske objav­ljene u »Narodnim novinama« broj 156 od 10. studenoga 2004. godine, te se daje

ISPRAVAK

NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZADARSKO-KNINSKE

U nazivu Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije zadarsko-kninske i u točki I. umjesto riječi »Županije zadarske-kninske« treba stajati »Županije zadarske«.

Klasa: 011-01/04-02/65
Urbroj: 530-01-04-6 NCP
Zagreb, 15. studenoga 2004.

Ministar
dipl. ing. Božidar Kalmeta, v. r.