Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Hrvatskom upisniku oporuka

NN 164/2004 (26.11.2004.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Hrvatskom upisniku oporuka

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2883

Na temelju članka 255. stavak 1. u vezi s člankom 68. Zakona o nasljeđivanju (»Narodne novine« br. 48/93. i 163/03.) ministrica pravosuđa, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O HRVATSKOM UPISNIKU OPORUKA

Članak 1.

U Pravilniku o Hrvatskom upisniku oporuka (»Narodne novine«, br. 153/03.) u članku 11. u stavku 2. riječi »50,00 kuna« zamjenjuju se riječima »20,00 kuna«.

Članak 2.

Ova izmjena stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 700-01/03-01409
Urbroj: 514-06-01-04-6
Zagreb, 12. studenoga 2004.

Ministrica
Vesna Škare Ožbolt, v. r.