Program izmjena i dopuna jedinstvenog nastavnog plana i okvirnog obrazovnog programa za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije

NN 167/2004 (30.11.2004.), Program izmjena i dopuna jedinstvenog nastavnog plana i okvirnog obrazovnog programa za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije

ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

2941

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

 

 

PROGRAM IZMJENA I DOPUNA JEDINSTVENOG NASTAVNOG PLANA I OKVIRNOG OBRAZOVNOG
PROGRAMA ZA ZANIMANJE

 

INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

 

 1. U Jedinstvenom nastavnom planu i okvirnom obrazovnom programu za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije («Narodne novine», br. 136/03) mijenja se točka «2. NASTAVNI PLAN» i glasi:

 

«2. NASTAVNI PLAN

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

 

 

1. razred

2. razred

3. razred

 

 

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

0

0

0

0

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

0

0

2

70

0

0

70

Osnove računalstva

1,5

53

0

0

0

0

53

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

0

0

0

0

53

Osnove tehničkih materijala 

1

35

0

0

0

0

35

Osnove tehničke mehanike

0

0

2

70

0

0

70

Elementi strojeva i protoka

0

0

2

70

0

0

70

Osnove automatizacije 

0

0

0

0

2

64

64

Nove tehnologije  

0

0

0

0

2

64

64

Izborni nastava

1

35

2

70

2

64

169

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi

Praktična nastava u školskoj radionici

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija strojarskih instalacija

Tehnologija grijanja i klimatizacije

Praktična nastava u radnom procesu

 

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

 

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

 

Ukupno

16

1461

16

1460

14

1248

4169

 

Praktična nastava:

U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz tehnologija koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom što je vidljivo u tablicama:

 

 

2. NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE

 

A)     Općeobrazovni dio (35 tjedana)

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

0

0

0

0

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

0

0

2

70

0

0

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B) Stručno- teorijski dio  s izbornom nastavom (35 tjedana)

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva

1,5

53

0

0

0

0

53

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

0

0

0

0

53

Osnove tehničkih materijala

1

35

0

0

0

0

35

Osnove tehničke mehanike

0

0

2

70

0

0

70

Elementi strojeva i protoka

0

0

2

70

0

0

70

Osnove automatizacije 1)P

0

0

0

0

2

64

64

Nove tehnologije 1)P 

0

0

0

0

2

64

64

Izborni dio 2)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

1

35

2

70

2

64

169

Ukupno

7

246

7

245

7

224

715

 

1)P  - Tehnološke vježbe u praktikumu.za pojedino zanimanje

2)  - Prema uvjetima škole i interesima učenika.

 

   C)   Praktični dio – Praktična nastava

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

s vježbama - najviše sati

 

340

 

270

 

160

 

770

 Praktična nastava u

školskoj radionici

najviše sati 1)

 

 

270

 

 

165

 

 

32

 

Tehnologija obrade i montaže

 

70

 

 

 

 

Tehnologija strojarskih instalacija

 

 

105

 

 

Tehnologija grijanja i klimatizacije

-

-

128

 

Praktična nastava u

radnom procesu –

najmanje sati

 

 

560

 

 

630

 

 

640

 

 

1830

Ukupno

900

900

800

2600

 

 

Tehnologija obrade i montaže , Tehnologija strojarskih instalacija i  Tehnologija grijanja i klimatizacije su nastavni predmeti koji su u korelaciji sa sadržajima praktične nastave i upisuju se u svjedodžbu.

1) – Svaka škola izrađuje Izvedbeni program

 

D) Ukupno nastave

 

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

 Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

246

245

224

715

Praktični dio – Praktična nastava

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1461

1460

1248

4169

 

NAPOMENA:

Ukoliko je potrebno, radi lakše organizacije nastave može se nastava iz Tehničkog crtanja organizirati tako da 17 sati predavanja ima cijeli razred, a 35 sati vježbi održava se u dvije grupe (isto kao nastavni predmet Osnove računalstva).

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

 

Osnove računalstva

1.

profesor

1. razr. 1,5 sati

17 sati  - zajedno

35 sati  - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

 

Tehničko crtanje

1.

profesor

1. razr. 1,5 sati

17 sati  - zajedno

35 sati  - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

 

 

»

 

 

2. U točki «6. 4.  Nastavni predmet: Tehnologija grijanja i klimatizacije» tablica «Tehnologija plinoinstalacija – treća godina» mijenja se i glasi:

«Tehnologija grijanja i klimatizacije       (3. godina = 128 sati)

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.

Nastavno područje

Cilj

(znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Uvjeti udobnosti

Usvojiti znanja o značenju grijanja i klimatizacije

Zrak; - sastav zraka

          -fizikalna svojstva zraka

          -fiziološki uvjeti

          -temperatura prostorija

          -vlažnost zraka

          -brzina strujanja zraka

          -h-x dijagram

2.

CENTRALNO GRIJANJE

Sustavi grijanja - općenito

Uvjeti znanja o vrstama centralnog grijanja, osnovnim prednostima i nedostacima

-vodeni sustavi

-parni sustavi

-grijanje toplim zrakom

- vrelo uljni sustavi

3.

Proračun gubitka topline

Usvojiti znanje o postupku proračuna gubitka topline

-gubitak topline

-značaj odabranih građevinskih materijala i drugih faktora

-primjer izračuna

4.

Oprema i uređaji sustava centralnog grijanja

Usvojiti znanja i rješenja o namjeni elemenata, odabiru, načinu ugradnje, puštanju u rad instalacije centralnog grijanja

-Ogrjevna tijela

-         radijatori

-         konvektori

-         kaloriferi

 

-Cijevna mreža

-         materijal cjevovoda i načini spajanja

-         kompenzatori, čvrsti, klizni oslonci

-         odzračivanje, pražnjenje

-         ispitivanje cjevovoda

-         armatura cjevovoda

 

-Ekspanzijska posuda

-         otvorena eksp. posuda

-         zatvorena eksp. posuda

 

-Cirkulacijske crpke

-         izbor veličine

-         montaža i načini povezivanja

-         puštanje u rad

 

-Kotlovi

-         podjela kotlova za centralno grijanje

-         konstrukcija kotlova

        lijevano željezni

        čelični

 

-Plamenici

                 - uljni

                    - plinski

-Dimnjak

-Korozija na strani dimnih plinova

-Uljna instalacija

 

 

 

 

 

5.

Toplovodno grijanje

 

-Otvoreni sustav

-         s prirodnom cirkulacijom vode

-         s prisilnom cirkulacijom vode

-         jednocjevni

-         dvocijevni

 

-Zatvoreni sustav

-Etažno grijanje

-Podno grijanje

6.

Parni sustavi

 

-niskotlačni parni sustavi

-         pogonska oprema

-         sakupljanje i vraćanje kondenzata

7.

Napojna kotlovska voda

 

-propisi

-ionski omekšivači

-otplinjavanje

 

 

8.

Priprema potrošne tople vode

 

-pojedinačna priprema

-centralna priprema

9.

Kotlovnica

 

-razmještaj opreme

-propisi

10.

Ispitivanje i puštanje u pogon; tehnički pregled i primopredaja objekta

 

-hladna proba

-topla proba

-regulacija

-gradilišna dokumentacija, atesti, garantni listovi

11.

VENTILACIJA I KLIMATIZACIJA

Ventilacija

Usvajanje znanja i vještina o namjeni elemenata, odabiru načina ugradnje puštanju u rad instalacije ventilacije i klimatizacije

-prirodna ventilacija

-umjetna (prinudna) ventilacija

-broj izmjena zraka; dimenzioniranje

12.

Oprema i uređaji sustava ventilacije

Usvajanje znanja i vještina o namjeni elemenata, odabiru načina ugradnje puštanju u rad instalacije ventilacije i klimatizacije

-Ventilatori

-ventilacijski kanali

-elementi za raspodjelu zraka i sigurnosni elementi

13.

Ventilacija kuhinja

 

-klasična kuhinjska napa

14.

Toplozračno grijanje

 

-proračun ventilacijskih gubitaka topline

-viseći grijači – kaloriferi

-termogeni

15.

Klimatizacije

 

 

16.

Sobni klima uređaji

 

-prozorski klima uređaj

-split-sustav

-ventilo konvektor (fan-coil)

17.

Klima ormar

 

 

18.

Klima komora

 

-konstrukcija, strane posluživanja ugradnja u prostoru

-filterska jedinica

-jedinica grijača

-jedinica hladnjaka

-ventilatorska jedinica

-ovlaživačka jedinica

-prigušivači zraka

-sigurnosno regulacijska oprema

-princip rada kompresorskog rashladnog uređaja

 

 

 

-Kroz  nove tehnologije dopunski obraditi osnovni program, dopuniti shemu spajanja, shemu automatske regulacije sustava grijanja i klimatizacije

-Upoznati uređaje i opremu različitih proizvođača, te njihove tehničke karakteristike

-         niskotemperaturni kotlovi

-         kondenzacijski kotlovi

-         plinski zagrijač vode       

-    protočni zagrijač

-    kombi bojler

 

-         Kontrola procesa izgaranja

-    vizualna kontrola

-    kontrola pomoću instrumenata

-    sadržaj CO2

-    sadržaj CO

-    dimni broj (čađavost)

-    sadržaj O2

-    temperatura izlaznih dimnih plinova

 

-         Kotlovnica

-    propisi

 

-         Skladištenje goriva

-    sigurnosne mjere

-    solarno grijanje

-    dizalica topline u instalaciji grijanja

 

-         Kemijsko ispitivanje kvalitete pogonskih voda

-         Ventilacija

-    Ventilator bez spiralnog kućišta

-    Upravljanje regulacija protoka zraka

-    podesne remenice

-    dvobrzinski elektromotori

-    naponska i frekventna regulacija broja okretaja

 

-         Ventilacija kuhinja – primjena eko nape

-         Štednja energije u ventilaciji i klimatizaciji

-    mješanje povratnog i svježeg zraka

-    regulatori topline

       -   limeni rekuperator

-    pločasti rekuperator

-    rotacijski rekuperator

-    toplinska cijev

-         Rashladni plinovi s ekološkog aspekta

-         Dizalica topline u sustavima klimatizacije

-         Ovlaživanje zraka».

 

3. Ovaj Program stupa na snagu danom objave u «Narodnim novinama».

 

Klasa: 133-02/04-02/20

Ur. broj: 516-12/04-11

U Zagrebu, 10. studenog 2004.

 

 

Ministar

Branko Vukelić, v.r.