Program izmjena i dopuna jedinstvenog nastavnog plana i okvirnog obrazovnog programa za zanimanje plinoinstalater

NN 167/2004 (30.11.2004.), Program izmjena i dopuna jedinstvenog nastavnog plana i okvirnog obrazovnog programa za zanimanje plinoinstalater

ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

2942

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), nakon pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

 

PROGRAM IZMJENA I DOPUNA JEDINSTVENOG NASTAVNOG PLANA I OKVIRNOG OBRAZOVNOG
PROGRAMA ZA ZANIMANJE

PLINOINSTALATER

1. U Jedinstvenom nastavnom planu i okvirnom obrazovnom programu za zanimanje plinoinstalater («Narodne novine», br. 136/03) mijenja se točka «2. NASTAVNI PLAN» i glasi:

«2. NASTAVNI PLAN
 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

 

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

 

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

 

Povijest

2

70

0

0

0

0

70

 

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

 

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

 

Politika i gospodarstvo

0

0

2

70

0

0

70

 

Osnove računalstva

1,5

53

0

0

0

0

53

 

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

 

Tehničko crtanje

1,5

53

0

0

0

0

53

 

Osnove tehničkih materijala 

1

35

0

0

0

0

35

 

Osnove tehničke mehanike

0

0

2

70

0

0

70

 

Elementi strojeva i protoka

0

0

2

70

0

0

70

 

Osnove automatizacije 

0

0

0

0

2

64

64

 

Nove tehnologije  

0

0

0

0

2

64

64

 

Izborni nastava

1

35

2

70

2

64

169

 

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

 

Praktična nastava u školi

Praktična nastava u školskoj radionici

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija strojarskih instalacija

Tehnologija plinoinstalacija

 Praktična nastava u radnom procesu

 

340

 

 

 

 

 

 

 

 

560

 

270

 

 

 

 

 

 

 

 

630

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

640

 

 

Ukupno

16

1461

16

1460

14

1248

4169

 

Praktična nastava:

U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz tehnologija koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom što je vidljivo u tablicama:

 

 

2. NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE

A)     Općeobrazovni dio (35 tjedana)

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

Godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

0

0

0

0

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

0

0

2

70

0

0

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B) Stručno- teorijski dio  s izbornom nastavom (35 tjedana)

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva

1,5

53

0

0

0

0

53

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

0

0

0

0

53

Osnove tehničkih materijala

1

35

0

0

0

0

35

Osnove tehničke mehanike

0

0

2

70

0

0

70

Elementi strojeva i protoka

0

0

2

70

0

0

70

Osnove automatizacije 1) P

0

0

0

0

2

64

64

Nove tehnologije 1) P 

0

0

0

0

2

64

64

Izborni dio 2)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

1

35

2

70

2

64

169

Ukupno

7

246

7

245

7

224

715

 

1)P  - Tehnološke vježbe u praktikumu .za pojedino zanimanje

2)  - Prema uvjetima škole i interesima učenika.


C) Praktični dio – Praktična nastava

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

s vježbama - najviše sati

 

340

 

270

 

160

 

770

 Praktična nastava u

školskoj radionici

  najviše sati 1)

 

 

270

 

 

165

 

 

32

 

Tehnologija obrade i montaže

 

70

 

 

 

 

Tehnologija strojarskih instalacija

 

 

105

 

 

Tehnologija plinoinstalacija

-

-

128

 

Praktična nastava u

radnom procesu –

najmanje sati

 

 

560

 

 

630

 

 

640

 

 

1830

Ukupno

900

900

800

2600

 

Tehnologija obrade i montaže , Tehnologija strojarskih instalacija   i  Tehnologija plinoinstalacija su

nastavni predmeti koji su u korelaciji sa sadržajima praktične nastave i upisuju se u svjedodžbu.

1) – Svaka škola izrađuje Izvedbeni program

 

D) Ukupno nastave

 

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

246

245

224

715

Praktični dio – Praktična nastava

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1461

1460

1248

4169

 

NAPOMENA:

Ukoliko je potrebno, radi lakše organizacije nastave može se nastava iz Tehničkog crtanja organizirati tako da 17 sati predavanja ima cijeli razred, a 35 sati vježbi održava se u dvije grupe (isto kao nastavni predmet Osnove računalstva).

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

 

Osnove računalstva

1.

profesor

1. razr. 1,5 sati

17 sati  - zajedno

35 sati  - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

 

Tehničko crtanje

1.

profesor

1. razr. 1,5 sati

17 sati  - zajedno

35 sati  - 2 grupe

30 učenika

15 učenika

 

»

 


2. Ovaj Program stupa na snagu danom objave u «Narodnim novinama».

 

Klasa: 133-02/04-02/20

Ur. broj: 516-12/04-12

U Zagrebu, 10. studenog 2004.

 

 


Ministar

Branko Vukelić, v.r.