Odluka o odlikovanju dr. Adriana Cestranea Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 170/2004 (6.12.2004.), Odluka o odlikovanju dr. Adriana Cestranea Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2968

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se

dr. ADRIANO CESTRONE

odlikuje

za osobite zasluge u pruža­nju i dopremi humanitarne pomoći tijekom Domovinskog rata, te za promicanje moralnih i društve­nih vrednota

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

Broj: 01-051-04-13-6-3/1
Zagreb, 25. studenoga 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.