Odluka o davanju prethodne suglasnosti

NN 175/2004 (13.12.2004.), Odluka o davanju prethodne suglasnosti

HRVATSKI SABOR

3035

Na teme­­lju članka 3. stavka 1. Zakona o potvrđiva­­nju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređe­­nju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaga­­nje, iskorištava­­nje i razgrad­­nju Nuklearne elektrane Krško i Zajedničke izjave povodom potpisiva­­nja Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređe­­nju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaga­­nje, iskorištava­­nje i razgrad­­nju Nuklearne elektrane Krško (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 9/02.), Hrvatski sabor na sjednici 8. prosinca 2004., donio je

ODLUKU

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI

Daje se prethodna suglasnost za potvrđiva­­nje Programa razgrad­­nje Nuklearne elektrane Krško i odlaga­­nja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva.

Klasa: 310-02/04-01/01
Zagreb, 8. prosinca 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.