Program izmjena i dopuna jedinstvenoga nastavnog plana i okvirnoga obrazovnog programa za zanimanje konobar

NN 178/2004 (16.12.2004.), Program izmjena i dopuna jedinstvenoga nastavnog plana i okvirnoga obrazovnog programa za zanimanje konobar

ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

3093

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

PROGRAM IZMJENA I DOPUNA JEDINSTVENOGA NASTAVNOG PLANA I OKVIRNOGA OBRAZOVNOG
PROGRAMA ZA ZANIMANJE

KONOBAR

 1. U Jedinstvenom nastavnom planu i okvirnom obrazovnom programu za zanimanje konobar (»Narodne novine«, br. 112/04) mijenjaju se točke 1., 2., 3. i 4. i glase:

»1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 Cilj obrazovanja

Odgojno-obrazovni program za zanimanje konobar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju konobar.

Zadaće obrazovanja

Za ostvarivanje gore navedenog cilja potrebno je ostvariti:

a) opće zadaće:

– steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci

– steći uvide u odnose u svojoj profesiji i sposobnost uspostave komunikacija sa suradnicima kao i društvom u cjelini,

– spoznati vlastite mogućnosti i dosege,

– spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose,

– biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.

b) zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:

– upoznati atraktivnost i važnost zanimanja konobar u turistič­ko-ugostiteljskoj djelatnosti,

– upoznati opasnosti na radu,

– propise o radu na siguran način,

– znati mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti,

– upoznati moguće izvore zagađenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekove okoline,

– znati racionalno upotrebljavati materijale i energiju,

– znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremi koju koristi konobar,

– planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do posluživanja korisnika usluge uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika,

– razviti i primjenjivati osobine konobara,

– spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različi­tosti,

– upoznati opremu ugostiteljskih radnji (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar),

– znati dužnosti konobara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja,

– znati prepoznati psihologiju gosta i njegove potrebe i želje,

– uvježbati evropski pristup prijemu i ispraćaju gostiju,

– upoznati i znati primijeniti ponudu jela i pića i radnu dokumentaciju (jelovnik, vinska karta, barska karta, cjenik)

– naučiti pripremne radove u ugostiteljskim objektima,

– uvježbati postav stola za dnevne obroke i njihovo posluživanje (bečki, francuski, engleski, ruski način, ŕ la carte),

– upoznati običaje pojedinih naroda kod konzumiranja jela,

– znati primijeniti tehnike posluživanja i ponudu hladnih predjela, juha, toplih predjela, jela od riba, rakova i ljuskara, školjki i puževa,

– znati uvježbati tehnike posluživanja gotovih jela i jela po narudžbi,

– znati uvježbati tehnike posluživanja salata, umaka, slatkih jela i voća,

– upoznati ponudu i posluživanje sireva,

– znati vrste i tehnike posluživanja hladnih i toplih napitaka, vina, vode, aperitiva, žestokih pića, likera, piva, bezalko­holnih pića i dižestiva,

– znati tehnike posluživanja u vrtnim restauracijama, terasama, apartmanima i sobama,

– znati tehnike posluživanja u barovima,

– upoznavanje i spravljanje mješavina barskih pića,

– znati tehnike posluživanja svečanih prigodnih obroka,

– znati posluživanje na vrtnim partyjima i banketima,

– naučiti pripremne radove i posluživanje hladnog buffeta,

– znati primijeniti različite načine naplaćivanja.

– Trajanje obrazovanja: 3 godine,

Uvjeti za upis:

– završena osnovna škola

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

– sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

        ugovor o naukovanju.

 

2. NASTAVNI PLAN

 

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Strani jezik II

2

70

2

70

2

64

204

Tehnologija zanimanja

2

70

2

        70

1

32

172

Turistička geografija

-

-

-

-

1

32

32

Poslovna psihologija i komunikacije

-

-

1

35

-

-

35

Kulturno povijesna baština

-

-

-

-

1

32

32

Marketing u turizmu

-

-

-

-

2

64

64

Enologija s gastronomijom

-

-

1

35

-

-

35

Vođenje i organizacija restorana

-

-

-

-

1

32

32

Izborna nastava

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika u struci

Stručni predmeti

 

 

 

 

 

 

 

Vježbe u školi

 

 

 

 

 

 

 

Bonton

1

35

-

-

-

-

35

Kuharstvo

1

35

1

35

-

-

70

Osnove računalstva

2

70

-

-

-

-

70

Praktična nastava

 

760

 

865

 

800

2.425

 

Ukupno

 

20

 

1460

 

18

 

 

1495

 

17

 

1344

 

4299

 

 

 NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE

 

A) Općeobrazovni dio

 

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

 

B) Stručno – teorijski dio s izbornom nastavom

 

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Strani jezik II

2

70

2

70

2

64

204

Tehnologija zanimanja

2

70

2

     70

1

32

172

Turistička geografija

-

-

-

-

1

32

32

Poslovna psihologija i komunikacije

-

-

1

35

-

-

35

Kulturno povijesna baština

-

-

-

-

1

32

32

Marketing u turizmu

-

-

-

-

2

64

64

Enologija s gastronomijom

-

-

1

35

-

-

35

Vođenje i organizacija restorana

-

-

-

-

1

32

32

Izborna nastava

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika u struci

Stručni predmeti

1

35

1

35

1

32

102

Ukupno

7

245

8

280

10

320

845

 

 

B1)  Tehnologija zanimanja 2/2/1

 

 

 

Nastavno područje

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove higijene

½

17

 -

-

-

-

17

Kemija

½

18

 -

-

-

-

18

Poznavanje robe i prehrana

1

35

1

35

1

32

 102

Biologija s ekologijom

-

-

1

35

-

-

35

Ukupno

2

70

2

70

1

32

172

 

 

C) Vježbe i praktična nastava

 

 

Nastavni predmet

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Vježbe u školi*

140

35

-

175

- Bonton

-Kuharstvo 

- Osnove računalstva

35

35

70

35

-

-

-

-

35

70

70

Praktična nastava **

760

865

800

2425

- u školi : Ugostiteljstko poslužibanje s vježbama

­ - u ugostiteljskom objektu

 

220

 

540

240

 

625

 

160

 

640

 

620

 

1.805

Sveukupno

900

900

800

2600

 

*Škole koje nisu u mogućnosti, zbog neodgovarajućeg prostora i opreme realizirati predviđene vježbe (bontona, kuharstva ili osnova računalstva) dužne su realizirati teoretske sadržaje kao pripreme za vježbu u školi te u pisanom obliku pripremiti upute za izvođenje pojedine vježbe čiju realizaciju će prepustit licenciranom ugostiteljskom objektu s kojim učenik ima sklopljen ugovor o naukovanju.

* *Praktična nastava u školi realizira se u obliku vježbi – ugostiteljstko posluživanje s vježbama.  U okviru ugostiteljskog posluživanja s vježbama u školi se realiziraju sadržaji zaštite na radu (najviše do 40 sati). Prije početka realizacije praktične nastave u ugostiteljskom objektu učenici prvog razreda moraju položiti ispit iz zaštite na radu. Praktična nastava u ugostiteljskim objektima realizira se  temeljem ugovora o naukovanju ili temeljem ugovora u praktičnoj nastavi koje sklapa škola i ugostiteljsko turističko poduzeće. Nastava se može organizirati i u školskim radionicama škola, ako su za to osigurani potrebni uvjeti i ako se ne mogu sklopiti ugovori o naukovanju u praktičnoj nastavi, jer za to ne postoji osigurana radna mjesta u obrtničkim radionicama i poduzećima.

 


D) Ukupno nastave

 

 

Nastavni predmet

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

A) Općeobrazovni dio

315

315

224

  854

B) Stručno-teorijski dio

245

280

320

845

C) Praktični dio

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1460

1495

1344

4299

 

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

Obvezni način provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Matematika u struci

usmeni, pismeni

Strani jezik II

usmeni, pismeni

Tehnologija zanimanja

usmeni, pismeni, vježbe

Turistička geografija

usmeni, pismeni

Poslovna psihologija i komunikacije

usmeni, pismeni

Kulturno povijesna baština

usmeni, pismeni

Marketing u turizmu

usmeni, pismeni

Enologija s gastronomijom

usmeni, pismeni

Vođenje i organizacija restorana

usmeni, pismeni

Izborna nastava

usmeni, pismeni, vježba

Vježbe u školi

-          Bonton

-          Kuharstvo

-          Osnove računalstva

 

usmeni, pismeni

ocjenjivanje uspješnosti provedenih vježbi , rad na računalu

Praktična nastava u školi – Ugostiteljsko posluživanje s vježbama

praktičan uradak (mapa za izvođenje praktičnog dijela naukovanja)

 

Praktična nastava u ugostiteljskim objektima

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

 

 Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

 

Nastavnik

 

Izobrazba

 

Matematika u struci

prof. matematike, dipl. ing. matematike

VSS

 

Strani jezik II

prof. stranog jezika

VSS

 

Tehnologija zanimanja

 

 

 

dipl. ing. biotehnologije , dipl. ing. prehrambene tehnologije, prof. kemije, dipl. ing. kemijske tehnologije

- prof. biologije, dipl. ing. biologije, dipl. ing. Biotehnologije

VSS

 

Turistička geografija

- prof. geografije

VSS

 

Poslovna psihologija i komunikacije

- prof. psihologije

VSS

 

Kulturno povijesna baština

prof. povijesti umjetnosti, dipl. povjesničar umjetnosti

VSS

 

Marketing u turizmu

dipl. ekonomista

VSS

 

Enologija s gastronomijom

dipl. ing. biotehnologije , dipl. ing. prehrambene tehnologije

dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam (hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora kuhara/natkonobara, majstor natkonobar, majstor kuhar

VSS, majstorski ispit

 

Vođenje i organizacija restorana

dipl. ekonomist, dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam (hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora kuhara, majstor kuhar , VKV kuhar, kuhara specijalista

VSS, majstorski ispit

 

Vježbe u školi

 

 

 

Ugostiteljsko posluživanje

dipl. oec. smjer hoteljerstvo, uz obavezno položen ispit za majstora natkonobara, majstor natkonobar, VKV konobar, konobar specijalist

VSS, VŠS, VKV, majstorski ispit

 

Bonton

prof. pedagogije, prof. psihologije

VSS

 

Kuharstvo

dipl.oec. smjer ugostiteljstva i turizma uz obavezno položen ispit za majstora kuhara, majstor kuhar, VKV kuhar, kuhar specijalist

VSS, VŠS, VKV, majstorski ispit

 

Osnove računalstva

dipl. ekonomist smjer informatika ili kibernetika, prof. informatike i matematike, ing. informatike, dipl. ing. elektrotehnike – smjer računalstva, telekomunikacija i informatike, prof. informatike, dipl. informatičar

 

 

- Praktična nastava u ugostiteljskom objektu

majstor konobar, VKV konobar, konobar specijalista

majstorski ispit,  VKV

»

 

2. U točki 5. mijenja se podtočka 5. 1. i glasi:

«5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odijela u skupine, sudjelovanje stručnih učitelja i suradnika u nastavi.

 

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

Razred

Nastavnik

Broj sati nastave

Broj učenika u skupini

 

Vježbe u školi

 

 

 

 

 

- Bonton

1

prof.

35

15

 

- Kuharstvo

1/2

prof. stručni učitelj, suradnik u nastavi

35/35

15

 

- Osnove računalstva

1

prof.

70

15

 

Praktična nastava u školi: 

- Ugostiteljsko posluživanje

 

1/2/3

prof. , stručni učitelj, suradnik u nastavi

 

220/240/160

 

15

 

»

 

 

3. Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-02/04-02/21

Urbroj: 516-12/04-9

Zagreb, 6. prosinca 2004.  

Ministar
Branko Vukelić, v. r.