Zaključak o produženju roka za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje povratnika koji su bili korisnici društvenih stanova izvan područja posebne državne skrbi

NN 179/2004 (17.12.2004.), Zaključak o produženju roka za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje povratnika koji su bili korisnici društvenih stanova izvan područja posebne državne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3097

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 2004. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Produžava se rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje povratnika koji nisu vlasnici kuće ili stana, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na područjima Republike Hrvatske izvan područja posebne državne skrbi, koji je Vlada Republike Hrvatske svojim Zaključkom od 12. lipnja 2003. godine, odredila za 31. prosinca 2004. godine (»Narodne novine«, broj 100/2003). Rok za podno­šenje zahtjeva povratnika za stambeno zbrinjavanje je 30. lipnja 2005. godine.

2. Zadužuje se Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvit­ka za javnu objavu produženja roka, te za provedbu medijske kampanje u cilju informiranja potencijalnih povratnika o moguć­nosti njihova stambenog zbrinjavanja do isteka roka za pod­nošenje zahtjeva.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 019-04/02-02/09
Urbroj: 5030106-04-17
Zagreb, 9. prosinca 2004.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.