Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za obavljanje udomiteljstva i postupku za odobravanja, obnavljanje i oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva

NN 179/2004 (17.12.2004.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za obavljanje udomiteljstva i postupku za odobravanja, obnavljanje i oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3113

Na osnovi članka 114. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/02 i 103/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA I POSTUPKU ZA ODOBRAVANJE, OBNAVLJANJE I ODUZIMANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA

Članak 1.

U članku 22. stavku 2. Pravilnika o uvjetima za obavljanje udomiteljstva i postupku za odobravanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva (»Narodne novine«, broj 95/04), riječi »kao i liječnik za osobe sa zdravstvenim teškoćama« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-01/04-01/315
Urbroj: 534-08-01-04-2
Zagreb, 6. prosinca 2004.

Potpredsjednik Vlade
Ministar zdravstva i socijalne skrbi
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.