Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene

NN 179/2004 (17.12.2004.), Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3116

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stav­kom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

I.

U Rješenju o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03 i 95/04) točka I. mijenja se i glasi:

1.  Dom zdravlja radnika MUP-a

2.  Dom zdravlja Osijek

3.  Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

4.  Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

5.  Dom zdravlja Željezničara, Zagreb

6.  Dom zdravlja Zadar

7.  Dom zdravlja Varaždinske županije

8.  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

9.  Dom zdravlja Županja

10. Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije

11. Poliklinika prometna medicina

     Zagreb, Park prijateljstva 1

12. Hrvatski zavod za medicinu rada

     Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 22

13. Zdravstvena ustanova za medicinu rada »Adria

     Medic« Omišalj, Poje 1

14. Poliklinika »Dr. Meter« Imotski, Tina Ujevića 4

15. Zdravstvena ustanova za medicinu rada

     Zaprešić, Maršala Tita 95

16. Zdravstvena ustanova za medicinu rada

     Dubravka Bošnjak, dr. med., spec. medicine rada

     Metković, V. Nazora 5

17. Zdravstvena ustanova za medicinu rada

     Dubravka Bošnjak, dr. med., spec. medicine rada

     Podružnica Split, Miroslava Krleže 26

18. Ustanova za medicinu rada »Dr. Wagner«

     Morana Wagner, dr. med., spec. medicine rada      

     Split, Domovinskog rata 47

19. Zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti

     medicine rada »Dubravka«

     Metković, Kralja Zvonimira 32

20. Poliklinika PRO VITA, Rijeka, Trpimirova 2

21. Poliklinika C.O., Zagreb, Nemetova 2a

22. Poliklinika za internu medicinu, stomatološku

     protetiku, ginekologiju i opstetriciju, fizikalnu

     medicinu i rehabilitaciju i medicinu rada »Ostrunić«

     Zagreb, II Ravnice 34

23. Poliklinika za radiologiju-ortopan, ginekologiju i

     medicinu rada »Dr. Mijač«, Split, Put Firula 55

24. Poliklinika za internu medicinu, ginekologiju,

     pedijatriju, psihijatriju, radiologiju i medicinu rada

     »Medirad«, Zlatar, Martinečka 7

25. Poliklinika za internu medicinu, ginekologiju,

     pedijatriju, psihijatriju, radiologiju i medicinu rada

     »Medirad« Zlatar, Martinečka 7,

     podružnica Sv. Ivan Zelina, V. Nazora 63

26. Poliklinika za internu medicinu, ginekologiju,

     pedijatriju, psihijatriju, radiologiju i medicinu rada

     »Medirad« Zlatar, Martinečka 7

     podružnica Zagreb, Žitnjak b.b. 

  II.

U točki II. iza rednog broja 61. dodaje se redni broj 62. koji glasi:

»62. Specijalistička ordinacija medicine rada

     Branka Dobrić-Ilić, dr. med., specijalist medicine rada

     Oroslavje, Stjepana Radića 6a«

  III.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-500-01/03-06/1
Urbroj: 534-04-01/2-04-06
Zagreb, 6. studenoga 2004.

Potpredsjednik Vlade
Ministar zdravstva i socijalne skrbi
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, dr. med., v. r.