Odluka o odlikovanju dr. Viliama Pokornyja Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 185/2004 (27.12.2004.), Odluka o odlikovanju dr. Viliama Pokornyja Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3183

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se

dr. VILIAM POKORNY

odlikuje

za unaprjeđe­nje kulturnih odnosa između Republike Hrvat­ske i Slovačke Republike

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

Broj: 01-051-04-13-1-5/1
Zagreb, 20. prosinca 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.